LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

BUDALAUKO GIMIMAS IR ŠVENTĖ

 

Budalaukas. Budalaukas ar budimo sąmonė yra kiekvieno viduje, kiekvieno širdyje ir prigimtyje. Kaip ir gyvybė, meilė ir laisvė. Tai kodėl dar ne visi laisvi ir laimingi? Todėl, kad budimas ir evoliucija turi savo tempą ir po dinozaurų evoliucionuoti žmogui prireikė 65 milijonų metų. Visata ir evoliucija neturi kur skubėti. Savo tempą nulemiame savo žingsniais. Kai tik trokštame būti turtingais, sveikais ir laimingais ir darome atitinkamus žingsnius, taip ir atsitinka, nes tokia mūsų prigimtis. Neiti su savo prigimtimi, neatlikti savo vidinės pareigos yra vienintelė nuodėmė – sielos dėmė ir aklumas. Tuomet kitos ligos ir nelaimės prisideda savaime.

Eiti su savo prigimtimi, su vidumi yra vienintelė dorybė, vienintelė laimė; kitos prisideda savaime, kaip mūsų poelgių pasekmės. Ėjimas su vidumi, su budalauku užsibaigia galutine laisve – nirvana ar prašvitimu.

Budalauko pradžia galima laikyti Gautama Budos prašvitimo dieną prieš 2500 metų. Kiekvienas buda prisideda prie budalauko kūrimo ir kilsteli visos Žemės gerovę, grožį, laisvę ir sąmoningumą į aukštesnį lygmenį. Kaip ir kiekvienas žiedas, vaisius ar medis. Kaip ir kiti budos – Ramakrišna, Krišnamurti, Ošo. Visatą apjungia budalaukas - tiesa, atvirumas, meilė, vienovė. Budalaukas turi tūkstančius vardų ir išraiškų. Tai ne asmuo. Kaip ir gamta. Kiekvienas individas gali prisidėti prie budalauko, kaip ir prie gyvybės, humanizmo ir evoliucijos. Kaip ir prie jautrumo ir vertikalumo ar centruotumo, kurie yra pradžioje ir išlieka visą laiką.

Budalauko gimimas Lietuvoje. 1994 metų rugpjūčio 12-21 dienomis Lietuvoje vyko meditacinis kursas. Lietuva kilo ir keitėsi. Iki septintos dienos grupės ir individų energija, leidžiantis gilyn į pasąmonę, krito, šaknijosi, keitėsi. Nebuvo aišku, kada ji ir kaip pabus, prisikels. Medis jau milijonus metų kasmet miršta ir prisikelia. Prisikelti yra normalu. Kaip miškui po gaisro, šaliai po karo ar Feniksui iš pelenų. Bet tai dar nėra įprasta žmogui, nes jo prisikėlimas yra aukštesnis ir turi būti sąmoningesnis. Jam reikia geresnių sąlygų, ilgesnio laiko, didesnio jautrumo, vertikalumo ir sąmoningumo ar bemintiškumo. Septintą kurso dieną prisikėlė Prembudos vidus, energija, nuotaika ir būsena. Gimė Prembudos ir meditacijos centro Ojas  budalaukas – gyva ir auganti sąmonės energija, atmosfera ir erdvė.

To kurso dalyvė Šaida prisimena: „Kurso lyderis Smaran minėjo, kad grupėje nėra tokios aukštos energijos, kad vyktų Ošo vakarinė meditacija ir jos nevedė. O Prembuda paskutinį vakarą jau visiems vaišinantis vakarinės meditacijos laiku pasiėmė meditacinį suolelį, uždėjo muziką ir pradėjo medituoti. Žinoma, visi nustebo, bet dauguma, kaip ir aš, vėliau ir Smaran – prisijungė, nes iš tiesų energija buvo.“ Prie budalauko pradėjo jungtis kiti žmonės. Praėjo 21 metai, budalaukas užaugo ir atėjo metas dalintis ir švęsti.

Budalauko savybės. Šiemet 2015 m. sukanka 21 metai Prembudos ir Ojas budalaukui. Jis užaugo, sužydėjo ir atnešė vaisius. 2015-ųjų rugpjūčio 23-ąją pulkas meditatorių susirinko į Resortą medituoti ir švęsti budalauko gimimą, augimą ir derlių.

Budalaukas primena džiaugsmą, laimę, tylą, dao, dievą, tao, sąmonę... Žmonės, gyvenantys budalauke, džiaugiasi sveikata ir vidiniais bei išoriniais turtais.

Budalauko gimimo šventėje Prembuda prisiminė jo gimimą, sąlygas ir pateikė pavyzdžių, kaip budalaukas juntasi, gimsta, auga, žydi ir neša vaisius. Kaip ir kiekviena gyvybė. Kaip sėkla ir medis, miškas ir evoliucija. Viskas tikra, lengva, džiugu. Išorėje sūkurys, o viduje ramu ir tylu. Liudijimas ir meditacija.

 

Prembuda:  „Kelionėje į Indiją, į Ošo meditacinį ašramą Punoje 1994 metų pradžioje sutikau Ošo sanjasiną kūno-proto rebalansavimo mokytoją švedą Vedant Smaran. Jam 1994-ųjų rugpjūčio 12-21 dienomis Kaune suorganizavau „Ošo Kūno Rebalansavimo“ grupę, kurioje dalyvavo apie 30 dalyvių. Sąlygos tokiems kursams dar buvo. Komunistai smuko, o katalikai dar tik kilo virš lietuvių ir Lietuvos. Visi išsiilgę užsieniečių, naujumo, lengvumo, laimės ir mesijų. Visi pilni įpročių, tikėjimų ir lūkesčių. Nesunku prasiveržti ir pasimesti. Grupės lyderis Smaran ir dalyviai septynias dienas vis judėjo gilyn į pasąmonę, aiškinosi, bandė atsipalaiduoti. Grupė plūduriavo emocijose, tikėjimuose, įpročiuose, mintyse, pasąmonėje ir prote - nemokšoje. Grupės gaivinimui Smaran ištraukė net Ošo kojines. Deja, dalyviai nors ir buvo gaivesni nei visuomenė, bet plūduriavo tik pasąmonėje ir prote. Per maža bemintiškumo, tekėjimo, matymo. Grupės dauguma taip jame ir liko iki galo. Čia yra anuometinės grupės dalyvė Šaida. Ji jau buvo patyrusi meditacijos ir jos energijos skonį, todėl grupės metu užsikrėtė tik keliems mėnesiams. Vėliau vėl prisijungė prie budalauko.

Mano matymu, grupė buvo normali, vidutiniška, bet galėjo būti gyvesnė, gražesnė, turtingesnė ir ekstaziškesnė. Trūko meditacijos, meditacinės energijos ir budalauko – beasmenės ir visapusiškos laisvės, tiesos ir sąmonės erdvės bei energijos. Anapus asmeniškumų ir proto. Anuomet aš vienintelis atsitraukiau nuo asmeniškumų, išorės, bendrijos, visuomenės ir nuėjau anapus jų ir proto, ir iš vidaus gimė budalaukas. Tai buvo nuostabu, nepakartojama. Tai reikia patirti pačiam. Džiaugsmas ir laimė liejasi iš visų pusių ir nuo to laiko niekada nesibaigia. Tai kaip augimas, dauginimasis, evoliucija. Viskas vyksta savaime, bet iš vidaus. Tai neasmeniška, bet paliečia kiekvieną. Kaip Saulė ar kosminiai spinduliai.

Budalauko šaknys ir vaisiai. Šiandien pjauname to budalauko augimo ir priežiūros derlių. Meditatoriai dešimtmečiais neserga. Visi teisingai medituojantys ir pagal tai elgiantys yra turtingi ir laimingi.  Tai daugiau nei galima tikėtis. Šalia didžių kalnų ir viršūnių būta ir slėnių bei duobių. Į jas kai kada įkrenta patys meditatoriai, dar dažniau į jas mėtė mūsų kaimynai katalikai ir komunistai – KK. Dėl turto įtartinai nuodijo, dėl tiesos ir meditacijos šmeižė, kurpė šmeižikiškas bylas, grūdo į psichiatrines, atiminėjo vaikus, tampė po mokesčių ir kitas inspekcijas, grūmojo išguldyti, spjaudėsi per spaudą, radiją ir TV. KK kariai - nuo meditatorių giminaičių iki kardinolų ir prezidentų. Ne vieno nemokšos sviestos į meditatorius piktžolės sugrįžo į jų pačių daržą.  Lietuvoje – tai teisėja Neringa Venckienė, religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, pasaulyje – JAV prezidentas Ronaldas Reiganas,  Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Tečer, popiežius Jonas-Paulius II, kiti. Visi jie su meditacija, ypač su Ošo sukurtom meditacijom dinamine ir kundalini, galėjo gyventi ir palikti šį pasaulį daug sveikiau ir laimingiau. Meditacijų poveikis teisingai jas medituojant yra anapus svajonių ir lūkesčių. Savo poelgiais, kaip sako Dalai Lama, jie nulėmė išėjimą iš šio ir savo ateinančius gyvenimus. Deja, jie nežinojo iš kur ir į kur eina. Jie tikėjo, svajojo, bet visiškai nepažino savęs ir tiesos. Dalis KK karių žygių matomi Ojas suvestinėje Inkvizicija Lietuvoje ir pasaulyje. Tačiau ir tamsiausia naktis baigiasi, ir šalčiausia žiema, ir ateina pavasaris su savo žiedais, ir ruduo su savo vaisiais ir derliumi.

Pastarosiomis dienomis meditatorė Neringa Mockutė sulaukė EŽTT sprendimo svarstyti komunistiškos-katalikiškos Lietuvos valdžios (Brazausko, Kubiliaus, Bačkio, Adamkaus ir pan.) ir jos vasalų – psichiatrų, teisėjų, NRTIC..., kriminalinę veiką prieš ją, įkalinus ją dėl meditacijos į psichiatrinę.  Kita meditatorė Ilona Gineitienė sulaukė iš jos KK karių dėl meditavimo atimtos dukros Aistės sugrįžimo. Meilė turi savo kelius. Jau po budalauko gimimo šventės Aistė apsilankė meditacijos centre Oje ir dalijosi savo atimtos vaikystės įspūdžiais ir prisiminimais.  Prisiminė savo mokymąsi katalikiškoje mokykloje, kurioje beveik visi narkotizuojasi. Ji ir pati kartą pabandė, bet jai nepatiko. Bendraklasių raginimai, kad vėliau bus geriau – neįkvėpė. Džiaugsmą jai sukelia vien žinojimas, kad nereikės lankyti bažnyčios. Bažnyčios, kuri prasideda grūmojimu, kad tu jau nuo gimimo esi kaltas. Priešingai logikai, teisei ir tiesai. Šiuo metu Aistei didžiausią džiaugsmą sukelia lankymasis pas savo mylinčią mamą Iloną meditacijos centre Ojas ir studijos kolegijoje. Paklausta, ar sutiktų, kad jos nuotrauka būtų įdėta į Ojas internetą, ji su džiaugsmu su tuo sutiko, tai būtų jos nedidelė padėka ją besąlygiškai priimantiems ir mylintiems žmonėms. Prieš porą metų, kai jos mamą katalikų-komunistų kariai ruošėsi pasodinti į kalėjimą ir ji galėjo ją palaikyti, to ji dar baiminosi. Anuometinių KK teisėjų garbei reikia pasakyti, kad tos kvailystės jie nepadarė.  Aistę stebina tikinčiųjų iliuzijų ir haliucinacijų pasaulis. Dabar ji jų nuošalyje.

Aistės grįžimo į širdį, pas mamą ir susitikimo su Prembuda metu
Aistės grįžimo į širdį, pas mamą ir susitikimo su Prembuda metu

Šiandien meditatoriai džiaugiasi daugybe vaisių. Vienų dukrų tėtis su meile ruošiasi palikti šį pasaulį. Amžius apie 90. Dukros stebi, kaip siela atsitapatinėja nuo kūno, dairosi į Tibeto mirusiųjų knygą, į meditacinį patyrimą. Neįtikėtinai nuostabus nuoširdžių žmonių pasaulis.

Katalikų-komunistų žygiai. Mažai esame kalbėję apie dar vieną meditatorę, KK auką – Ingridą Meilutienę – pasaulio rekordininkės ir olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės mamą.  Ją pamatyti ir išgirsti galima Ojo video-klipe. Apie KK žygius prieš ją aprašysime vėliau.

 

Nuo 2003 metų meditatorė Sangit (Neringa Mockutė) prisimena savo istoriją ir kalba apie dabartį: “Didžiausias pokytis buvo netikėta žinia iš EŽTT (Europos žmogaus teisių teismo), kad buvo priimta nagrinėti mano peticija. Aš iš tikrųjų parašiau ją prieš 6-erius metus (2009.12 mėn), padaviau visus dokumentus, kai praėjus pro visą Lietuvos teisinę sistemą Lietuvos Aukščiausiasis teismas nepatenkino mano širdžiai, vidui pačių svarbiausių reikalavimų, nusiskundimų ir įžvalgų. Viena buvo, kad aš buvau dėl meditacijos įkalinta į psichiatrinę ligoninę ir buvau gydoma nuo meditacijos ir kaip mane vertė nemedituoti. <..> Kiekvieną dieną man kartojo, kaip meditacija kenkia, ir jei aš noriu būti psichiškai sveika - aš turiu nemedituoti, aš turiu pasakyti, kad nemedituosiu. Jei pasakysiu, kad numatau nemedituoti, tada mane anksčiau išleis. Iš tikrųjų, tai buvo toks smegenų plovimas ir psichologinė prievarta.  Medicinos įrašuose rašo: „Dar nekritiška Ošo meditacijos atžvilgiu, dar nenori atsisakyti meditacijų,... toliau formuojama kritika meditacijos atžvilgiu.“

Tai buvo 2003-aisiais metais. Aš žinau, kad EŽTT peticijų yra daug ir jau beveik buvau pamiršusi, bet kai gavau 2015.06.24 žinią, kad priimta nagrinėti peticija  – tai buvo naujas blyksnis, impulsas, proveržis link tiesos. EŽTT išsiuntė reikalavimus LR vyriausybei, kad jie pateiktų savo  atsakymą. Bet kartu su ta gera žinia pasijudino ir šmeižto, puolimo šleifas. Dienraštis „Lietuvos rytas“ 2015-08-18 straipsnį šmeižiančiu pavadinimu, su mano pavarde, su iš meditacijos centro Ojas tinklalapio pavogta nuotrauka ir jų nutrintu ženklu. Tai žinoma liūdina.

Gyvenimas ir tiesa rodo, kad kai aš pasirinkau eiti su meditacija, medituoti ir toliau ieškoti tekėjimo, eiti su energija, judėti vidun – pasirinkau teisingai – tai tuo aš neabejoju. Išėjus iš psichiatrinės man išrašė gana stiprių neuroleptinių vaistų, kurie žmogų padaro totaliai nesąmoningu. Aš vieną kartą tabletę išgėriau ir supratau, kad NE, - jie labai žaloja mano vidų ir aš jų nevartojau ir nevartoju nuo 2003-ųjų, jau 12-a metų. Jie man nereikalingi.“

Budalauko ir pasaulio ateitis. Meditacija su iššūkiu praeičiai ir senienoms ir su džiaugsmu bei laime dabarčiai ir ateičiai žengia per pasaulį ir gyvenimą. Kuo gilesnės jų šaknys, tuo aukštesnės ir jų viršūnės. Kol kas labiausiai korumpuotose ir atsilikusiose pasaulio šalyse valdo katalikai ir kiti tikintieji, o pažangiausiose ir mažiausiai korumpuotose šalyse (Danija, Olandija, Vokietija, Japonija, JAV, kt.) gimsta meditacijos centrai ir budalaukas. Nesąmoningo grožio ir gėrio pamatas yra balansas, sąmoningo – meditacija. Puoškime ir gerinkime Žemę kartu.

 

 

Ojas info, 2015-09-26 Tęsinys ateityje.
Papildyta - video 2015-10-12

 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos