LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Inkvizicinė informacija apie religines konfesijas

INFORMACIJA
apie religines konfesijas   Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnis teigia, kad "Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas - jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai". LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnyje išvardintos devynios Lietuvoje tradicinės religijos:
         lotynų apeigų (Romos) katalikąi
         graikų apeigų katalikai (unitai)
         evangelikai liuteronai
         evangelikai reformatai
         ortodoksai (stačiatikiai arba pravoslavai)
         sentikiai
         judėjai (žydai)
         musulmonai sunitai
         karaimai

   Be šių pagrindinių konfesijų Lietuvoje yra įregistruota kelios dešimtys netradicinių religijų vietinių bendruomenių, kurios dažnai būna vadinamos sektomis.

    Sekta yra organizacija, turinti dvasinį lyderį, kuris gali keisti jos doktriną (kartais yra pripažįstamas net mesiju arba įsikūnijusiu dievu). Sekta visada skelbia, kad išsigelbėti įmanoma tik būnant jos nariu; iš to kyla priešiškumas aplinkiniam pasauliui. JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje buvo uždraustos kai kurios destruktyvios sektos:

    Scientologijos bažnyčia, šiuo metu aktyviai veikianti Rusijoje (remiasi L.Ron-Hubbardo mokymu,

    Suvienijimo bažnyčia (vadovas - korėjietis Sun Myung Moon),

    Ošo centrai.

   Šios organizacijos mėgino veikti manipuliuodamos milžiniškomis pinigų sumomis kaip mafijinės grupuotės; mėgino grobti JAV armijos ir CŽV slaptus dokumentus, prasiskverbti į Vakarų šalių komercines ir vyriausybines įstaigas.

   Ypatingai fanatiškos sektos yra:

    Tautos šventovė, (vadovas Dž.Džonsas-J.Jones), praktikuojanti masines savižudybes,

    Tiesos kelias (vadovas - japonas S.Asahara),

   Įvairių satanistinių kultų nariai, vartojantys narkotikus, geriantys savo ir kitų žmonių kraują, besimėgaujantys žmonių kankinimu ir žudymu, stengiasi išniekinti krikščionių bažnyčias ir kapines. Jų ženklai - apverstas kryžius, svastika, pentograma. Labiausiai žinomos satanistų grupės: Šėtono bažnyčia, Juodosios magijos kultas, Trečioji Baalo šventovė, Seto šventykla, Šėtono armijos vadai.

   Kai kurių pavojingų sektų nariai jau lankosi Lietuvoje, kartais neskelbdami savo organizacinės priklausomybės.

   Lietuvoje įregistruotos sektos, kurių veikla dažnai skundžiasi piliečiai, yra Jehovos liudytojai (labai aktyvi antikrikščioniška sekta), Krišnos sąmonės bendruomenė, Tikėjimo žodis (Tiesos žodis, Meilės žodis) - labai priešiška Katalikų Bažnyčiai.

   Kadangi kai kuriose tradicinėse religinėse bendrijose vyksta atsinaujinimo ar skilimo procesai, todėl šių konfesijų religinių veikėjų iš užsienio vizitų trukmę reikėtų derinti su Lietuvoje esančiais tokių tradicinių konfesijų centrais (jų sąrašas ir adresai pridedami).

   Priedai: 1. Lietuvos tradicinių konfesijų centrai,
                     2. Destruktyvių sektų sąrašas. ( 2 lapai )

   Vyriausybės patarėjas
         religijų klausimais                                                        P.Plumpa

   1996 03 08   UŽSIENYJE PLINTANČIOS DESTRUKTYVIOS SEKTOS

         - Scientologinė bažnyčia
         - Suvienijimo bažnyčia (įkūrėjas S.M.Munas)
         - Ošo centrai
         - Tarptautinė Kristaus bažnyčia
         - Tautos šventovė (įkūrėjas J.Jones)
         - Tiesos kelias (įkūrėjas S.Asahara)
         - Šėtono bažnyčia
         - Juodosios magijos kultas
         - Trečioji Baalo šventovė
         - Seto šventykla
         - Šėtono armijos vadai
         - Didžioji baltoji brolija
         - Visariono vienatinio tikėjimo bendruomenė.

LIETUVOJE VEIKIANČIOS SEKTOS, DĖL KURIŲ VEIKLOS LABIAUSIAI
SKUNDŽIASI LIETUVOS PILIEČIAI

         - Jehovos liudytojai
         - Krišnos sąmonės bendruomenė
         - Tikėjimo žodis (Tiesos žodis, Meilės žodis).


    Kitų autorių kalba netaisyta


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos