LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

zmogus.gif
2002 Nr.12

Mečislovas Vrubliauskas

Meditacijos mokykla (2)

prem2002

    Ar galite iš vidaus matyti, kaip sėdite, einate, valgote, kalbate? Ar juntate ir įsisąmoninate, kas vyksta jumyse? Juk tai jūsų gyvenimas ir todėl veiksmai turėtų sekti iš jūsų kūno, jausmų, proto ir širdies, gal net iš sąmonės ar visų jų harmonijos.

    Pajuskite kūną, pajuskite kvapus, spalvas. Juskite tiesiogiai, be minčių ir vertinimo. Tai nuostabu. Atsipalaiduokite. Peržiūrėkite kūno įtampas nuo kojų iki galvos. Nepalaikykite jų ir devyniasdešimt procentų įtampų atsipalaiduos savaime. Kam bereikalingai įsitempti kūne ir prote, jei tai nemalonu, vargina ir traukia žemyn. Tai atima džiaugsmą, neleidžia kilti energijai, gimti meilei. Įsitempę nesuprasite nei savęs, nei kitų. Be to, tai blogina psichologinę atmosferą, savijautą ir net sveikatą. Jei jūs supykote ar išsigandote įsižiūrėkite, kur yra baimės ar pykčio pradžia? Gal praeitis sukilo, o gal pyktį paakino mintis, idėja, dogma ar įsivaizdavimas, kaip turi būti? Mintijimas čia nepadės. Jis visuomet vyksta tik paviršiuje, kaip okeano bangavimas. Mūsų protas gali būti ramus, o mes galime sąmoningai veikti daug kūrybiškiau, su meile ir negalvodami. Nuo tada ir prasideda laimė.

   Žmoguje, kalbant labai apibendrintai, yra septyni centrai: fizinio kūno, emocijų, proto, širdies, sielos, dievo ir budos. Kiekvienas iš jų gali miegoti ar pabusti. Mokykloje, visų pirma lavinami ir budinami žemesnieji keturi centrai, nors pats veikėjas yra aukščiau. Deja, suprasti tai protu ar vaizduote neįmanoma. Tai aiškiai suprantama tik sąmone ir tik gana aukšta sąmone, kitaip tariant, tik per aukščiausius žmogaus centrus. Štai kodėl kol kas meditacijos mokykla nėra masinis reiškinys, kaip prieš keletą dešimtmečių ar šimtmečių buvo su koncentracijos mokykla. Šiandien koncentracija ir meditacija turėtų eiti greta. Taip pasaulyje susitiktų Rytai ir Vakarai, o žmoguje - vidus ir išorė. Meditacijai reikalingas aukštesnis sąmoningumas ir inteligentiškumas. Atsilikusioje Afrikoje ir šiuo metu vis dar trūksta susikaupimo bei koncentracijos mokyklų. Kalbėti apie meditacijos centrus ten dar per anksti. Daugiau ir didesnių meditacijos centrų yra pažangiose šalyse: Anglijoje, Vokietijoje, Japonijoje, JAV ir kitur. Meditacija yra naujas autentiškų bei progresyvių žmonių sąmonės evoliucijos metodas. Meditatyvia sąmone galime pamatyti ir pakeisti savo gyvenimą bei likimą.

    Keturmetė meditacijos mokykla paremta praktika. Tik po pratimų ir praktikos, aptariama ir dalijamasi. Tyrinėjant sužinoma, kad kiekviena žmogaus mintis, noras ar ambicija varžo ir iškreipia žmogaus eiseną, judesius, kvėpavimą, sukelia kūne įtampas ir blokuoja energijų tekėjimą aukštyn. Kiekvienas emocinių ir protinių mazgų išrišimas ir kiekvienas tiesos supratimas atpalaiduoja, gerina sveikatą ir nuotaiką. Jau per pirmą praktikumą didžioji dalis žmonių gana patikimai įsisąmonina, kad be fizinio kūno, jausmų ir proto dar kažkas yra, gerėja jų nuotaika ir savijauta. Studentai mokosi žiūrėti vidun, pirmiausia iš vidaus į kūną. Meditacijos meistras mato, ar jūs žiūrite vidun, ar išorėn, mato, kur žiūrite, ir padeda tinkamai žiūrėti bei suprasti žiūrėjimo vidun esmę, nes žiūrėjimas vidun yra vienas iš pagrindinių mūsų augimo prielaidų. Ar matysite priklauso tik nuo jūsų. Matyti gali absoliučiai visi. Nuo to ir prasideda vidinė kelionė. Matydami iš vidaus kūną, o vėliau energijas, jausmus ir mintis, pradėsite matyti ir kitus. Tuomet nereikės klausti, kaip jaučiatės; jūs net kitą jausite ir suprasite daug geriau nei jis pats save. Be to, kiekvieną iš kūnų reikia atpalaiduoti, aktyvuoti ir subalansuoti su kitais kūnais. Tik po to jis veiks tinkamai, teiks džiaugsmą ir palaimą.

    Pirmais mokyklos metais prioritetas suteikiamas fiziniam kūnui. Daug judama, šokama, daromi masažai, rebalansavimas, raumenų ir sąnarių deblokavimai, įsisąmoninami pojūčiai ir pan. Pratimų metu energijos teka iki trečio ar net iki ketvirto kūnų. Sakydami energijos turime omenyje fizines, seksualinę, emocines, kundalini, psichines ir dvasines energijas. Žmonės gražėja, subtilėja judesiai, gerėja sveikata. Po truputį suprantama, kaip ir kur liesti, kur masažuoti, kokios teka energijos sveikinantis, darant įvairius kitus judesius ir pan. Jūsų kūnas - atversta išminties knyga. Skaitykite, tinkamai naudokitės ir džiaukitės.

   Antrais metais prioritetas suteikiamas vitaliniam kūnui. Bet kuri neigiama emocija - pyktis, baimė, liūdesys ir kitos - gali būti transformuotos į džiaugsmą ir meilę. Tokia yra meditatyvios sąmonės potencija, bet to trūksta kiekvienam individui ir visuomenei apskritai. Antrų studijų metų pabaigoje studentai gana patikimai pradeda įsisąmoninti energijas, jų tekėjimą, transformaciją, kai kuriuos jos dėsnius. Lietuvių kalboje gražiai sakoma, kad vyras turėtų vesti, o moteris - tekėti. Bet kaip vesi ar tekėsi, jei nejauti nei savo, nei kito žmogaus energijų. Tuomet vyras varinėja ar stumdo moterį, o moteris dėl to kenčia ir savo irzlumu bei nepasitenkinimu ardo tiek vyrą, tiek vaikus. Moteriai jau nepakanka vadovavimo, jai reikia vedimo. Dėl to vis mažėja ir toliau mažės vedybų. Tai normalu, taip geriau moteriai, vyrui ir net vaikams. Jei vyras nemyli moters ir atvirkščiai, jei jų fiziniai ir ypač aukštesni kūnai neatitinka vienas kito, tai jiems nereikia ardyti vienam kito, o geriau ir toliau eiti su meile ir mylėti bei globoti vaikus. Žmones turėtų ne surišti reikalavimai, įsipareigojimai ir protas, o suartinti - energijos, meilė ir sąmonė.

    Trečiais metais prioritetas suteikiamas astraliniam kūnui, kuriame yra protavimo, mąstymo potencija. Jame yra mūsų norai, ego, įpročiai, prietarai, tradicijos. Astraliniame kūne yra praėjusių gyvenimų patirtis. Kadangi kai kurias ligas, priešiškumą ar artumą žmonėms, polinkį alkoholiui, narkotikams ar valdžiai atsinešame iš praėjusių gyvenimų, tai šio kūno tyrinėjimas ir keitimas būtinas. Harmonizuojant astralinį kūną silpsta ar dingsta daugybė negalių: širdies infarktas, insultas, sąnarių artritas, įvairūs augliai, cistos, angina, gripai, sinusitai ir pan., nes fizinį kūną labiau veikia astralinis kūnas nei vaistai. Iš čia ir placebo efektas. Antrais mokyklos metais apklausus studentus pasirodė, kad jų sveikata žymiai pagerėjo. Antrakursė Irina sako, kad iki mokyklos jai vis reikėdavo eiti pas manualinį terapeutą tvarkyti ties krūtine pasislenkantį stuburo slankstelį. Apvalius kūną ir bent dalinai pradėjus gyventi širdimi terapeutas patikino, kad slankstelis jau nepasislenka, o ji jau ir pamiršo apie buvusius skausmus. Išgydyti "širdies" skausmus be astralinio kūno pertvarkymo ir be judėjimo vidun į dar aukštesnius kūnus - tuščias darbas. Naudojantis meditacija tai ne tik greičiau, pigiau ir esmingiau, bet pakeliui dingsta ir dar daug kitų negalavimų.

   Ketvirtais mokyklos metais prioritetas suteikiamas mentaliniam kūnui, kuriame yra vaizduotės lavinimo, praėjusių gyvenimų ir ateities numatymo, meilės, vizijos bei kitos galimybės. Jame prasideda meditacijos momentai, patiriami pirmieji tarpai tarp minčių. Ketvirtame kūne yra tikėjimai, kurie, kaip jau dabar matosi, labiau supriešina nei suartina žmones. Žinoma, kad individo milijardų metų sąmonės evoliucijos patirtis bei išmintis jau yra jo centruose. Tai ir yra aukštesnės žmogaus moralės pamatas. Sąmonės žmogus net negyvenamoje saloje naktį ir niekam nematant niekuomet nedaro ko nors negražaus ar negero. Penktame kūne išsilaisvinama nuo tikėjimų, matoma ateitis ir ji keičiama. Jame žmogus pagaliau pažįsta save ir sugrįžta į "rojų". Tačiau tai dar nėra visos kelionės pabaiga.

    Mokyklos praktikumai paprastai tęsiasi tris dienas, nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro. Trys dienos yra svarbi meditacinio praktikumo sąlyga, nes tai trumpiausia trukmė, per kurią galima gana patikimai pajausti meilę, pasiekti širdį. Paprastai, bent jau pradžioje, per vieną meditacinio praktikumo dieną energija pakyla vienu centru aukščiau. Kadangi į meditacinius praktikumus paprastai ateina žmonės, kurie jau įsisąmonina emocijas, tai su jais iš karto galima pradėti kelionę vidun ne nuo pirmo, o nuo antro kūno ir jau trečią dieną pasiekti ketvirtą kūną - meilės ir vizijos akimirkas.

    Praktikumai vyksta kas mėnesį. Taip vidinio augimo tempas susiderina su Mėnulio įtaka Žemei ir žmogui. Mėnulis labai veikia vandenį, kuris sudaro apie septyniasdešimt procentų žmogaus svorio ir labai veikia žmogaus psichiką bei vaizduotę. Tarp praktikumų studentai praktikuoja meditacijas ir gilinasi į išorinį bei vidinį pasaulius ir jų sąveiką. Taip, viena vertus, neriama į dvasios okeaną ir prieinama prie vidinės ar dvasinės energijos, o kita vertus neatitrūkstama nuo visavertiško gyvenimo. Štai kaip apie meditacijos mokyklą kalba jos absolventai.

    Saulius: "Mokykla - tai "puikaus miško sala viduryje pelkių". Čia lengviau augti, ieškoti, busti, sąmoningėti. Ji padeda nepamiršti savęs ir visuomenėje, gyvenime. Tai mokymasis ieškoti kartu apsijungus. Nors kiekvienas ieško individualiai, bet tuo pačiu palaiko vienas kitą."

    Audronė: "Mokykla - ieškojimas, judėjimas į situacijas ir dalinimasis su kitais ieškotojais. Protas priešinasi, o vidus to nori ir labai laukia!"

    Visų studijų laikotarpiu pagrindinis dvasinio augimo ar judėjimo vidun metodas yra meditacija - metodas ir būsena. Meditacijos mokykla pritaikyta šiuolaikiniam žmogui. Čia jis gauna atsakymus į būtiniausius gyvenimo ir būties klausimus: sveikatos ir savijautos, prigimties ir potencijos, meilės ir palaimos, gimimo ir mirties, tiesos ir laisvės klausimus. Dievo karalystė ar mokša yra viduje, o mokykloje ne tik sužinoma, kur ji yra, bet ir žengiami pirmieji žingsniai. Lietuviškas žodis mokykla kilo iš sanskrito žodžio mokša, kas reiškia aukščiausią laisvę, aukščiausią tiesą ir palaimą, nirvaną. Pasirinkimas likti nemokša ir nelaimėliu ar ieškoti mokšos ir laimės yra mūsų rankose. Be žmonių ir dievų palaiminimo palaimintas pasirinkęs tiesą ir laisvę.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos