LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Laisvę žmogaus dvasiai Lietuvoje!

Iki šiol Vakaruose mažai, o Lietuvoje iš viso nieko nežinoma apie žmogaus dvasios laisvę, nors be dvasios ir religijos laisvės neįmanomas nei džiaugsmas, laimė, gėris, grožis, nei gyva tiesa. Be dvasios laisvės žmonės žudosi, žudo, plėšikauja, geria, narkotizuojasi, serga, kenčia. Todėl atrodo natūralu, kad iki šiol nežinomas nė vienas faktas, kad tai vyktų su laisvais dvasioje meditatoriais. Tik keletas žmonių Vakaruose yra jos ieškoję - Ekhartas, Pranciškus Asyžietis. Tuo tarpu Rytuose tūkstančiai budų rado dvasios laisvę - Gautama Buda, Mahavyra, Nansen, Krišnamurti, Ošo ir kt., ir ja dalijosi. Tie, kurie medituoja ir yra sąmoningai ištyrę mirtį ir perėjimą iš vieno gyvenimo į kitą, ir tuo labiau - prašvitę, rado, kad dievas, mesijai, pranašai ar aukščiausias dievo asmuo Krišna dvasingumui yra reikalingi tik tiek, kiek ir mokslui. Net Jėzus, jau nekalbant apie Mariją, popiežių ar šventuosius, neieškojo dvasios laisvės. Tačiau tikriems žmonėms reikalingas tikras dvasingumas ir tikras dieviškumas, o ne virtualus dievas. Meditatoriui ir budai dievas siejasi su dieviškumu tiek, kiek ir senelis šaltis su šaltumu. Vaikai tiki seneliu šalčiu. Tačiau tikrais dalykais nereikia tikėti, tikima tik virtualiais dalykais. Tikrą dvasingumą ir dvasios laisvę iki žmogaus atneša visų pirma tos religijos, kurių pamatas yra meditacija. Tarp jų yra ir religinė bendruomenė "Ošo "Ojas" meditacijos centras".

2003-08-29 LR Teisingumo ministerija (TM), atstovaujanti krikščionis fundamentalistus, nepagrįstai atsisakė įregistruoti religinę bendruomenę Ošo "Ojas" meditacijos centras. Po bendruomenės skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT), šis nurodė TM peržiūrėti šį sprendimą. Po šešių mėnesių "peržiūrėjimo" TM 2004-05-19 ir vėl atsisakė tai padaryti pareikšdama, kad tai ne religija, "kadangi nėra religija" . Be šio "iškiliausio" teiginio TM dar paaiškino, jog "atsisakyti įregistruoti galima tuo atveju, jei jos veikla pažeidžia žmogaus teises ir laisves arba viešąją tvarką.", bet nepaaiškino kaip prie tokios "fundamentalios" išvados buvo prisikasta, nes nėra žinoma jokio pažeidimo fakto. Tokių žmogaus laisvių ir teisių, kokios yra bendruomenėje "Ojas", Lietuva dar nematė. Bendruomenė visiškai nesikiša ir į šeimą. Tai asmeninis žmogaus reikalas. 2004 m. birželio mėnesį bendruomenė vėl padavė skundą į VAAT . Kai kurias naujųjų religijų "kaltes" šeimos kontekste krikščionys pateikė ir propagavo 2004-05-10 nacionalinės LTV laidoje "Visuomenės interesas", tema: "Kas yra naujieji tikėjimai Lietuvoje - sektantiški sielų gaudytojai ar jų gelbėtojai?" (Čia pateikiame trumpą video citatą iš šios laidos:  )

Lietuvoje šiuo metu meditatorius ir kitus naujo dvasingumo puoselėtojus katalikai ir jų šaukliai niekinančiai vadina sektantais, "Ojas" lyderį falsifikuodami faktus bandė įkalinti, vieną meditatorę įkišo į psichiatrinę, o jos nuraminimui pririšo prie lovos ir suleido "raminančių". Vėliau dėl nenoro palikti meditacijas ją, pagal maksimalius Europos standartus, pralaikė psichiatrinėje 52 dienas. Mergina vos neišprotėjo nuo teologinių studijų Katalikų teologijos fakultete, Kauno Vytauto Didžiojo Universitete ir nuo "psichiatrinio gydymo". Kitai meditatorei atėmė vaikus ir pan. Dėl to, kad meditatoriai nenori vykdyti krikščioniškų tėvų ar sutuoktinių fanatiškų ir diskriminacinių įgeidžių, katalikai kaltina meditatorius šeimos griovimu, ir toliau įnirtingai ieško būdų, kaip juos įkišti į pogrindį, apšmeižti, įkalinti ar pan. Šią niekinimo ir diskriminacijos kampaniją dar 1996 m. pradėjo Lietuvos katalikų vyskupų konferencijos statytinis, LR Vyriausybės patarėjas religijų klausimais ponas P.Plumpa ( Žr. Inkvizicinė informacija apie religines konfesijas). Jo pradėtą inkvizicinę estafetę perėmė ir fundamentalistinė žiniasklaida. Inkvizicinės falsifikacijos ir šmeižto pavyzdžiu gali būti 2003 m. birželio mėnesio LNK televizijos A.Kudabienės "Srovių" laida. ( "Ojas" atsaką laidai su naujai įdėtomis video citatomis galite žiūrėti Išprotėjantys katalikų vaikai nori medituoti.) Joje inkviziciškai palaikomi fundamentalistiniai tėvai ir psichiatrai - per prievartą į psichiatrinę įkištos sveikos dukros Neringos Mockutės prievartautojai. ( Žr. Neringos laišką LNK falsifikatoriams arba ir čia jos 2004-08-11 d. video citatą apie LNK "Srovių" falsifikaciją:  ). Mums žinomi ir kitų religinių konfesijų sveikų žmonių patalpinimo į psichiatrines ligonines atvejai Lietuvoje.

Ši inkviziciška atmosfera atrodo beveik natūralia, nes politikai kuone ranka rankon eina su krikščionimis fundamentalistais. Per šią degradacinę sąjungą jau daugiau nei dešimtmetis jie yra atidavę Lietuvą Marijai. Tarp jų ir meditatorius. Sunku patikėti, kad tokie retrogradiniai dalykai vyksta 21 amžiaus Lietuvoje! Seime jau paruošti atitinkami "sektantų" krikščioniško perauklėjimo įstatymų projektai. Fundamentalistų manymu, tai suvienys Lietuvą ir sutelks jos jėgas. Tą patį ragino padaryti 1990 m. Sovietų Sąjungoje ir paskutinis jos KGB fiureris.

Birželio pradžioje šimtas žymiausių Europos menininkų atkreipė dėmesį į religinių fundamentalistų pavojų minties ir sąžinės laisvei. Atrodo, kad krikščionys nežino, jog natūralu yra ne vienybė, o vienovė ir kad žmogus yra ne jėga, o visų pirma sąmonė. Nors iki šiol vis laimėdavo prietarai ir inkvizicija, bet šiandien sulaikyti įsisiautėjusius krikščionis fundamentalistus atrodo pavyks, nes sveikam protui padeda ne tik sveika Lietuvos žmonių dalis, bet ir Europa. Be to, ir valdininkai nori Europos postų ir pinigų. Todėl šansai meditatoriams išgyventi ir dalintis budalauku - meile ir sąmoningumu - yra ir kasdien auga.

Mes už visų Lietuvos žmonių, tarp jų senųjų ir naujųjų religijų, besąlygišką dvasios laisvę. Tai neabejotinai įžiebs naujus meilės ir sąmoningumo žiburius Lietuvos žmonių širdyse ir sielose.


Prem, meditacijos meistras

Ojas
2004-07-14


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos