LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kunigai ir LTV ieško sektų ir sekso, o Ojas – lygybės ir laisvės Lietuvai

Kuo skiriasi Olandija nuo Lietuvos? Olandijoje keleriopai geriau gyvena, daugiau mokslo, kūrėjų, laisvės, lygybės, mažiau avarijų, savižudybių, žudynių, emigrantų, nusikaltėlių, jos valdžia kooperuojasi su Ošo Humaniversitetu ir medituotojais. Lietuvoje - atvirkščiai.

Sektų ir sekso sekėja
R.Sinkevičienė

Katalikų akimis, Ojas "milžiniška" tvora

Katalikų akimis, Petro ir Povilo bažnyčios
maža katalikiška tvora

Lietuvos televizijos (LTV) 2007-10-02 laidoje „Žurnalisto tyrimas" žurnalistė Rūta Sinkevičienė, pasinaudodama nacionaline televizija nepagrįstai ir be jokių faktų šmeižiančiai kalbėjo: „Tęsiame laidą. Pasaulyje sekta vadinamas Ošo judėjimas kuriasi Vilniaus rajone. "Milžiniška" tvora aptvertame sklype auga įspūdingo didumo su sekso orgijomis siejamo judėjimo centras. <...>" Audio citata (13 sek.): Audio citata iš laidos  (13 sek., MP3 formatas, 64 kbps, 106 KB)

Visiškai nepatikrinusi faktų katalikė Rūta Sinkevičienė, pasiremdama tik šališkais Lietuvos kunigų ir valdininkų teiginiais niekinančiai pristato religinę bendruomenę „Ošo meditacijos centrą „Ojas" (toliau Ojas, skaitoma odžas). Žodis Ošo pavadinime nėra būtinas kaip ir žodžiai Galilėjus, Niutonas ar Einšteinas fizikų įstaigų pavadinimuose. Pretekstu šmeižimui panaudota neva be leidimo pradėta Ojas gyvenamo namo statyba. Apie ją galite skaityti Prem Budos interviu LTV (www.dhyan.eu) žurnalistei Linai Paškevičiūtei. Ar reikalingas gulbėms leidimas? Iš kur LTV žurnalistės ištraukė tikrovės neatitinkančias falsifikacijas ir kokia tiesa?

Po dinaminės meditacijos

Pirma, Ojas nei logiškai, nei faktiškai niekaip nesisieja su sekta. Norėdami pasipuikuoti, norėdami įžeidinėti mieli šou žurnalistai, kunigai, valdininkai ir evangelikai liuteronai iš „Lietuvos ryto" galite Ojas vadinti sekta. Jūsų dauguma, jūsų valdžia, jūsų radijas, televizija, spauda, policija, teisė. Bet ne tiesa ir laisvė. Būna geri laikai inkvizicijai, naciams, veidmainiams. Bet ne amžinai.

Ojas yra Lietuvoje visapusiškai patikrintas ir neradus jokių viešosios tvarkos bei moralės pažeidimų 2005-04-12 įregistruota kaip nauja pažangiausia ir laisviausia religinė bendruomenė.

Meditacijos nemokša
kunigas A.Peškaitis

Antra, katalikišką sektos apibrėžimą 1997 m. sugalvojo buvęs Teisingumo ministerijos valdininkas „religijotyrininkas" ir kunigas Arūnas Peškaitis. Jis dar 1997-02-15 žurnale „Veidas" sektą apibrėžė kaip bendruomenę, kurioje: 1. Lyderio ar popiežiaus autoritetas neribojamas; 2. Uždraustas pažinimas; 3. Išganymas įmanomas tik per priklausymą tikėjimui. Tačiau visi šie požymiai yra katalikybėje ir nė vieno nėra Oje.

Galilėjus Romos inkvizicijos teisme

(http://www.law.umkc.edu/faculty/
projects/ftrials/galileo/galileotrial.jpg)

Oje praktikuojamoje meditacinėje religijoje, kaip ir moksle, nėra doktrinos, nėra tikėjimo, nesvarbu lyderis ir išganymas. Joje meditacija taikoma kaip būsena ir metodas keliui įžvelgti, tiesai, laisvei, laimei rasti gyvenime ir po mirties, dvasinių žinių patikrinimui. Meditacija šiandien yra tokiose sąlygose, kaip mokslas Galilėjaus laikais. Galilėjaus prakeikimo klaidą po 350 metų popiežius Jonas Paulius II 1992 metais pripažino. Dabar liko už nuodėmes atsilyginti ir nusikaltimų nekartoti.

Kunigas A.Peškaitis apie meditaciją žino ir kalba tik kaip skerdikas apie chirurgiją arba tiesiog meluoja, kaip pavyzdžiui, 2004-03-13 d. „Lietuvos ryte", kad neva Ojui reikia užrašyti turtą. Jis siūlė sukurti ir kagėbistinius būrius medituotojams persekioti. Medituotojų ir Lietuvos laimė, kad beveik niekas juo nesekė. Bet kunigo A.Peškaičio šmeižtas apie Ojas kai kuriems tikintiesiems patiko.

Trečia, pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, grupę žmonių būtų galima vadinti sekta, jei tai būtų atskilusi nuo viešpataujančios bažnyčios ar uždara bendruomenė, ar uždara bendraminčių grupė. Bet Ojas neturi ir nė vieno iš šių požymių.

O kuo laikoma sekta Lietuvoje? Išvakarėse prieš 2007-10-02 „Žurnalisto tyrimo" laidą TV3 laidoje „TV detektyvai" apibūdino sektą kaip žmogaus organų vogimo grupę, o kunigas Ričardas Doveika sektą apibūdina, kaip žmonių grupę, likusią be savo pajamų, turtų, asmenybės ir nuomonės.

Kunigas Edmundas Naujokaitis su savo bendraminčiais, iš Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės per Lietuvos blaivybės fondą gavęs pinigų neva tyrimui „Sektų prevencijos programa jaunimui", veiklos 2006-01-10 katalikiškoje ataskaitoje be jokio pagrindo melagingai teigia: „Kaip žinoma iš užsienio patirties, kai kurios sektos, kaip, pavyzdžiui <...> Ošo meditacijos centrai, <...> savo ritualuose praktikuoja narkotikus. Šios sektos jau veikia ir Lietuvoje."

Ošo meditacijos centrai nenaudoja jokių ritualų ir dalyvius į meditacijas priima tik tuomet, kai šie meditacijų dalyvio deklaracijoje sąmoningai pasirašo, jog nenaudos narkotikų. Meditacija neišmatuojamai pranoksta narkotikus ir tikėjimus, kaip brangakmenis akmenį. Todėl medituotojai nei narkotikų bijo, nei prieš juos kovoja, nei vartoja. 2007 metais Valstybės kontrolė nustatė nulinius Narkotikų kontrolės departamento darbo rezultatus. Tokia jų veikla - tai ne rūpinimosi narkomanais, o mokesčių mokėtojų pinigų išplovimo kunigams ir jų bendraminčiams, kad šie dergtų naujoves, pasekmė.

Katalikiško tinklo prieš Ojas
kardinolas A.J.Bačkis

Vieną iš didžiausių melo ir šmeižto viršūnių apie Ojas pasiekė kardinolo A.J.Bačkio 2006-02-26 TV3 laidoje „Savaitės komentarai" pasakyti žodžiai: (titras: Audrys Juozas Bačkis / Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas) „Ten tik pagauna į savo tinklą žmones, tai juos tiesiog prirakina ir išnaudoja ir pavergia, sakyčiau savotiškai, yra užguiti. <...> Tai yra pagal mane žalinga bendruomenė, tai yra, prisidengusi religiniu vardu, bet yra toks spaudimas ant žmonių ir psichologinis." Parašius prašymą paaiškinti tokių teiginių pagrįstumą, atsakymo iš gerbiamo kardinolo nesulaukėme. Iš tikrųjų, kodėl kardinolui aiškintis dėl melo, jei Lietuvos prezidentas bučiuoja jo vadovo ranką? O gal prezidentas nežinojo apie kardinolo melą ir apie katalikų kryžiaus karų, inkvizicijos ir indulgencijų pasekmes pasaulyje ir Lietuvoje, už ką popiežiai dar neatsiprašė? Ir neatsilygino. Tai blogas pavyzdys Rusijai ir komunistams.

Neteisingi kardinolo Audrio Juozo Bačkio žodžiai ir jo sekėjų veiksmai jau paskatino ne vieną medituotoją bėgti iš katalikybės. Atsikrikštijimas yra jau masiškas procesas Europoje. Tačiau tėvų ir katalikų primesto krikšto atsikrikštijimas pasirodo esąs negalimas. Toks esąs katalikiško jų prirakinimo ir pavergimo poveikis.

Dabar keletas faktų apie Lietuvos valdininkų darbus Ojas atžvilgiu.

Sektomis ir mafijinėmis grupuotėmis pravardžiuoti Ošo centrus savo 1996-03-08 informaciniame rašte nurodė katalikų statytinis, Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Plumpa. Šis valdininkas siūlė sukurti ir kagėbistinius būrius medituotojams sekti ir trukdyti. Tai vienas iš pagrindinių valdininkų, kūrusių ir skleidusių melą apie Ojas, kurį pasigavo tiesos, laisvės ir pažangos neieškantys retrogradai.

Lietuvos teismų informacinės sistemos INFOLEX.lt internetiniame puslapyje, su nuoroda į BNS 2002-08-07, buvo paskelbti Teisingumo ministerijos valdininko Donato Glodenio melagingi teiginiai: „D.Glodenio teigimu, turima duomenų apie tai, jog Ošo meditacijos centro meditacijos įtraukia ir grupinį seksą. Tai yra pagrindas pažeisti žmogaus teises ir laisves, todėl tuo remiantis būtų galima riboti šios religinės bendruomenės registraciją". Šių šmeižto žodžių niekaip nepatvirtino Donatas Glodenis kelerių metų Ojas registracijos procese nuo 2003-03-12 iki 2005-04-12, bet ir toliau lieka Teisingumo ministerijos atsakingu darbuotoju. Tuo tarpu Ojui šis teisinis inkvizitorių pasilinksminimas kainavo keliolika tūkstančių litų, gausybę energijos, laiko, o kai kuriems medituotojams ir daug sveikatos, nervų, patalpinimą į psichiatrinę, vaikų atėmimą ir pan.

Mano dar 1992 metų įžvalga apie artėjančią Lietuvos švietimo, mokslo, teisės ir valdžios kūrybinę ir dvasinę stagnaciją visiškai pasitvirtino ir aš laiku pasitraukiau iš jų valdymo sferos – iš Vilniaus universiteto mokslinio darbuotojo pareigų.

„Sektų" ieškotojai ir gąsdintojai dirba ne už ačiū. Štai šiandieninis Klaipėdos policijos mokyklos Profesinio rengimo skyriaus viršininkas Valerijus Pataševas, kad įgytų valdžios pasitikėjimą, dar 1997-10-25 savaitraštyje „Veidas" sakė: „Teisės akademijos dėstytojas Valerijus Pataševas sakė manąs, kad ilgainiui Lietuvoje gali įsivyrauti religinis terorizmas. Tai susiję su sektų plitimu mūsų šalyje. Prie destruktyvių sektų priskirtini neseniai Lietuvoje pradėję veikti Ošo meditacijos centrai. Bet Lietuvoje nėra institucijos, kuri stebėtų naujus religinius judėjimus, klasifikuotų juos į destruktyvius ir mažiau pavojingus." Šiandien bent kiek inteligentiškam žmogui jau yra akivaizdi labai trumparegiška katalikiškų seklių logika ir netgi jos trūkumas. Ko galima tikėtis iš tokių jėgos struktūrų vadų?

Prie labai pažangios religinės praktikos bendruomenės Ojas šmeižimo ir niekinimo prisidėjo anuometinis Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus, šou religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, daugybė mokesčių inspektorių, apylinkių ir aukštesnių teisėjų, šou žurnalistų, kurių inkvizicinės veiklos aprašymams ir citatoms neverta skirti daug dėmesio. Visi galiausiai valgome savo sodintų ir augintų veiklos medžių vaisius.

Meditacija - sielos žydėjimas

Aš kviečiu atvirai, skaidriai ir humaniškai diskusijai apie dvasingumą, senąsias ir naująsias religijas, jų praktikas ir poveikį žmogui. Tai pagal Europos žmogaus teisių dokumentus turėtų daryti Lietuvos televizija ir valdininkai už Europos pinigus. Deja, nepaisant išleistų pinigų nė vieno tokio informacinio ar mokslinio leidinio apie Ojas paruošta nėra. Aš esu pasiruošęs priimti bet kurį dvasingumą ar jo metodus ir juos skleisti, jei jis bus praktiškesnis, humaniškesnis ir dvasingesnis nei Oje praktikuojamos praktikos ir meditacijos.

Aš numatau Ojas, o gal ir kitų tiesesnių ir laisvesnių religinių bendruomenių atstovų demonstraciją prieš inkvizicines struktūras ir galvas prie Lietuvos Seimo, Katedros ir kitose vietose, kur galima sutikti ir dalintis su tiesos, laisvės, meilės ir dvasios ieškotojais.

Tokius sektų ir sekso sekėjus kaip A.Peškaitis, R.Sinkevičienė, A.J.Bačkis ir kiti reikia raginti sustoti ir netrukdyti pažangos, tiesos ir laisvės. Kita vertus, Ojas numato kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją ir pasiruošęs siekti laisvės ir lygybės visiems Lietuvos žmonėms, nepriklausomai nuo jų dvasinio kelio iki Europos, nes Lietuvos valdininkija, suaugusi su kunigija, tik tuomet pradeda klausytis, jei tai gali sumažinti reitingus, valdžią ar europinigus. Vokietijoje tai dalinai jau pavyko. Bet tai ir dar daugiau gali pavykti ir Lietuvoje, nes mokslas, evoliucija ir meditacija yra ir gali skleistis ir Lietuvoje. O tai žymiai daugiau nei žinojome ir patyrėme iki šiol. Tai naujausia ir pažangiausia žmogaus vizija.

Su pagarba ir meile,

Prem Buda

Išpublikuota BNS, 2007-10-31


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos