LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dvasingumas ir tiesa Lietuvos žiniasklaidoje?

Po nemokšiškos ir diskriminacinės TV3 „Savaitės komentarai“ laidos apie religinę bendruomenę Ošo meditacijos centrą „Ojas“ (toliau Bendruomenė) ir jos lyderį, TV3 rodo didelius inteligentiškumo požymius.

2005-11-13 d. televizijos kanalo TV3 laidos „Savaitės komentarai“ metu buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija apie Bendruomenę, niekinanti ir žeminanti jos narių bei Bendruomenės kaip juridinio asmens reputaciją. Laidos vedėja – žurnalistė Jolanta Butkevičienė, laidos teoretikas – Kauno Vytauto didžiojo universiteto teologijos mokslų daktaras, Dievo tarnas monsinjoras Artūras Jagelavičius. Laidos trumpą komentarą galimas rasti (žr. Inkvizicijos jauduliai iš Kauno).

Pateikus Uždarosios akcinės bendrovės "TELE - 3" prašymą (žr. Bendruomenės prašymas TV3) gavome atsakymą, kuris nurodo į žiniasklaidos brendimą ir inteligentiškėjimą. Atsakymą atsiuntė UAB TELE - 3" įgaliotas advokatas Zenonas Naus.

Žemiau pateikiame gerb. advokato Z.Naus pasiūlymo ištraukas:

„Gerbiamieji,

manau nesuklysiu teigdamas, kad Lietuvos visuomenė ir valstybė, skirstanti tikėjimą į tradicinį ir ki­tą, su nepasitikėjimu pasitinka kiekvieną naują ar nepažintą žmogaus savęs atradimo bei pažinimo ideologiją, būseną ar praktiką. Tiek sovietinės ideologijos skiepytas skepticizmas, tiek tradicinis auklėjimas daugelio pasaulėžiūroje yra suformavęs nepakantumo kitur praktikuojamos dvasinės laisvės apraiškoms stereotipus. Šiuo atveju ne išimtis yra ir svamio Prem Bhumi daugiau kaip prieš dešimtmetį mūsų krašte pradėta propaguoti Ošo mokymu paremta meditacinė religija.

Susipažinęs su mano klientui UAB „Tele-3“ adresuotais Jūsų laiškais dėl 2005 m. lapkričio 13 d. laidos „Savaitės komentarai“ ir šios laidos turiniu, turiu konstatuoti, kad joje nuskambėję teiginiai apie Ošo religinio mokymo praktiką ir bendruomenę daugeliu aspektų laikytini sunkiai suderinamais su žurnalistų profesinei etikai ir visuomenės informavimui keliamais reikalavimais. Tenka apgailestauti, kad laidą rengę žurnalistai nesugebėjo atsiriboti nuo visuomenėje įsišaknijusių prietarų, žurnalistinio tyrimo eigoje prioritetą skyrė ne informacijos apie Ošo mokymo esmę ir jo įgyvendinimo metodikas nešališkam pateikimui, bet apsiribojo nuo seno mūsų krašte apie Ošo meditacijos centrus skleidžiamos nuomonės nekritišku atkartojimu.

<...>

Visuomenės informavimo įstatymo 15 straipsnis numato alternatyvią galimybę – teisę atsakyti, paneigiant tikrovės neatitinkančią informaciją ar patikslinant paskelbtą informaciją. Manydamas, kad būtent atsakymo teisė sudaro prielaidas TV3 televizijos kanalu pateikti nešališką ir aiškią informaciją Jums rūpimais klausimais, siūlau apsvarstyti galimybę laidoje „Savaitės komentarai“ betarpiškai išdėstyti savo poziciją dėl anksčiau minėtoje laidoje paskelbtų teiginių.

Maloniai prašyčiau informuoti mane apie savo sprendimą <...>“
Meditacinė religija, kurią praktikuoja Bendruomenė, atveria nematytas ir negirdėtas ne tik dvasines, bet ir psichologines bei materialines galimybes, nes meditacija praktiškai sujungia dvasią su kūnu visuose žmogaus kūno, proto ir dvasios judesiuose, suderina gyvenimą, mokslą ir religiją bei nuima paralelinių pasaulių iliuziją. Žmogus laisvai ir oriai atsistoja egzistencijoje visu savo gyliu ir aukščiu, ir nepalieka jokių dirbtinių kliūčių tarp savęs ir materijos, Žemės bei tarp savęs ir dvasios. Nuo to momento kiekvienas jo judesys pradeda švytėti tyra meile ir sąmoningumu, o jo viduje pirmą kartą atsitinka tyla, ramybė ir palaima. Tai egzistencijos dovana individui.

Kiekvieno brandaus, inteligentiško ir atsakingo žmogaus, kuris ūpija patirti išorinę ir vidinę, materialiąją ir dvasinę gerovę ir sąmoningai pereiti per gyvenimą ir mirtį, kelias veda per meditaciją.

Bendruomenės informacija

Ojas
2006-01-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos