LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl katalikai fundamentalistai ir kardinolas šmeižia ir meluoja?

2006 m. vasario 26 dieną per TV3 buvo parodyta atsakomoji laida į 2005-11-13 d. „Savaitės komentarų“ paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją apie religinę bendruomenę Ošo „Ojas“ meditacijos centrą (toliau Bendruomenė) ir jos narius. Pirmos TV3 laidos požiūris į Bendruomenę priminė komunistų požiūrį į katalikus ar fašistų požiūrį į žydus. TV3 įgaliotas atstovas sutiko, jog laida niekaip neatitinka realybės ir faktų ir pasiūlė paruošti Atsaką į pirmos laidos ir kitus laidos autorių klausimus.

Atsako laidoje autorės meditacijai ir tiesai priešpastatė katalikų dvasininkiją ir jų gąsdinimus bei falsifikacijas. Antroje laidoje žurnalistės vis tik praleido į eterį keletą tiesų, kurias gali patikrinti ir atrasti kiekvienas, kuris jų ieško. Meditacijos ir jų tiesos tiko prieš tūkstantmečius, net ir prieš Gautama Budą ir tiks po daugelio tūkstantmečių kiekvienam žmogui jo šiame ir anapusiniame gyvenime, gimstant ir pereinant per mirtį.

Laidoje dalyvavęs buvęs Teisingumo ministerijos religijotyrininkas ponas Arūnas Peškaitis pakartojo senas savo falsifikacijas ir įsivaizdavimus.

Katalikiško tinklo prieš Ojas
kardinolas A.J.Bačkis

Atsako tiesos kriterijumi apie Bendruomenę, matyt, turėjo tapti Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio žodžiai: „Ten tik pagauna į savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja, ir pavergia. Sakyčiau savotiškai, yra užguiti. “ Audio citata: Audio citata iš 2006-02-26 TV3 Savaitės komentarų (11 sek., MP3 formatas, 24 kbps, 39 KB) Video citata:   Kardinolo melas - video citata iš 2006-02-26 TV3 Savaitės komentarų (11 sek., WMV9 [Windows Media Video 9] formatas, 200 kbps, 307 KB)   To nėra Bendruomenėje. Matyt, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis pagrįs ir paaiškins tokius mestus viešus kaltinimus Bendruomenei atsakyme pagal pateiktą prašymą, nes kol kas tai matosi tik kaip Bendruomenės šmeižimas ir saldus melas saviškiams krikščionims. Pats kardinolas pagal jų pačių doktriną nėra laisvas, yra užguitas ir prirakintas prie krikščionybės labiau nei bet kuris meditatorius, nes jis ir visi krikščionys jau yra nuodėmingi, kalti, jie negali būti palaimingi Žemėje, jiems uždraustas pažinimas ir tiesa, jie negali išsilaisvinti patys, o gali būti išgelbėti tik per Jėzų. Bendruomenėje asmenys yra absoliučiai laisvi ir pagal raidę, ir pagal dvasią. Meditatoriai prisiima atsakomybę už pažinimą ir išsilaisvinimą, o jų moralė ateina ne iš dirbtinės moralės ir įsakymų, o iš jų pačių tyros širdies ir bundančios ar pabudusios sąmonės.

Gerai, jog dabar tikintieji aklai neseka savo dvasiniais vadovais. Nors dar beveik prieš trejetą metų tikintieji tėvai ir psichiatrai pažodžiui paklausė savo dvasinių vadovų, namuose pagavo neseniai pradėjusią medituoti patiklią katalikę Neringą M., per prievartą be jos sutikimo nuvežė į psichiatrinę, ten ją prirakino, suleido „raminančių“ ir laikė tiek kiek galėjo pagal Europos Sąjungos medicininius kanonus – 52 dienas, vis pasiūlydami paleisti, jei neis medituoti. Psichologinį smurtą palaikė, kiek mums žinoma, psichologė, kito Teisingumo ministerijos krikščioniško religijotyrininko Donato Glodenio žmona. Štai kur yra tikras krikščioniškas išnaudotojų ir vergvaldžių voratinklis besinaudojantis psichiatrinėmis, teisėtvarka ir žiniasklaida. Ir tai ne vienintelis realus faktas. Iki šiol girdėjome apie panašius atvejus tik musulmoniškame pasaulyje.

Tolesni kardinolo Audriaus Juozo Bačkio žodžiai: „Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu. Bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis.“ Audio citata:

Video citata:     - tik patvirtino aukščiau pasakytus žodžius ir meditatorių nuojautą, jog 2003 m. mokesčių inspekcijos ir policininkų įsiveržimas į meditacijos centrą bei kiti jų veiksmai atėjo iš inkvizicinės ideologijos ir požiūrio. Krikščioniškas požiūris dar visai neseniai 2003 metais buvo prakištas net ir administracinės bylos sprendime prieš centro lyderį, jog jo teikiamos paslaugos yra ne dvasinės, o verslinės prisidengiant religija.

Inkvizicinis ir labai kardinoliškas teismo sprendimas Bendruomenės lyderiui neišsilaikė ir dvejų metų – gal šimtą kartų trumpiau nei viduramžiško ir retrogradiško popiežiaus Urbono VIII pergalė prieš Galileo Galilėjų. Krikščioniška ideologija ir teisė sulinko prieš tiesą. Meditatoriai žino, jog yra tiesa ir yra ne tik už tiesą, bet ir už tą pačią teisę visiems. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą inkvizicišką ir labai kardinolišką teismo sprendimą paneigė kitas 2005 metų Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas įregistruoti Bendruomenę – tarpinė Bendruomenės laisvė nuo krikščionybės ir krikščioniškų valdininkų jungo. Tiesos pergalė prieš tikėjimą rodo ne tik valdininkų trauką europinigams, bet ir Lietuvos žmogiškėjimą.

Meditacinis dalijimasis

Meditacija yra pats dvasingumo pamatas ir veda giliau ir aukščiau nei didingiausios krikščionių maldos ir įsivaizdavimai. Meditacijoje pamatome, kaip gimstame ir mirštame, kaip patenkame į pasaulio gniaužtus ir iš jų išsilaisviname. Kam susitapatinti su tikėjimu, jei jis atima išorinį ir vidinį turtą bei išorinį ir vidinį dangų? Per meditaciją jau išsilaisvino tūkstančiai budų, per krikščionybę neišlaisvintas kol kas nė vienas. Aš išmokau mylėti ir gyventi palaimoje ir tai paneigia Lietuvos vyskupų tvirtinimus, jog žmogus negali būti palaimingas Žemėje. Kiekvienas dar Žemėje gali gyventi turtingai, mylinčiai ir palaimingai, tik to negali krikščionys. Manęs kaip ir nė vieno kito neišgelbėjo žinomi mesijai ir dievai, nes jie neina su tiesa ir laisve. Net jei jie ir eitų su jomis, tai vis tiek meilė ir išsilaisvinimas ateina ne per dievus, o per paties žmogaus ėjimą su meile, tiesa ir laisve.

Negali Lietuva būti mylinti, turtinga ir laiminga, kol tikėjime, politikoje ir socialiniame gyvenime nėra žmonių lygybės, laisvės ir tiesos, kol krikščioniška žmonių diskriminacija ir krikščioniškas vyriškas šovinizmas jau yra įtvirtinti Lietuvos Konstitucijoje, Himne ir Herbe, o moterys ir nekrikščionys diskriminuojami.

Prem Buda


Ojas info, 2006-02-28
papildyta 2006-03-06
P.S. Į Ošo "Ojas" meditacijos centro raštą dėl šmeižimo kardinolas A.J.Bačkis iki šiol neatsakė ir nepranešė, kokiais faktais buvo remiamasi šitaip teigiant. Mes žinome, kad jokių faktų ar liudijimų, patvirtinančių kardinolo Audrio Juozo Bačkio melą apie Bendruomenę nėra. Tai tik pasenusio ir seniai nuo gyvenimo atsilikusio tikėjimo vadovų svajonės.

Praėjus metams naujo dvasingumo pradininkams meditacijos centrui "Ojas" aišku, kad šis Lietuvos Vyskupų konferencijos vicepirmininkas, Vilniaus arkivyskupas, kardinolas A.J.Bačkis apsimelavo ir veidmainiauja. Iš to išaiškėjo ir tai, kad jis yra ir šiuolaikinės lietuviškos inkvizicijos vadas.

Krikščionims – kryžiaus karų, inkvizicijos ir indulgencijų - praeities ir dabarties - vadams šiandien neužtenka atsiprašyti Lietuvos ir pasaulio žmonių. Tuomet ir Rusijai užtektų tik atsiprašyti. Katalikams reikia bent jau pagal jų tikėjimą, o komunistams pagal katalikų pavyzdį atlyginti kaltes.

O normaliems ir natūraliems žmonėms bereikia priminti, kad mumyse jau yra protas, širdis ir siela ir užtenka juos lavinti, juos budinti, o ne ieškoti svetimų ganytojų ir dirbtinių dievų. Meditatoriai tai patiria, tai žino, tuo džiaugiasi ir dalijasi.

Prem

Papildyta 2007-04-08


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos