LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


PEDOFILIJA: PRIEŽASTYS, PASEKMĖS IR GYDYMAS

Lietuvą kamuoja ne tik retrogradija, korupcija, bet ir pedofilija. Tai parodė Drąsiaus Kedžio ir Violetos N. galimai prievartautų dviejų mažamečių dukrų istorijos, paties D.Kedžio dingimas ir pedofilija bei sąvadavimu kaltinamų teisėjo Jono Furmanavičius ir Violetos N. nužudymas. Ne mažiau svarbi ir pačios pedofilijos bei taip vadinamos Kauno pedofilinės bylos tyrimo eiga bei jos nušvietimas žiniasklaidoje. Yra šiose istorijose daug nemokšiškumo, bet daug jose yra ir suinteresuotų pedofiliją bei orgijas slėpti ar jas užmesti ant kitų pečių, kaip tai Lietuvoje įprasta daryti [1, 2]. Tai labai mėgsta ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Čia žvilgtelėsime į pedofiliją Lietuvoje giliau. Į jos priežastis, pasekmes ir galimą gydymą. Kol kas, deja, Lietuvoje ieškoti iškrypimų, negalių ar krizių priežasčių ir jas šalinti nepriimta. Bet be jų pažinimo ir šalinimo, padėtis negerės.

PEDOFILIJOS APLINKYBĖS. Pradžioje žvilgtelėkime į "Delfi" 2009-11-11 straipsnį, kurio pavadinimas „Seimo komitetas: pedofilijos byla tirta nekompetentingai“ neatitinka turinio, nes straipsnyje iš esmės rašoma ne apie pedofilus ir jų teismą, o apie galimų pedofilų gynimą. Straipsnį reikėjo pavadinti „Seimas gina įtariamuosius pedofilija“, „Seimas pabara pedofilijos vilkintojus“ ir pan. "Delfi" nereikėtų bijoti ir klaidinti skaitytojų, nes tai gali patręšti dirvą pedofilijai Lietuvoje. Ligų išgydymui reikalingi faktai, tiesa, o ne interpretacijos ir priedangos. 2008-07-02 "Delfi" irgi pridengė Lietuvos valdžią ir persigandęs mano tiesaus komentaro apie Lietuvos klerikalų mokyklose, universitetuose, ligoninėse ir kitur žalą meditatorei, teismo įvertintą 110 tūkst. Lt., komentarą [ 3] ištrynė. Taip ne ravime, o veisiame piktžoles, kurios ir taip maitinasi mūsų syvais. Lietuvoje daug kur už retrogradijos ir korupcijos pamatysi sutaną. Ir seime, ir mokykloje, ir šeimoje. Galbūt atsilikimui kompensuoti, katalikai elektrikai iš meditatorių lupa už elektrą trečdaliu daugiau nei iš kunigų. Už kilovatvalandę - ne 30 centų, o 10 centų daugiau. Kodėl? Ar labai reikia katalikams pinigų, nes nemoka užsidirbti, ar nori sulyginti meditatorių buveines su žeme? Humaniška Europa taip nesielgia su katalikais ir katalikiška Lietuva. Kaip pavadinti šį plėšikavimą? Gal panašiai kaip Rusijoje įvesti įteisintą sąvoką "ribota korupcija"? Ribota regioninė katalikiška korupcija?

Aukos senelė už mažamečio, kunigo
išprievartauto anūko gynimą katalikų
bendruomenės buvo pasmerkta ir atstumta.
Pagal BBC filmą „Sex Crimes and the Vatican“

Lietuvos valdžia savo dvasia ypač orientuojasi į JAV ir Airiją, į šalis, kuriose pedofilija yra masinis reiškinys. Istorija kartojasi. Jose apie pedofiliją nesugebėjo prabilti jų tėvai, ir tuo labiau valstybinės institucijos ar vaikų globėjai, o prakalbo tik jau pačios suaugusios pedofilų aukos (Pvz., "Kauno diena", 2009-10-24, BBC filmas „Sex Crimes and the Vatican“ [ 4] ar Lionsgate filmas „Deliver Us From Evil“). Prabilo ir tik tuomet, kai pedofilijos aukų jau buvo tūkstančiai, jos užaugo, subrendo susitikimui su visuomenės jiems primetama gėda ir savo skausmu, ir susibūrė nenutildomai.

Pagal "Kauno dieną", nuo praėjusio amžiaus šešto dešimtmečio iki 2002 m. JAV katalikų kunigus lytiniu išnaudojimu apkaltino 10 667 žmonės. 2007 m. dėl seksualinio išnaudojimo buvo įteikti dar 689 pareiškimai. Iki 2008 m. balandžio JAV katalikų bažnyčia kunigų pedofilų aukoms už padarytą žalą buvo sumokėjusi 2 mlrd. dolerių (apie 4,6 mlrd. litų). Išmokų suma aukoms Airijoje, kurioje gyventojų yra tik šiek tiek daugiau nei Lietuvoje, gali žymiai viršyti 6,9 mlrd. litų. Daugiau kaip 2 tūkst. Airijos žmonių jau patvirtino, kad vaikystėje patyrė fizinę ir seksualinę prievartą katalikiškose institucijose, įskaitant mokyklas bei prieglaudas. Airijos pedofilijos tyrimo Komisija nustatė, kad jose vykusi seksualinė prievarta buvo žinoma bažnyčios vadovams, bet jie ją slėpė.

Pagal Lionsgate filmą, kunigų seksualinę prievartą vien JAV patyrė per 100 000 vaikų. O ekspertai teigia, kad keturiskart tiek aukų niekada nepranešė apie pedofiliją.

Mylimiausiose Lietuvos pasaulietinės ir bažnytinės valdžios šalyse JAV ir Airijoje gyvena per paskutiniuosius 50 metų dešimtys tūkstančių suluošintų pedofilų aukų ir jiems jau išmokami milijardai dolerių ir eurų. Pastaruosius keletą metų naujai atsiliepia dar tūkstančiai aukų ir jiems jau ruošiami nauji milijardai dolerių ir eurų. Tačiau tai tik dalinis pasekmių šalinimas. Neužtenka taisyti grindis, kai stogas kiauras. Grindų taisymas neužtaisius stogo yra bevertis darbas, kokį dabar ir dirba Lietuvos teisėtvarka, dalis žiniasklaidos ir politikai.

Nors šio Brazilijos katalikų kunigo Tarcisio Tadeu
Spricigo pedofilija bažnytinei valdžiai buvo
žinoma, jis tik buvo kilnojamas iš vienos
parapijos į kitą. Tokia yra šio metu esančio
popiežiumi Benedikto XVI iki popiežiavimo
paruošta Vatikano strategija bauginti
ir bausti aukas bei slėpti pedofilus.
Pagal BBC filmą „Sex Crimes and the Vatican“
PEDOFILIJOS PRIEŽASTYS. Faktai rodo, kad Airijoje ir JAV pagrindiniai pedofilai kilę ne iš teisėjų, prokurorų, menininkų, politikų, kitokių profesijų ar neišsilavinusių asmenų tarpo, nes jie gali numalšinti sekso troškulį natūraliomis sąlygomis. Jie neveidmainiaudami gali tuoktis, seksuoti su žmonomis, meilužėmis, draugais ir net mylėtis. Jiems jei ir reikia pedofilijos, tai dažniausiai tik iškrypusių sąlyginių refleksų patenkinimui. Žiūrint į pedofilus, reikėtų turėti omenyje, kad nemaža jų dalis yra ankstesnių pedofilų ar pedofiliškos visuomenės aukos. Todėl pedofiliškos pakraipos asmenis reikėtų kuo greičiau kviesti registruotis ir sudaryti sąlygas apsivalymui, transformacijai ir išsigydymui. Padariusiems nusikalstamas pedofilines veikas, bet užsiregistravusiems asmenims, dėl nuoširdaus jų bandymo ištaisyti savo klaidas ir nusikaltimus, reikėtų taikyti mažesnes bausmes. Fizinis, psichologinis ir dvasinis apsivalymas ir gydymasis pedofilinių polinkių asmenims turėtų būti pažangus. Apmaudu, bet to dvasiškai atsilikusioje Lietuvoje nėra.

Nuo pat sovietinės okupacijos pabaigos Lietuva nuėjo oligarchijos ir klerikalizmo keliu. Tai negerai. Bet kita vertus, yra ir gera sovietinės okupacijos pusė, nes maždaug nuo 1950 metų Lietuvoje, kitaip nei Airijoje ar JAV, Lietuvoje nebuvo klerikalizmo. Vadinasi ir masinės pedofilijos, kokia buvo Airijoje, JAV ir kitose klerikalinėse šalyse, pasekmių Lietuvoje neturėsime. Todėl svarbu, kad ji neišsikerotų dabar.

Kunigas vedė savo pedofilijos aukų dienoraštį,
kuriame nurodydavo aukos šeimyninę padėtį,
lytį, amžių, kitas reikšmingas detales.
Pagal BBC filmą „Sex Crimes and the Vatican“

Pedofilija negimsta natūraliomis sąlygomis. Nėra gyvūnų pedofilų, arba jų yra negirdėtai mažai. Pedofilijai gimti reikia veidmainiavimo ir savo natūralios prigimties atmetimo – emocinės, ypač seksualinės energijos slopinimo.

Pedofilija yra baisi visuomenės negalia ir korumpuotų šalių, represuojančių seksualinę energiją bei seksą, dvasinė liga. Pedofilijos faktai ir įžvalga rodo, kad jos šaknys yra nemokšiškume, seksualinės energijos slopinime. Kuo daugiau asmuo ją slopina, tuo labiau jis iškrypsta, prisidaro žalos. Kaip ir baimės ar pykčio slopinime. Tai nepadeda, o tik dar labiau sužaloja žmogų. Ligą įvaro giliau.

Pedofilija yra didelio tikėjimo ir gudrus asmenų, represavusių savo seksualinę energiją, išradimas. Tai represavusių savo seksualinę energiją dėl negalios, dėl per žemo sąmoningumo ją transformuoti, tikinčiųjų išradimas. Kas daugiausiai slopina seksualinę energiją ir ją kaltina? Kas seksualinę energiją, kaip ir pyktį, priskiria piktajai dvasiai, velniui? Kas ją atmeta, bando paneigti, bet apie ją nieko nežino? Kas net neskiria sekso ir seksualinės energijos? Pirmiausiai iškyla kunigų žodžiai ir veidai. Štai raganų medžioklės patriarchas Lietuvoje vienuolis ir kunigas Arūnas Peškaitis, anksčiau kontroliavęs naujų religinių bendruomenių registraciją Lietuvoje, net nežino, kas apskritai yra energija. Todėl jis nieko nesupranta ir apie seksualinės energijos transformaciją. Kaip ir katalikai bei, deja, sprendžiant pagal priimamus įstatymus, dabartinio Seimo dauguma. Kita vertus, Pasaulinė sveikatos organizacija pripažįsta, kad seksualinė energija yra pozityvi gyvenimo energija. Bet iš tikrųjų joje yra dar daug daugiau. Joje yra neišmatuojamos sveikatos, meilės, kūrybos ir palaimos galimybės. Bet tik tiems, kurie jos neslopina, o inteligentiškai išreiškia ir transformuoja.

Šis maloniai kunigo apkabintas berniukas
Brazilijoje buvo išprievartautas 2002 m.,
būtent tuo metu, kai jau buvo iškilusi viešumon
masinė Airijos ir JAV kunigų pedofilija. Berniukas
norėjo nusižudyti. Galiausiai kunigas buvo įkalintas
15 m. Pagal BBC filmą „Sex Crimes and the Vatican“

Įsisenėjusio seksualinio nemokšiškumo ir iškrypusio sekso aukos yra visų pirma katalikų kunigai, kurie nei gali tuoktis, nei net negali susipažinti su šios egzistencinės energijos prigimtimi, palaimingu poveikiu ir taikymu. Įžadai neseksuoti veikia panašiai, kaip ir įžadai nesituštinti. Štai kodėl JAV ir Airijoje didžioji pedofilų dalis yra katalikų kunigai. Galima numatyti, kad Lietuvoje padėtis panašėja į pedofiliškų katalikiškų šalių situaciją prieš keliasdešimt metų, kai kunigų ir valdžios nurodymais seksualinė energija ir seksas žodžiais bei įstatymais buvo slopinami, varomi į pogrindį, o pratrūkdavo, kai kunigas nulipdavo iš sakyklos ar žmogus – iš tribūnos. Tiesiog seksualinis laisvumas, o greičiau - dėl nemokšiškumo ir veidmainystės - palaidumas, ateiti į Lietuvą keliomis dešimtimis metų vėluoja.

Kai pradėjo kalbėti JAV, Airijos, Brazilijos pedofilų aukos, ne pagal anuometinę ir dabartinę spaudą ar nacionalinę televiziją, o realybėje, paaiškėjo, kad kitų profesijų asmenys pedofilai sudaro mažumą.

Dar viena stulbinanti aplinkybė yra ta, kad Lietuvoje yra gainiojamų ir nuteistų pedofilų, bet jie ne kunigai. Ir nėra nuteistų kunigų, nors pagal JAV, Airijos ir kitų pasaulio šalių pedofilų išaiškėjusias profesijas, pedofilų tarp kunigų yra daugiausiai. Nė vienai profesinei organizacijai nebuvo iškelti masiniai pedofiliniai kaltinimai. Tai rodo, kad pagal profesiją pedofiliškiausia yra kunigų profesija. Pastaruoju metu tai ryškėja ir Lietuvoje, nors valdžia ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija tai nutyli ar net slepia.

Vietoj tiesos sakymo, apsimelavęs [5] kardinolas A.J.Bačkis pasirenka
ostijos magiją. Lietuvos televizija,
dar neseniai propagavusi kunigų
vyngėrystę per mišias, dabar
pradėjo gėdytis ir ją slėpti

Kunigai yra pedofilų rizikos grupėje. Dėl to, kad nuslėptų savo seksualinius iškrypimus, kunigai daug kalba apie seksavimo, net apie mylėjimosi nuodėmę, blogumą, apie kurį jie nieko nežino, ir puola pažangius žmones, sveikas ir pažangias pasaulietines ir dvasines bendruomenes. Matyt, kad neatitrauktų vaikų ir jaunimo nuo pedofiliškiausio tikėjimo, kuris prasideda melu apie neva prigimtinę seksualinę mirtiną nuodėmę. Kad paskui galėtų pateisinti neva nuodėmių atleidimą ir išganymą. Padaryti tai, kas nei įmanoma, nei reikalinga. Kas iš tikrųjų trukdo ir niekada neatsitiko. Niekas taip gerai neišlaisvina, kaip meilė ir tiesa.

Ar Lietuvos valdžia yra natūrali ir sveika, ar fiziškai ir dvasiškai susijusi su pedofilais, parodys pedofilinių bylų sprendimai. Kita vertus, Lietuvos valdžios seksualinis nemokšiškumas yra akivaizdus, nes jie nė karto net nepasiteiravo apie pedofilijos priežastis ir galimą jų šalinimą. Ar gali sėkmingai pašalinti pasekmes, nepažinęs priežasčių? Trumparegiškumas - Lietuvos nelaimė.PEDOFILIJOS JĖGA IR GYDYMAS. Katalikų kunigai klauso vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų išpažinčių. Jos irgi veikia. Jie apytikriai žino ir pedofilijos būdus, vietas, mastus. Kunigai klauso ir spec. tarnybų vadovų, ministrų, premjerų išpažintis. Išpažintys, sudėjus jas su saugumo ir spec. tarnybų informacija tampa didele jėga. Sunku tokia jėga nepasinaudoti. Tuo labiau, kai suteneriai gali uždirbti didelius pinigus. Ir sunku nuo pedofilinės jėgos apsiginti. Tuo labiau vaikams ir pavieniams tėvams. Airijos ir JAV kunigai kūne ir dvasioje būdami kartu su valdžia nesugebėjo susilaikyti nuo pedofilinės jėgos ir ja nepasinaudoti. Atvirkščiai, jie puikiai ja pasinaudojo.

Apie masinius kunigų ir valdžios pedofilinius nusikaltimus visuomenė sužinojo tik praėjus keliasdešimčiai metų. Ar ir Lietuvoje istorija pasikartos? Jei tokioje šalyje kaip Lietuva, kurioje retrogradija, veidmainystė ir korupcija yra giliai ir masiškai įleidusi šaknis visose srityse, bus sąlygos, tai slopintojai pedofilija tikrai pasinaudos.

Seksualinė energija neseka tradicijomis ir dievais. Greičiau tradiciniai tikėjimai ir dievai ja seka ir jos bijo. Seksualinės energijos beveik netransformuoja tikėjimas ir mintis. Dar sunkiau transformuoti iškrypusią seksualinę energiją. Pedofilinei jėgai net pavienių teisėjų, prokurorų ir pedofilų aukų bei jų tėvų nužudymai įmanomi. O pedofiliškų bylų išaiškinimai beveik neįmanomi. Nebent pedofilas nebūtų pedofilinės sistemos narys. Arba pedofilijos šaknų ir vaistų ieškos žymi visuomenės dalis.

Meditacija Tailando karalių sode

Šiandien Lietuvoje valdžia pedofilų ieško panašiai kaip ir CŽV kalėjimų. Geriausiu atveju su dideliu suvėlinimu kyšteli nosį ten, kur užsieniečiai baksteli pirštu. Jau greičiau valdžia ir kunigai elgiasi kaip buvę Lietuvos prezidentai A.Brazauskas ir V.Adamkus. Seksą ir sektas mato ten, kur jų nėra, ir nemato pedofilizmo net po nosimi. Panašiai katalikiški ar oligarchiniai Lietuvos valdininkai elgiasi ir su korupcija, politine bei dvasine prostitucija ir diskriminacija. Tai gėdingo Lietuvos valdžios fizinio ir dvasinio suartėjimo su katalikybe ir JAV pasekmė. Neseniai vieni Lietuvą pardavė Vatikanui ir Marijai, kiti – JAV ir oligarchams. Žadėjo gerovę ir laimę. O kas atsitiko? Kas ir turėjo atsitikti. Retrogradija ir korupcija. Šis dvasinis parsidavinėjimas Lietuvoje visuomet buvo. Bet jis įgavo naujos jėgos šaltojo karo, vėliau sovietų Sąjungos griuvimo laikais. JAV prezidentas Ronaldas Reiganas ir katalikų popiežius Jonas Paulius II specialiai sutarė slopinti ir naikinti komunizmą bei naują pažangią dvasią. Tai sukėlė rugsėjo 11 įvykius ir naują smurto bei slaptų CŽV kalėjimų bangą. Tai tuo pačiu neleido nei atsitiesti, nei išreikšti skausmo pedofilų aukoms. Dėl to į pasąmonę, į nepripažinimą nustumta pedofilija pradėjo įsišaknyti naujose šalyse, naujose vietose. Augo aukų skaičius Lenkijoje, Brazilijoje, Austrijoje, Australijoje, Kanadoje, Italijoje, Airijoje, JAV, Lietuvoje... Nešalinama piktžolė ir negydoma liga dauginasi.

Pedofiliją, korupciją ir kitas dvasines ligas šalinkime pasiremdami humaniška žmonijos patirtimi, gamtos ir dvasios mokslu. Tik humaniškumas ir meilė jas išgydys. Su žaizda negalima kovoti. Jos negalima išmesti, paslėpti ar tiesiog nematyti. Tuomet ji gilėja, didėja. Kaip ir piktžolė. Tokias dvasines ligas, kaip pedofilija ir korupcija, galima tik išgydyti.

Ar esame humaniški, rodo ne idėjos, tikslai ar šūkiai, su kuriais einame į mitingus ar sakome iš ekranų, o priemonės, kurias taikome, kiekvienas mūsų elgesys.

Meditacijos "Be dimensijos" momentas

Geriausiai pedofilijos priežasčių šalinimui ir pasekmių gydymui tinka meditacija. Pagal pačią prigimtį meditacija yra natūraliausia ir pažangiausia dvasios gydymo ir augimo priemonė. Ji neišmatuojamai atpalaiduoja ir iš vidaus sudaro sąlygas žmogaus balansui, harmonijai. Žinia, meditacija neturi nieko bendra nei su Dievu, nei su tikėjimu. Tai kaip sveikata, evoliucija, džiaugsmas, laimė, žinios. Keičia žinios ir jų taikymas. Todėl natūralu, kad meditacijos reikia mokykloms, kolegijoms, universitetams. Visiems žmonėms, nes ji inteligentiškai padeda pamatyti negalių ir nelaimių šaknis ir jas humaniškai šalinti, gydyti.

Kita vertus, homofobai, pedofilai, daugelis senų represyvių tikėjimų narių ir vadų, kurie neturi jokio supratimo nei apie mylėjimąsi, nei apie meditaciją, yra ir bus prieš pliuralizmą, toleranciją, meditaciją mokyklose ir visose kitose švietimo srityse. Tačiau nebijokime, mokykimės ir kuo mažiau klyskime. Kūno ir sąmonės evoliucija nuolat vyksta ir randa naujus kelius. Prie to galime prisidėti ir mes. Sąmoningi Žemės, o gal ir sąmoningiausi visos Visatos individai – žmonės. Aukime ne tik fiziškai ir ekonomiškai, bet ir dvasiškai. Tuomet iš bet kokios ligos ir skausmo išeisime gražesni ir sveikesni, laimingesni ir laisvesni. Ir dvasiškai pažangesni.


Prembuda, 2009-11-12
papildyta 2009-11-27

Ši medžiaga buvo įdėta kaip komentaras į 2009-11-11 "Delfi" straipsnį
"Seimo komitetas: pedofilijos byla tirta nekompetentingai";
publikuota BNS 2009-11-28


[1] "Inkvizicijos jauduliai iš Kauno", "Ojas", http://www.dhyan.eu, 2005-11-15
[2] "Kunigai ir LTV ieško sektų ir sekso, o Ojas – lygybės ir laisvės Lietuvai", Prem Buda, http://www.dhyan.eu, 2007-10-31
[3] "Teismas: inkvizicijos žala meditatorei 110 000 Litų", Prem Buda, http://www.dhyan.eu, 2008-07-10
[4] "Sex Crimes and the Vatican", BBC "Panorama", 2006-10-01 (tekstas ir video)
[5] "Kodėl katalikai fundamentalistai ir kardinolas šmeižia ir meluoja?", Prem Buda, http://www.dhyan.eu, 2006-02-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos