LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Išprotėjantys katalikų vaikai nori medituoti

Atsakas į 2003-06-17 d. LNK "Srovių" laidą, paruoštas ir paskelbtas birželio 20 d., nežinant daugumos inkvizicinių ir falsifikacinių aplinkybių.

Krikščionių, psichiatrinėje įkalintos ir apgaudinėtos, bei LNK "Srovių" falsifikatorių skaudintos Neringos atsakymą jau galite skaityti "Atviras laiškas LNK falsifikatoriams"

Motinos, katalikų ir psichiatrų į bukumą ir išprotėjimą stumtos Neringos Mockutės 2004-08-11 d. video citatą galite žiūrėti čia

Falsifikatorė
Audrė Kudabienė

Iš Audrės Kudabienės žodžių laidos pradžioje: "Bronislava, viena iš tų moterų, kurios visą gyvenimą dirba vadovaujantį darbą. <…> Šiandien Bronislava sutinka kalbėti, nes tai, kas įvyko, pernelyg netikėta. Moteris nenujautė nelaimės, nenujautė, kuo buvo apžavėta, kur pateko jos vyresnioji dukra, šiandieną jau suaugusioji, trisdešimtmetė Violeta (Vardas autorių specialiai nuslėptas)." Video citata

Papildoma informacija.
Deja, Bronislava žinojo ir laidos kūrėjai žinojo, kad trisdešimtmetė Neringa jau iki atėjimo medituoti keletą kartų panašiu metų laiku yra gydžiusis psichiatrinėje ir vėl patekti į ją buvo įtikėtina, nes ji dar nebuvo pašalinusi emocinių ir nervinių priepuolių priežasčių. Tačiau ji jas šalino ir buvo šansai į ten niekada nepakliūti. Šiandien žinoma, kad merginai besiilsint namie, be jokio reikalo apgaulės būdu, pasinaudojant seseriai duotu raktu, Neringa per prievartą buvo išvežta į psichiatrinę, ten per prievartą pririšta ir net 52 dienas per prievartą gydoma... Dar daugiau. Tai ir organizavo Neringos motina Bronislava…, o LNK "Srovės" drąsino ir falsifikavo palaikančią atmosferą… Žurnalistės falsifikatorės A.Kudabienė ir R.Stalionytė žinojo, kad Neringa buvo pas psichiatrus. Apie tai kalbama ir 2003-05-30 R.Stalionytės imto interviu iš M.Vrubliausko video citatoje . Pažiūrėkime toliau, kaip anuomet buvo falsifikuojami faktai ir laida.

Laidos komentaras:
"Netikėtai Violetą ištiko stiprus nervinis priepuolis, ūminė psichozė. Jos priežastį merginos artimieji šiandien sieja su Ošo meditacijos centro įtaka."

LNK falsifikatorė
Rūta Stalionytė

Žurnalistė Rūta Stalionytė kalbina Violetos seserį: "Vat, kaip ji atrodė, kai ją pamatei?"
Sesuo: "Jin buvo visa nuoga. Ir, ir jinai kalbėjo nesąmones, jinai maudėsi duše, pasirodo, todėl visą laiką ji buvo visa šlapia."
Rūta: “ O vat, ką jinai kalbėjo?”
Sesuo: "Ji kalbėjo <…> ir jinai turi susikaupti, ir jinai turi daryti ten kažkokius pratimus, jai dabar reikia susikaupti, visus mus varė. Ir paprasčiausiai mes buvom, po to atvažiavo greitoji, du žmonės ir mes buvom šešiese, ir su ja negalėjom susitvarkyt. "
Rūta: “Ta prasme, ant tiek jinai, ta prasme, buvo įsiaudrinusi, ir, ir agresyvi?”
Sesuo: “Jin nebuvo agresyvi, bet labai rėkė, kas labai įstrigo. “

Mums nežinoma, kas ir kodėl iškvietė greitąją, kaip Violeta buvo išvežta į psichiatrinę, kur ji yra dabar ir kokia jos būsena. Iš motinos vizito į meditacijos centrą ir jos reikalavimo nepriimti Violetos medituoti man susidaro įspūdis, kad katalikė motina įkišo dukrą į psichiatrinę, nes ši medituoja ir jos neklauso. Blogai Violetai ir tai, kad meluojama jos tėvui - nesakoma, kad Violeta uždaryta psichiatrinėje. Tikriausiai dėl to yra labai blogai jiems abiem. Atrodo, kad abu šios šeimos nariai - tėvas ir dukra - yra tikėjimo ir nemokšiškumo aukos.

Kai neprašomi “mesijai” kišasi į suaugusių artimųjų gyvenimą, nejausdami pastarųjų širdies ir nejausdami jiems meilės, tai gali baigtis net mirtimi. Tokia istorija jau buvo, o nauja jau rutuliuojasi ir abiejose destruktyvų vaidmenį suvaidino Lietuvos žiniasklaida.

“Mesijai”. Prieš du metus kaunietis Saulius Meilutis neprašomas gelbėjo buvusią savo žmoną meditatorę Ingridą Meilutienę ir, nelegaliai gyvendamas JAV, per advokatus visaip trukdė Ingridai parduoti savo nuosavybę Kaune ir persikelti į Vilnių. Be to, jis padavė “mesijanistinį” skundą į prokuratūrą ir saugumo departamentą prieš šių eilučių autorių. Ingrida, negalėdama persikelti į Vilnių ir čia įsikurti su vaikais, labai pergyveno, galiausiai buvo depresijoje. Ją gaivino tik viltis, kad pavyks. Retai, bet 2000-ų povelykinį vakarą, praradusi viltį ištrūkti iš buvusio vyro gniaužtų, galbūt išgėrė. Toliau mes žinome tik tiek, kad ją pervažiavo išgėrusio vairuotojo vairuojama mašina, o jis iš įvykio vietos pabėgo. Vienok, įvykis neliko nepastebėtas.

“Lietuvos žinių” 2001 birželio 11 d. numeryje Joana Gailienė mesijanistiniame straipsnyje “Atsargiai OŠO!” rašė: “<…> Avarija<…> Kaip minėta, ponia Ingrida M. (Meilutienė - aut. pastaba) žuvo autoavarijoje, nelabai aiškiomis aplinkybėmis - ją tiesiog pervažiavo kažkoks automobilis.<…> Eismo įvykio aplinkybės tiriamos, tačiau požymių, kad su Ingrida M. buvo susidorota, nerandama.” Policija ieškojo ne tiek kaltininkų, kiek kaip čia būtų galima susidoroti su meditatoriais. Išaiškėjo, kad Ingridą antros Velykų dienos vėlyvų vakarą pervažiavo girtas vairuotojas, matyt, grįždamas iš velykinių švenčių, ir iš įvykio vietos pabėgo. Koks buvo vairuotojo tikėjimas? Vairuotojas gavo tik administracinę bausmę, o nemažai meditatorių buvo kviečiami į policiją, buvo kurpiama byla prieš M. Vrubliauską. Policininkės atsiprašinėjo turėdamos dirbti šį nešvarų darbą. Realiam Ingridos Meilutienės palaikymui tereikėjo jos buvusiam vyrui nesikabinti į ją ir vairuotojui negerti bei būti atsargesniam.

Savo straipsnį Joana Gailienė užbaigia tikrai aukšta šovinistine gaida: “Sauliaus M.(Meilučio - aut. pastaba) pradėta atskleisti Ošo centro "kronika" buvo susidomėjusi ir Generalinė prokuratūra. Kadangi šiuo metu centras įsikūręs Vilniuje<…> visi dokumentai buvo perduoti sostinės apylinkės prokuratūrai. Dabar neiškeltos bylos medžiaga nukeliavo į Vilniaus savivaldybių policiją. Tik abejotina, ar pastaroji sukrapštys lėšų infiltruoti kokį nors aktyvų pareigūną į neteisėtai veikiančią organizaciją, kad šis išsiaiškintų: daro ji žalą Lietuvos žmonėms ar ne.”

“Buvo susidomėjusi” - reiškia laukė net ir melagingo skundo, šiuo atveju melagingo Sauliaus Meilučio skundo, ir skubėjo pranešti tautai apie kenkėjų suradimą. Apie tokio atvejo laukimą anksčiau kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pasiuntinys Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Plumpa. Ar kas nors girdėjo, kad Lietuvos žurnalistai kaltintų katalikybę dėl savižudybių, daugėjančių alkoholikų, psichinių ligonių, narkomanų skaičiaus ir siūlytų infiltruoti seklį į kunigų gretas? Atvirkščiai, yra priešingi susitarimai. Kodėl šiuo atveju neieškoma merginos ūmios psichozės, jei ji buvo, priežasčių šeimoje ir tikėjime, nors akivaizdu, kad katalikybė represuoja žmonių emocijas, seksualumą ir mintis ir nežino, nei kaip juos išreikšti, nei kaip transformuoti.

Ar Neringa Mockutė - katalikiškų prietarų auka? Turėdamas omenyje aukščiau aprašytą nelaimingą atvejį ir matydamas LNK “Srovių” laidoje labai tendencingą faktų ir žodžių pateikimą bei iškraipymą, be to, nerasdamas laidoje jokių ženklų padėti minimai merginai, o tik būdą pasinaudoti, bei neturėdamas galimybės kitaip ją palaikyti, atskleisiu laidoje įslaptintą merginos vardą ir pavardę, kad visi nuoširdūs žmonės, suinteresuoti religijos ir merginos laisve Lietuvoje, galėtų atvirai ir tiesiai ją palaikyti. Galimas dalykas, ji dar gali išsigydyti, nors istorija panaši į sovietmečio laikais dėl žodžio ar religijos laisvės uždarytų psichinėse ligoninėse žmonių istorijas. Tai Neringa Mockutė. Jos įkalinimo psichiatrinėje ligoninėje ištyrimui kviečiu inteligentiškus žmones reikalauti atlikti Neringos Mockutės Žmogaus teisių ir medicininės komisijos nepriklausomą psichiatrinį tyrimą ir atsakyti, kaip ji buvo uždaryta į psichiatrinę ligoninę, kaip yra ten laikoma ir ar ji nėra jos motinos ir artimųjų, galbūt net kitų suinteresuotų asmenų ar organizacijų, religinių įsitikinimų auka. Jaunesni meditatoriai jau baiminasi vykti į namus, kad tėvai su medikais neuždarytų į psichiatrinę.

Gydytoja psichiatrė-
'religijotyrininkė'
Dangutė Šapaliene

Deja, mes ne artimieji ir niekaip kitaip negalime palaikyti Neringos. Tuo labiau, kad meditacijos centras šiuo metu yra registruojamas kaip religinė bendruomenė ir suinteresuoti žmonės bei organizacijos ieško motyvų kaip nors jo neįregistruoti. Iš laidos matosi, kad ir psichiatrė-"religijotyrininkė" D.Šapalienė (žr. žemiau) Neringą laiko sektante ir niekina, nepateikdama jokių sektantiškumo įrodymų. “Ji apie tai (apie meditacijas - aut. pastaba) iš viso nekalba <…> Ir tai yra būdinga sektų nariams, kad jie labai šitą slepia. Arba jau jeigu išaiškėja, tai jie tą pateikia kaip visiškai nekaltą dalyką. Šitas yra labai būdinga.” Psichiatrė-"religijotyrininkė" D.Šapalienė norėtų, kad Neringa jaustųsi kalta. Kuo Neringa pavojinga visuomenei ir žmonėms ir kaip psichiatrė D.Šapalienė nustatė jos sektantiškumą?

Pagal psichiatrę, daugumą Palestinos, Irako ir kitų musulmoniškų šalių žmonių reikėtų laikyti sektantais, nes jie neatsiveria JAV administracijai, žydams ir krikščionims ir laiko savo tikėjimą ne tik kad nekaltu, bet didingu dalyku. Įdomu, kaip neatsivėrimo ir nekaltumo bruožus gydo psichiatrė? Pateikti psichiatrės žodžiai rodo, kad Neringa yra jos dvasią žalojančioje psichinėje atmosferoje, prieš ją jau panaudotas ir toliau naudojamas fizinis ir psichinis, net dvasinis smurtas. Dar daugiau, Neringa akivaizdžiai suvokia, ko negalima sakyti apsėstai “sektantizmo” gydymu psichiatrei. Tai primena žinomo filmo “Skrydis virš gegutės lizdo” istoriją. Baisu, kai medikai sutaria su inkvizitoriais. Taip jau yra buvę viduramžiais.

Katalikų vaikai ieško meditacijos. Neringa skubėjo, bet, atrodo, pavėlavo. Jau būdama trisdešimties metų Neringa atėjo į meditacijos centrą ir prašėsi medituoti. Pabandė Ošo kundalini, dinaminę - labai tiko. Vėrėsi jos širdis. Prašėsi priimama į meditacijos mokyklą. Po dviejų mėnesių ji sakė: “Kažkur giliai viduj jaučiu, kad čia yra tai, ko man reikėjo, ir būtent tai, ko aš ieškojau porą metų. Labiausiai žavi tai, kad yra kažkoks kelias, kuriuo aš dar eisiu, ir labiausiai vilioja tai, kad aš pati sau galėsiu padėti ir aš pati tapsiu visom prasmėm ir savęs, ir savo likimo šeimininku. Dingo toks sekinęs ieškojimas vienur, kitur, kažkur. Ir save atrandu, ir kitus. Kažkuria prasme atsirado tokios ramybės ir pastovumo. Ir iš to kasdieninėse situacijose atsiranda kažkoks spontaniškumas, kartais džiaugsmas, toks polėkis, proveržis iš labai paprasto dalyko. Atrodo, kad gyvenime kasdieninės situacijos pradėjo kažkokiom kitom spalvom šviesti.<…> aš pradedu sąmoningai savo darbe dirbti. Man tai ne visada dar pavyksta, bet momentais pasiseka, dieną - kitą. Aš manau, kad tų momentų daugės, kada aš tikrai būnu čia ir dabar su tuo darbu, kurį aš turiu prieš save. Ir tada atsiranda kažkokia tėkmė, ir tada lyg ir patys, atrodo, dalykai - net minties nereikia - kad klostytųsi įvykiai, klostytųsi situacijos, kad jos tekėtų ir kažkur vestų. Atrodo, nieko nedarai, bet viskas sprendžiasi, viskas einasi ir man gerai išeina.”

Neringos žodžiai rodo didelį jos inteligentiškumą, dvasinę potenciją. Viduje ji yra tiesi ir atvira. Tokie yra meditatoriaus bruožai. Sunku tokiam žmogui neišprotėti Lietuvoje. Bet įmanoma, nes aš pats praėjau. Tiesa, aš daug anksčiau išėjau iš namų. Nuo devynerių metų, būdamas penktoje klasėje, mokiausi savaitiniuose internatuose, nuo šešiolikos - jau Kauno Politechnikos institute. O tuo metu devyneriais metais vyresnis brolis turėjo atlaikyti kataliko tėvo “auklėjimus”. Ne sykį buvo prie ūmios psichozės slenksčio. Kita vertus, aš suprantu tėvą. Jį auklėjo jo katalikai tėvai ir taip toliau. Vienok mano tėvas buvo gana supratingas ir sakė: “Matai, viską atėmė [komunistai], tu mokykis”. Aš taip ir dariau. Tik nuėjau toliau, nei ragino tėvas. Man neužteko išorinio mokymosi, o vidinis mokymasis atvedė prie meditacijos. Į meditaciją beldėsi ir psichiatrinėje uždaryta mergina.

Neringa pagaliau rado tai, ko labai ilgai ir varginančiai ieškojo. Užspausta, represuota, bet vis dar bandanti atsitiesti ji sakė, žinojau emocijas, pyktį, bet dabar jų negaliu rasti. Per paskutinį praktikumą ji beveik palietė vitališkumą, gyvybę. Depresija pradėjo dingti. Tai ir šansas, ir pavojus. Visi, priėję prie vitališkumo, po to turi išmokti jį transformuoti. Nepriėjęs prie vitališkumo, inteligentiškas žmogus bus depresijoje, priėjęs - ties beprotybės riba, nes nemoka jo kūrybiškai įkūnyti ir transformuoti. Tam reikalinga meditacija. Neringa ją rado, bet artimieji, motina, sesuo, padarė viską, kad mergina geriau išprotėtų, liktų psichiatrinėje, bet nemedituotų. LNK televizija, “Srovių” žurnalistė R. Stalionytė, kuri nieko nežino apie meditaciją, jos gaivinantį poveikį sielai ir psichikai, irgi padarė viską, kad Neringa geriau liktų įkalinta psichiatrinėje, nei medituotų ir atsitiestų.

Meditacijos ir vaistų poveikis.Šalyse, kuriose medituojama, išprotėjančių žmonių nebus arba bus labai mažai. Indijoje nė vienas genijus neišprotėja. Jei žmogus turi daug energijos, jis gali išprotėti, jei nemedituos, bet jis gali tapti buda, jei medituos. M.K.Čiurlionis galėjo išprotėti, galėjo tapti meditatoriumi. Lietuvos genijus meditacijos nepažino, užtat pažino psichiatrinę. Vokiečių mąstytojas F.Nyčė galėjo išprotėti, galėjo tapti buda. F.Nyčei nepasisekė, jis senatvę leido psichiatrinėje. Bene visų laikų talentingiausias rusų šokėjas S.Nižinskij irgi nepažino meditacijos, todėl pateko į psichiatrinę. Nė vienas tikras meditatorius niekada nėra patekęs į psichiatrinę. Jei žmogus yra sveikos psichikos, tai meditacija natūraliai įžengs į jo gyvenimą.

Neringa sakė, kad ji vaikystėje buvo mamos mušama ir negalėjo būti su ja atvira. Jūs nematėte tikro jos motinos veido. Su tokia motina sunku neišprotėti. Atėjusi į meditacijos centrą ji nieko nenorėjo girdėti. Šaukė, kad Neringa turi nemedituoti. Atsakiau, kad nei aš, nei motina to negali nuspręsti.

sovietinių-inkvizicinių
'gydymų' auka
Neringa Mockutė
iškart po gydymo

Neringa pati nuspręs, ką jai daryti. LNK “Srovių” žurnalistė Rūta Stalionytė pasimėgaudama tarstelėjo, kad jai pačiai nereikia meditacijos. Norint suprasti, ar reikia, būtina nors šiek tiek susipažinti su tuo, apie ką kalbama. Lapė Krylovo pasakėčioje irgi nepanoro vynuogių, nes … jų nepasiekė. Paklausiau žurnalistės, ar ji kalbėjosi su Neringa. Atsakė, kad ne. Apgailestauju dėl tokių gelbėtojų ir mesijų. Neprašant gelbėja ir kiša į psichiatrinę. Pasiūliau lukterėti Neringos žodžių. Žurnalistė apgailestavo, kad televizijoje medžiaga labai greitai sensta. Taigi… Rūta galėjo padėti Neringai, gal net dar gali. Negelbėkite žmonių, nepajutę jų širdies. Pirmiausia reikėtų ištraukti Neringą iš psichiatrinės, o ar likti namie, ji nuspręs pati. Katalikų vaikai žino tėvų “morales”. Net kunigai nesibaido rykštės. Dabar aš suprantu, kodėl Neringa buvo represuota. Pirmiausia, jos motina neleido dukrai emocijonuoti, antra, jai būnant psichiatrinėje naudojami vaistai galėjo dar labiau užblokuoti vitališkumą. Žmogus tuomet nepratrūksta, bet yra bukas ir nesąmoningas. Tai labai žaloja žmogaus vidų. Visi jautresni žmonės, bandę nervų sistemą ir psichiką veikiančius vaistus, išvien tikina, kad vaistai bukina. Išsigydyti psichiką ir sielą galima tik iš vidaus. Tokia tiesa. Inteligentiškam žmogui vaistai turėtų būti duodami tik išimtinais atvejais.

Nemeditatoriai - normaliai išprotėję. Lietuvis guodžiasi gruzinui, kad Lietuvoje daug psichiškai nestabilių žmonių. O gruzinas ir sako, kad pas juos tokių visai nėra. “Kaip nuostabu pas jus”, - sako lietuvis. “O kaip jūs pasiekėte tokių nuostabių rezultatų?” “O mes negalime atskirti, kuris normalus, kuris ne”, - patikslina gruzinas.

Neringa Mockutė
Meditacijos mokykloje
praėjus kelioms
savaitėms po 'gydymo'

Ošo sako, kad žmonės yra išprotėję ir normaliai išprotėję. Normalus yra tik buda, kurio sąmonėje yra absoliuti tyla. Neringai per tris mėnesius pavyko medituoti tik tris savaitgalius. Jos gyvenimas tik pradėjo gražėti ir ji buvo tuo labai patenkinta. Leidus daryti, ką nori, ji puolė muštis. Paprastai norą muštis vaikai realizuoja vaikystėje, bet Neringa pavėlavo. Jos širdyje buvo meilės ir neapykantos motinai. Motina ją mušė. Neringos kumštyje jautėsi užslopintas skausmas, nesusipratimas. Motinos mušti negalima. Katalikų dievas liepia mylėti tėvus. Katalikų dievas neliepia tėvams mylėti vaikus. Net gerbti neliepia. Tėvai nemyli, muša, o ką daryti mažam vaikui? Kur jam dėti skausmą, dėl represijos ir mušimo kylantį pyktį? Užslopinti? Bet ar ilgam? Ką ir kada jam mušti, jei ne jį mušančius tėvus? Kiti dar mažiau kalti. Mūsų akys susitiko ir ji pamatė savo išprotėjimą. Tai normalu. Beveik visi žmonės: katalikai, ateistai, laisvamaniai tokie ateina ir dar daug metų tokiais bus. Visų tikinčiųjų protas chaose, beveik beprotybėje. Kai meditatorius nedirba protu ar vaizduote, jo sąmonėje - tyla ir ramybė. Atsisėskite ir būkite vidinėje tyloje, meilėje ir ramybėje. Užsipildykite dvasine energija ir meile. Jei to nėra, jei vis tik galvoje ūžia mintys, mirga vaizdiniai ir nerimsta emocijos - jūs išprotėjimo kelyje. Tokiu atveju vienintelis tikras vaistas - meditacija.

Neringos akyse matėsi skausmingos ir paniekintos vaikystės, gal ir paauglystės aidai. Motina sako, kad Neringa nenorėjo būti namie, nenorėjo su ja būti atvira. Medituojant mokomasi visą laiką būti atviru ir nuoširdžiu. Su kuo Neringai atsiverti? Gal ir prieš meditacijas motina įkišo ją į psichiatrinę? Mums tai nežinoma, o laidoje apie tai specialiai neužsiminta. Mums tik žinoma, kad ji buvo patekusi ten, ir aš tai sakiau žurnalistei. Neringa pavėlavo. Jai jau buvo trisdešimt ir ji vis dar nebuvo savarankiška. Kas jai trukdė?

Išprotėjantys katalikų vaikai nori medituoti. Meditacijos centro anketoje Neringa neparašė, kad iki meditacijų gydėsi psichiatrinėje. Matyt, bijojo. Jei žmogus bijo motinos, tai jis bijos visko. Baimė būti atvira jai neleido atsipalaiduoti, pailsėti. Neringa ne kartą atsivėrė motinai ir buvo mušama. Atsivėrimas atsitinka lyg gėlės žydėjimas, nors kartais gėlė nespėja pražysti. Meilės gali neturėti motina; tai natūralu, bet jos visada turi meditacijos meistras. Neringos motina jos neturėjo. Užtat Neringos motina turėjo labai daug planų dukters atžvilgiu, kuriuos pastaroji turėjo įvykdyti. Dukra norėjo gyventi savo gyvenimą ir medituoti. Fanatikės katalikės dukra norėjo medituoti. Tai rodo didelį Neringos inteligentiškumą. Labai apgailestaučiau, jei išprotėjančiai katalikės dukrai nepavyks sustoti ties praraja. Su meditacija ji gali atsitiesti, gali atstatyti vidinę darną. Jai tai visiškai prieinama. Per meditaciją baimę galima transformuoti į laimę. Bet dabar tai bus jau sunkiau. Kai žmogus pamato savo beprotybę, iš artimųjų reikia labai nedaug - tik netrukdyti praeiti per chaotišką ir dirbtinį protą. Neringos motinai nereikėjo net nieko daryti - tik netrukdyti. Bet ji pajautė savo gyvenimo tuštumą ir kabinasi į dukras. Jos vyras vėžio ketvirtoje stadijoje, vyresnioji dukra neklauso. Viskas žlunga. Neringa nori palikti namus. Žinia, tėvų bandymai suvaldyti vaikus veda į aklavietę. Išprotėjantys katalikų vaikai nori medituoti. Tai normalu, kai kuriems vaikams tai vienintelis būdas neišprotėti. Lietuvoje kasmet daugėja psichikos ligonių ir jų daugės, jei žmonės nemedituos. Aš tik galiu pasakyti akivaizdžią tiesą. Medituojant net psichinis ligonis gali pasveikti, nemedituojant net ir sveikas žmogus gali susirgti psichiškai ir dvasiškai. Taip ir atsitinka. Be to, masiškai. Meditacija yra labai subtilus, dvasinis fenomenas. Neringa dvasiškai sveika, todėl, kaip ir daugelis žmonių su psichinėm įtampom ir perkrovom, galėtų išsivalyti ir atsitiesti. Ne be reikalo Jėzus sako fariziejams pirmiau išsivalyti taurės vidų. Jis tai ir turi omenyje.

Ar geriau išprotėjęs katalikas, nei sveikas meditatorius? Aš pats vaikystėje buvau katalikybės luošinamas. Manęs, kaip ir kitų vaikų neklausė, ar noriu būti kataliku. Aš tuomet nežinojau, kad atpalaiduota ir tyli sąmonė yra natūralu ir kaip tai atsitinka. To kol kas nežino ne tik laidos žurnalistė, LNK, bet ir beveik visi Lietuvos žmonės. Dabar aš tai žinau. Todėl aš nepalaikau idėjos, kad geriau išprotėjęs, bet katalikas, nei sveikas, bet meditatorius. Ne, aš už laisvę ir laimę kiekvienam. Dabar aš dalinuosi meditacija su visais, kurie ieško ramybės ir meilės, tiesos ir laimės, nes be tiesos ilgalaikės laimės nebūna. Tai kelias. Teisė žinoti tiesą, kelią ir jos klystkelius turėtų būti prieinama kiekvienam.

Ko verti tokie laidos falsifikatai: “Anot Prem, jis yra tas žmogus, dvasinis ieškotojas, kuris padeda ir moko išlaisvinti sielą, protą bei pasiekti nirvanos lygį per meditaciją. Šito jis mokė ir Violetą. <…> O tas faktas, kad šiame centre ji buvo tik kelis mėnesius, verčia susimąstyti, kaip Ošo centro praktika gali paveikti žmogų, atkakliai siekiantį sielos išsilaisvinimo.” Pirma, meditacijos absoliučiai negalima išmokyti, o galima tik išmokti. Antra, pagal žurnalistę, jei žmogus apalptų tik įėjęs į kliniką, tai rodytų begalinį klinikos kenkimą žmogui. Trečia, nirvana arba sielos pabudimas yra vidinė žmogaus potencija ir neateina iš išorės. Ketvirta, Prem taip nesakė.

“Cosmopolitan” žurnalistė Jovita Girlevičiūtė taip praskleidė panašių laidų ir rašliavų atsiradimą: “Seksas ir sektos yra paklausi prekė.” Tuo ir naudojasi girlevičiūtės ir gailienės, žinodamos, kad kol meditacijos centras neįregistruotas, Lietuvos teismai net neima nagrinėti jų šmeižtų.

Lietuvos žiniasklaida galėtų būti ir intelektualesnė, ir inteligentiškesnė. Tuo labiau tai aktualu šiandien, kai nauja gyva ir įkvepianti religija yra tiesiog būtinybė.

Meilės jums ir sąmoningumo.

Meditacijos meistras Prem,
Ojas, 2003-06-20


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos