LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Katalikiškas ieškinys ir katalikiškas jo patenkinimas

Pažangiai meditacinės religijos bendruomenei Ošo meditacijos centras „Ojas“ (toliau Ojas) įregistruoti dokumentai Teisingumo ministerijai buvo pateikti 2003-03-12. Teisingumo ministerija turėjo atsakyti per šešis mėnesius iki 2003-09-12. Tuo laikotarpiu katalikų bažnyčia vadovaujama kardinolo A.J.Bačkio kartu su Lietuvos valdžia, katalikiška Lietuvos televizija darė daugiau nei gali, kad šmeižimais sukompromituoti ir jėginėm struktūrom bei teismais įbauginti Ojas narius.

Katalikiškas tėvo – Vilmanto Gineito ieškinys atimti iš motinos Ilonos Gineitienės dvi mažametes dukras Kauno rajono apylinkės teismui buvo paduotas greta kitų katalikiškų priemonių – meditatorės uždarymo į psichiatrinę, melagingos LNK laidos „Srovės“ paleidimo į eterį, policininkų įsiveržimo į meditacijos centrą, bandymo išvaikyti meditatorius ir kita. Inkvizicinį sprendimą atimti iš humaniškai, bet nekatalikiškai auginančios motinos dukras priėmė teisėja Neringa Venckienė.

Lietuvos Konstitucija 43 straipsniu pripažįsta inkviziciją, kryžiaus karus, katalikišką okupaciją, valstybių aukojimą Marijai, indulgencijas ir pan. teisėtais ir esančiais virš Lietuvos Konstitucijos.

Ilona Gineitienė gindamasi nuo apylinkės ir kitų aukštesnių lietuviškai katalikiškų teismų savivalės padavė ieškinį į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT). Byla priimta nagrinėjimui. Matyt, 2008 metais bus priimtas sprendimas.

Žemiau galite susipažinti su katalikiško ieškinio ir katalikiško teismo nutarimo atimti iš motinos vaikus ištraukomis ir dabartine bylos padėtimi EŽTT pagal Teisingumo ministerijos informaciją.


Katalikiškas ieškinys


KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMUI

2003-07-01
Kaunas

IEŠKOVAS: Vilmantas Gineitas, <...>

ATSAKOVĖ: Ilona Gineitienė, <...> gyv., Vilnius, Pavasario g. 21 D

BYLOJE DALYVAUJANTIS ASMUO : Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnyba, Kaunas, Savanorių pr.371, Kaunas

IEŠKINIO PAREIŠKIMAS

Dėl dukrų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo pakeitimo)

(ištrauka iš ieškinio pareiškimo:)

<...>

Atsakovė yra netradicinės religinės praktikos pasekėja, aktyviai reiškiasi Ošo meditacijos centro “Ojas” veikloje, tai sąlygojo jos darbo vietos pasirinkimą Vilniuje ir apsigyvenimą tame pačiame meditacijos centre. <...>

Kadangi tokios gyvenimo sąlygos gali paveikti dukrų tarpusavio santykius, baiminuosi, kad iš viso gali nutrūkti dukters ryšiai tarp manęs, kitų giminaičių. Kol dukra dar nėra paveikta netradicinės ideologijos, būtina nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su manimi. <…>

Ošo meditacijos centro “Ojas” veikla yra neregistruota, centras kaip religinė konfesija taip pat nėra įteisinta, todėl pagrįstai galima teigti, jog vaiko buvimas tokioje aplinkoje gali suformuoti netoleruotinas mūsų visuomenėje pažiūras ir paveikti vaiko norus, apriboti vaiko dalyvavimą socialinėje aplinkoje ir normalų vaikų vystymąsi. <…>

Todėl , vadovaujantis LR CK 3.169 str., 2d., 3.174 str , 3.192 str.,3.196 str., 1d., 1p., LR CPK 5 str., 376 str., Kauno rajono apylinkės teismo

PRAŠAU:

1. Nustatyti nepilnamečių dukrų <...> gyvenamąją vietą su tėvu Vilmantu Gineitu, <...>

<…>

Vilmantas Gineitas


Katalikiško ieškinio patenkinimas


NUTARTIS

2003 m. liepos 14 d., Nr.N-2-1293-06/03
Kaunas


Kauno rajono apylinkės teismo teisėja N.Venckienė, priėmusi ieškovo Vilmanto Gineito ieškinį,

Nustatė:

(ištrauka iš nutarties:)

<…>

Ieškovas prašo uždrausti atsakovei I.Gineitienei be tėvo V.Gineito leidimo išvežti vaikus tiek pavieniui, tiek abu iš vaikų gyvenamosios vietos, <...>. Ieškovas nurodo, kad atsakovė yra netradicinės religinės praktikos pasekėja, aktyviai reiškiasi Ošo meditacijos centro “Ojas” veikloje, tai sąlygojo jos darbo vietos pasirinkimą Vilniuje ir apsigyvenimą tame pačiame meditacijos centre, kurioje gyveno ir jaunesnioji dukra.

Ieškovo prašymas tenkintinas.

Ieškovas prašydamas nustatyti savo nepilnamečių dukrų gyvenamąją vietą su juo, turi pagrindo prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – be ieškovo leidimo neišvežti vaikų iš jų dabartinės gyvenamosios vietos, kadangi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.1 d.).

Atsakovei uždrausta be ieškovo sutikimo išvežti nepilnametes dukras iš jų gyvenamosios vietos (CPK 145 str.1 d.13 p.).

Laikinoji apsaugos priemonė taikytina nepranešus atsakovei, kadangi yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. (CPK 148 str. 1 d.).

Atsakovei išaiškintina, kad ji gali būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn už nustatytų apribojimų pažeidimą (CPK 148 str. 5 d.), t.y. už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal LR BK 245 straipsnį.

Vadovaudamasi CPK 148,290,291,335 str. teisėja

Nutaria:

Ieškovo Vilmanto Gineito <...>, ieškininių reikalavimų užtikrinimui uždrausti atsakovei Ilonai Gineitienei <...>, gyv. Pavasario g.21D, Vilniuje, be Vilmanto Gineito leidimo išvežti dukras <...>, iš dukrų gyvenamosios vietos, <...> iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

<…>

Teisėja Neringa Venckienė


Bylos padėtis EŽTT


Byla dėl religinės diskriminacijos Lietuvoje - Ilonos Gineitienės dukrų atsiėmimo šiuo metu yra Europos Žmogaus Teisių Teismo paskutinėje pakopoje. Žemiau pateikiama citata iš LR Teisingumo ministerijos svetainės:

Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė Vyriausybei tris bylas

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2007 m. sausio mėnesį komunikavo pareiškimą Gineitienė prieš Lietuvą (Nr. 20739/05). Bylos esmė yra susijusi su nepilnamečių vaikų  gyvenamosios vietos nustatymu su vienu iš buvusių sutuoktinių ir išlaikymo priteisimu. Nacionaliniai teismai nusprendė, jog pareiškėjos dukrų gyvenamoji vieta nustatytina su jos buvusiu sutuoktiniu, ir priteisė iš jos atitinkamas sumas dukrų išlaikymui. Pareiškėjos Gineitienės sutuoktinis bylinėjimosi metu inter alia rėmėsi tuo, kad pareiškėja yra viena iš Ošo meditacijos centro „Ojas“ steigėjų ir aktyvi šio judėjimo narė, kas lėmė jos gyvenamosios ir darbo vietos pakeitimą bei aplinką, nepritaikytą šeimos gyvenimui ir nesaugią vaikams.    

Bylos nagrinėjimas dėl priimtinumo ir esmės bus susijęs su Konvencijos 8 straipsniu, numatančiu teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą,  taip pat Konvencijos 14 straipsniu, uždraudžiančiu diskriminaciją, sujungto su 9 straipsniu, numatančiu minties, sąžinės ir religijos laisvę. <...>

Ojas info, 2008-03-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos