LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Plačiau apie Įvadinį meditacinį turą (ĮMT)

 

Meditacijos centro Ojas (toliau Ojas) įvadinis meditacinis turas (ĮMT) paprastai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 12.10-14.30 val.

 Meditacijos poreikis ir sąlygos

 Artimiausi ĮMT

 Registracija į ĮMT

 ĮMT struktūra, Kur atvykti

 Dažniausi klausimai – atsakymai.

Meditacijos poreikis ir sąlygos.

Meditacija yra sielos džiaugsmas ir šokis. Tai būsena ir metodas. Tai išorės ir vidaus balansas, kuris ateina tik iš vidaus. Ūpijant prisijungti prie meditacijos, tenka keliauti naujais keliais. Ne proto, tradicijų ir ne įsakymų, o tiesos, laisvės ir meilės keliais. Pasiruoškite suprasti. Atsiverkite. Viskas, kas gyva, yra atvira.

Prasmė medituoti ir vykti į ĮMT yra tuomet, kai Jūs jaučiate spontanišką ar ilgalaikį gilų poreikį, esate pasiruošę girdėti giliau ir jautriau. Daug jautriau, anapus proto, širdimi, sąmone. Tokiam girdėjimui ir matymui reikia paleisti daug įtampų - sąlygotumų, senų modelių, tikėjimų ir įpročių.

Bendru atveju Jums niekur nereikia eiti. Jūs esate laisvi ir visuomet galite eiti ten, kur Jus traukia. Meditacija žmogui tinka, kai jis aptinka, kad gyvenimas eina pro šalį, per protą, kad jis nėra savimi ir jis junta, kad gyvenimas galėtų tekėti ir per jį, per jo širdį ir sielą. Taip gali būti.

Į Oją kreipiasi atsitiktiniai žmonės, biznieriai, sekliai, įvairūs nenuoširdūs ir nuoširdūs lankytojai. Mes visiems linkime laimės ir gerovės, bet mums pakeliui tik su širdies, vidaus ir sielos ieškotojais.

Įvadinis meditacinis turas yra slenkstis, durys į meditaciją. Meditacijoje, būdami Žemėje, esame ir Kosmose, būdami išorėje, kūne, esame ir viduje, dvasioje, kuriam ir auginam sąmoningumą - gerovę, meilę ir laimę.

Vykdami medituoti atminkite, kad žengiate iš seno pasaulio – kūno, emocijų ir proto pasaulio į naują pasaulį – į meilės ir sąmonės pasaulį. Atstumas tarp šių pasaulių yra ne fizinis, o dvasinis. Sąmonėje atstumas tarp avies ir meditatoriaus yra didesnis nei fizinis atstumas tarp Žemės ir Mėnulio. Atstumą nuo Žemės iki Mėnulio raketa galima įveikti per keletą ar keliolika dienų. Atstumas sąmonėje arba sąmonės evoliucijoje tarp atomo ir ląstelės ir tarp ląstelės ir žmogaus buvo praeitas per šimtus milijonų - kelis milijardus metų ar gyvenimų.

Pagrindinis gyvo ĮMT privalumas tas, kad jei esate pakankamai jautrus ir atviras, jūs galite pajusti, pajausti gyvą dieviškumą, patirti budalauką – meilės ir sąmoningumo atmosferą, energiją, sutikti gyvą meditatorių. Dauguma žmonių nejaučia savo dieviškumo, sielos, o tik tiki, kad yra dieviški. Tai rodo, kad jie ne kartą yra nusisukę nuo gyvos etikos, gyvos tiesos, gyvo tekančio dieviškumo ir praėję pro budą su aukštai iškelta pasipūtimo ar tikėjimo poza, biblija, nematydami kelio. Gal užsimerkę. Kam tikėti, jei galima žinoti, patirti. Tikėjimo, kad matai, nepakanka. Aklumą reikia gydyti, nematymą - transformuoti į matymą. Dažnai užtenka atmerkti vidines akis, bet žmonės net nežino, kad jas turi. Dažniausiai jas užmerkiame, kad nematytume savo nemokšiškumo, pasipūtimo ar kaltės. Bet tuomet nematome ir savo dieviškumo, budiškumo, laimės kelio. Net ir pajutus vidines akis, kaip kūdikiui - rankas, kelias iki tobulo grojimo nėra trumpas.

Būti avimi lengva, nes už ją atsako piemuo, bet būti savimi yra dar lengviau, ekstaziškiau, nes pats eini, šoki, skanauji, džiaugiesi. Nelieka ribų, gali atsakyti į žiedo atsivėrimą, paukščio giesmę ir meilės žvilgsnį. Tikintis nežino, žinantis netiki. Prisimenantis praeitą kelią, praėjusį mėnesį ar gyvenimą, neklausia, ar jis buvo. Klausimas nurodo į atminties, į tiesos pažinimo trūkumą. Tai nurodytų į ligą. Aklas, tikintis nemato ir baksnoja į kelią ar klaupiasi. Matantis žiūri, mato ir keliauja. Iš nuobodumo ir nelaimės į ekstaziškumą ir laimę. Iš buvimo avimi, būda, į buvimą savimi, buda, į patį  sąmoningumą.

Neliūdėkime, nes džiaugsmas jau ieško mūsų. Meditatorių ir budų patirtis rodo, kad visi žmonės yra lygūs, laisvi dvasioje, dieviški ir gali savo budiškumą prikelti. Kaip medžiai prisikelia pavasarį ir pasitiesinę bei pakoregavę savo vertikalumą toliau auga. Išsilaisvinę nuo žemiškųjų dievų, tęskime laisvinimąsi nuo dangiškųjų. Argi vergai ir baudžiauninkai buvo kada nors savaime paleisti? Ne. Tik tuomet, kai nustoja vergauti. Argi kada nors vadai ir dievai kvietė laisvintis, eiti anapus jų pastatytų tvorų ir sienų, skristi? Ir argi sėkla žino, kad ji yra medis, o kiaušinis - paukštis?

Kiekvienam iš mūsų nereikia tapti judaistu, krikščioniu, musulmonu, induistu, nes prigimtyje, viduje jau esame žmogus, individas, neatskirtas nuo visumos, buda. Mes esame ne kūnas, o sąmonė. Mūsų budiškumas ir mūsų dvasios liepsna yra mūsų rankose, širdyse ir sielose. Lyg paukščio skrydis - kiaušinyje, o žmogaus šaknys - kūne. Žiūrėkime ne tik išorėn, bet ir vidun, žiūrėkime ir judėkime tol, kol mūsų prigimtis, potencija neišsiskleis prieš mūsų rankas ir akis visa gerove, laime ir laisve.

Pajautę savo budiškumą ar pasirinkę būti savimi, ieškoti savo budiškumo, gerovės ir laimės įeikite!

Artimiausi ĮMT:

Meditacinė diena & turas Veda meditacijos meistras Prembuda Gali prisijungti naujokai

Lapkričio 7 d. (VII) 09:30-14:30 val.

Meditacijos centre Ojas, Pavasario g. 21d, Vilnius

Veda meditacijos meistras Prembuda.

Plačiau

Meditacinė diena & turas Gali prisijungti naujokai

Gruodžio 5 d. (VII) 09:30-14:30 val.

Meditacijos centre Ojas, Pavasario g. 21d, Vilnius

Registracija į ĮMT

Pageidaujant pasiruošti susitikimui su meditacija ir savimi, registracija į Įvadinį meditacinį turą (toliau – ĮMT) turėtų įvykti prieš 1-3 savaites ar bent prieš kelias dienas. Registruojatės el. laišku adresu:  užpildant registracijos formą. Nurodote vardą, pavardę, e-paštą, kontaktinį telefono numerį, vietovę kur gyvenate, socialinius tinklus, kuriose dalyvaujate, jų adresus. Jūsų registraciją patvirtinsime per kelias dienas.

Atsakymas dėl registracijos į ĮMT seka iš Jūsų atsakymų visumos, troškimo, gylio ir nuoširdumo. Ten, kur gyva, niekas nėra garantuota. Didžiausia garantija, kad ĮMT įvyks, kad Jūs tapsite laimingesni - atvirumas ir nuoširdumas.

Dvi dienas prieš ĮMT patvirtinate apie savo dalyvavimą. Atsisakymui nuo ĮMT pakanka neatsiųsti patvirtinimo. Pakartotinė registracija įmanoma tik po dalyvavimo meditacijos centro Ojas vedamose kundalini, dinaminėje meditacijose ar kursuose.

Atvykstant į įvadinį meditacinį turą turėkite asmens dokumentą, atvykite 15 min. anksčiau, meditacijai būkite apsirengę lengvais ir higieniškais rūbais, turėkite kilimėlį. Prieš meditacijas patartina 2–3 valandas nevalgyti.

Į ĮMT atvykti galima 15-20 min iki ĮMT ir neužsiregistravus. Tuomet greičiausiai įvyks spontaniškas mini ĮMT. Jūs gausite atsakymą ir suprasite tiek, kiek supranta žmogus, neparuošęs namų darbų, ar kiek suprantama aiškiai atsakius nemokama kalba.

 Laisvanoriškas ĮMT indėlis gali būti 0-10 EUR.

Registracija į bendras meditacijas, paskaitas ar praktikumus nereikalinga.

 

ĮMT struktūra

Įvadiniame meditaciniame ture supažindinama su tiesomis, dėsniais, ypač su tais, kurie atrandami meditacijoje ir yra amžini - nepriklauso nuo vietos, meditatoriaus ir meditacijos autoriaus. ĮMT susipažindinama su Ojo vidaus tvarka, programa, studijomis Meditacijos mokykloje  meditacijos praktiniu taikymu gyvenime, parodomas pažintinis filmas, medituojama šiuolaikinė ar senovinė meditacija, atsakoma į klausimus. Turą veda meditacijos mokytojai, vadovai su daugiamete meditacine patirtimi ir  jos taikymu gyvenime.

  

Įvadiniame meditaciniame ture geriausia dalyvauti po Ošo dinaminės meditacijos , kuri medituojama 9:30-10:30.

Naujas svečias, pageidaujantis medituoti tik dinaminę meditaciją arba ją medituoti iki turo, turėtų atvykti tarp 9.00 ir 9.10 val. tam, kad bent minimaliai susipažintų su vidaus tvarka, meditacijos dėsniais bei instrukcijomis, peržiūrėtų dinaminės meditacijos video demo. Naujokams atvykus vėliau, jie nepriimami, nes meditacijai tinkamai nepasiruošia. Netinkamai medituoti galima ir namie. Dinaminė meditacija vyksta 9:30-10:30 ir medituojama nevalgius. Tinkamai medituojant ji medituojama lengvai, ekstaziškai, valančiai ir sveikatinančiai. Meditatoriai Oje medituojantys dinaminę meditaciją metų metais neserga ir netgi pasveiksta beveik nuo visų kūno, proto ir sielos ligų. Tai dėsnis, taip ir turėtų būti einant su budimu, evoliucija ir kūno, proto bei dvasios higiena. Ir tai turi savo tempą; kaip augimas ir evoliucija.


Kur atvykti į ĮMT, meditacijas, kursus?

Zenholas
Budaholas

Meditacijos centras "Ojas" , Zenholas
Pavasario g. 21D, 10309 Vilnius
Koordinatės: 54°41'30.61" N, 25°18'40.79" E
Tel. (8-5) 215 33 98
Mob. (8-619) 11551
El.paštas:
Interneto svetainė: http://www.ojasmc.eu

Meditacijos centro "Ojas" Resortas, Budaholas
Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.
Koordinatės: 54°53'33.91" N, 25°32'7.73" E
Mob. (8-685) 115 33 (pagrindinis tel.)
Resorto auto-žemėlapis

Atvykstant į ĮMT turėkite omenyje, kad meditacijos centras neteikia automobilių parkavimo paslaugos. Automobilį palikite artimiausiose gatvėse ar stovėjimo aikštelėse. Pasirinkdami jam vietą naudokitės www.maps.lt

Dažniausi klausimai – atsakymai:

Kokia yra registracija į įvadinį meditacinį turą ar praktikumą?

Ką reikėtų turėti atvykstant?

Atvykstant į įvadinį meditacinį turą ar praktikumą turėkite asmens dokumentą, atvykite apie 15 min. anksčiau, numatę medituoti apsirenkite lengvais ir higieniškais rūbais. Prieš meditacijas patartina 2–3 valandas nevalgyti.

Atvykus būtina susipažinti su Vidaus tvarkos taisyklėmis. Tai meditacinės moralės dėsniai.

 

Ar galima atvykti medituoti be ĮMT?

Medituoti be ĮMT galite namie ar pas draugus. Kaip ir gydytis. Medituoti Oje be ĮMT yra tas pats, kaip ir medituoti be instrukcijų. Atrasti meditacijos kelią vidun net ir su instrukcijomis, Oje, ir tai nėra lengva, kaip kitiems – mokytis, mylėti ar centruotis. Be jų žmonės juda tik išorėn arba ratu. Ojo tam nereikia.

Be to, meditacijose reikia laikytis meditacinės kūno, proto ir sielos ekologijos ir higienos. Tai nauja.

Dalyvauti be ĮMT galima vedamose meditacijose bei kursuose laikantis jų instrukcijų. Juose mokoma medituoti teisingai ir lengvai. Tai perduodama ir priimama tik energetinio rezonanso būdu.

Dalyvavimas nevedamose meditacijose be ĮMT prilygtų svečio naudojimąsi Jūsų virtuve, kompiuteriu ar mašina be Jūsų sutikimo. Bendrą buvimą ir dalijimąsi būtina suderinti.

Ojas meditacijos centro tvarka ir energetika yra aukšta ir be ĮMT Jūs suprasite tik tiek, kiek supranta studentas neparuošęs namų darbų ar išgirdęs aiškų atsakymą neišmokta kalba. Meditacinė kalba yra labai reta, negirdėta. Jos mokosi ir ja kalba tik meditacijos centruose, o jų Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse daugiau nėra. Čia nekalbam apie apsišaukėliškus centrus. Meditacijos kalba yra tiesos ir laisvės, širdies ir sielos kalba. Bežodė ir bemintė. Energetinė.

 

Ar įvadinis turas, meditacijos ir praktikumai (kursai) mokami?

Kosmose ir gamtoje viskas nemokama, bet kainuoja, kalbant proto kalba. Jie nemokami, kaip ir kūdikio maitinimas, avarijos šalinimas ar sodo auginimas. Jei darote pats. Būtinas dalijimasis. Kaip ląstelės su kūnu, mylimojo su mylimąja. Dar giliau. Kad augtų relaksacija ir jautrumas, turi būti absoliuti lygybė. Neiškvėpę - neįkvėpsite, nedavę - nepaimsite. Abiem atvejais lankstosi ranka, pulsuoja siela.

Gilesnis atsakymas yra ir labai paprastas ir sudėtingas. Paprastas, nes meditacijoje ir Meditacijos centre vyksta tiesus ir laisvas dalijimasis kaip ir visoje egzistencijoje. Tai supranta tie, kurie yra darnoje savyje ir su egzistencija - nemeluoja, nesmurtauja, neįsakinėja, nesiaukoja, neaukoja, neišnaudoja ir pan. Sudėtingas, nes niekas Lietuvoje nėra patyręs tikro dalijimosi. Jo reikia mokytis. Darnoje nėra nei tikintis, nei laisvamanis, nei galvotojas, nes tai vyksta tik anapus proto ir tikėjimo. Anapus jų įtampų. Teisingas dalijimasis įmanomas tik pabudus širdžiai ir sielai. Tai patiriama ir patikimai patikrinama tik įsisąmoninant vitališkumo, meilės ir dvasios tekėjimą. Teisingai dalijantis nėra ir nelieka įtampų ir minčių. Tai – reikšmingi kriterijai.

Kol kūne ir prote yra įtampos, o sąmonėje knibžda emocijos, mintys ir vaizdiniai – mokykitės iš tų, kurie teisingai dalijasi. Net meditacijos mokytojas to praktiškai dar nemoka. Tai meditacijos meistro sritis. Jei jausmai, širdis ar intuicija sako, kad dalijantis nėra tiesos ir laisvės – ieškokite, kur atsipalaidavimo ir bemintiškumo kriterijai įvykdomi. Žiūrėkite, ar vedantieji yra atsipalaidavę ir bemintėje būsenoje. Oje vyksta labai subalansuotas ir darnus kūno, proto, širdies ir sielos dalijimasis.

Meditacinės būsenos pasiekimui, meditacijoje ar praktikume kiekvienas turi įdėti atitinkamą savo dalį ar indėlį. Neduodami,  nesidalindami – negalėsite gauti, priimti. Neiškvėpę - neįkvėpsite. Neatsivėrę orą ir dvasią nei įkvėpsite, nei iškvėpsite. Dalijimasis vyksta panašiai kaip tarp Žemės ir medžio, tarp motinos ir vaiko ar tarp mylimųjų. Iš tikrųjų – dar giliau, laisviau ir tiesiau. Kaip tarp dvasios meistro ir mokinio. Meditatyviai laisvanoriškai dalijantis nelieka karmos, pasekmių, o proceso dalyviai laisvėja, tiesiasi. Dalijimosi darna pereina per mirtį ir kitame gyvenime susitikę medituotojai tai jaučia. Tie, kurie visiškai neprisimena praėjusių gyvenimų, to nėra patyrę, nėra jautrūs, centruoti ir nepatiria tiesos, tikro dalijimosi. Tai įmanoma tik bemintėje ir bevaizdėje būsenoje.

Neklauskite, kiek kainuoja meditacija ar praktikumas, o klauskite, kokia turi būti Jūsų dalis ar indėlis, kad gimtų darna ir balansas. Meditacija yra nuostabiausias ir neįkainojamas dalykas.

Teiraukitės apie meditacijos ar praktikumo indėlį. Paprastai meditacijos indėlis yra nuo dviejų iki penkių eurų, laisvanoriška įvadinio meditacinio turo dalis – 0-30 EUR ir veikia panašiai, kaip maistas, oras, vaistai ar trąša. Praktikumo vienos dienos indėlis paprastai pranešamas prieš praktikumą paskaitos ar demo (demonstracijos) metu. Šiuo metu meditacinių kursų vienos dienos mažiausias indėlis Oje yra apie 40 Eur, Vakaruose - apie 50-100 Eur. Kai kada dalyviai jaučia, kad jie nori didesnių pokyčių, todėl deda didesnį indėlį. Kai kada dalyviams gali būti taikoma nuolaida - pavyzdžiui, jei dalyvis reguliariai ir dėmesingai medituoja. Bet atsiminkite, kad meilė ir meditacija nenuperkami. Tai panašiau į kvėpavimą, sėklos protrūkį, budimą, augimą ir evoliuciją.

Meditacijos negalima pasiekti kova, karu, kryžiumi, auka, pergale ar pinigais, nes tai gimsta per individo ir visumos balansą, rezonansą. Tiktai tuomet per meditatorių teka lygybė, tiesa ir laisvė. Meditacija verta visos Visatos, visų dvasių ir visų dievų. Tai dar daugiau. Meditacija visa tai suvienija, išlaisvina ir harmonizuoja.

Ošo atsakymas į klausimą: Kodėl kiekvienas, kuris nori medituoti arba klausytis diskurso, turi už tai mokėti?
 

Ar atsakinėjate į paprastu ar elektroniniu paštu pateiktus klausimus?

Į individualius klausimus atsakome per įvadinį meditacinį turą, paskaitas, kursus ir individualias sesijas, bet labai retai paprastu ar elektroniniu laišku. Nebent laiškas nuoširdus, atviras, klausimas gimsta po sesijos ar meditacijos ir tikrai reikalingas asmeninis atsakymas. Atsakymą gali paskatinti ir bendras klausimo pobūdis. Tuomet dalis atsakymo gali būti įdėta ir į interneto svetainę. Asmeninis atsakymas įmanomas tik tiesiai ir aiškiai prisistačius ir tinkamai pateikus klausimą.

Kaip pradėti medituoti centre?

Po Įvadinio meditacinio turo medituoti centre žmogus gali tas meditacijas, kurias jis meditavo ar mokėsi medituoti turo metu. Medituoti galima ir tas meditacijas, kurios buvo medituotos praktikumo  (kursų) metu. Praktikume galima dalyvauti ir be Įvadinio meditacinio turo. Vėliau žmogus gali medituoti visas vedamas meditacijas. Plačiau apie kitas meditacijas ir galimybes teiraukitės Įvadinio turo metu.

Naujokai gali atvykti ir medituoti kartą per savaitę kundalini meditaciją ar dinaminę meditaciją. Susipažinimui su meditacinėmis taisyklėmis ir meditacijos instrukcija ar demo reikia atvykti prieš 15-30 min., apsirengus lengva higieniška apranga, turėti asmens dokumentą, kundalini meditacijai – kilimėlį.

 

Kur įsigyti knygų, audio-video apie meditaciją?

Budų, tarp jų ir Ošo knygų lietuvių ir rusų kalbomis, Ošo ir Ošo pasaulio meditacijų, muzikos kompaktinių diskų, Ošo audio- (anglų klb., CD mp3 formatu) ir videodiskursų (anglų, rusų klb.) galima įsigyti Ezoteriniame centre „AUM“. AUM platina ir Prembudos meditacinę knygą –„Meditacija – sielos dalijimasis“.

Naują ir kitą papildomą informaciją apie „Ojas“ patogiausia rasti internetiniu adresu www.ojasmc.eu arba apsilankius „Ojas“ jo skelbimų lentoje, kurioje visuomet yra atnaujintos programos, bukletai ir kita informacija;

Kodėl reikia atvirai prisistatyti ir turėti asmens dokumentą?

Pirmiausia dėl Jūsų daiktų saugumo ir centruotos atmosferos meditacijų metu.

Antra, tikintieji visur kariauja tarpusavyje ir prieš tiesą. Todėl mes turime įspėti mūsų malonius tikrus lankytojus apie tikinčiųjų kuriamus trukdymus ir galimus papildomus klausimus, kurie gali būti Jums užduoti į čia vykstant ar atvykus. Plačiau

Lietuvos ir Žemės turtinga ir laiminga ateitis įmanoma tik su meditacija.

        Likite su meile ir sąmoningumu!

Atnaujinta 2021-01-09


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos