LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Teismas: inkvizicijos žala meditatorei 110 000 Litų

Tai Prem komentarai Delfyje į Delfi straipsnį „Prievarta į psichiatrijos ligoninę uždarytai Ošo tikinčiajai - 110 tūkst. Lt“

1. Prem, 2008 07 02 02:46

Mergina Neringa Mockutė nežymius emocinius protrūkius turėjo dėl patirto motinos agresyvumo vaikystėje ir dėl katalikiškų teologinių studijų Kauno Vytauto didžiojo universitete. Apie tai galima perskaityti Meditacijos centro OJAS svetainėje. Neringai pradėjus medituoti 2003 m. balandžio mėnesį OJE ji iš karto pajuto sveikatinantį ir džiuginantį poveikį. Pagaliau ji pajautė ir pasitikėjimą savimi bei žmonėmis. Medituojant per daugiau nei penkerius metus merginai neatsitiko jokie emociniai protrūkiai. Ji ir toliau džiaugiasi gyvenimu ir laisve. To linkiu ir jums. Bet...

2003 m. kovo mėnesį buvo paduoti dokumentai religinės bendruomenės Meditacijos centras Ojas registracijai (anksčiau pradžioje buvo žodis Ošo). Katalikų kunigai, jų vadas kardinolas A.J Bačkis ir su kunigais pasiutpolkę šokantys valdininkai nusprendė pasinaudoti situacija. Neringa tapo tik viena iš kunigų ir valdininkų pasiutpolkės auka. Iš Ilonos Gineitienės dėl meditacijų atėmė du vaikus. Jos byla šiuo metu yra priimta Europos Žmogaus Teisių Teisme. Ir tai tik nedidelė inkvizitorių veiklos dalis.

2003 m. birželio mėnesį metu melagingą laidą apie Neringą ir OJAS LNK laidoje „Srovės“ sukurpė Audrė Kudabienė ir R.Stalionytė. Neringa savo istorijos falsifikaciją matė per psichiatrinės grotas. Anuo metu kunigas A. Peškaitis pateikė „ekspertizę“ apie katalikiško dievo nebuvimą meditacijoje ir savo seksualines fantazijas apie OJAS. Dėl to esą OJAS ir negalima registruoti. Reikia prisiminti, kad tuo metu Lietuva nebuvo Europos Sąjungos narė, o teisininkus skyrė meluojantis, kad Lietuvoje nėra religinės diskriminacijos prezidentas Valdas Adamkus.

OJAS buvo patikrintas skersai ir išilgai, iš apačios ir iš viršaus, per saugumą, policiją, mokesčius, atsiųstus apsimetusius žurnalistus ir panašiai. Nebuvo rasta nė menkiausio moralės ar dorovės pažeidimo nepaisant to, kad meditacijoje nėra nė vieno įsakymo ar įstatymo, nurodymo ar auklėjimo. Nėra nei alkoholikų, nei narkomanų, nei vagių, nei keikūnų, nei smurtautojų, savižudžių, žudikų nei kapelionų, kurie tarnauja okupaciniame kare Irake.

Šiandien Lietuvoje pagal Konstituciją ir padėtį pirmarūšiai yra tik katalikai. Kaip gerais sovietiniais laikais pirmarūšiai buvo tik komunistai, o fašizmo laikais – fašistai.

Plačiau apie šį ir kitus panašius įvykius artimiausiu metu OJAS internetinėje svetainėje.

Iki malonaus susitikimo.

Prem


Šis 132-as 2008-07-02 02:46 komentaras Delfi‘je buvo ištrintas. Kol kas neaišku dėl ko. Dėl baimės, kad sugrius prezidento, kardinolo ar karinės misijos įvaizdis? Bet mes gyvename ne dėl įvaizdžio, o dėl laimės, džiaugsmo, laisvės, tiesos, gėrio.
2. Prem, 2008 07 03 09:56

TIESA ar tikėjimas?

Diskusija ir komentarai yra tik tuomet naudingi, jei juose ieškoma tiesos. Gerovė, meilė ir laisvė eina kartu arba po tiesos.

Neringa buvo buvusi psichiatrinėse, bet jai ten nereikėjo gydytis. Ją įtikinėjo ir ji patikėjo, kad kai yra nerimas ar depresija, jai reikia ten pabūti. Jai atėjus medituoti matėsi, kad ji yra sveika ir aš jai pasakiau, kad esi normali, sveika, todėl tau nereikalingos psichiatrinės. Tau užtenka atsitraukti nuo tikėjimų, nesekti dogmomis, kuriose nėra tiesos ir jausiesi gerai. Penkeri praėję metai ir gyvenimas visiškai tai patvirtino.

Tikintieji ir tikintieji psichiatrai Neringą iš namų išvilko tik gavę nepilnametės sesers ir dėl neapsižiūrėjimo pusseserės padėtus parašus. Kodėl nepasirašė motina? Kodėl nepasirašė tėvas? Jis ko gero vienintelis mylėjo Neringą. Jis sirgo fiziškai, bet buvo sveikos psichikos. Kai žmogus serga vėžiu, labiausiai jį gydo tiesa ir atsakomybė.

Neringos motina Bronislava Mockienė, atbėgusi į Ojas reikalavo išvaryti iš meditacijos centro Neringą ir gąsdino sudeginsianti meditacijos centą. Prokurorai atvėsino Bronislavos entuziazmą. Kam reikalinga psichiatrinė?

Dabar aišku, kad Neringa buvo uždaryta per tikėjimą, prievartą ir melą, ir kiekvienas Lietuvos žmogus gali būti taip uždarytas į psichiatrinę. O gal tik naujų religijų atstovai bus šmeižiami per spaudą ir televiziją ir toliau uždarinėjami į psichiatrines?

Šis tekstas yra naujo pradedamo eksperimento dalis. Jo tęsinys artimiausioje ateityje.

Nuoširdžiai, Prem


3. Prem, 2008 07 03 15:25

TIESA AR TIKĖJIMAS?

Klausimas 2008 07 03 11:55: „O kodėl Neringa nustojo bendrauti su tais žmonėmis (kuriems ji buvo svarbi ir yra svarbi iki šiol), su kuriais bendravo iki meditacijos?“

Pirma, jūs paklauskite pačios Neringos. Ji, atrodo, susipažįsta su šiais komentarais.

Antra, Neringai iš praeities irgi yra reikšmingų žmonių ir ji norėtų su jais bendrauti arba bent jau anksčiau bendravimas su jais būdavo užpildantis, tekėdavo vitališkumas, kartais net meilė. Patys jos artimiausi žmonės – motina ir sesuo – per apgaulę ir prievartą įkišo ją į psichiatrinę. Neringai to nereikėjo, ji nekėlė jokio pavojaus nei sau, nei kitiems ir tą patvirtino virš penkerių metų patirtis.

Kiek kartų jos artimiesiems per praėjusius penkerius metus galėjo pasirodyti, kad Neringą reikia vėl patalpinti į psichiatrinę? Kas gali garantuoti, kad jos sesuo ir motina nebūtų vėl įkišę į psichiatrinę? Ar jūs pageidautumėte bendrauti nuoširdžiai su žmonėmis, kuriems gali pasirodyti, kad jums blogai ir per prievartą įkiš į psichiatrinę?

Ar galima sakyti, kad yra normalu, kai tėvai gyvena Šiauliuose, kad jie tik nepasirašo, o ne gelbėja dukrą? Ji buvo prievartaujama psichiatrinėje 52 dienas. Bet mano nuojauta sako, kad jos tėvas nežinojo apie per prievartą į psichiatrinę nuvilktos dukros fizines, psichines ir dvasines kančias. Ji tapo psichiatrų ir trijų moterų - motinos, sesers ir pusseserės fanatiško tikėjimo auka. Neringa buvo paaukota tikėjimui pateisinti. Bet gyvenimas tikėjimo nepatvirtino. Atvirkščiai – gyvenimas ir Teismas patvirtino sektantizmo ir tikėjimo žalą. Kiekviena sekta turi savo dogmas, vadovus, šventraščius, tradicijas, mesijus, dievus ir visuose juose nėra tiesos ir laisvės.

Pastabos į klausimą, 2008 07 03 10:36 „Neringa atsidūrė anksčiau psichiatrinėse ligoninėse be jokio reikalo ir iš ten išėjo be jokio rezultato, o tik jūs jos būseną išgydėte?“

Jai nereikėjo gydytis, o anksčiau ji buvo savo pasirinktose psichiatrinėse tik dėl tikėjimo, kad ten jai naudinga pabūti. Susicentruoti ir išsivalyti nuo dogmų ir jai per prievartą įkišto tikėjimo, be abejonės, padeda meditacija. Psichinės ligos dings kartu su tikėjimais. Marksas teisus sakydamas, kad tikėjimai yra liaudies kvaišalai. O apie religiją jis neturėjo jokio supratimo. Tikra religija arba tikras dvasingumas prasideda tik nuo meditacijos. Ir jame nėra dievų. Užtat tikroje religijoje yra tiesa, meilė, gerovė, laisvė.

Nuoširdžiai, Prem


4. Prem, 2008 07 04 14:42

KARDINOLAS meluoja ir skatina smurtą?

2006 m. vasario 26 dieną per TV3 rodytoje „Savaitės komentarų“ laidoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kalbėjo apie Meditacijos centrą Ojas: „Ten tik pagauna į savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja, ir pavergia. Sakyčiau savotiškai, yra užguiti. Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu. Bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis“. Kodėl 2000 metų senumo tikėjimo vadovas neteisingai kalba apie dviejų metų naujumo religiją? Kas paskatino sakyti tiesos neatitinkančius žodžius?

Ojas nusiuntė laišką kardinolui, kad šis paaiškintų melagingų žodžių kilmę. Iki šiol melavęs kardinolas tyli. Ojas iki šiol dar nesikreipė į teismą, bet tokie kardinolo ir jį sekančių kitų katalikų, tarp jų ir psichiatrų, bei kunigų veikla skatina nesusipratimus ir smurtą. Vienas iš jų per smurtą nuvilktos į psichiatrinę Neringos atvejis. Kitas – atimti iš motinos du vaikai. Netolimoje ateityje sulauksime Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo.

Melo atvejų yra labai daug. Kunigas Arūnas Peškaitis daug kartų skleidė melą apie tai, kad neva M. Vrubliauskas siūlo vaikams stebėti vaikų seksą, o „Lietuvos ryto“ 2004-03-13 d. publikacijoje „Sielų medžiotojai prisidengia Dievo vardu“ skleidė melą ir kurstė religinę neapykantą prieš Ojas teigdamas: „Jie reikalauja užrašyti visą turtą grupei“.

Kitas kunigas E.Naujokaitis 2006-01-10 Blaivybės fondo ataskaitoje melavo, kad Oje naudojami narkotikai ir t.t. Gi patys kunigai naudoja vyną per mišias ir taip žalingai veikia vaikų ir net politikų psichiką. Pastarieji taip pat per svarbiausius momentus dažnai naudoja ir taip propaguoja vyno vartojimą. Vengrų kunigai net prašė padidinti leistiną alkoholio kiekį kunigams. Taip daroma didelė žala Lietuvai ir uždaroma galimybė vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei naudotis neišmatuojamomis teigiamomis meditacijos savybėmis sveikatai, kūrybiškumui ir žmonių gerovei. Bet kaip mokslui prireikė kelių šimtų metų įveikti retrogradų ir inkvizicijos pinkles, taip ir meditacijai gali prireikti ne vienų metų.

Prem


5. Prem, 2008 07 08 03:02

Tradiciniai tikėjimai prievartauja iš jų bėgančius?

Dėl kokios priežasties tradiciniai tikėjimai pradėjo prievartauti bėgančius iš jų tikinčiuosius? Baimė ir melas? Kokios jėgos juos palaiko? Juk uždaryti sveiką žmogų į psichiatrinę 52 dienoms, atimti iš motinos vaikus, su policija įsiveržti į dvasinių praktikų patalpas ir gąsdinti išguldysiant, reikia arba didelio nežmoniškumo, arba nemokšiškumo.

Kovą prieš naująsias religijas ir ypač prieš meditaciją Lietuvoje katalikai pradėjo jau pačioje nepriklausomybės pradžioje. Tai primena Erodo Didžiojo kovą prieš Jėzų. Tai jie įtvirtino Konstitucijos 43 straipsnyje paskelbdami, kad senieji tikėjimai yra jau pripažinti - aukščiau humanizmo, pažangos, o kryžiaus žygiai, inkvizicija, moterų ir mažumų diskriminacija, prievartavimas bei indulgencijos - puošia. Ypač kunigų ir valdininkų polkas. Nors kunigai ir vienuoliai taip pat priklauso mažumai, represinio sekso mažumai.

1996-03-08 Lietuvos katalikų statytinis Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Plumpa išplatino pareiškimą prieš sektas, pažymėdamas baisiausius jų bruožus: lyderio neklystamumą – lyg popiežiaus, išsigelbėjimą tik per sektą, priešiškumas žinioms ir mokslui. Pasirodė, kad visi požymiai yra katalikybėje ir nė vieno Oje. Todėl po kelių metų šių meditatorius plumpinančių dogmų atsisakė. Tačiau tai buvo ženklas pulti naująsias religijas prokatalikiškai spaudai, teismams, mokykloms, valdininkams, mokesčiams, policijai ir pnš.

Tuo metu katalikišką kovą prieš meditaciją Teisingumo ministerijoje vedė būsimas kunigas Arūnas Peškaitis, kuris sprendė, kurią religinę bendruomenę užregistruoti, kurią ne. Kriterijus, kuriais reikėtų vadovautis registruojant, apibendrino kardinolas A.J.Bačkis. Tai – melas ir šmeižtas, kuris yra pateiktas 2008-07-04 14:42 Prem komentare. Absoliučiai visus katalikų melus ir kaltinimus nušlavė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-02-04, nurodęs įregistruoti Ojas.

Pagrindinis kriterijus, kodėl Neringa Mockutė buvo per prievartą nuvilkta į psichiatrinę – katalikybės atsisakymas ir meditacija. Šis beprecedentinis atvejis Lietuvoje ir, matyt, Europoje turi būti pamoka visiems. Ji turėtų nueiti ir iki Europos. Gal per Europos Žmogaus Teisių Teismą? Kita vertus, kitos meditatorės - Ilonos Gineitienės dėl katalikiško teismo atimtų dviejų vaikų byla jau ten yra.

O Lietuva kol kas nežino apie religinius nusikaltimus. Korumpuočiausia spauda – tyliausia. 2007-07-07 Delfyje skelbti duomenys rodo, kad tik 11 proc. Lietuvos gyventojų žino, kad jie diskriminuoja ir prievartauja religines mažumas. Prie to, matyt, prisideda ir tokie faktai, kai prezidentas Valdas Adamkus gana dažnai kviečiasi smarkiai apsimelavusį kardinolą A.J.Bačkį šalia savęs į prezidentūrą ir kalba apie retrogradišką ir diskriminacinį 43 Konstitucijos straipsnį kaip apie modernų, kaip buvo, pavyzdžiui, 2007-09-12 susitikime arba kalba tik apie gerus santykius tarp valdžios ir tradicinių tikėjimų 2007-11-15 susitikime. Tai, aišku, padrąsina ir palaiko diskriminaciją ir prievartautojus. Europoje taip nesielgiamama su mažumom, tarp jų ir su tokiom tautinėm mažumom kaip Lietuva, kuri nesudaro ir vieno Europos gyventojų procento. Visa, kas nauja, gražu, pažangu visuomet prasideda iš mažumų.

Be dvasinės pažangos nėra nei techninės, nei moralinės, nei jokios kitos pažangos. Ateitis priklauso ne masėms ir valdžiai, ne neįgaliems transformuoti ir dėl to represuojantiems savo energijas parodinės moralės šventeivoms, o kūrybiškiems, meilės, laisvės ir tiesos ieškotojams ir radėjams. Taip teka pažanga, gyvybė, evoliucija ir sąmonė.

Prem

2008-07-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos