LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tarthang Tulku Rinpočė. Krištolinis veidrodis 4

ATNEŠTI MOKYMĄ GYVĄ*

3 dalis

Šis stebėjimo procesas labai svarbus, kadangi kol minčių vibracijos žaidžia, mūsų sąmonė lieka sustingusi fiksuotuose požiūriuose. Pvz., kai aš smūgiuoju į gongą, atsiranda garsas..., kai aš tik išgirstu žodį, iškart projektuojasi vaizdinys ir susijusi su juo koncepcija. Bet už žodžio ar vaizdinio yra labai tikslių jausminių tonų potyris. Liekant betarpiškai momente, galime įeiti įerdvę tarp minčių. Kuomet jūs einate "už" ar "vidun" to potyrio, nepritraukiant žodžių, vaizdinių ar koncepcijų, galite pajusti specifinės vidinės aplinkos ar atmosferos skonį, kuri neturi nei pavidalo, nei formos, nei ypatingų charakteristikų, nei specialios struktūros. Kitais žodžiais tariant, jums nėra reikalo prisilaikyti jokios krypties arba ginti kokią nors poziciją. Jei yra kokia nors pozicija – išlaikymo/išsaugojimo ar tyrinėjimo pozicija, bet koks idealas arba pozicija "anapus“..., arba net "pasimetimo" pozicija "O, aš dingau, mano protas dingo, nėra nieko, išskyrus tuštumą“ – tai jūs vis dar remiatės į kažką, kas būtinai siejasi su "Aš". Jeigu tai įsisąmoninsite , aptiksite, kad bet kuri pozicija priklauso ego.

Žymus 19 a. Ningmos meistras Paltrul Rinpočė kartą pasakė: "Pilnutinai palikite meditaciją, paleiskite ją". Kitaip tariant, kol turite kokią nors meditacijos koncepciją, paleiskite ją šalin. Kokia "potyrio" rūšis neatsirastų, išmeskite jį, jo nesilaikykite - ir tai yra geriausias būdas medituoti. Daugelis iš jogų mėgsta gilias meditavimo būsenas, bet jie lengvai gali prie jų prisirišti. Galvodami "mano galinga meditacija" arba "aš turiu gausybę nuostabių potyrių, lyg sapne"..., iš tikrųjų jie gali paprasčiausiai čia įstrigti. Iš kitos pusės, Patrul pasakė: "Geriausias vanduo - tai kalnų vanduo". Kodėl gi taip? Kuomet vanduo krinta iš didelio aukščio ant uolų, jis neužima jokios pozicijos, o pilnai išsilaisvina ir apsivalo. Panašiai, geriausia meditacija ta, kuri tekanti ir laisva - nėra nieko, už ko reikėtų laikytis.

Dinaminės meditacijos momentas. Foto © MC Ojas, 2017

Kai vieno Ningmos meistro paklausė: "Jūs koncentruojatės, bet kur yra jūsų koncentracija?", jis atsakė, kad jis neužima „jokios pozicijos, nėra jokios specifinės fiksuotos vietos“, kadangi proto prigimtis neturi nei fiksuotų idėjų, nei struktūrų, nei apribojimų. Kuomet jūs užėmėte kokią nors poziciją, jūs užsifiksavote - kažką turite, valdote, į kažką esate susikoncentravę. Kas yra gerai susipažinęs su meditacija, tas neužima fiksuotų pozicijų - tuomet nėra tikslų, nėra subjekto, kuris fokusuojasi, nėra objekto - į ką fokusuotis.

Dažnai mes matome ir jaučiame pasaulį ir kitus žmones per kietus, sustingusius požiūrius, taip darydami apribojame ir suvaržome save. Jeigu mes nesugebame aprašyti potyrio, išsakyti jį žodžiais ar idėjomis, mes jaučiamės tuščiais arba pasimetusiais. Mes nusprendžiame, kad potyris, jeigu jis nesisieja su mūsų jausmais, koncepcijomis arba projekcijomis kaip mes tikimės, tai jis neturi vertės. Bet, jei, sutinkamai su madhjamikų dialektika, mes išeiname anapus dualizmo arba bet kokių kitų įdaiktinančių koncepcijų, netgi anapus erdvės ir laiko, tai ką gi mes galime prarasti? Jeigu ką nors galime prarasti, tai tik mūsų baimę, mūsų fiksuotas idėjas arba įtemptą kabinimąsi į įsivaizduojamą saugumą. Kadangi nėra jokios pozicijos, prigimtinei proto būsenai nuo pat pradžių nėra ką prarasti.

Netgi geri meditatoriai gali praleisti dvylika metų oloje, visiškai ramūs, su uždaromis durimis ir langais, ir vis tik jų mintys klaidžioja šen ir ten, laksto, sukasi dar ilgai ilgai. Jeigu jūs neišmoksite tinkamai ir tiksliai medituoti, jūs prarasite daug vertingo laiko. Gavę tikslias instrukcijas, jūs sugebėsite transformuoti ištisus neigiamos karmos sluoksnius per labai trumpą laiką. Pvz., nežinant atominės energijos gamybos būdo, galite sugaišti dirbdami ištisus šimtmečius taip ir nesugebėję gauti grandininės reakcijos - sprogimo. Bet, jei turite tikslų žinojimą, tai per santykinai trumpą laikotarpį jūs galite sukurti branduolinę reakciją. Paprasčiausias būdas sužinoti tą "paslaptingą formulę" arba "kelią", vedančius į sėkmingą, gilesnę meditaciją, - tai su niekuo nesusitapatinti, neužimti jokios pozicijos, medituojant už nieko nesilaikyti. Jeigu jūs galvojate: "Aš negalvosiu apie nieką", - tai netgi ši gerų intencijų mintis gali sudaryti vidinius blokus, taip, kad jūsų raumenys, nervų sistema arba vidaus organai įsitempia, susispaudžia. Tačiau tas, kas žino, kaip tiesiogiai įeiti į meditaciją, labai greitai gali patekti už įprastų etikečių ir koncepcijų.

Vakarinės meditacijos momentas. Foto © MC Ojas, 2017

Toks "slaptas" tikros meditacijos žinojimas tampa įkvėpimo šaltiniu, kuris pats save palaiko, tampa tuo įkvėpimu, kuris nepriklauso nei nuo žodžių, nei nuo koncepcijų, nei nuo tokių požiūrių, kaip "centro nėra“. Nors tokie žodžiai kaip "centras", "pozicija", "aiškumas" arba "įsisąmoninimas", žinoma, yra naudingi, bet per daug neaiškūs, kad aprašyti vidinį meditacijos procesą. Pavyzdžiui, kuomet aš "centruotas", tai reiškia, kad aš užimu tam tikrą poziciją, priklausau kažkokiam "vienam". Geriau yra paprasčiausiai palikti šiuos bandymus identifikuoti ar įvertinti tą "vieną“. Tiesiog tapkite becentriu - be subjekto, be objekto ir be nieko tarp jų.

Nieko nėra tarp jūsų ir meditacijos. Potyris visada yra labai naujas, labai šviežias, labai aiškus, nuostabus ir natūralus - už laiko ribų, bet ir tobulai nepertraukiamas. Visa tai paprasčiausiai " yra taip, kaip yra". Nėra to, kas ką nors prideda ar atima. Jeigu tai reflektuosite, tuomet galėsite praktikuoti be fiksacijų, projekcijų, be jokios pozicijos, be jokio centro - tiesiog aiškumas, naujumas, natūralumas. Bet, kai tik žodis, paaiškinimas, abejonė ar susirūpinimas įsikiša į šį aiškumą, meditacija dingsta.

Vienas iš mano mokytojų kartą pasakojo, kad didieji kovotojai, tokie kaip samurajai, atidžiausiai tyrinėja ir skrupulingai atidirbinėja, šlifuoja kiekvieną judesį prieš pradėdami kovą. Jie iš anksto išgalanda savo kardus ir tobulina kiekvieną gestą. Kuomet jie sutinka priešininką, jiems daugiau praktika jau nereikalinga – jie pilnutinai pasiruošę. Nėra abejonių, kaip kirsti, manevruoti, kiekvienas judesys tobulas ir nėra jokių klausimų. Jie apie tai jau negalvoja, jie paprasčiausiai tai daro, ir kiekvienas jų judesys tobulas ir be trūkumų. Bet medituojant jūs linkę pamąstyti apie tą ir aną, jūs abejojate, rūpinatės, ir tikroji meditacija dingsta. Mokantis, einant ar sėdint, likite to dabarties momento spontaniškume. Viskas tampa praktika ir pasiruošimu, iki jūs pilnai neįsitikinsite, kuomet neliks jokių klausimų. Nėra būtinybės klausti: kaip tai, kas tai, kur tai? Nėra poreikio raportuoti sau apie savo progresą ilgais ir detaliais aprašymais. Paprasčiausiai, tiesiai ir pilnai medituokite, be jokių apribojimų ar „antrinių“ minčių. Be tokio vidinio požiūrio ir supratimo, kelias į prašvitimą gali būti labai ilgas.  

Kiekvieną dieną, iš momento į momentą plėskite savo vidinį atvirumą, ir jūsų įsisąmoninimas augs laisvai ir natūraliai. Kitokio pasiruošimo nereikia. Jūs galite medituoti šen bei ten dvidešimt metų, arba net ir trumpą laiką galite totaliai ir atidžiai medituoti su aukšta kokybe ir gyliu. Kuomet jūs, palikę visas abejones ir svyravimus, medituojate su tokiu atvirumu, jūs pradedate atrasti, kad mokymai bunda spontaniškai iš vidaus.

Iš kitos pusės, jūs galite paklausti: "O kam man tos šešios tobulybės, kam preliminarios praktikos, kam vizualizacija?" Šie klausimai kyla, nes mes nesugebame tiesiogiai atrasti slapto kelio į tikrą meditaciją. Bet kai tik suprantate meditaciją, surandate raktą, jūs galite intuityviai likti toje įsisąmoninimo būsenoje ir nesvarbu, ką jūs tuomet darote.

 

Meditacija - tai nėra tiesiog technika arba būdas atsisakyti šio pasaulio. Meditacija - lyg ir mūsų motina, kaip pradinis mūsų būties šaltinis. Mes visąlaik gyvename toje sąmonėje, kadangi tai mūsų prigimtis, mūsų namai, o ne svetima mums vieta. Bet paprastai mes jaučiamės atsiriboję ir to nesuprantame. Jeigu mes išmoksime tinkamai medituoti, tai sugebėsime prisiliesti tiesiogiai prie mūsų giluminės būties be jokių atskiriančių sienų. Mes susiliesime ir tiesiogiai patirsime mūsų vientisumą.

 

Foto © MC Ojas, 2017

Ir taip, kas beatsitiktų, būkite meditacijos draugu. Didžiąją savo laiko dalį mes kuriame bereikalingas problemas - mes nepatenkinti savo kūnu arba protu, ar asmenybe. Bet pažvelgus į tai iš meditacijos būsenos viskas yra puiku ir nuostabu. Kaip jūs bedirbtumėte, kaip jūs begalvotumėte ar kalbėtumėte, visa tai turi savyje grožio - kiekviena situacija natūraliai turi savo vidinę vertę. Jeigu mes galėtume meditacijos šviesa nušviesti savo gyvenimą, viskas prisipildytų laime ir džiaugsmu, kietumą ir fiksaciją pakeistų lankstumas ir spontaniškumas. Jeigu priimama kiekviena situacija, kiekviena sąlyga, gyvenimas tampa šviesiu ir lengvu.

 

Foto © MC Ojas, 2017

 

 

Šios nuorodos yra labai paprastos, bet jos yra svarbios. Taip, pasiekti meditaciją ne taip jau sudėtinga, juk ji yra mūsų dalis. Bet tinkama meditacija reikalauja subtilaus inteligentiškumo ir kruopštumo, kitaip jūs tik sugalvosite daugiau koncepcijų, vidinių dialogų ir spekuliacijų. Kuomet jumyse nelieka nei minčių, nei problemų, nei kraštutinumų, tuomet jūsų proto vientisa prigimtis gali būti jūsų meditacija.

 

Pirma dalis

Antra dalis

 

 

* Ištrauka iš Tarthang Tulku. Bringing the teachings alive. Crystal Mirror 4, 1975.  
Vertė Meditacijos centras Ojas

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos