LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

AUGINKITE SAVO PUMPURĄ, SAULĖ YRA VISUOMET PASIRUOŠUSI!

Meditacijos AkademijA -

nepakartojama galimybė!

 

Meditacijos Akademija (MA) vyksta pagal grafiką.
MA dalyvauja tik už save atsakingi kūne, prote, sieloje asmenys.

 

 

Natūralaus, dvasingo žmogaus dalia - gyventi gerai, gražiai, sveikai ir turtingai. Ir ja dalintis. Žmogus turi vesti visą gamtą ir Žemę. Labai jautriai ir centruotai. Be bereikalingo skausmo ir vargo.

Jei šiandien žmogus skundžiasi vargu, ligomis ar vienatve, tai jo kelias gyvybei ir Žemei - pabaiga. Kaip Lietuvoje po pagalbinio apvaisinimo sielai su embrionu! Į šaldytuvą! Amžiams! Nelaisvė amžiams! Tuomet sielai nėra kur eiti. Eikime su tais, kurie rado, veda, dalijasi darna ir laime, jau eina su tiesa ir laisve, ir gali vesti kitus. Laisvę sieloms!

Meditacinis matymas veda. Kiekvienas žingsnis gyvas, žavintis, įkvepiantis. Tokia žmogaus dalia Žemėje ir Kosmose. Egzistencija maitina ir rodo. Prašom eiti. Nuo gimimo iki mirties ir nuo mirties iki gimimo. Geriau ne per lietuvišką teisę, tikėjimą ir šaldytuvą. Bet tam reikalingas sąmoningumas, matymas. Tuomet viskas jau yra, tik eik su daina, šokiu, tyla, relaksacija ir laime. Atsakymai patys krinta į akis ir rankas. Taip veikia tekančios sąmonės jutimas. Tai meditatoriaus (dhianos, dianos – sanskrite) momentai ir kelias.

Kita vertus, einantys su mintimis ir svajonėmis, tikėjimais ir madomis nuolat sukasi protų, tikėjimų ir madų karuose, juose nuolat daro Sizifo darbą. Tai - nemokšos ir egoistai. Bet vairas mūsų rankose!

Tegul akis ir rankas veda bemintė sąmonė. Tai vis giliau ir aukščiau patiria MA absolventai ir dhianos.

 

Nuo 2020 m. prasidėjo nauja Meditacijos Akademijos (MA5) laida. Joje gali mokytis Ojas Meditacijos Mokyklos absolventai. Daugiau MA laidų Prembuda negarantuoja. Jų buvo ne mažiau nei reikia. Kaip Prembuda eina per gyvenimą ir švenčia – gali visi. Nebūkime nemokšomis, egoistais ir kvailiais. Mokykimės, aukime, balansuokimės ir dalinkimės.

Tegul Žemė čia ašramuose, meditacijos centruose ir komunijose virsta rojumi ir nirvana.

 

Plačiau - Meditacijos Akademijos aidai

 

Meditacijos akademija

Veda meditacijos meistras Prembuda

Gyvenkime daug sveikiau, turtingiau ir laimingiau. Tai paprasta ir lengva, nes dauguma žmonių ligų, vargų ir kančių tėra tik jų įpročių, prietarų, lūkesčių, tikėjimų bei kitų priklausomybių - nemokšiškumo pasekmės. Tai yra pakeičiama ir transformuojama, kaip ir grūdas - į duoną, purvas - į lotosą ar pyktis - į meilę. Transformacijos raktai – sąmoningumas ir meditacija. Kaip susikurti ir naudotis raktais, mokomasi Meditacijos akademijoje (MA).

Evoliucija ir visuomenė atvedė mus iki žmogaus kūno, emocijų ir proto. Toliau reikia eiti individualiai. Sąmonė ir ypač aukšta jos pakopa meditacija atveria būdą kaip tinkamai naudotis ne tik išorine, aiškiai matoma žmogaus ir pasaulio puse – kūnu, emocijomis ir protu, bet ir kaip naudotis mažiau matoma vidine jo puse - bioenergetika, vitališkumu, širdimi ir siela. Meditatyvia sąmone pamatome, kad laisvės ir meilės šaknys – atsakomybė ir elgesys iš vidaus. Tai suteikia individui ne tik daugiau sveikatos, turtų ir sėkmės, kas ateina iš išorės, bet - ir daugiau laimės, meilės ir laisvės, kas ateina tik iš vidaus.

Pakilusios rankos dinaminės meditacijos „stop“
fazėje rodo meditatyvumą ir dvasingumą

Stebuklas - kad viduje galime rasti ir pabudinti nemirtingą dvasinį centrą – sielą ne Himalajų urvuose ir vienuolynuose, o nepalikdami pasaulio, lengvai ir saugiai. Išmokę įsitempti ir koncentruotis, išmokime ir atsipalaiduoti, medituoti. Meditatyvi, laidi siela lengvai pereina per mirtį ir nepamesdama dvasios darniai susijungia su protu ir kūnu, o per juos ir su gamta, visuomene, Egzistencija.

Meditacijos akademija yra aukštesnė Meditacijos mokyklos pakopa. Meditacijos mokykloje susipažįstama su išorine ir šiek tiek su vidine fizinio, vitalinio, astralinio ir mentalinio kūnų pusėmis bei jų energijų kokybe. Joje mokomasi ir atpažinti bei tobulinti šiuos kūnus ir jų energijas bei darniai naudotis gyvenime. Mylėti ir kurti.

Meditacijos akademijoje mokomasi giliau pažinti ir tobulinti vidinę fizinio, vitalinio, astralinio, mentalinio ir išorinę dvasinio kūno puses bei jų energijas. Mokomasi atpažinti ir kelti šių kūnų ir energijų kokybę, darniai naudoti savo gyvenime, darbe ir visuomenėje. Be to, MA susipažįstama su dvasiniu mokslu ir jo dėsniais, jų taikymu bei mokomasi kurti, saugoti ir dalintis budalauku – meilės ir sąmonės energijomis ir erdve.

Meditacijos Akademijoje studijuojama ketverius metus. Kas metai šešiuose praktikumuose studijuojama 25 dienas. Trečia Akademijos laida studijas pradėjo 2011 m. ir baigė 2014 m. Ketvirta pradėjo 2015 m. ir baigė 2019 m. Penkta pradėjo 2020 m.Rojus įmanomas jau Žemėje. Jei jį susikuriame gyvenime, jis lieka ir po mirties. Metodas amžinai gyventi rojuje - gamtos ir dvasios mokslo dėsnių bei meditacijos pažinimas ir darnus jų taikymas kelyje.

Mes gimėme iš tylos, harmonijos ir vienovės, į ten ir grįžtame.

Harmonijos Rūmai Resorte


Meditacijos akademijos praktikumai vyksta Ojas Resorte. Į MA priimami tik baigę Meditacijos mokyklą arba išlaikę atitinkamus meditatyvumo ir sąmoningumo egzaminus.

Studijas gali tęsti ankstesni MA studentai. MA praktikumų grafiką žiūrėkite artimiausioje arba metinėje programoje. Nuolat lankantiems absolventams mažesnis indėlis.


Supratau, kad čia [meditacijoje] yra širdis, su kuria reikia gyventi, eiti – ir visi atsakymai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti Meditacijos Akademijoje ir kad nepabėgau į užsienį. Ir tai yra vienintelis momentas, kodėl neišvykau, nes jaučiu, kad traukia iki galo pabaigti Akademiją ir tada matysis, ar reikės kažką keisti. Tomas Z.

Atradau Meditacijos Akademiją kaip energijos kokybę. Prieš tai buvau įvairiuose seminaruose Ezoterikos mokykloje ir viduje pasidarė chaosas. Aš gal galvojau, kad gal dar kažkas yra, gal man dar nereikalinga meditacija. Kiti išsakydavo, kad atvažiuoja į Meditacijos mokyklą ar Akademiją kaip iš šaltinio atsigerti. Tai iš tikrųjų taip yra, ir man šito reikia, čia gaivina. Daiva B.

Meditacijos akademijos aidai.


  MA praktikumai 2022:

2022 m. vasario 18-21 d.

2022 m. gegužės 6-8 d.

2022 m. birželio 24-liep. 1 d.

2022 m. rugpjūčio 26-28 d.

2022 m. spalio 21-23 d.

2022 m. gruodžio 23-25 d.
Atnaujinta 2022-07-19


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos