LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos mokykla - geriausias būdas atrasti save ir gyventi sveikai, turtingai ir laimingai!

Meditacijos mokykla

Sveikesni, geresni ir laimingesni 2022 metai – tik su pažanga, mokslu ir meditacija!

 

2022 metų praktikumų ciklas:

1. Meditacija - sveikata kūnui, ramybė - protui ir atgaiva - sielai*

2022 m. sausio 21-23 d.

2. Kundalini ir či energijos - kelias į gerovę, ramybę ir laisvę *

2022 m. kovo 25-27 d.

3. Tantra ir tao - Kosmoso energijų pabudinimas ir balansas*

2022 m. gegužės 27-29 d.

4. Pasaulio ir vidaus pažinimas ir balansas - gerovė ir laisvė *,**

2022 m. birželio 24-26 d.

5. Iš įpročių ir priklausomybių į įkvėpimą ir laisvę*

2022 m. liepos 22-24 d.

6. Iš ligų ir nelaimių į sveikatą ir laimę*

2022 m. rugsėjo 23-25 d.

7. Per įžvalgą ir meditaciją į rojų ir nirvaną Žemėje*

2022 m. lapkričio 25-27 d.

8. Iš mąstymo ir nerimo į matymą ir ramybę*, **

2022 m. gruodžio 23-25 d.

*    - Paskaita, seminaras ir kursas

** - Gamtos viduržiemio ar saulėgrįžos ir vidurvasario virsmų metu vykstantys kursai su paskaitomis ir seminarais

  


Žmogus ne tik turi vidų ir išorę, bet tai gali ir įsisąmoninti. Ir suderinti. Tuomet viskas keičiasi. Mes atėjome iš vidaus ir į ten sugrįšime. Per vidaus ir išorės susitikimą ir darną gimsta gyvybė. Deja, dauguma įsisąmonina tik kūną, emocijas, jausmus ir protą. To – per mažai. Mūsų vidus yra giliau ir grįžti į jį yra gyvenimo prasmė. Kartu su visa gyvybe ir Kosmosu.

Visa gyvybė, Žemė, Saulė ir Visata, atrodo, nedirba, bet - turtingos, gražios ir įkvepiančios. Niekada nebaudžiančios. Jos evoliucionuoja, duoda medžiagas ir energiją gyvybei, gamtai ir žmogui. Žmogus – sąmoningiausias žemėje, todėl jeigu eina su savo prigimtimi, gali būti turtingiausias, gražiausias ir laimingiausias. Tuo labiau, kad Kosmosas, Žemė ir gamta viską augina; ką pasėjame, dešimtis, šimtus kartų daugiau pjauname. Dabar 2022 dar prisidėjo mokslas ir technologijos, kurie mūsų potenciją, poveikį ir derlių padidina šimtus ir tūkstančius kartų. Griaunantį ir teršiantį bei kuriantį ir laiminantį. Tinkamą kryptį lokaliu, globaliu ir kosminiu mastu įgalina matyti ir eiti tik globali ir kosminė sąmonė. Geriausiai ir laisviausiai - bemintė sąmonė.

Jei nesame sveiki, turtingi ir laimingi, mes – klystkelyje. Gal su draugais, šeima, partija, gal su tauta ar tikėjimu, bet klystkelyje. Bendrija susideda iš individų, todėl svarbiausias yra individas, nes tik jis pereina per mirtį ir yra amžinas. Visos grupelės, tokios kaip darželio, klasės, darbo, švenčių, partijos, tikėjimo, šeimos tėra laikini dariniai. Kai kada iki kelių tūkstantmečių trukmės, bet ne amžini ir neprisikeliantys. Jie ne tik nepereina per mirtį, bet ir greitai tampa diktatoriškais ir išnaudotojiškais.

Atomai apsijungia į organines – gyvenimo molekules slideserve.com
 Atomai apsijungia į organines – gyvenimo molekules
slideserve.comTik atsakingų ir sąmoningų individų bendruomenės irgi yra turtingos ir laimingos. Sąmoningo individo kiekvienas elgesys yra sąmoningas ir todėl atsakingas. Jis nėra atsakingas tik prieš savo šunį, katę, prieš savo žmoną, uošvę ar vaikus. Kaip ir prieš valdovus. Jis atsakingas ir prieš kiekvieną lapą, sėklą, gyvybę. Jis – atsakingas prieš kiekvieną ląstelę, sėklą, moterį, vyrą, prieš visą Kosmosą ir yra darnoje bei pusiausvyroje su jais. Kosmosas juda ir individas dinamiškai juda. Ir tai lengviausia, ekstaziškiausia. Apie tai kalbėjo ir toks buvo Gautama Buda, Ošo, dar keletas budų. Ir tai niekada neatsitiks iš įsakymo, prievartos, tikėjimo, krikšto, demokratijos, pareigos, nes tai žemiausios gyvybės ir sociumo pakopos, o tik iš prigimties, darnos ir iš aukščiausios gyvybės pakopos – sąmoningumo. Sąmoningai atsakingų individų yra dar labai nedaug, o tokios bendruomenės dar negimė, tokios ir su meditacija dar tik prasideda. Bet jos prasidėjo prieš milijardus metų kartu su Visata, su evoliucija. Prasidėjo prokariotų, vėliau – eukariotų bendruomenės ir bendrijos, jų kooperacija, kurios galiausiai evoliucionavo iki daugialąsčių organizmų ir iki žmogaus. Žmogus - nepaprastai darnios ir ilgos kooperacijos pasekmė. O iki tol vyko fizikinė, cheminė, kosminė evoliucija.

Ląstelių kooperacija ir evoliucija www.ncbi.nlm.nih.gov
 Ląstelių kooperacija ir evoliucija
www.ncbi.nlm.nih.gov

Evoliucijoje materijai ir energijai sekant kooperatyvia sąmone milijardus metų truko elementarių dalelių, po to cheminių elementų formavimasis, po to jų jungimasis į atomus, jų bendruomenes - molekules, į organines medžiagas, po to jų jungimasis į ląsteles be branduolio – prokariotų bendruomenes, po to į į ląsteles su branduoliu - eukariotus ir jų bendruomenes, po to į organizmus, žmogų, bendrijas, žmoniją... Tai natūralus stebuklas. Nuostabu įkvėpti ir iškvėpti, gimti, apsijungti ir atgimti. Dviem važiuoti mašina dukart, keturiems – keturis kartus pigiau ir lengviau. Bet apsijungimui reikia energijos, jėgos, meilės, o geriausiai - sąmoningumo.

Žmonės jau yra gana sąmoningi kūne, bet vis dar nesąmoningi jėgose, srovėse, emocijose, energijose ir mintyse, jie jų nemato ir todėl pyksta, liūdi, pavydi, vargsta, ieško laimės valdžioje, sekse, alkoholyje, narkotikuose, tikėjimuose, smurtauja bei kariauja. Štai spauda bado akis dejuodama, jau nuo gruodžio 24 per krikščionių Kūčias, beveik kaip kasmet, žmonės mušė, gėrė, vogė,  narkotizavosi, kvietė policiją. Pagal dėsnius taip ir turėtų būti, nes Kūčios pagal prigimtį yra nesąmoningos, mechaniškos – susirinkimas, pasirodymas, persivalgymas, persigėrimas, nepasitenkinimas, reikalavimai,  priekabiavimas, peštynės, muštynės.

Atgimimas, naujas momentas patiriamas tik širdyje, dar geriau sąmonėje, bet taip niekur nėra. Nauji metai gimsta iš naujų momentų, ne kitaip. Todėl geriausia švęsti Naujus Metus ar atgimimą per viduržiemį, gruodžio 22 d., kai diena yra trumpiausia, o naktis ilgiausia ir iš vidaus. Tuomet realybė susitinka su momentu, su sąmone ir širdimi ir šventė savaime turi prasmę. Ypač tiems, kurie turi gebą tai patirti. Tai persiduoda ir kitiems. Taip gimsta natūrali ir tikra šventė ir laimė. Bet ir vidaus niekas nejunta. Nesąmonėje gimsta tik persivalgymas, nusigėrimas ir pan., kai net turtas virsta vargu, kančia ir nelaime. Bet tai lengvai pakeičiama.

Gyvybei, laimei ir atgimimui reikia eiti ne su sintetika, dirbtinėmis šventėmis, o - su tiesa, su gamtos ir Kosmoso energijom, jėgom, potencija. Tada džiaugsmas, sveikata, darna ir turtai liejasi per kraštus. Neišgirsime, kad meditatoriai vogtų, muštųsi. Jei taip yra, jie dar tikintieji, dar nesąmoningi. O žmogaus ir sąmoningumo potencija yra begalinė. Tikėjimą, nemokšiškumą, egoizmą ir kvailumą galima transformuoti. Lengvai ir įkvepiančiai.

Išsiugdžius protą, mokslą ir technologijas, metas pažinti emocijas, protą ir inteligentiškumą bei jo viršūnę – meditaciją. Meditacija atveda individą į naujas turto, sveikatos ir laimės aukštumas. Realūs potyriai ir horizontai viršija visas viltis, svajones ir tikėjimus. Realybė nuostabesnė už puikiausius pakaitalus – jėgą, svorį, rūkalus, alkoholį, narkotikus, valdžią... Laisvės ir tiesos pamatas yra lygybė kūne, prote ir sieloje. Tai – ir atsipalaidavimo šaknys. Vanduo teka žemyn, šviesa – kur tamsiau, mintis – kur lengviau, siela – kur mieliau ir laisviau. Lygybė – logikos pamatas. Lygybę juntame, jaučiame ir išprotaujame. Su draugu, priešu ar mylimąja – visuomet lygūs. Su tiesa ir lygybe gyvenimas nušvinta nuostabiausiom spalvom ir aromatais, įžvalgom ir būsenom. Radus tiesą, ateina meilė ir laisvė, o jų pakaitalai atkrinta be įsakymų ir komandų.

Einat su tiesa išorėn iki kūno ir vidun iki dvasios ir šunjatos ar tuštumos, veiksmai tampa lengvi ir įkvepiantys. Tuomet už individą dirba Visata, jos materija ir energija, protas ir dvasia, kurie kaip saulė ir medis ar vėjas ir upė, teikia vėsą ir energiją. Tačiau tam reikia šiek tiek proto ir įžvalgos, mokslo ir technologijų.

Naujas dvasingumas yra ne tik ateiti iki dvasios, bet ir atnešti dvasią iki kūno ir gamtos. Dauguma budų ir šventieji neneša meilės ir laimės iki kūno, iki mylėjimosi su mylimąja, mylimuoju ir visa egzistencija. Iš to gimė dauguma kančių ir nelaimių. Metas pažinti abi kryptis ir ateiti iki dvasios bei ją atnešti iki kūno, kaip ir atvirkščiai. Taip susidaro gyvybės ir meilės ratas. Kaip tuomet nebūsi sveikas, turtingas ir laimingas. Šiuo metu geriausiai tam tinka kelios meditacijos. Tarp jų Ošo atrastos ir mums perduotos dinaminė ir kundalini meditacijos bei Gautama Budos – vipasana.

Anapus ego ir proto pati egzistencija kelia energiją ir ūpą.
 Anapus ego ir proto pati egzistencija kelia energiją ir ūpą.

Dinaminė meditacija ne tik parodo, kaip yra mūsų kūne, prote ir sieloje, bet ir kuria kryptimi juos ugdyti bei balansuoti. Kai evoliucionavęs brandus ir atsakingas žmogus sąmone liečia išorėje kūną ir viduje dvasią, energija kuriasi ir teka, kaip vėjo jėgainėje, o dinaminė medituojasi ne tik lengvai, bet ir ekstaziškai. Tai natūralu. Taip yra ir su kundalini energija bei meditacija. Tokia žmogaus potencija. Su ja ne tik pasiekiame švenčiausią ar meditacinę dvasią ir būseną, bet ir ją atnešame iki kūno ir čia kuriame rojų bei nirvaną. Kai auga turtai, žmogus - turtingas, kai siela - laimingas. Sąmoningumą gimdo ir geriausiai augina darna ir meditacija.

Nauji 2022 metai tebus mūsų gyvenimo esminių pokyčių metai. Geriau nebėkime dėl turto ar laimės kitur, o kurkime rojų – aukime kūnu, protu ir siela čia ir dabar. Nes čia ir dabar yra mūsų dugnas ir dangus. Lengviau kurti rojų iš išorės, kūno, nes aiškiau matosi. Bet lengviau pamatyti viziją ir kūrimo kelius viduje, nes čia yra tyliau, ramiau ir daug geriau ir toliau matosi. Lyg iš Kosmoso. Todėl ir meditaciniai kursai turi savo geriausią metą. Vasara geriau tinka kūno pokyčiams ir augimui, žiema – sielos.

Gyvenimas be mokymosi ir mokslo – lyg be rankų ir proto, gyvenimas be meditacijos – lyg be akių ir sielos. Išorėje turtingam gyvenimui reikia naudoti išorines energijas, kūną, išorinį protą ir mokslą, viduje laimingam gyvenimui – vidines energijas, vidinį protą, sielą ir meditaciją.

Meditacija yra sielos ir kūno augimo ir balansavimo metodas bei būsena. Todėl mokykimės ir medituokime. Tai nuostabu. Anksčiau pradėję medituoti, nesugadinsime to, ką atsinešėme gimdami, anksčiau pradėsime gyventi sveikai, turtingai ir laimingai. Faktiškai gyventi turtingai, sveikai ir laimingai yra ne tik mūsų potencija, bet ir pareiga. Taip gyventi ir tuo dalintis turime ne tik su artimais, bet ir iki tolimiausių žmonių, Žemės ir Kosmoso kampelių. Tai geriausiai ugdo meditacijos centro Ojas Meditacijos Mokykla, kurią geriausia pradėti metų ir ciklo pradžioje.

Dėsnis: Paleidus ego ir tkėjimus energija ir ūpas patys gimsta ir kyla. 
Dėsnis: Paleidus ego ir tkėjimus energija ir ūpas patys gimsta ir kyla. 

Meditacijos mokyklos (MM) meditacinį holistinį metų ratą sudaro šeši baziniai ir du virsminiai** -  gamtos viduržiemio ar saulėgrįžos ir vidurvasario virsmų metu vykstantys kursai su paskaitomis ir seminarais. Paskaitos ar diskurso trukmė paprastai būna 1,5 val., seminaro su paskaita apie 4 val., standartinio kurso su paskaita ir seminaru – 2,5 dienos. Paprastai penktadienio vakaras ir šeštadienis bei sekmadienis. 2,5 dienos - geriausia virsmo trukmė, kaip ir sėklai sudygti.

Diskurse ir kurse susipažįstama su bendrais ir specialiais dėsniais, praktikomis ir pavyzdžiais numatyta tema. Po to jie taikomi individualių ir bendrų peržiūrų, praktikų, žaidimų, dalijimosi ir meditacijų metu. Per juos ateina atsakymai, įžvalgos ir vizijos, kuriuos belieka perkelti į gyvenimą.

Metų holistinio rato temos ir datos yra geriausiai suderintos su vidumi, gamta ir Visata. Gyvenimas su meditacija – nuolatinis ir įkvepiantis mokymasis, augimas ir šventimas pasaulyje ir viduje. Laimės ir dvasios ieškotojas MM ras visas sąlygas ir metodus pakeisti savo gyvenimą ir likimą tiek giliai ir plačiai, kiek jis yra evoliucionavęs ir pabudęs protu, siela ir sąmone.

Aktualiausias problemas sprendžia ir vienas kursas, bet visas puses ugdo tik visas meditacinių kursų ciklas.

 

2022 metų praktikumų ciklas:

1. Meditacija - sveikata kūnui, ramybė - protui ir atgaiva - sielai*

2022 m. sausio 21-23 d.

2. Kundalini ir či energijos - kelias į gerovę, ramybę ir laisvę *

2022 m. kovo 25-27 d.

3. Tantra ir tao - Kosmoso energijų pabudinimas ir balansas*

2022 m. gegužės 27-29 d.

4. Pasaulio ir vidaus pažinimas ir balansas - gerovė ir laisvė *,**

2022 m. birželio 24-26 d.

5. Iš įpročių ir priklausomybių į įkvėpimą ir laisvę*

2022 m. liepos 22-24 d.

6. Iš ligų ir nelaimių į sveikatą ir laimę*

2022 m. rugsėjo 23-25 d.

7. Per įžvalgą ir meditaciją į rojų ir nirvaną Žemėje*

2022 m. lapkričio 25-27 d.

8. Iš mąstymo ir nerimo į matymą ir ramybę*, **

2022 m. gruodžio 23-25 d.

*    - Paskaita, seminaras ir kursas

** - Gamtos viduržiemio ar saulėgrįžos ir vidurvasario virsmų metu vykstantys kursai su paskaitomis ir seminarais

Veda Meditacijos meistras Prembuda (T.dr. Prembuda Vrubliauskas)


 

 

Meditacija naudinga jauniems, nes ji nurodo į tiesą, į įkvepiančią kryptį ir kelią. Ji naudinga ir vyresniems žmonėms, nes suteikia neprilygstamą ramybę ir atgaivą bei paruošia atgimimui.

Meditacijos mokykla veikia nuo 1997 metų; joje gilina žinias buvę mokiniai ir absolventai.

Baigę Meditacijos mokyklą gali toliau tobulintis Meditacijos akademijoje ar individualiai.

Mokyklą veda meditacijos meistras Prembuda ir meditacijos mokytojai."Labai smagu, kad yra tokia aplinka, kur galima susirinkti, iškelti savo situacijas, problemas, neutralioj aplinkoj jas pamatyti. Nors pats kažkuria prasme jaučiuosi individualistas ir atrodo, kad viską pats padarysiu, bet čia viskas vyksta greičiau, aiškiau. Man reikėjo daug laiko, kad suprasčiau, jog vienas pats toli nenueisi, kad paimti patirtį iš aplinkinių, iš medituojančių, iš jūsų ir tas procesas greitėja jeigu ne dešimt, tai šimtais kartų turbūt." Audrius

"Didžiuliai potyriai, su kiekviena mokykla didėja mano jautrumas, viskas gyva man. Ko gero, gyvenime niekas negali padėti, tik meditacija." Andželika. Plačiau

"Man smagu ieškoti ir naudoti tai, ką mes čia mokomės, gyvenime. Taip kartu ir patikrinu, kaip juda energijos ir kaip sprendžiasi gyvenime. Ir darbe, ir namuose padeda rasti gerą savijautą. Ieškoti balanso." Povilas  

Mokyklos praktikumai vyksta V (penktadienį): 18.30~22.30 val. (paskaita 18:30-20:00, seminaras 20:00-22:30 val.), VI,VII (šeštadienį, sekmadienį): 9.30~19.30 val. Pietūs ~13-14 val.

Atvykstant į kursus, turėti asmens dokumentą, lengvą higienišką aprangą, patartina turėti kilimėlį ir būti 2-3 val. nevalgius. Naujokai gali įsijungti į bet kurį Meditacijos mokyklos praktikumą. Prisistatymui ir susipažinimui su meditacinėmis taisyklėmis ir dėsniais atvykti prieš 15-30 min., apsirengus lengva higieniška apranga, turėti asmens dokumentą, kilimėlį. Meditacinis dalyvio indėlis paskaitai - 15 eur, seminarui - 15 eur, paskaita+seminaras 25 eur, kursas ~50 Eur/d. Plačiau

Naujokai gali įsijungti į bet kurį Meditacijos mokyklos praktikumą, bet geriau pradėti metų pradžioje nuo pirmo praktikumo.


  VIDEO: Meditacijos mokykla. Sielos augimo Α ir Ω

 

Video apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokykla: įvadas
Meditacijos raktai

Straipsniai apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokyklos abc, Žmogus 2005 Nr.1
Meditacijos mokykla (1), Žmogus 2002 Nr.11
Meditacijos mokykla (2), Žmogus 2002 Nr.12
Meditacijos mokyklos vizija ir praktika, Žmogus 2000 Nr.12
Meditacijos mokykla, Žmogus 1999 Nr.10


Artimiausias Meditacijos mokyklos praktikumas:

Iš įpročių ir priklausomybių į įkvėpimą ir laisvę* Veda meditacijos meistras Prembuda Gali prisijungti naujokai

Liepos 22-24 d. (V-VII)   Pradžia V 18:30 val.

Meditacijos centre Ojas, Pavasario g. 21d, Vilnius

Veda meditacijos meistras Prembuda.

Atnaujinta 2021-12-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos