LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 





Prembuda BTV "Yra kaip yra"

Meditacijos centro Ojas lyderis Prembuda buvo pakviestas ir dalyvavo BTV laidos "Yra kaip yra" filmavime 2013-10-23. Laida parodyta 2013-12-12. Laidos įžanginis reportažas buvo filmuotas dar 2012-08-10, interviu iš Prembudos imant žurnalistei Rimantei Zarembaitei, bet mūsų žiniomis, jis parodytas nebuvo. Įžanginio reportažo interviu į Ojas svetainę numatome įdėti artimiausiu metu.

Pagrindinis laidos ir abiejų imtų iš Prembudos interviu tikslas buvo noras pasipuikuoti katalikybe, pažeminti Ojas ir noras nukreipti įtarimus nuo suinteresuotų asmenų, nusitempusių Ingridos Meilutienės turtą po jos žūties 2001 m. pavasarį labai įtartinomis aplinkybėmis.

Puikavimasis ir netiesumas bene geriausiai matosi laidos vedėjos Astos Stašaitytės-Masalskienės žodžiuose, pasakytuose pačiame laidos gale: „Žinot, aš galvoju, geriau iš tų apgavikų kokį prastos kokybės vonios kilimėlį, kurį už keturis tūkstančius, berods pardavinėja, po namus nešioja, nusipirkti. Tai nors žinosiu, kad kvaila buvau. Bet parduoti dūšią, tikėjimą..? – Būkite budrūs, kai renkatės kelią.“ Be to, laidos vedėjai dar prieš laidą pasiteiravę ir sužinoję, kad Ojas narius reikėtų vadinti meditatoriais, dažniausiai juos vadino ošistais.

Gaila, kad Lietuva vis dar homofobiška, bet yra, kaip yra. Blogiau, kad iš to tikėjimai, kuriuose nėra beveik jokios tiesos, ir kai kurios laidos daro biznį. Žmonių skausmo ir bėgimo iš šalies sąskaita.

Domėjimasis Ingrida Meilutiene yra pagrįstas, nes ji yra išgarsėjusios plaukikės Rūtos Meilutytės mama ir meditavo meditacijos centre Ojas. Ja norėjo pasinaudoti jos vyras ir katalikai, kurie be jokių skrupulų vėliau uždarė kitą meditatorę Neringą į psichiatrinę sąmoksle su jos motina Bronislava Mockuviene  ir atėmė dvi mažametes dukras iš motinos Ilonos Gineitienės. Taip pat sąmoksle su jos vyru. Daugiausiai kentėjo moterys ir vaikai. Taip katalikai norėjo rasti priemonių dėl kurių būtų galima apšmeižti, įgąsdinti ir neregistruoti meditacijos centro Ojas. Tie patys seni inkvizicijos metodai, kurie visuomet naudojami augant humaniškumui ir artėjant pažangai. Moksle ir dvasioje.

Ingrida Meilutienė turėjo Kaune namą ir sklypą, mokėjo gerai dirbti ir skyrėsi su vyru Sauliumi Meilučiu. Rūtai tuo metu buvo apie tris metukus. Atrodo, kad skyrybų atveju S.Meilutis su anyta turėjo iš jų išsikelti. Akivaizdu, kad tie, kurie galėjo netekti turto skyrybų atveju ir kuriems galėjo atitekti ir atiteko turtas po jos žūties, galėjo būti suinteresuoti jos mirtimi. S. Meilutis skyrybas ir turto dalybas vilkino kiek įmanoma. Tuo metu Saulius Meilutis, vargiai gyvendamas  JAV, padavė demagogišką ir šmeižikišką skundą LR Saugumo Departamento generaliniam direktoriui Mečiui Laurinkui prieš meditacijos centrą Ojas. Štai keli to visiškai nepagrįsto Sauliaus Meilučio 2000-12-01 skundo, pagal kurį į įvairias apklausas anuomet buvo tampomi Ojas nariai ir Prembuda, sakiniai:

„Kreipiuosi į jus tikėdamasis dėmesio ir žmogiško supratimo bei Valstybės Saugumo Departamento kompetencija pagrįstų atitinkamų veiksmų dėl šiame pareiškime išdėstytos problemos, kuri yra susijusi su Ošo MC “Odžas” veikla bei propaguojamu Ošo mokymu.

Atsiprašau, kad nesugebėjau išlikti emocionaliai bešališkas, nes tai, kas sudarė mano pareiškimo objektą – Ošo mokymas, jo propaganda Lietuvoje ir praktika yra giliai nepriimtina man kaip žmogui ir piliečiui, o skaudžiai palietusi mano šeimą, ypač neramina mane kaip tėvą. Antra vertus nebūčiau drįsęs jūsų trukdyti, jei mano rūpestis būtų išskirtinai mano asmeninė ar tik mano šeimos problema.

Keliamo pavojaus žmonių sveikatai ir dorovei bei manau netgi gyvybei (žodžiai, kuriuos visuomet naudojo katalikai šmeižiant Ojas – aut. pastaba), taigi visuomenės saugumui, o įvertinus pastarųjų mano predikacijų pagrįstumą, imtis atitinkamų veiksmų.

Apie priimtus sprendimus ir tyrimo rezultatus prašau pranešti Sauliui Dambrauskui, gyvenančiam Donelaičio 1, Kaune, turinčiam teisę gauti man siunčiamą korespondenciją. Esu jums nuoširdžiai dėkingas už dėmesį ir kantrybę,  Su pagarba S.Meilutis“

Ingrida Meilutienė buvo rasta negyva perėjoje Vilnius - Nemenčinė kelyje. Atsitiktinis žmogus perdavė policijai mašinos, kliudžiusios I.Meilutienės kūną, registracijos numerį. Deja, pagrindinių Ingridos Meilutienės žūties detalių mes nežinome. Jos liko policijos ir Sauliaus Meilučio archyvuose. Įsižiūrėjus į bandymus susieti Oją su I.Meilutienės žūtimi, matosi noras nukreipti dėmesį nuo labiausiai kaltų ir suinteresuotų. Atrodo, kad labiausiai jos turtu iki ir po jos mirties buvo suinteresuotas ir naudojosi buvęs vyras Saulius Meilutis ir anyta. Bet mano įžvalga, jie buvo tik priemonės didesniame ir bjauresniame žaidime.

Bandymų nukreipti įtarimus nuo Ingridos vyro Sauliaus Meilučio ar kitų galimai suinteresuotų asmenų ant Ojas buvo ir anksčiau. Tuo labiau, kad būta keistų sutapimų, apie kuriuos esame rašę. Kai yra suinteresuotų asmenų, atsiranda ir bandymų tiek žudyti, tiek ir permesti atsakomybę. Kita vertus, bėgant laikui ir patys faktai, jų energija bei už jos esantys žmonės neretai ieško sąmoningų ar pasąmoninių atsakymų.

Laidoje teirautasi ir apie ŽIV/AIDS budrumą Oje. Tai būtina priemonė pažangioms bendruomenėms, esančioms gana nesąmoningose, seksualiai represuotų tikinčiųjų šalyse. AIDS jau tapo pasaulio pandemija. JAV Prevencijos Tarnyba (USPSTF - angl.) nuo 2013 metų siūlo tikrinti ŽIV/AIDS testu visus 15-65 metų amžiaus žmones. Lietuva kol kas tik aklai blaškosi ŽIV/AIDS prieblandoje.

Laidoje Prembudai buvo galimybė susitikti su buvusiu Valstybės saugumo departamento vadovu Mečiu Laurinkumi, kuris patvirtino, kad pažymų apie seksualines orgijas meditacijos centruose, į kurias baksnoja kunigai, jis nepasirašinėjo. Tai tėra kunigų bandymai pridengti sutaną nuo pedofilijos, homoseksualumo, pasileidimo, godumo ir pan. Kaip ir meditatorės Ingridos Meilutienės atveju. Tuo labiau, kad prieš tai ir po to kunigai, vyskupai ir katalikų valdžia kurpė įvairias melagingas istorijas, uždarė į psichiatrinę ir prievartavo meditatorę Neringą, atėmė dvi mažametes dukras iš Ilonos Gineitienės, kurpė bylą Prembudai, bet nerado nė vieno tinkamo fakto. Kunigai ir jų įkvėpta valdžia įvykdė daugybę inkvizicinių veikų. Visų jų neįmanoma aprašyti. Pritrūktų laiko gyventi ir džiaugtis.

Kai kurie reikšmingi dalykai laidoje buvo neįdėti, todėl žemiau pateikiamas pilnesnis jos tekstas. Laidoje neįdėtos medžiagos tekstas pažymėtas mėlynai.

 

 


 

  

Laidos vedėja Asta Stašaitytė-Masalskienė (A.S.M.): Labas vakaras. Čia laida "Yra kaip yra". Ir šį kartą mes pradėkime reportažu apie Meditacijos centrą. Būtent šiame centre, meditacijos užsiėmimuose lankydavosi olimpinės ir pasaulio plaukimo čempionės Rūtos Meilutytės mama.

  "Žurnalistas (Ž.): Viena Ošo Meditacijos centro "Ojas" būstinių įsikūrusi Vilniaus rajone, Miškinių kaime. Didžiulis pastatas apsuptas aukšta tvora. Teritorija kruopščiai sutvarkyta ir prižiūrėta. Kiekvienas čia atvykęs svečias akylai stebimas.

  Prembuda (Pb): Mes mėgstam žalumą ir mėgstam, kad būtume truputį privačioj tokioj, intymesnėj aplinkoj. Svarbiausia, kad būtų taip tylu, ramu, jeigu galima, niekas prieš akis nešmėžuotų. O šiaip atvira čia pas mus. Neretai pas mus skraido virš galvos parasparniai. Ir gali bet kas ateiti. Tai čia nieko nėra slapto, niekas nėra slepiama.

  Ž.: Kiekvienas Meditacijos centre apsilankęs žurnalistas filmuojamas. Kodėl? – Meditacijos centro vadovas paaiškina: jie bijo, kad pateikiama informacija gali būti iškraipyta ir stengiasi įrašyti kiekvieną pokalbį su žiniasklaidos atstovais ar svečiais, nepriklausančiais "Ojo" Meditacijos centrui.

    

  Pb: Pas mus yra daug apsimetusių meditatoriais žurnalistų įėję įvairiausių. Kiti ateina visai nemedituoti. Kitas ateina, paskui po meditacijos nusigeria. Iš kur jis atsiradęs? Šlaistosi po kiemą. Mes juos turim gaudyti, kažkaip įkalbėti išeiti. Mus tiek kartų pradžioj filmavo, įrašinėjo ir iškreipdavo labai informaciją, tai vienas, mes norėjom turėti savo, kaip mes pasakėm. Antra, mes turim savo archyvus, domimės savimi ne tik iš vidaus, bet šiek tiek ir iš išorės.

  Ž.: Lietuvoje ošistais vadinama bendruomenė šiuo metu savo veiklą vykdo Vilniuje ir Kaune. Įdomi detalė, kiekvienas norintis čia medituoti turi atlikti AIDS testą. Gal todėl vis pasigirsta gandų, kad šiame centre po meditacijų priedanga vyksta seksualinės orgijos. Tad AIDS testas reikalingas tam, kad žmonės neužsikrėstų.

  Pb: AIDS testas, jis reikalingas, jeigu... Žinot, mes gyvenam pasauly, kuriame yra žmonės gana pasileidę, gana nesąmoningi, jie vieni kitus užkrėtinėja. Ir Lietuvoj, ir pasauly beveik nieko nėra... Dabar jau pradėjo daryti. Į kai kurias šalis neįsileidžia. Mes norėjom apsaugoti žmones nuo tokių seklių, kurie ateina kai kada ir užsikrėtę, ir gali užkrėsti ir kitus žmones.

  Žurnalistė: Ta prasme, tai kalbame apie lytinius santykius?

  Pb: Taip, taip. Nes jie kai kurie ateidavo visiškai ne medituoti. Aš kalbu, jie ateidavo, mažu ras kokią nors moterį, kuri mažu nemedituoja ir mažu kaip nors ten pavyks seksuoti. Ir žinot, žmonės yra laisvi, jie kartais mylisi.

  Ž.: "Ojo" Meditacijos centre tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimtųjų sausį meditacijas lankyti pradėjo ir olimpinės čempionės plaukikės Rūtos Meilutytės mama Ingrida Meilutienė. Beveik po poros metų , du tūkstantųjų gruodį Rūtos tėtis Saulius Meilutis kreipėsi į Lietuvos respublikos valstybės Saugumo departamentą, prašydamas ištirti Ošo Meditacijos centro veiklą, į kurią įsitraukė ir tuometinė jo žmona Ingrida. Dar po metų moteris žuvo avarijoje mįslingomis aplinkybėmis. Iki šiol neatsakytas klausimas, ar Ingrida buvo nužudyta, ar numesta ant perėjos? Ir kiek tai susiję su Ošo meditacijomis?

  Prembuda Olimpinės čempionės mamą puikiai prisimena. Jis lankėsi Ingridos šeimos namuose Kaune.

  Pb: Kartą vedžiau grupę Kaune ir jinai buvo pasikvietusi į namus. Bet tada Meilučio Sauliaus namuose nebuvo. Kiek aš prisimenu, buvo trys vaikai ir močiutė. Aš ją atsimenu kaip labai atsakingą, labai nuoširdžią, tokią gana drąsią moterį, kuri atėjo, pradėjo lankyti Meditacijos mokyklą, matyt, 1999-tų, matyt, nuo sausio ji lankė. O žuvo 2001-ais.

  Ž.: Meditacijos centro vadovas apie Ingridą kalba tik pačius gražiausius žodžius. Ingrida buvo nuoširdi, atsakinga ir tolerantiška. Todėl ją ir traukė Ošo Meditacijos mokykla. Juk kitokie žmonės Meditacijos mokykloje neišbūna, – sakė Prembuda.

  Pb: Labai rūpinosi vaikais, žiūrėjo. Bet jai, kiek aš supratau, iš to, ką jinai sprendė, kad su vyru jai nesigavo, meilė tarp jų netekėjo. Jinai ruošėsi persikelti į Vilnių. Jos ten, trys moterys, ruošėsi statytis namą, pirkti gal net sklypą. Bet tai yra jų valia, jos tarėsi. Po to, kai Ingrida Meilutienė žuvo, tai kažkaip tas jų numatymas, matyt jau, neįsigyvendino.

  Ž.: Ir šiandien šią istoriją gaubia daug paslapčių. Po Londono olimpiados, iškart, kai Rūta laimėjo auksą, vėl žiniasklaidoje pasirodė straipsniai apie mįslingą čempionės mamos mirtį, siejamą su Meditacijos centro veikla."

A.S.M.: Ošo bendruomenės centras, visas tas judėjimas, jeigu galėčiau taip pavadinti, išties labai kontraversiškai vertinamas ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Tad šį vakarą tikrai džiaugiuosi, kad su mumis sutiko ateiti ir tiesiai šviesiai apie visa tai pasikalbėti šio centro vadovas Prembuda, ponas Mečislovas.  – Labas vakaras.

Pb: – Labas vakaras.

A.S.M.: Pirmiausia, ką reiškia Prembuda? Mums naujiena.

Pb: Prem reiškia meilę, buda reiškia – sąmoningumą. Tai reiškia busti, sąmoningėti su meile ir taip gyventi pasaulyje.

 <...>

A.S.M.: Tai, ką matėm reportaže...

Pb: Taip.

A.S.M.: Jūs su viskuo sutinkate? Teisybė jame teigiama?

Pb: Pirmiausiai, mes nebijojom. Nes baimė meditatoriams nėra būdinga. Antra, čia yra daug supainiota dalykų. Bet šiaip tokia gija lyg ir atitinka gyvenimą. Kitas dalykas, nuo mūsų buvo visa tai slepiama. Mes nežinom, kaip jinai žuvo. Mes tik žinom, kad bandė susieti mus su ja. Bet... Ir kad Meilutis padavė skundą. Ir kad gerbiamas, matyt, Mečys Laurinkus, čia yra, kuris rašė nesąmones apie seksualinės energijos transformaciją. Aš suprantu, kad ponas Mečys nežino.

Meditacija leidžia transformuoti seksualinę energiją. Ir tai yra labai paprasta, kaip ir pyktį, baimę. Tai yra vidinė žmogaus savybė. Kiekvienas žmogus ją turi. Ir mes tai galime. Ir ta transformacija ir duoda atsakymus, kaip reikėtų gyventi, kur reikėtų sukti. O šiaip, matysim.

A.S.M.: Minėjot konkrečiai poną Mečį, o jis šį vakarą su mumis.

– Labas vakaras.

Tarp ekspertų yra ponas Mečys Laurinkus, buvęs Vidaus Saugumo departamento vadovas. <...>

Taigi jums, kaip ir išgirdau žodį jūsų adresu nesąmonė , kažkokią buvote parašęs. Koks jūsų komentaras?

  

Mečys Laurinkus (M.L.): Aš asmeniškai nieko nerašiau, išskyrus ant algalapio. O toks kreipimasis tuo metu buvo. Ir tuo metu tai buvo Lietuvoj tam tikra ir naujovė. Tokių kreipimųsi tuo metu buvo keli šimtai.

Bet ne vien tik apie jūsų centrą, bet apskritai apie sektas ir iš įvairių vietų. Ir tai buvo iš tikrųjų tokia banga. <...> atsisakiau vertinti, <...> kadangi mes tokių įgaliojimų niekada neturėjom tuo metu. Ir valstybė taip pat nebuvo reglamentavusi panašių veikų, kaip jas vertinti, kas turi vertinti, kokia institucija, kokiais kriterijais pagaliau. Ir tuo metu Nacionalinio Saugumo komitetas seime, kadangi tie pareiškimai būdavo žmonių kreipiami ne vien tik į departamentą, jie buvo siunčiami ir į Seimą, į atitinkamą komitetą, ir seimo nariai, aišku, turėjo visišką teisę kaip kontroliuojanti institucija mūsų klausti, o kas vis dėlto yra daroma Valstybėje šiuo klausimu. Aš sakiau, kad kol kas nėra reglamentuota, nieko nedaroma. Mes galim aprašyti pagal savo supratimą ką nors. Bet šiaip teisiškai nieko negalime daryti. Ir nėra tokių įgaliojimų suteikta.

Ištrauka iš BTV laidos "Yra kaip yra" filmavimo, M.Laurinkus, 2:25 min.
Ojas vaizdo įrašas 2013-10-23.

 

Tuo metu aš įsteigiau visuomenės monitoringo tam tikrą grupę, ne vien tiktai šitiem reikalam, aplamai visuomeninių įvairių reiškinių. Tą daro visos valstybės. Aš tai dariau Skandinavijos valstybių pavyzdžiu. Ir mes tiktai žiniai, analitiniam tyrimui ir organizavom tokį visuomenės reiškinių įvairų stebėjimą, kad tą informaciją atiduotume į Teisingumo ministeriją. <...>

Ir praktiškai jie spręsdavo dėl registracijos.

A.S.M.: Jūs tuos reiškinius pavadinote, jūs pasakėte žodį "sekta". Aš noriu klausti pono Mečislovo. Kaip jūs reaguojate, kai jūs vadinami sektantais?

M.L.: Aš nesakiau, kad jie sekta.

A.S.M.: Jūs pasakėt tą žodį, kad įvairios sektos.

M.L.: Aš sakiau, kad mes gaudavome iš įvairių ir būdavo tuose pareiškimuose įvardijama "tokia, tokia sekta" ir visa kita. Tai aš tai niekaip nevardinau.

A.S.M.: <...>

Pb: Tai kaip į nemokšų kreipinį. Mus tiek įžeidinėjo, ar tai kardinolas Bačkys, ar tai premjeras Kubilius įkūrė specialią komisiją sekioti. Ar ponas Mečys Laurinkus, kuris dabar jau bėga nuo sektos. Ar kunigas Peškaitis, kuris buvo labiausiai suinteresuotas neregistruoti. Tai yra tiek buvo įžeidinėjimų iš visų pusių ir sekama, kad mes pripratom, pradėjom mylėti tuos...

A.S.M.: Kaip jūs norėtumėte būti vadinami?

Pb: Žmonės.

A.S.M.: Na, o jūsų bendruomenė?

Pb: Meditatoriai. Tai yra žmonės, kurie medituoja, kurie gilesnio sąmoningumo, kurie ieško tiesos. Tie, kurie patiria meditaciją, yra radę tiesą ir ją gilina ir tuo dalijasi.

A.S.M.: Bet šį vakarą studijoje mes turime kur kas daugiau kamerų, negu paprastai mūsų laidose. Taigi šypsokimės visi dar plačiau, kadangi nieko nepavyks išmontuoti. Jūs atsinešėt kelias kameras. Kodėl?

Pb: Todėl, kad mes mėgstam tiesą, mes mėgstam faktus. Ir kaip minėjau, mes turim savo archyvus. Lygiai, kaip visuomet patikrinam, visuomet žiūrim...

A.S.M.: Dideli archyvai turėtų būti, jeigu jūs tiek valandų medžiagos kaupiate?

Pb: Dabar žinot, tokios didelės atmintys yra diskuose, kad ir didžiausią istoriją įdedi į labai mažyčią atmintį.

A.S.M.: Grįžkime prie Meilutienės istorijos. Ji iš tikrųjų lankėsi pas jus?

Pb: Taip, lankėsi.

A.S.M.: Ir prisimenat ją, kaip girdėjau reportaže, kaip drąsią moterį, kuriai nelabai susiklostė asmeninis gyvenimas. Tokia jūsų versija.

Pb: Ne. Jai susiklostė labai gerai gyvenimas. Su vyru nesusklostė.

A.S.M.: O tai čia ne asmeninis?

Pb: Tiesiog jeigu žmogus, jeigu žmogus mato, kad meilė neteka su vyru, galbūt vyras apgaudinėja, gal jinai, tuomet nustoja tekėti. Tai juntama yra, tai negali sumaišyti. Tiesiog žmogus yra įsitempęs, nenatūralus. Tuomet negali būti su juo. Kaip būsi, moteris gali būti vienoj lovoj arba vienam kambary, kai neteka, kai tau... Tai kai jinai juto, kad meilė neteka, ir ji pradėjo ieškoti kitur.

A.S.M.: Ar būtent tą tuštumą ji norėjo užpildyti besilankydama jūsų meditacijose?

Pb: Jinai, pas mus beveik visi ieško meilės. Vieni tai supranta kaip tuštumą, kiti tai supranta kaip meilę. Nes meilė, aišku, nėra objektas, o sąmonė yra beveik visiškai tuštuma. Už tai yra nesusipratimas. Kai mes sakom...  Jūs sakot tuštuma - turit omeny vakuumą. Mes turime omeny –  meilę ir sąmonę. Ir už tai toj būsenoj yra nepaprasta gerovė, nepaprastas artumas su egzistencija, su medžiais, su gamta, su žmonėm. O nesuprantančiam tai būtų.., jis visai kitą turi omeny, jis turi negyvą pasaulį. Už tai, ar mes suprasim visuomet vieni kitus.

Gintarė Gurevičiūtė (G.G.): Aš norėčiau paklausti gerbiamo Mečislovo. Ne paslaptis, kad Ošo mokymų esmė yra dieviškosios energijos išlaisvinimas per įvairias meditacines praktikas, ar ne. Ir tarkim, aš netgi esu žiniasklaidoj skaičius jūsų asmeninį pasisakymą apie tai, kad žmonės turėtų pradėti lytinį gyvenimą būdami dar trylikos metų. Kaip jūs galėtumėt tai pakomentuoti.

Pb: Kaip dvi nesąmones. Pirma nesąmonė yra tai, kad Ošo pamatas yra transformuoti bet kurią energiją, nes ji transformuojasi. Jūs galit matyti sėklą, kaip ji transformuojasi. Žmogaus geba yra daug didesnė. Ir galima transformuoti pyktį, baimę, seksualinę energiją, kundalini energiją. Maisto energiją galima transformuoti. Tai yra  bet kurios energijos transformacija ir ta geba yra žmoguje aukščiausia, ypač, jeigu jis yra sąmoningas.

Antra, apie seksualinį gyvenimą nuo trylikos metų. Tai viena vertus, kur nors Indijoj ir Lietuvoj, o Indijoj tai ypač, ten pradeda nuo septynių metų. Vaikus [sutuokia], sumeta, jų neklausia.

Antras dalykas, aš niekad to nesakiau, tokį melą paskleidė kunigas [Arūnas] Peškaitis. Aš sakiau, kad yra Rytuose tokios tradicijos, kurios nebėga nuo mylėjimosi pažinimo. <...>

Jie [indai] nebėgo nuo [seksualinio] gyvenimo. Yra tantros gija, kuri sako, kad vaikams, jeigu jie mato tai nuo mažens ir jeigu ten vyksta transformacija, tai yra gražu, jie gali būti kur nors aplinkoj.

Ištrauka iš BTV laidos "Yra kaip yra" filmavimo, G.Gurevičiūtė, 3:33 min.
Ojas vaizdo įrašas 2013-10-23.

 

G.G.: Pasakykit, ar tai yra sutapimas, kad dauguma jūsų centro narių turi, na, galbūt ne visai sėkmingą asmeninį gyvenimą. Jie skiriasi. Kaip kad ir jūs pats, kada pradėjote dirbti su šia veikla, jūs išsiskyrėt. Taip pat yra su <...> organizacijos įkūrėja, kuri taip pat išsiskyrė ir prarado vaikus. Tai susidaro įspūdis, kad jums tikrai gana sudėtinga sukurti darnią šeimą.

Pb: Mes ne tik su šeima esam darnoj, bet ir su gamta, su gyvūnais, su dangum, ir su viskuo. Ir meditatoriui yra svarbiausia ne šeima, ne tiek šeima, kiek meilė. Jeigu meilė yra šeimoj ir teka su vaikais, ir su moterim, tokia šeima niekad nesiskirs. O jeigu toj šeimoj, kaip Lietuvoj dažnai būna, yra mušamasi, moteris yra terorizuojama, vaikai yra terorizuojami, tuomet, mes sakytume, kad tuomet ta šeima neturi ateities, jinai smurtą propaguoja.

O su praktikom pas mus... meditatoriai iš tikrųjų nei pyksta, nei bijo. Ir niekad nėra pakėlęs rankos prieš vaiką, nekelia prieš moterį, prieš gyvūną netgi. Tai natūraliai žmonės taps vegetarais.

Ir jeigu šeima, jeigu vyras moterį muša, tai moteris pirmiausia pamato, kad jai laikas galbūt...

A.S.M.: Eit į policiją.

Pb: Pradžioj mes padarom viską, ką įmanoma šeimoj, o paskui, jeigu nesigauna, tai ir į policiją. Pagaliau, čia kiekvieno gyvenime yra truputį kitaip. Vieni anksčiau eina į policiją. Bet aš pats turiu nuojautą, kad pirmiausiai viduj padaryti viską, ką gali ir tuomet kreiptis į išorę.

A.S.M.: Vis tik noriu paklausti apie tą AIDS testą, kuris buvo paminėtas reportaže. Iš tikrųjų yra daug įvairiausių organizacijų. Ten taip pat ateina žmonės. Na, kad ir į sporto klubą, vienur, kitur, į studijų vietas. Niekas neprašo AIDS testo duomenų, nors be abejo studentai bendrabutyje kartais ko gero irgi bučiuojasi, gal net mylisi, o būna ir susituokia.

Labai keista. Kaip tai susiję su jūsų veikla. Kam jums to reikia? Jūs paminėjot...

Pb: Mums to nereikia iš tikrųjų.

A.S.M.: Tai kam jūs tai darot?

Pb: Šiaip jeigu kažkiek reikia, tai... pirmiausia, mes to beveik nedarom. Tiktai išimtinais... Dabar mes nereikalaujam šito. Bet yra šalys, kurios visiškai neįsileidžia, sakysim, iš Lietuvos žmonių, musulmonų šalys, nes jie sako, kad lietuviai, jie yra labai dažnai užsikrėtę, – jie neįsileidžia be AIDS testo. Yra nemažai šalių pasauly, kurios neįsileidžia.

Ir tai yra todėl, kad Lietuva yra gana pasileidusi ir gana nesąmoninga šalis.

A.S.M.: Jūs pasakėte reportaže, na, taip daug labai pasileidusių, taip iš tikrųjų šiam amžiuje žmonių...

Pb: Ir nesąmoningų, sergančių.

A.S.M.: Ir ateina ieškoti ne tų, kurie medituoja, o ateina ko kito. Ar jūsų centre, ar tose patalpose, toje erdvėje įmanomi lytiniai santykiai?

Pb: Ne, pas mus to nebūna. Ar įmanoma? – Pavyzdžiui, čia jūs tokį klausimą keliat. Ar įmanomi čia lytiniai santykiai? – Ką aš žinau, kas už tų darosi dekoracijų. Tai jeigu kas nors aptiks už tų...

A.S.M.: Bet mes neprašome savo žiūrovų atnešti AIDS testą. Pas mus vieta ne tam skirta.

Pb: Tai pas mus testas nėra prašomas šiaip, bet žmonėms siūloma pasitikrinti, nes jie yra visiškai nesąmoningi. Jie vaikšto su AIDS ir jie bijo net pažiūrėti į tą pusę.

G.G.: Bet palaukit, AIDS užsikrečiama tiktai per kraują arba lytinius santykius. Tai jeigu žmogus tiesiog sėdi ramiai ir medituoja kvėpuodamas pats su savimi, jisai tikrai neužkrės aplinkinių šia liga. Tai aš tada noriu jūsų paklausti, kaip atrodo jūsų meditacijos. Nes kiek aš žinau, Ošo meditacijoms reikalingas priešingos lyties atstovas, ar ne, kad...

Pb: Visiškai nereikalingas.

G.G.: keistis energijomis, kaip jūs tai įvardintumėt...

Pb: Bet jūs, ant tiek jus supainioja, matyt, kai kurie media, žurnalistika, kad jūs visai nustojat orientuotis. 

Pirmiausia, meditacijai visiškai nereikalingas kitas. Bet jeigu žmogus gyvena pasaulyje, neretai jis būna ir su kitu žmogum. Pati meditacija...

G.G.: Tai gal galit papasakokit, kaip atrodo jūsų meditacijos. Nes kiek aš žinau, tai nėra ta, ta meditacija, kurią mes įsivaizduojam. Kada žmogus tiesiog su savimi bendrauja, ar ne, jis kažkaip per judesį, kaip tai atrodo?

Pb: Jeigu žmogus jau yra meditatorius tikras, jis gali atsisėsti ir judėti vidun. Ir būti visiškai natūralioj, bemintės sąmonės būsenoj sąmoningas. Ir jis gali justi visą erdvę ir sroves, ir energijas, ir pasaulį, ir gamtą. Jeigu jis yra pradedantis meditatorius, čia yra kaip mokslininkas, – nėra, kad atėjai ir tampi meditatorium. Meditatorium tampama per kelis gyvenimus. Ir aš ne pirmą gyvenimą medituoju. Ir tik tuomet po kelių gyvenimų tampi kaip mokslininku, taip ir meditatorium. Todėl pradžioj mes kviečiam šiek tiek ir katarsintis, ir mes žinom.. Realiai mes žiūrim, kokie žmonės ateina. Ir jie ateina tikrai įsitempę baisiausiai, rankos kratosi, protas šokinėja. Apie kokią meditaciją galima šnekėt, kai žmogus dar normalios būsenos nepasiekia. O reikia dar išsivalyti pasąmonę, visus teršalus, įtampas, kad po to galėtum labai ramiai kūne ir prote atsisėsti ir judėti vidun. Jeigu...

A.S.M.: Galit atsakyti vienu žodžiu?

Pb: Taip.

A.S.M.: Orgijos jūsų Meditacijos centre, gandai, jie yra, jie visi, ir jų daug?

Pb: Absoliučiai nėra, niekada nebuvo ir nenumatoma ateityje.

A.S.M.: Neplanuojat?

Pb: Niekada. Čia yra, tik jeigu jums reikia to reklamai, galite sakyti. Bet šiaip to nėra, nebuvo ir nebus.

A.S.M.: Tarp ekspertų yra psichologas, ponas Antanas Mockus.

– Labas vakaras.

Jeigu teisingai žinau, jūs domitės netradicinėm, pavadinkime jas taip, religijom, ar ne, organizacijom ir turite savo nuomonę.

Antanas Mockus (A.M.): Visų pirma aš esu psichologas pagal išsilavinimą. Taip pat esu klausęs paskaitų apie religijotyrą ir naujuosius religinius judėjimus. Ir pats turiu savo interesą domėtis tais dalykais. Ir ką...

A.S.M.: Domėjotės Ošo ar ne?

A.M.: Taip. Aš nesu religijos ešalotas ir tikrai nesu ekspertas Ošo to judėjimo.

A.S.M.: Bet nuomonę turite?

A.M.: Taip, be abejo, savo nuomonę asmeninę turiu.

A.S.M.: Galite trumpai?

A.M.: Mano asmeninė nuomonė remiasi  <...> šaltiniu, kuris ir parašytas Arūno Peškaičio, yra Donatas Glodenis, yra knyga "Šiuolaikinis religingumas". <...> kad žmogus susidarytų savo nuomonę <...>

Nu, tai remiantis tų mokslininkų nuomone man kelia abejonių šitas judėjimas, nepaisant to, kad taip gražiai bandoma čia nupiešti. Be abejo, vienas iš tų sudėtinių šio judėjimo dalių, kiek aš girdėjau, yra dzen praktika. Tai tą patį dzeną, tą ryšį, tą tuštumą, tą pilnatvę – galima nueiti į dzen centrą ir tai patirti. Ta prasme, nereikia eiti į tą būtent Ošo centrą ir...

Tai čia grynai mano asmeninė nuomonė. Ir man šis religinis judėjimas, aš jo nevadinu sekta. Jis yra, vadinu naujuoju religiniu judėjimu, kuris yra  <...> tokia pat pavojinga...

A.S.M.: Ar norint medituoti jūsų centre, būti nariu jūsų bendruomenės reikia mokėti?

Pb: Ne, nereikia.

A.S.M.: Nieko?

Pb: Yra indėliai. Taip, yra indėliai.

A.S.M.: Kas juos įdeda, tuos indėlius?

Pb: Žmogus, kuris ateina, jis deda indėlį į Meditacijos centrą.

A.S.M.: Fiksuotą?

Pb: Paprastai fiksuotą.

A.S.M.: Koks, galit pasakyt?

Pb: Tai būna įvairiai. Meditacija gali būt trys, penki, dešimt litų indėlis. Bet tą dėsnį, kiek reikėtų dėti, gali pažinti meditacijos meistras, buda gali. Todėl, kad tai yra kaip medžio auginimas. Tai yra tą patiri vienovėj, bemintėj būsenoj, kiek reikia imti. Tai nėra joks biznis. Ir tą suprasti reikia, tikrai reikia būti jau meditatoriumi. <...>

<...kitų laidos dalyvių istorijos..>

 

Pb: Psichologas minėjo, kad rėmėsi dviem "mokslininkais": <...> Arūnu Peškaičiu ir Glodeniu. Pirmiausiai, jie yra visiškai ne mokslininkai abudu. Antra, jis netgi yra kunigas ir jis yra priešiškai nusistatęs. Ir rėmėsi visiškai ne moksliškais teiginiais. Antra, ir jūs sakot, jehovistai yra sektantai. Yra trys kriterijai, kuriuos išskyrė tada Peškaitis. Kad viena, lyderis gali keisti doktriną, antra, slepiama informacija ir, trečia, mes vieni išganysim. Jie yra, galima sakyti, santykinai moksliški. Bet jie  tinka krikščionybei ir tinka ponui Peškaičiui. <...>

Ištrauka iš BTV laidos "Yra kaip yra" filmavimo, Prembuda apie pseudomokslą, 2:18 min.
Ojas vaizdo įrašas 2013-10-23.

 

Po to, kunigą Peškaitį, kuris buvo prieš Meditacijos centrą, registraciją ir rėmėsi visiškai sektantiškais kriterijais pakeitė religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, kuris taip pat teisme rėmėsi tokiais gandais. Ir galiausiai teismas išgirdęs, kad kitur meditaciją pripažįsta religija, o Lietuvoj nepripažįsta ir Gintaras Beresnevičius nežino kodėl, Meditacijos centrą užregistravo.

Tie ponai, sakysim, Donatas Glodenis rašo apie meditaciją, apie kundalini energiją.. Jis jokio supratimo, jis jokio patyrimo neturi. Jis rašo tokius niekus, kad būtų gėda sakyti ir gėda būtų vadinti jį religijotyrininku. Aš galiu susitikti su juo, jis gali pažiūrėti realius faktus, kaip tai vyksta. Ir jis rašo vietoj, - kai vyksta energijos tekėjimas, kai kūną, sakysim, judina, jis rašo... tokias nesąmones, kad sunku patikėti. Ir jūs juos vadinat mokslininkais.

Būtų gerai, kad mes remtumėmės tikresniais faktais ir iš tikrųjų mokslu. Darytume eksperimentus ir darytume įžvalgas ir išvadas.

<...kitų laidos dalyvių istorijos..>

A.S.M.: Ką pasakytumėte žmonėm, kurie gali būti įvilioti, ne savo noru ateiti, o įvilioti <...>

G.G.: Aš manau, kad realiai visos religijos, sektos ar kitos panašaus pobūdžio organizacijos yra sukurtos tam, kad valdyti visuomenę. Jeigu žmogus nori kažkuo tikėt, tegu tiki. Bet nereikėtų pereiti į kraštutinumus.

A.S.M.: man buvo taip, du kartus. Abu priėjo labai labai gražūs vyrai ir abu čiulbėjo tą patį, ką ir jūs sakėt. Pradžioje: "Kokia tu graži. Iš tavo lūpų mūsų dievo žodis skambėtų kur kas įtaigiau. Paprastai pas mus mokama, bet tau nereiks. O jeigu tu dar ir per radiją ir televiziją mūsų žodį skleisi, mes tau dosniai atlyginsim"

Žinot, aš galvoju, geriau iš tų apgavikų kokį prastos kokybės vonios kilimėlį už keturis tūkstančius, berods pardavinėja, po namus nešioja, nusipirkti, tai nors žinosiu, kad kvaila buvau. Bet parduoti dūšią, tikėjimą..? – Būkite budrūs, kai renkatės kelią.

Ačiū, kad žiūrėjote laidą "Yra kaip yra". Jūs mūsų video laidos kartojimus galite žiūrėti LNK video galerijoje lnkgo.


 

 

Ištrauka iš 2013-12-12 BTV laidos "Yra kaip yra", kurioje dalyvavo Prembuda, 15:51 min.

 

Visą laidą galite peržiūrėti "Yra kaip yra" laidų archyve.

Ojas info, 2013-12-24
Papildyta 2014-05-11

 






Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright information



Naujienos