LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Ojo šaknys yra gamta ir pasaulis, šakos – mokslas, menas ir veikla, žiedai – meilė ir meditacija, vaisiai – žinojimas, lygybė ir laisvė.

Čia per meditaciją iš vidaus natūraliai ir darniai suvienijami kūnas ir siela, materija ir dvasia. Tai išorėje atneša sveikatą ir turtus, viduje – meilę ir laimę.

Medituokime kartu!

Meditacijos centras "Ojas"

  

Pirmas meditaciją ir nirvaną ar prašvitimą į pasaulį atnešė Gautama Buda prieš 2500 metų. "Būkite sau šviesa." - buvo paskutiniai jo žodžiai.

Oje svarbiausia yra meditacija ir jos sujungimas su mokslu ir gyvenimu. Čia svarbiau yra meditacijos gylis ir aukštis nei plotis ar masiškumas. Ojas labiau tinka tiems, kurie patys eina link tiesos ir laimės, kaip augalai link šviesos. Taip augama, bundama ir evoliucionuojama.

Daugybė budų ruošė sąmonės budimui ir evoliucijai kelią. "Meditacija yra mirtis ir prisikėlimas. Kai einate anapus giliausio miego ir mirties, ir vis dar esate sąmoningas, tas sąmoningumas yra meditacija" Ošo

Religingumo žiedus ir vaisius - meditaciją ir prašvitimą, Ošo išvalė nuo prietarų, tikėjimų, tradicijų, ritualų ir asmeniškumų, ir padėjo pamatus gyvenimo, mokslo ir religijos vienovei. Mokslas, jo dėsniai ir evoliucija absoliučiai dera su meditacija ir dvasingumu bei tikra religija.

Meditacija - sielos skrydis ir žydėjimas

Atsakingumas yra laisvės šaknys, laisvė – atsakingumo vaisiai, o jų vienovė - meditacija.


Meditacija. Meditacija yra didingiausia dovana sau, o meilė ir dalijimasis – kitam ir pasauliui. Meditacija yra metodas žiūrėti ir matyti, patirti ir pažinti tiesą. Tai aiški ir bemintė meilės, laisvės ir vienovės su pasauliu būsena. Iki meditacijos žmogus visiškai nepažįsta savęs. Todėl esmingiausiose srityse jis yra nemokša, tikintis, svajojantis, galbūt net protingas ir teisingas, bet neatsakingas ir aklas. Jis nežino, iš kur atėjo ir kur eina, ką čia veikia, neatsako už savo gimimą, gyvenimą ir mirtį.

Tai, kas Vakaruose ir Lietuvoje klaidingai vadinama meditacija, tėra vienpusis susikaupimas, įsitempimas ir tapatybės ar identifikacija su jėgomis, simboliais, tikėjimais ir dievais. Kūno, proto ir sąmonės koncentracija ir susitraukimas atplėšė žmogų nuo savęs, nuo vidaus ir įmetė jį į didžiules fizines, psichines ir dvasines įtampas bei kančias. Į vargus, konfliktus, terorizmą ir karus. Vienpusė koncentracija ir identifikacija yra liga. Šiuolaikinio žmogaus sveikumo ir holistiškumo atkūrimui reikalingas atsitapatinimas nuo kitų ir pasaulio – disidentifikacija ir relaksacija savyje - kūno ir sielos vienovėje, sąmonės sraute - meditacija.

Pagrindiniai dešimt raktų į meditaciją yra: 1 - natūralumas; 2 – relaksacija; 3 - atvirumas; 4 - vitališkumas ir jo tekėjimas; 5 - jutimas ir buvimas viduje; 6 - neteisimas ir neįvaizdinimas; 7 - įžvalga; 8 -nuoširdumas; 9 - totalumas ir 10 - liudijimas.

Žinomi 108 baziniai meditacijos metodai.

Ojas lyderis, meditacijos meistras, t.dr. Prembuda

Meditacijos centras „Ojas“ yra įsikūręs geografiniame Vilniaus ir Europos centre, yra įregistruotas Indijoje, meditacijos gimtinėje - Ošo Tarptautiniame Meditaciniame Resorte, Punoje, 1994-ųjų sausio 23 d. ir Lietuvoje - 2005-ųjų balandžio 12 d. Sanskrito kalba žodis ojas reiškia dvasingas, taurus, didingas. Oją įkūrė ir jo veiką centruoja meditacijos meistras, t.dr., Prembuda. Prie veikos darniai prisideda Ojo aktyvas.

Ojo aktyvas

Sėklai reikia dirvos ir šviesos, kad ji galėtų sudygti, virsti medžiu, gėle ir pražydėti, o sielai reikia bendruomenės ir budalauko – meilės ir sąmonės upės, kad ji galėtų įsikūnyti, augti, busti ir galiausiai išsilaisvinti iš kūno, proto ir galiausiai iš sielos gniaužtų – prašvisti. Ojas ir yra toks kūnas, ne organizacija, o dvasinis organizmas.

Čia mokomasi pažinti ir laikytis kūno, proto ir sielos higienos, ekonomikos bei ekologijos. Čia gyvenimo šerdis yra meilės, lygybės ir darnos kūrimas, palaikymas ir taikymas gyvenime, pačiame jo sūkurio centre. Oje taikomos senos ir naujos meditacijos bei meditacinės praktikos. Čia transformuojami visi žmogaus kūnai ir visos energijos – vitalinė, kundalini ir seksualinė. Čia nėra jokių įsakymų ir dogmų, jokios represijos ir prievartos. Viskas priimama ir transformuojama, kaip gamtoje ir Visatoje. Tik daug sąmoningiau.

Čia per meditaciją ir sąmoningumą iš vidaus purvas virsta lotosu, baimė ir pyktis – drąsa ir džiaugsmu, vargas – turtu, o negalios – galia ir sveikumu. Oje ypač lengvai ir įkvepiančiai medituojamos Ošo dinaminė ir kundalini meditacijos, kurių metu valosi, kyla ir transformuojasi visos energijos ir visi kūnai nuo materijos iki dvasios. Po to tyla ir darna atnešamos į gyvenimą. Čia nyksta visos ligos, auga turtai ir laimė.

Zenholas iš išorės
Zenholas iš vidaus


1996 m. aplink Ojas ir Prembudą išaugo dvasinė bendruomenė – "Prem" ašramas, kuriame žmonės praktiškai bendrai mokosi darniai sujungti kūną, protą ir sielą. 1997 m. sausio mėn. centre gimė unikali Meditacijos mokykla, o 2003 m. – Meditacijos akademija. 2000-aisiais metais centras įsirengė Zenholą – patalpas ir salę meditacijoms, vėliau netoli Vilniaus įkūrė Ojas Resortą – sodus gamtoje ir pasistatė kūno, proto ir dvasios Harmonijos Rūmus su patalpomis gyvenimui, veikai ir sale meditacijoms - Budaholu.

Ojas artimai bendradarbiauja su Ošo Tarptautiniu Meditaciniu Resortu. Lietuvoje Ojas meditatyvumą plėtoja meditacinės aktyvietės Sadhaka Kaune ir Adar Klaipėdoje.

Oje kasdien medituojama, nuolat "čia ir dabar" kuriama gerovė ir budalaukas, kuriuo ir dalijamasi – ieškotojai gali dalyvauti meditacijose, meditaciniuose praktikumuose, kursuose, užsisakyti individualią sesiją, įsitraukti į meditacinę veiką. Oje viskas daroma meditatyviai, apie meditaciją, jos gilinimą ir taikymą gyvenime leidžiamos kny­gos, kuriami filmai.


0
0
Budaholas iš išorės
Budaholas iš vidaus

Lietuvos žmonės domisi meditacija ir centru. Vieni jų bijo, antri gąsdina, treti į čia veržiasi. Nė vienas meditacijos centras neišsilaikė ilgiau kelerių metų Baltijos ir gretimose pokomunistinėse krikščioniškose šalyse. Katalikai ir buvę komunistai Lietuvos vyriausybėje, saugume (1, 2), seime, prezidentai ir ypač bažnyčia dėjo ir deda daug pastangų, kad sunaikintų Oją. Tam priimti Lietuvos Vyriausybės inkviziciški nutarimai, veikiantys ir šiandien, europinigais specialiai įkuriamos ir palaikomos katalikiškos organizacijos, tokios kaip NRTIC. Jų info apie Ošo panaši kaip kinų valdžios info apie Dalai Lamą, o - apie Ojas, kaip katalikų apie komunistus ar Rusiją ir atvirkščiai. Gerovę ir laimę kuria tik tiesa.

Retai, ir tai - tik laikinai, seniena laimi prieš naujieną, regresas prieš pažangą, o fosilija prieš evoliuciją. Mylėkime priešus ir jie natūraliai išnyks arba transformuosis į pažangą ir humanizmą. Meilės, kūrybiškumo ir meditacijos karavanas eina per Žemę ir Visatą. Šansai žmonijai ir žmoniškumui išlikti dar yra. Medituokime kartu. Tuomet ne tik išliksime, bet ir augsime bei laimingėsime.

Ojas nuo 1994 m. Lietuvoje ir aplinkinėse Baltijos šalyse yra kol kas vienintelis tinkamai įregistruotas ir veikiantis bei augantis kūnu, protu ir dvasia meditacijos centras. Dalijantis iš Ojo į pasaulį plinta sveikata ir gerovė, meilė ir meditacija, tiesa ir laisvė. Kai mūsų šaknys yra kūne ir gyvenime, o žiedai – sieloje ir meditacijoje, visa kita prisideda savaime ir labai lengvai.Ojo interneto svetainę per 2017 metus aplankė 30 000 lankytojų; kundalini video-demo peržiūrėjo virš 65 000 meditatorių iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Ojo naujienlaiškį galite užsisakyti iš savo el.pašto dėžutės išsiųsdami laišką adresu 

Meditacijos centras "Ojas" , Zenholas
Pavasario g. 21D, 10309 Vilnius
Koordinatės: 54°41'30.61" N, 25°18'40.79" E
Tel. (8-5) 215 33 98
Mob. (8-619) 11551
El.paštas:
Interneto svetainė: http://www.ojasmc.eu

Meditacijos centro "Ojas" Resortas, Budaholas
Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.
Koordinatės: 54°53'33.91" N, 25°32'7.73" E
Mob. (8-685) 115 33 (pagrindinis tel.)
Resorto auto-žemėlapis


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos