LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

NRTIC - toleruoti negalima diskriminuoti

2014.01.17 vyko seminaras-diskusija apie religinių mažumų padėtį Lietuvoje. Seminarą diskusiją organizavo viešoji įstaiga (VšĮ), pasivadinusi Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centras (NRTIC). Kvietė dalyvauti ir Meditacijos centrą Ojas. Kvietė gana keistai. Tolerantiškai diskriminuodami ir diskriminaciškai toleruodami. Meditatoriai veidmainystę ir tiesą nujaučia iš tolo. Tą savaitgalį buvau numatęs vesti Meditacijos mokyklą, todėl klausimo, ar dalyvauti seminare, nekilo. Iškilo tik prisiminimai, kad NRTIC anksčiau veikė prieš pažangą, prieš meditaciją ir dvasią, kuri labai reikalinga žmonėms. Vietoj tikėjimų. Tokių faktų ir publikacijų vis daugėja.

Pradžioje pateikiame šiek tiek modifikuotą Ojas el. laišką - atsakymą į NRTIC kvietimą dalyvauti seminare-diskusijoje. Kol kas nedėkime kablelių šios publikacijos pavadinime. Po to - NRTIC kvietimą ir publikacijos gale - trumpas pastabas apie keistą sutvėrimą - NRTIC.

 


Gerb. Milda ir kt. širdies žmonės,

tai trumpas komentaras dėl kvietimo į tolerancinį-diskriminacinį seminarą-diskusiją. Anksčiau kelis kartus, tarp jų ir 2012-11-23 Milda kvietė į panašų "seminarą su ribotu dalyvių skaičiumi." Ruošiausi ištirti ano renginio tiesumą ir skaidrumą. Rašiau - dalyvausiu. Bet po to Milda su tais dalyviais ribotame renginyje dingo, neinformavusi nei kas užsirašė, nei ką įsileido ar kas dalyvavo.

Šiais 2014 metais Mildos kvietime taip pat vyrauja tolerancinė-diskriminacinė nuoroda  "Vietų skaičius ribotas." Kyla klausimas, kam ribotas, kas tas ribas nustato? Kurie bus toleruojami ar diskriminuojami? Nuo ko tai priklauso?

  

Skaidriame, europiniame kvietime turėtų būti nurodytas numatytas, užsirašiusių, dalyvavusių dalyvių, skaičius ir pan. Kitaip, tai nėra skaidrus ir inteligentiškas renginys.

Lietuvoje neskaidrumas pastebimas beveik visose srityse. Pavyzdžiui, meditatoriai, bent jau keliolika žmonių deklaruotai gyvenančių Pavasario gatvėje, Vilniuje ir Resorte, Nemenčinės seniūnijoje, Vilniaus rajone nebuvo įtraukti ir į 2011 m. Lietuvos gyventojų surašyme. Nė vienas. Vargiai ar tai atsitiktina.

Viena iš bjauriausia dalių tolerancijos-diskriminacijos kontekste, matyt, yra kunigo Arūno Peškaičio, Donato Glodenio ir Mildos Ališauskienės 2004 m. išleistas diskriminacinis, klaidinantis, faktiškai šmeižikiškas lankstinukas apie Meditacijos centrą Ojas, kuris ir dabar 2014 m. skleidžia diskriminaciją ir tamsą Lietuvoje NRTIC svetainėje. Visų pirma, jis užsibaigia tuo, kad meditacijos centrą Ojas neregistravo dėl neva galimų pažeidimų 1997 m. Žinoma, kad nerasta nė vieno Ojas pažeidimo, nors jis buvo kaltinamas gausybę kartų.

Donatas ir Simona Glodeniai
 Donatas ir Simona Glodeniai

Antra, Ojas jau 2005-04-12 įregistruotas. Įskaitant daugelio kunigų, net ir dabartinio NRTIC atstovo Glodenio bei jo žmonos kovą prieš Ojas registraciją, bei jų prievartos sąlygų kūrimą ir palaikymą prievartaujant į psichiatrinę ligoninę nutemptą buvusią katalikę ir VDU studentę, nuo 2003 balandžio mėn. Ojas meditatorę Neringą Mockutę. Abu Glodeniai ėmė pinigus abiem rankom už katalikišką meditatorių šmeižtą, meditatorės pagrobimą 2003 m. iš jos namų, uždarymą ir prievartavimą psichiatrinėje ligoninėje. Religijotyrininkas Donatas Glodenis šmeižė, jo žmona psichologė Simona Glodenienė su sėbrais - neva gydė. Per apgaulę ir prievartą ištempę iš namų, pririšę prie lovos ir prileidę vaistų, siūlė atsisakyti meditacijos, gąsdino, kad nuo dabar ji turės lankytis pas psichiatrus,  kasdien vartoti jų vaistus ir pan. Nuo 2003 balandžio ji paliko katalikybę, meditavo ir dėl to iki 2014 m. nė karto neėmė jokių jų vaistų, jai nereikėjo lankyti nei psichologų, nei psichiatrų ir bažnyčios. Neringa džiaugiasi darbu, savimi ir gyvenimu. Tokių istorijų nemažai. Šią ir kitas įspūdingas panašias istorija numatome nušviesti plačiau.

Neringa džiaugiasi  darbu, savimi ir gyvenimu. Nuo 2003 m. balandžio ji paliko katalikybę, meditavo ir dėl to iki 2014 m. nė karto nevartojo jokių vaistų, jai nereikėjo lankyti nei psichologų, nei psichiatrų ir bažnyčios. 
Neringa džiaugiasi darbu, savimi ir gyvenimu. Nuo 2003 m. balandžio ji paliko katalikybę, meditavo ir dėl to iki 2014 m. nė karto nevartojo jokių vaistų, jai nereikėjo lankyti nei psichologų, nei psichiatrų ir bažnyčios. 

Matosi, kad organizacija pasivadinusi Naujų religijų tyrimo ir informacijos centru (NRTIC) yra glaudžiai susijusi su Vytauto didžiojo universitetu, semia pinigus iš katalikiškos valdžios už diskriminaciją ir iš Europos Sąjungos už toleranciją.

Iki šiol neradę jokių pažeidimų Ojas veikloje, daug kartų kunigai, D.Glodenis ir kiti rėmėsi neva LR saugumo departamento pažyma (ją išpublikuosime). 2013-10-23 BTV laidos "Yra kaip yra" įrašyme (parodyta 2013-12-12) buvau susitikęs su buvusiu LR Saugumo departamento vadovu M.Laurinkumi, kuris paklausus pažymėjo, kad jokių pažymų prieš Ojas nepasirašinėjo, nes nebuvo faktų. Tik tikinčiųjų tikėjimai, kad Oje yra blogiau nei represinėje katalikybėje ir, faktiškai, šiek tiek laisvesnėje krikščionybėje.

Amerikiečiai San Francisko mokyklose pradėjo naudoti trumpas meditacijas (Žr. Meditacija transformuoja sunkiausias San Francisko mokyklas, 2014-01-12) ir rezultatai reikšmingai pagerėjo. Tokių faktų šiandien daugybė. Lietuva išplatino mokyklose katalikybę, kitus tikėjimus ir turime kitokią situaciją.

Anksčiau kardinolas A.J. Bačkis paklaustas, kodėl TV3 šmeižia Oją, nėrė į krūmus. Atsakymo negavome. Šmeižikų buvo per daug, kad su jais kovoti. Jie patys išnyksta. Tai teisėja katalikė N.Venckienė, kuri atėmė iš meditatorės Ilonos G. dvi dukras, religijotyrininkas G.Beresnevičius, kuris kovojo prieš Ojas registraciją, prieš tiesą... aš greta meditacijos dirbu ir odontologijos bei optometrijos, 3D - stereomatymo ir 4D - stereoveikos srityse, tiesinu ne tik dantis, bet ir akis, tiriu ir taikau meditaciją nuo kūno iki sielos. Viskas, ką paliečia meditatoriaus rankos ir akys pradeda augti, žydėti, šokti. Transformuojasi į labai gerai arba geriausiai.

NRTIC prašyčiau neatidėliotinai iš svetainės išimti smerktiną, diskriminacinį ir šmeižikišką tekstą apie Meditacijos centrą Ojas ir proporcingai ištaisyti padėtį. Lietuvos ir visų žmonių labui.

Pagarbiai,

t.dr, meditacijos meistras Prembuda


From: religijoslaisve@googlegroups.com [mailto:religijoslaisve@googlegroups.com] On Behalf Of Milda Ališauskienė
Sent: Wednesday, January 08, 2014 6:59 PM
To: religijoslaisve@googlegroups.com
Subject: [religijos laisvė] Kvietimas į seminarą apie religines mažumas Lietuvoje

 

Laba diena,

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras š.m. sausio 17 d. 13 val. kviečia į seminarą-diskusiją "Religinės mažumos Lietuvoje: teisiniai ir socialiniai aspektai".

Daugiau informacijos apie seminarą ir jo programą rasite čia:

http://www.religija.lt/straipsniai/tyrimai-analize-nuomones/nrtic-kviecia-i-seminara-religines-mazumos-siuolaikineje-lietuvoje-teisiniai-socialiniai-as

Kviečiame registruotis ir dalyvauti! Vietų skaičius ribotas.

Gero vakaro,

dr. Milda Ališauskienė

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras

 


Kol kas patys NRTIC savininkai pavadinime deda kablelį pagal tai, kas yra valdžioje ir už ką moka. Nes jie patys, kaip ir kunigai, moka tik šnekėti.

 

NRTIC - kas tai?

VšĮ pavadinimas "Naujų religijų tyrimo ir informacijos centras" arba NRTIC skamba gana gražiai. O kas yra už jo? Ar Naujųjų religijų tyrinėtojai yra ir naujos laisvės, meilės skleidėjai?

Išsiaiškinti, kas yra NRTIC, palengvina tarptautinė antikorupcinė organizacija Transparency International Lietuvos skyrius S.T.I.R.NA, kuri pateikia duomenis apie Lietuvos žiniasklaidos savininkus. Akronimas S.T.I.R.NA iššifruojamas - spauda, televizija, internetas, radijas, naujienų agentūros.

Pasirodo, už NRTIC širmos yra tik senų tikėjimų, katalikybės kunigai ir vyskupai, tie patys, kurie pagal savo nuo antikos ir viduramžių galiojančius judaizmo ir katalikybės įstatus bei kanonus gali žudyti savo vaikus, kaip Jefta dukrą, kankinti ir deginti, kaip inkvizicija - moteris, vyrus, mokslininkus ir pedofiliuoti..., nes jų įstatai, kanonai ir veikla nesikeičia.

Pasirodo, NRTIC yra naujieji vilkai avies kailyje, jaukinantys naująsias avis. Lietuvos avelės, eikite ir atsiverkite NRTIC. Tik ne apie katalikybės blogybes, ne apie bėgimą iš jos, ne apie pedofiliją... Jie vieninteliai išganytojai. Neatsakydami už save, atsakys už kitus. Jie atsakys už jus, o Jėzus už juos. O už Jėzų - Dievas, kuris, pagal pasaulio sukūrimo istoriją, atrodo serga alzheimeryste, nes nieko, kas buvo, neprisimena.

NRTIC jau nuo 1996 metų yra Lietuvoje, kai oficialiai prasidėjo Lietuvos naujoji inkvizicija (LNI) po kunigo LNI tėvelio Arūno Peškaičio kepure. Šiam kunigui priklauso sektantiškas sektų apibrėžimas, kurio visi požymiai - vieninteliai išganytojai, neklystantis popiežinis doktrinos keitimas ir mokslo, žinių naikinimas, pasirodo tėra katalikybėje ir nė vieno nėra meditacijos centre Ojas. Šį sektantišką apibrėžimą kunigas A. Peškaitis pateikė savo rašliavoje apie sektas žurnale Veidas 1997 m. Dėl kunigo A.Peškaičio nemokšiškumo Z.Šerpetytės pasiūlymu Lietuvos Seime, 2004-03-24 LNI vėliava buvo perduota religijotyrininkui Gintarui Beresnevičiui. NRTIC savininkams priklauso ir www.religija.lt žiniatinklis.

NRTIC pasirinko veiklos formą VšĮ, nes VšĮ leidžia plauti pinigus abiem rankom. Litus - už katalikišką inkviziciją, eurus - už europinę toleranciją. Ir net keturiomis rankomis - su žmonomis, kaip Donatas Glodenis su žmona psichologe Simona Glodeniene.

Pagal S.T.I.R.NA, šiuo metu, matyt, kaip ir visą laiką, NRTIC kepure buvo Lietuvos naujosios inkvizicijos tėvelis kunigas Arūnas Peškaitis. Tai jis nuo rusų ir komunistų išėjimo 1990 m. vienas iš pirmųjų stvėrė dvasios kuoką Lietuvoje. Jis pasirašė ir 2004 m. šmeižikiškame lankstinuke apie Ojas, ir dabar yra NRTIC savininkas. Po jo eina, anuometinis ir šiuolaikinis inkvizicinės tolerancijos dainius Donatas Glodenis ir galiausiai po jų - NRTIC galva katalikiškos Lietuvos m.dr. Milda Ališauskienė. Atėjusi į NRTIC iš Lietuvos saugumo.

Pagrindinė katalikiškos Lietuvos atsilikimo nuo protestantiškų Latvijos ir Estijos, kaip ir pietų Europos atsilikimo nuo šiaurės Europos priežastis, yra represinė katalikybė su jos baimėmis ir neatsakingumu.

Pagrindinė meditatorių pažangos ir humaniškumo priežastis yra laisva meditacija su jos drąsa ir atsakingumu.

 

Atnaujinta 2014-01-26


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos