LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Inkvizicijos laiškai

Psichologė Simona Glodenienė yra viešas asmuo ir 2003 metais ne tik dirbo Vilniaus Respublikinėje Psichiatrijos ligoninėje, bet ir ten fiziškai bei psichiškai luošino iš katalikybės bėgančius žmones. Tuomet Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos narė ir tokie „žygdarbiai“ buvo įprasti katalikiškų gydytojų, psichologų, psichiatrų, valdininkų, kunigų praktikoje.

Meditacijos centras Ojas 2011-06-13 gavo inkvizicijai dirbusios (inkvizicija [lot. inquisitio–tardymas]: 1. katalikų bažnyčios teisinis politinis institutas kovai su bažn. priešais ir eretikais; 2*. žiaurus kankinimas. inkvizitorius [lot. inquisitor – tardytojas]: 1. katalikų bažnyčiai ir ciesoriui tarnavusio inkvizicijos teismo narys; 2*. žiaurus žmogus, rafinuotas kankintojas.) psichologės Simonos laišką:

 

„2011/6/13 Simona G. < sim@lapas.info>

Laba diena

Jūsų puslapyje yra paskelbta mano šeimos nuotrauka.

Šventoji šeimyna: krikščionis "religijotyrininkas" Donatas
Glodenis Teisingumo ministerijoje,
o jo žmona Simona Glodenienė
psichiatrinėje per prievartą „gydė Neringą“. D.Glodenis reikšmingai
prisidėjo ir atimant dvi
mažametes dukras
iš Ilonos Gineitienės. Jis dėjo visas
pastangas, kad Ojas būtų
apšmeižtas ir neįregistruotas, o Lietuvoje gyvuotų retrogradai
ir fundamentalistai. D.Glodeniui,
kaip ir kitiems seksu apsėstiems
kunigams Arūnui Peškaičiui, ar Kauno VDU - mons. A.Jagelavičiui
Oje vaidenosi orgijos.
(foto iš http://dg.lapas.info/?p=145)

Po ja parašytas komentaras: " Šventoji šeimyna: krikščionis "religijotyrininkas"  Donatas Glodenis Teisingumo ministerijoje, o jo žmona Simona Glodenienė  psichiatrinėje per prievartą „gydė Neringą“. D.Glodenis reikšmingai prisidėjo ir atimant dvi mažametes dukras iš Ilonos Gineitienės. Jis dėjo visas pastangas, kad Ojas būtų apšmeižtas ir neįregistruotas, o Lietuvoje gyvuotų retrogradai ir fundamentalistai. D.Glodeniui, kaip ir kitiems seksu apsėstiems kunigams Arūnui Peškaičiui, ar Kauno VDU - mons. A.Jagelavičiui Oje vaidenosi orgijos. (foto iš http://dg.lapas.info/?p=145).“

 

Prašau kuo skubiau šią nuotrauką išimti ir ateityje mūsų asmeninių nuotraukų neskelbti.

Simona Glodenienė“

 

 

Meditacijos centras Ojas atsakė:

„Gerb. Simona,

Prašote iš www.dhyan.eu  išimti viešai Jūsų demonstruotą savo pavyzdinės šeimos nuotrauką. Tai pasekmė. Nuotrauka įdėta dėl Jūsų veiklos ir atspindi tiesą. Nuotrauka ir tekstas prie jos yra istorijos atitaisymas ir prevencija kitiems panašiems atvejams.

Mūsų žiniomis Jūs – Simona Glodenienė ir Jūsų vyras Donatas Glodenis registruojant Lietuvoje 2003 metais Meditacijos centrą Ojas iniciatyviai prisidėjote prie inteligentiškų žmonių prievartavimo, niekinimo ir terorizavimo. Užtai gavote algas, premijas ir darėte karjerą. Dėl panašios veiklos Iš Ilonos Gineitienės atimtos dvi dukros, atlikta daug kitų niekingų darbų, su didele psichologės Simonos Glodenienės pagalba gyd. psichiatras A. Gudelis per prievartą laikė sveiką meditatorę Neringą Mockutę 52 dienas psichiatrinėje ligoninėje.

Galimai Jūs nežinojote, kad Jūsų „diagnoze“ naudojasi korumpuoti katalikiški psichiatrai.

Neringa Mockutė prisimena:

„ Su psichologe Simona Glodeniene bendravau vieną kartą, kuomet 2003 m. gegužės – birželio mėnesiais prievarta, 52 dienas buvau laikoma Vilniaus Respublikinėje Psichiatrijos ligoninėje (VRPL). Gyd. psichiatras A. Gudelis, ieškodamas kuo pagrįsti mano neteisėtą laikymą ligoninėje, paskyrė mano mąstymo psichologinį tyrimą, kurį ir atliko psichologė S.Glodenienė.

Psichologinio patikrinimo metu S.Glodenienė manęs prašė atlikti įvairiausius testus, kuriais tyrė mano mąstymą, nors konkrečių nusiskundimų ar problemų dėl mąstymo neturėjau. Šie testai buvo atlikti praėjus maždaug savaitei po mano priverstinės hospitalizacijos. Visą šį laikotarpį iki psichologinio tyrimo man prievarta, be mano sutikimo buvo leidžiami stiprūs raminamieji vaistai, dėl kurių aš jaučiausi labai mieguista ir man buvo sunku sukaupti dėmesį. Gal todėl gydytojas ir paskyrė mano mąstymo tyrimą, nes stiprių psichotropinių vaistų įtakoje tikriausiai neįmanoma nenustatyti vienokių ar kitokių mąstymo sutrikimų ir tai buvo lengvas būdas pagrįsti mano prievartinį gydymą.

  Jau pačioje psichologinio tyrimo pradžioje aš pasakiau S.Glodenienei, kad man bus labai sunku atlikti tuos testus, nes dėl vaistų aš paprasčiausiai negaliu normaliai mąstyti ir jaučiuosi labai pavargusi.  Ji į tai nekreipė jokio dėmesio ir manęs prašė atlikti įvairias mąstymą ir asociacijas tikrinančias psichologines užduotis, kurias aš ir atlikau. S. Glodenienės tyrimas truko maždaug valandą.

  Praėjus kelioms dienoms po jos (Psichologės Simonos Glodenienės) atlikto psichologinio mano mąstymo tyrimo aš klausiau gyd. psichiatro A.Gudelio, kada mane išleis namo, o jis pasakė maždaug taip, kad mane dar laikys ir gydys ilgai, nes „psichologė nustatė mąstymo sutrikimus“. S.Glodenienė savo psichologinio tyrimo išvadoje pažymėjo, kad „tyrimo duomenyse atsispindi apibendrinimu netolygumas, mąstymo daugiaplaniškumas, asociacijų formalumas, neadekvatumas“. Tokia išvada tapo vienu iš esminių mano neteisėto laikymo ir prievartinio gydymo VRPL pagrindų

Tai, kad jūsų visų psichologų ir psichiatrų katalikiškos diagnozės ir katalikiškas gydymas visiškai neatitinka tikrovės, ir labiau parodo jūsų pačių psichologinę ir psichinę sveikatą, nei jos, parodė gyvenimas. Jūs Neringai žadėjote nuolatinį tolesnį katalikišką gydymą – prievartą. Jūsų prievarta ir panašūs gąsdinimai labai kenkia žmonėms ir kartais juos galutinai suluošina. Ojas yra gavęs net dėl panašaus gydymo nusižudžiusių žmonių artimųjų laiškų. Neringos atvejis laimingesnis. Jau praėjo daugiau nei aštuoni metai ir net po Jūsų katalikiško gydymo jai nė karto neprisireikė katalikiškų psichologų ir psichiatrų.

Atvirkščiai. Katalikybės atsisakymas jai buvo viena iš būtinų ramesnės psichikos ir laimingesnio gyvenimo sąlygų. Nei vienas tikintis, tarp jų – visi tikintys psichologai ir psichiatrai, negali nei fiziškai, nei psichiškai atsipalaiduoti, ir tai yra viena iš pagrindinių įvairių emocinių protrūkių ir prievartų priežastis. Antra naudinga Neringai sąlyga yra meditacija. Jei žmonėms užtektų inteligentiškumo įvykdyti tokias dvi sąlygas, pasaulis būtų daug taikesnis ir kūrybiškesnis, o psichologai ir psichiatrai galėtų ne gydyti, o ieškoti žmonėms džiaugsmo ir laimės kelių.

Kol kas nesimato kokių nors priežasčių, dėl ko reikėtų išimti Jūsų šeimos nuotrauką. Galimai jos yra? Pasekmės pakinta, pašalinus jas sukeliančias priežastis.

Jei pageidaujate pokyčių, prašytume pakomentuoti Neringos laišką ir pateikti kitus nesusipratimus galimai sukėlusius faktus.

Pagarbiai,

Prembuda“


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos