LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Katalikų ultimatumas merginai: į bažnyčią arba į psichiatrinę?

Neringa iškart po katalikiškai psichiatrinio
„gydymo“

Tik tokį pasirinkimą turėjo 2003-05-07 katalikų duktė teisininkė ir pradedanti meditatorė Neringa Mockutė. Tokį ultimatumą jai iškėlė jos katalikiški artimieji, Lietuvos katalikų bendruomenė ir katalikiški valdininkai. Lietuvei tiesiog nepasisekė. Ji pateko į katalikų ir homofobų valdininkų voratinklį, numegztą prieš tuo metu registruojamą religinę bendruomenę Meditacijos centras „Ojas“ (toliau Ojas). Dokumentai Ojo registracijai buvo paduoti 2003-03-12 d. ir atsakymą prokatalikiška Lietuvos valdžia turėjo duoti per šešis mėnesius, iki 2003-09-12 d. Pradėjo veikti nuo viduramžių Lietuvoje užsukta ir šiandien galiojanti katalikiška kanonų teisė, pagardinta prokatalikiška Lietuvos šou teise ir šou politika. Neringa buvo viena iš kelių Lietuvos katalikų numatytų aukų. Jeigu nors viena iš katalikų sukurptų istorijų būtų pripažinta tiesa, tai butų buvęs „įtikinantis pamatas“ Ojo neregistruoti. Neringa per prievartą ir melą buvo uždaryta į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę 2003-05-07 ir pralaikyta ten neteisėtai 52 dienas. Kai kurie šios istorijos faktai ir aplinkybės apie Neringos Mockutės prievartinį ir neteisėtą uždarymą psichiatrinėje yra skelbti jos 2003-08-14 dienos Atvirame laiške

.
Neringa praėjus keletui savaičių

Greitai, 2009-03-09 Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą dėl Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) neturtinės žalos atlyginimo N.Mockutei pagal RVPL skundą. (2009 m. kovo 9 d. apeliacinis teismas baigė N.Mockutės bylos nagrinėjimą ir nusprendė sprendimą paskelbti 2009 m. kovo 20 d. – Ojas pastaba). 2008-06-25 Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal Neringos Mockutės ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei dėl 110.000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir nusprendė, jog ieškovės prašoma 110.000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti nėra per didelė ir neprotinga, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina būtent 110.000 Lt dydžio suma neturtinei žalai atlyginti. Prieš 2008-06-25 Vilniaus administracinio teismo sprendimą ir po jo iš užsienio valdomi ir ten pasislėpę inkvizicijos ir homofobijos sekėjai per www.vakarai.us melavo ir pylė savo pamazgas ant merginos. Tam buvo pasamdytas, atrodo, už panašias rašliavas iš „Respublikos“ išvytas Mindaugas Peleckis. Dabar 2009-02-25 vėl prieš pasirodant teismo sprendimui ir vėl iš užsienio – iš Vatikano ir iš Amerikos – valdomi www.vakarai.us pakartojo savo „švento“ melo rašliavą. Katalikiškame leidinyje M.Peleckis rašo: “Vilniuje įsikūrusio Ošo meditacijos centro „Ojas“ narė į psichiatrijos ligoninę buvo uždaryta dar prieš penkerius metus. „Dinaminę meditaciją“, išrastą Ošo, moteris praktikavo net šešerius metus. Dėl psichologinės krizės į ligoninę ją kartu su greitosios pagalbos medikais 2003 m. gegužės 7 d. nuvežė sesuo ir pusseserė. <...> jų praktikuojama „dinaminė meditacija“ gali sukelti psichikos ligas. Tačiau bandymas gydyti sektantus Lietuvoje nėra dėkingas darbas.

<...> iki 2005-ųjų balandžio 13 d. Ošo meditacijos centras „Ojas“ Lietuvoje veikė nelegaliai; tądien jam, pasamdžius gabius advokatus, pavyko legalizuotis.“

Pagal Lietuvos įstatymus ir iki įregistravimo Ojas veikė legaliai – žmonės susirinkdavo ir medituodavo. Akivaizdu, kad iki registracijos žmonės renkasi, medituoja, ir tuomet, kai pamato, kad tai nuostabus fenomenas, ima ir įregistruoja, šiuo atveju religinę bendruomenę.

Apie kitas Mindaugo Peleckio liguistas fantazijas apie Ojas čia nekalbėsime, o Jums, garbieji skaitytojai, pateikiame Lietuvos katalikų aukos Neringos Mockutės kai kuriuos paaiškinimus iš savo katalikiško ir meditatyvaus gyvenimo istorijos.

Apie priverstinį įkalinimą Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje

2002 m. pabaigoje ir 2003 m. išgyvenau emociškai, psichologiškai ir dvasiškai sudėtingą ir man skausmingą laikotarpį: mano tėčiui buvo diagnozuotas vėžys, išsiskyriau su mylimu draugu, dėl įmonės likvidavimo netekau darbo. Jaučiau emocinį pervargimą, nuovargį, dvasinį išsekimą. 2003 m. gegužės 7 d. nuo 11 val. iki maždaug 19 val. buvau namie viena, ilsėjausi ir nei sau, nei kietiems jokios grėsmės nekėliau. Tuo laikotarpiu telefonu kalbėjau su tėčiu ir studijų drauge.

Bronislava Mockienė, prievarta
uždariusi dukterį Neringą
į psichiatrinę ligoninę

Mano mamai, kuri mano telefoninio pokalbio su tėčiu metu, buvo šalia jo, pasirodė, kad man yra blogai su psichine sveikata (nes aš 1992 m. turėjau emocinį protrūkį, 1994 m. esu sirgusi depresiją, 2002 metais po avarijos patyriau potrauminio streso sutrikimą), todėl ji paskambino pusseserei, kuri gyvena Vilniuje ir tuo metu Vilniuje buvusiai mano sesei, kurių paprašė, kad man padėtų. Mano sesuo ir pusseserė nuvyko į privačią psichiatrijos kliniką, kurioje 2002 m. gegužės mėn. po avarijos gydžiausi dėl potrauminio streso sutrikimo, ir apie mane papasakojo tuo metu ten dirbusiai psichiatrei.

Neringos sesuo, anuomet
„nepilnametė gelbėtoja“

Jos pačios su manimi tądien nekalbėjo, o mane matė tik pro mano buto antrame aukšte langus iš lauko pusės. Tačiau jos buvo įsitikinusios, kad man reikalinga pagalba ir mane būtina kuo skubiau gelbėti, o minėta psichiatrė, kuri manęs nėra nei mačiusi, nei gydžiusi, rekomendavo mane kuo skubiau vežti į psichiatrijos ligoninę, nes ji niekaip negali padėti.

2003 m. gegužės 7 d. maždaug apie 19 val. į duris kažkas paskambino, aš jas atidariau ir netikėtai į mano butą įėjo sesuo, pusseserė, du vyrai baltais chalatais ir dar vienas nepažįstamasis, kurie apgaule viliodami mane (sakė, kad važiuojam į gamtą) tempte ištempė į greitosios pagalbos automobilį ir iš mano namų išvežė į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę (toliau - RVPL).

RVPL buvau laikoma 52 dienas – nuo 2003 metų gegužės 7 d. iki 2003 m. birželio 26 d. Per tą laikotarpį patyriau fizinį smurtą, taip pat ir emocinę ir psichologinę prievartą iš gydytojų pusės, kuri pasireiškė gydytojų psichiatrų A. Gudelio ir D.Šapalienės nepagrįstais gąsdinimais apie meditacijos žalą mano psichinei sveikatai, apie tai, kad meditacija išprovokavo mano emocinį protrūkį ir kad jeigu noriu pasveikti ir daugiau nebeturėti tokių emocinių protrūkių, turiu nemedituoti ir nesilankyti Ošo Meditacijos centre “Ojas” (dabar vadinasi Meditacijos centras “Ojas”, toliau – Meditacijos centras) taip pat ir tai, kad man yra būtinas 52 dienų gydymas.

Psichiatrė D. Šapalienė

Šiais ir kitais gydytojų veiksmais aš buvau emociškai, psichologiškai ir dvasiškai žalojama, išgyvenau dvasinį smurtą, grubiai buvo pažeidinėjamos mano teisės, todėl 2006 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos teismui padaviau ieškinį prieš VRPL dėl neturtinės žalos atlyginimo. 2008 m. birželio 25 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo pilnai patenkino mano ieškinį ir įpareigojo RVPL atlyginti mano patirtą moralinę žalą dėl tikėjimo laisvės pažeidimo, neteisėto laisvės apribojimo, teisės į privatų gyvenimą pažeidimo, teisės į kūno neliečiamumą pažeidimo ir kt. Moralinę žalą, remdamasi galiojančia teismų praktika, įvertinau 110 000 Lt.

2008 m. liepos 21 d. RVPL padavė apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui dėl sprendimo panaikinimo. Apeliacinė byla 2008 m. gruodžio 9 d. buvo nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme. Teismas posėdžio metu negalėjo įžvelgti skirtumo tarp priverstinės hospitalizacijos ir būtinosios pagalbos, tad bylos nagrinėjimas buvo atidėtas 2009 m. kovo 9 d., o šalims pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. RVPL advokatė po posėdžio pasakė, kad rytoj (t.y. 2008 m. gruodžio 10 d.) pakalbės su RVPL direktoriumi dėl pasiūlymo taikos sutarčiai, tačiau 2009 m. vasario 23 d. gavau ne konkretų RVPL pasiūlymą, o tik kvietimą “pokalbiui dėl taikos sutarties civilinėje byloje”. Taikos sutarties klausimą su RVPL atstove ir advokate svarstant bylos nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme metu, dar 2006 metais RVPL man yra žodžiu pateikę pasiūlymą nemokamai gydytis RVPL.

2003 m. gegužės 7 d. aš gydytis RVPL nesutikau, savo noru į RVPL neatvykau, bet iš savo namų buvau atvežta apgaule, panaudojant fizinę prievartą, nepilnametės sesers kvietimu atvažiavusios greitosios pagalbos gydytojų. 2003 m. gegužės 7 d. priėmimo skyriuje man buvo pateikta pasirašyti “Paciento sutikimo” forma, kurios vienoje pusėje užrašyta: “Aš, ……, esu informuota, kad esu guldoma į RVPL stacionarą gydymui. Įsipareigoju laikytis RVPL vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti med. personalo nurodymus ir vartoti skiriamus vaistus”, o antroje formos pusėje – “Pacientas sutinka gydytis, bet atsisako pasirašyti sutikimą”. Kadangi buvau atvežta prievarta ir gydytis nesutikau, tai šią formą perskaičiau, tačiau jos nepasirašiau. Po tekstu antroje formos pusėje pasirašė teisiškai jokių įgaliojimų neturinti mano pusseserė, kuri 2008 m. birželio 5 d. teismo posėdyje patvirtino, kad formą pasirašė jos net neperskaičiusi “Man tikrai nebuvo iki to, kad skaityti tuos dokumentus, gilintis” (citata iš 2008 m. birželio 5 d. Vilniaus apygardos teismo audio įrašo, toliau – audio citata).

Be to, gyd. A.Gudelis 2008 m. birželio 5 d. Vilniaus apygardos teismo posėdyje netiesiogiai patvirtino, kad mano “sutikimas gydytis” buvo tik vienašališkas jo paties sprendimas. Paklaustas, kodėl mano ligos istorijoje jis tris kartus pažymėjo, kad gydytis sutinka, gyd. A. Gudelis atsakė: “Nu čia yra reikalavimas iš tikrųjų nebūtinas, kodėl aš šitą įrašiau, galbūt man taip atrodė. (…) man automatiškai taip susivedė, kad gydytis sutinka” (audio citata). O į klausimą, kaip gavo ieškovės sutikimą ir kaip buvo įsitikinęs, kad aš sutinku gydytis ir būti uždaryta RVPL jis atsakė: “Ji yra veiksni, visų pirma. Tai yra vienas dalykas, antras, aš paaiškinau jai padėtį, kad Jūs buvote sutrikusios sąmonės būsenos, jūsų elgesys nebuvo adekvatus darbe, kelyje iš darbo (…) ir jums būtina, reikalinga teikti būtinąją pagalbą. Tam ligonių kasos nustatė 52 dienų terminą ir jūs turėtumėte būti gydoma šitoj įstaigoj, šitam skyriui. Tai ir buvo sutikimas” (audio citata).

Neringa Meditacijos mokykloje

Prievarta, dviejų sanitarų tempiama iš RVPL priėmimo skyriaus į palatą aš priešinausi tiek fiziškai, tiek emociškai, tačiau mano pasipriešinimas buvo nuslopintas net tris kartus po 45 min. taikytomis fizinio suvaržymo priemonėmis – aš buvau pririšta prie lovos, ir labai stipriais psichotropiniais medikamentais. Tai, kad aš priešinausi Vilniaus apygardos teismui patvirtino mano pusseserė: “Taip šaukė, ji nuo pat pradžių sakė, kad aš nenoriu, nenoriu važiuoti, kur jūs mane vežat, ir nuo pat pradžių sakė nevežkit. Ir toliau, kai ją nuvedė į skyrių, ji priešinosi ir nenorėjo ten eiti ta prasme apskritai”, “(…) kai ją vedė į skyrių, tai jinai vėl priešinosi, kad paleiskit, aš nenoriu” (audio citata).

Neringa Meditacijos
akademijoje 2009 m.

Tačiau nepaisant šių faktinių aplinkybių ir jas patvirtinančių liudytojų parodymų, bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme, RVPL tvirtino, kad aš gydžiausi savo noru ir kad sutikau su gydymu dėl to, kad gydymui nesipriešinau. Lietuvos aukščiausiasis teismas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu taip pat nepakankamai dėmesio skyrė mano priverstinio hospitalizavimo faktams, todėl ir nematė akivaizdžios takoskyros tarp priverstinio hospitalizavimo ir būtinosios pagalbos.

Visas 52 priverstinio hospitalizavimo dienas nuo 2003 m. gegužės 7 d. iki birželio 26 d. faktiškai VRPL gydė ne man nutikusį laikiną emocinį protrūkį ar šalino jį sukėlusias priežastis (represuotos emocijos dėl vaikystėje patirto agresyvaus auklėjimo), bet aš buvau įtikinėjama, kad meditacija kenkia mano psichinei sveikatai, kad aš turiu nemedituoti, nes priešingu atveju vėl gali pasikartoti emocinis protrūkis.

Šventoji šeimyna: krikščionis "religijotyrininkas" Donatas Glodenis Teisingumo ministerijoje,
o jo žmona Simona Glodenienė
psichiatrinėje per prievartą „gydė Neringą“. D.Glodenis reikšmingai prisidėjo ir atimant dvi mažametes dukras iš Ilonos Gineitienės. Jis dėjo visas pastangas, kad Ojas būtų
apšmeižtas ir neįregistruotas, o Lietuvoje gyvuotų retrogradai ir fundamentalistai.
D.Glodeniui, kaip ir kitiems seksu apsėstiems kunigams Arūnui Peškaičiui, ar Kauno VDU -
mons. A.Jagelavičiui Oje vaidenosi orgijos.
(foto iš http://dg.lapas.info/?p=145)

Tai, kad RVPL mane norėjo pagydyti nuo meditacijų patvirtina šie RVPL gydytojų (A.Gudelio, D.Šapalienės) įrašai mano 2003 metų gegužės-birželio mėn. medicinos dokumentuose: “kritiško požiūrio centro (Meditacijos centro “Ojas” – aut. past.) lankymui nėra, tęsiamos psichokorekcijos, užimtumo terapija”, “psichokorekcijos metu išreiškia kritiškas nuostatas centro lankymo atžvilgiu, teigia, kad tai jos asmeninis reikalas, bet psichozinių simptomų nėra” ir kt. Be to, 2003 m. birželio 23 d. ligos epikrizėje nedviprasmiškai rašoma: “Psichokorekcijos metu bandant suformuoti kritiką netradiciniams religiniams įsitikinimams, ilgą laiką išliko nekritiška, kategoriška taip pat.” Tačiau jokių faktų, kad mano medituojamos meditacijos keltų grėsmę visuomenės ir aplinkinių saugumui, gerovei ir dorovei, viešajai tvarkai, dėl ko būtų teisinis pagrindas formuoti tokią kritiką, nėra.

2008 m. liepos 21 d. RVPL apeliaciniame skunde rašo: “Tai, kad ieškovė nuo 2003 m. vasario mėn. lankė neaiškios kilmės ir pobūdžio meditacijas ir kad tai galėjo būti viena iš jos susirgimo priežasčių, nepaneigta”. Tai akivaizdžiai prieštarauja faktams. Aš medituoju nuo 2003 metų kasdien bent po vieną valandą ir jau šeši metai kaip neturėjau nė menkiausio psichikos sveikatos sutrikimo, nevartojau jokių psichotropinių medikamentų, nesikreipiau jokios pagalbos į psichologus ar psichiatrus. Tai patvirtina, jog gydymas RVPL man paprasčiausiai nebuvo reikalingas, o ne tai, kad mano gydymas RVPL buvo labai sėkmingas, ką nuolatos teigia RVPL.

Monsinjoras A.Jagelavičius, VDU
Socialinio darbo instituto direktorius,
katalikiškos moralės propaguotojas , 2006-11-13 TV3 laidoje „Savaitės komentarai“ puolė Oją už neskaistumą, kurį jis mato savo kunigiškoje vaizduotėje. Tikro katalikiško skaistumo pavyzdžiu, matyt, gali būti jo kolega ir vadovas VDU Katalikų teologijos fakulteto, kuriame kažkada mokėsi Neringa, dekanas kan. doc. dr. Petras Smilgys

Faktiškai emocinis protrūkis yra sietinas ne su meditacija, kurią iki 2003 m. gegužės 7 d. protrūkio praktikavau nepilnus tris mėnesius, o su mano nuo maždaug 13-14 metų (nuo 1987 m.) uoliai praktikuotu katalikų tikėjimu (beveik kiekvieną sekmadienį dalyvaudavau šventose mišiose, reguliariai eidavau išpažinties ir atgailaudavau už nuodėmes, laikydavausi pasninko gavėnių ir advento laikotarpiais ir kt.).

LNK "Srovių" žurnalistė,
Neringos istorijos falsifikatorė
Audrė Kudabienė

Katalikų teologiją buvau pasirinkusi savo studijų objektu ir 1991 m. įstojau ir mokiausi Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto katalikų teologijos fakultete. 1992 m. pavasarį, besibaigiant pirmo kurso studijoms, su draugais išvažiavau į gamtą skaityti švento rašto, nes buvau katalikų teologijos studentė ir man tai buvo įdomu. Tos išvykos metu man ir nutiko pirmasis emocinis protrūkis, dėl kurio buvau gydoma Kauno psichiatrinėje ligoninėje. Mano mamai tuomet pasirodė, kad mano emocinį protrūkį sąlygojo tai, kad ne visi draugai, su kuriais buvau miške, buvo katalikai, todėl, jos manymu, kiti buvo sektantai, kurie labiausiai ir prisidėjo prie sutrikimo atsiradimo. 1992 m. rudenį perėjau studijuoti į Humanitarinių mokslų fakultetą.

LNK "Srovių" žurnalistė,
Neringos istorijos falsifikatorė
Rūta Stalionytė

Sąsają, kad mano 2003 m. gegužės 7 d. emocinis protrūkis sietinas su meditacija, pirmoji padarė mama, iš dalies dėl aukščiau nurodytų įvykių. Tuomet mama,palaikoma sesers ir kitų giminaičių, taip pat RVPL gydytojų psichiatrų, pasitelkusi falsifikuotą LNK laidą “Srovės” nusprendė mane gelbėti. Vilniaus apygardos teismo teisėjai mano sesers paklausus, koks tikslas buvo kreiptis į LNK laidą “Srovės”, sesuo atsakė: “Tikslas, visų pirma, buvo susiję su ta organizacija (meditacijos centru – aut.past.), kuriai priklauso mano sesuo. Mes (su mama – aut. past.) manėm, kad galbūt ta laida padės ją ištraukti iš tos organizacijos (…). Mūsų manymu tai jai kenkia, bet tai buvo mūsų manymu. (…) Taip, tai buvo vienas iš pagrindinių motyvų. (…) Baugino ta organizacija.” (audio citata).

Meditacijos akademijos momentas

Vilniaus apygardos teismo posėdžio metu gyd. A. Gudelis taip pat teismui netiesiogiai patvirtino, kad mano buvimą RVPL sąlygojo tai, kad aš medituoju meditacijos centre “Ojas”. Į teisėjos klausimą, ar ieškovės motina jo neprašiusi, kad “gelbėkit mano dukrą nuo sektantų”, gyd. A.Gudelis atsakė: “Taip, buvo toks (prašymas – aut.past.), taip kalba buvo (…)”.Neringa Mockutė


Vilnius, 2009 m. vasario 28 d.

Tikintiesiems labai lengva patikėti, kad jie teisūs. Stalinui, Hitleriui, šventiesiems, mažai išsilavinusiems žmonėms labai lengva. Vienas pradinukas rimtai tikėjo ir todėl aistringai aiškino, kad negalima greitai lakstyti, nes pritrauks Mėnulis. O štai Papua saloje žmonės tiki, kad vaikas į moterį ateina per galvą dvasios pavidalu. Taip nuteikia naujausia „Savaitė su TV“. Panašiai, kaip dieviški karvedžiai, pvz., Aleksandras Didysis, ar mesijai. Kai motina, sesuo, kita katalikiška giminė ir psichiatrai įnirtingai teigia, kad esi nenormalus, ne toks, kaip mes katalikai, žmogui sunku suprasti, kokia ir kur yra tiesa. Ir Neringai kildavo abejonės. Tai labai žmogiška. Nuo tikėjimo prasideda fanatiškumas, mesianizmas, fašizmas, komunizmas, inkvizicija, nuo abejonių prasideda žmogiškumas.

Tik meditacija sustato viską į savo vietas. Meditacijoje visiškai nėra tikėjimo. Kaip moksle. Meditacija yra naujo, dvasingo mokslo metodas. Meditatorius neklausia, ar jis yra normalus. Jis neseka mesijais, karvedžiais ir dievais. Jį sunku apgauti, jis mato kaip yra, todėl jo bijo. Ypač bijo tikintieji ir sukčiai. Ir vieni, ir kiti bijo, kad išaiškės, jog jie tiki vienpuse teisybe arba melu.

Žinoma, pamatyti, kaip yra mūsų viduje, iš kur mes ateiname ir į kur einame, yra šiek tiek sunkiau nei pamatyti, kaip pradedami vaikų kūnai. Iš čia ir šiek tiek painiavos. Bet tai laikina. Visi, kurie ūpija pamatyti tiesą, gali. Tereikia medituoti. O su meditacija ateina ir visa tai, kas nei nuperkama, nei gaunama per kitus. Tyla ir ramybė, laimė ir meilė. Ir ne laikinai, o amžiams.

Ojas info, 2009-03-07
atnaujinta 2009-03-15


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos