LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Teisinė širma religinei diskriminacijai Lietuvoje?

Lietuva ieško naujų religijų. Senosios religijos nepatenkina Lietuvos žmonių vidinių troškimų. Senosios religijos, tiksliau senieji tikėjimai visuomet buvo prieš pažangą, mokslą, evoliuciją, laisvę, tiesą. Šiandien tik jaunosios religijos, ypač meditacinės religijos gaivina, įkvepia ir duoda žmonėms gyvus atsakymus kaip gyventi, tobulėti, kurti, mirti ir vėl gimti. Tik meditacinės religijos yra darnoje su gyvenimu, mokslu ir evoliucija. Jos ne veidmainiškos, kaltinančios, o tiesios, vientisos, integralios.

Lietuvos televizijos žurnalistės Linos Paškevičiūtės prašymu 2007-09-26 Ošo meditacijos centro „Ojas“ (toliau Ojas – skaitoma odžas) vadovas, meditacijos meistras Prem Buda (Mečislovas Vrubliauskas) susitiko su žurnaliste Ojas gyvenamojo namo (toliau Harmonijos Rūmai) statybvietėje, Miškinėliuose, Vilniaus rajone. Prem Budos interviu LTV. Laida „Žurnalisto tyrimas“ transliuota 2007-10-02.

Susitikime ir laidoje aiškinamasi, kas ir kodėl Harmonijos Rūmų statybą vadina nelegalia ir kodėl Harmonijos Rūmų statyba galėtų būti nelegali. Statyba leistina, jai dar 2006 m. išduotas statybos sąlygų sąvadas, kaimynų, visuomenės ar trečiųjų šalių interesai nepažeisti. Projektas yra, statyba vyksta pagal pažangų projektą. O gal tai nauja augančios ir gražėjančios jaunos pažangiausios meditacinės religijos dvasinės bendruomenės diskriminacijos banga?

Ojas religinė diskriminacija prasideda Lietuvos Konstitucijoje. Joje lietuviai ir pažangūs žmonės, praktikuojantys meditacinę religiją, laikomi antrarūšiais: kaip fašistų - žydai ar komunistų – katalikai. Ar palaikysime religinę diskriminaciją Lietuvoje, įtvirtintą LR Konstitucijos 43 ir kituose straipsniuose?

Pažangesnė Europos dalis jau apsigydė fašizmo, komunizmo ir inkvizicijos žaizdas, o tuo tarpu Lietuva savo Konstitucijoje iškėlė ir laiko virš lietuvių katalikus. Dvasiškai, politiškai, ekonomiškai, teisiškai. Lietuvos Konstitucijoje neišskirti lietuviai, baltaodžiai, juodaodžiai, jaunimas, ligoniai ar pensininkai. Joje išrinktaisiais paskelbti tik katalikai. Ir dar dėl fono keli kiti tradiciniai tikėjimai, kurie irgi skundžiasi diskriminacija. Tačiau jiems patinka privilegijos kitų tėvynainių atžvilgiu. Nepatinka tik katalikų privilegijos jų pačių atžvilgiu. Tai išaiškėjo neseniai tradicinių tikėjimų vadovų ir jų atstovų susitikime su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Iš diskriminacinės Lietuvos Konstitucijos seka, kad visa Lietuvos teisė yra diskriminacinė. Lietuvos religinėje teisėje nėra lygybės ir teisingumo.

Deja, net Lietuvos prezidentas ieško būdų, kaip įtvirtinti katalikus virš lietuvių ir kitų tėvynainių. Iki okupacinės Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės aukščių. Taip labai paranku išrinktiesiems gauti Lietuvos europinigus. Apie tai byloja prezidentui vis šmėkščiojančios „iškilios“ imperijos šmėklos. Ir susitikime su Anglijos karaliene, ir susitikime su tikratikiais. Nesunku pamatyti, kaip po tokių pasikylėjimų subliūkšta imperijos. Po kelių amžių pasikėlimo ir okupacijos seka kelių amžių žmonių kančios ir vargai. Subliūško ir Lietuvos imperija. Gal Rusija galėtų imti pavyzdžiu Didžiąją kunigaikštystę ir prezidento nostalgiją?

Religinė tėvynainių diskriminacija pirmiausia kertasi su prigimtiniu žmogiškumu, Europos Konstitucija, kurią jau priėmė Lietuvos seimūnai, ir su Europoje pripažintomis lygiomis žmonių teisėmis. Visose dimensijose. Pagrindinė dvasinės diskriminacijos šmėkla jau pašalinta iš Europos ir pagrindinių jos dokumentų. Bet ne iš Lietuvos.

Dvasinė diskriminacija yra pati bjauriausia ir labiausiai žalojanti Lietuvą iš visų diskriminacijos rūšių. Nuo jos prasideda puvimas iš vidaus, kurį matome politikoje, ekonomikoje, žiniasklaidoje, švietime, teisėje. Po jos eina korupcija, alkoholizmas, narkomanija, paleistuvystė, savižudystė, karai kaimuose, mokyklose, keliuose, emigracija.

Mes raginame pakeisti religiškai diskriminacinę Lietuvos Konstituciją ir iš jos sekančius įstatymus taip, kad visi čia gyvenantys žmonės pagal įstatymus būtų lygūs.

Lietuvai reikia ne dvigubos pilietybės, o viengubos moralės.

Lietuvoje bus geriau tik tuomet, kai išsivalysime ir pasigydysime savo dvasines ligas, Lietuvos dvasią ir pašalinsime jų priežastis. Dvasinio sveikumo ir gerovės pamatas – žmonių lygybė, švietimas, pažinimas, laisvė, tiesa.


Pagarbiai,

Prem Buda


Prem Budos interviu LTV

Ojas info
2007-10-02


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos