LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tarthang Tulku Rinpočė. Krištolinis veidrodis 4

ATNEŠTI MOKYMĄ GYVĄ*

1 dalis

Priimti mokymus į širdį

Per dosnumą pasiekiamas džiaugsmas,

Per discipliną – laimė,

Per kantrybę – grožis,

Per stropumą – žavumas, didingumas,

Per centraciją – proto ramybė,

O per inteligentiškumą jūs pasiekiate laisvę.

Longchenpa, Sems-nyid ngal-gso

Tol, kol mes turime protą ir kūną, natūrali mūsų būtis yra meditacija. Tai viena iš svarbiausių tiesų, kurias mes sau galime atskleisti. Pradžioje į ją galime tik nurodyti žodžiais. Bet pašalinus visus nekintančius suvokimo ir  elgesio modelius, iš karto pasirodo mūsų būtis. Kuomet bitės renka iš žiedų nektarą, jos žiedo nepažeidžia – čia yra žiedas, ir bitės čia jį palieka. Taip ir mes paliekame savo koncepcijas, emocijas ir idėjas - ir visų pirma ego ir savęs vaizdinį - ir panaudojame tik jų energiją - meditacijai.

Mums gali atsirasti mintis: "Aš moku susikaupti, vizualizuoti ir lavinti savo įsisąmoninimą. Aš galiu stebėti ar sustabdyti savo mintis, arba galiu transcendentuoti visas savo emocijas". Bet tuo metu, kai esame meditacijoje, metodai jau ne taip svarbu – viskas, ko reikia – tai paprasčiausiai likti šioje būsenoje. Leiskime kūnui, kvėpavimui ir protui visiškai atsipalaiduoti, nesistengiant, nieko nelaukiant. Tęsiantis kokiai nors veiklai, tai tiesiog įsisąmoninkite ir likite tyloje. Medituodami neieškokite kitokių, geresnių potyrių, nesistenkite būti "sąmoningesni". Tokios pastangos tik sukuria mintis apie tai, kas tai yra meditacija ir kokia ji turėtų būti.

Kai jūs stengiatės suvokti konceptualias instrukcijas, klausykitės ir stenkitės būti dėmesingi. Bet kai pradedate meditacinį procesą, priimkite, kad viskas kaip yra - puiku ir nuostabu ir nesistenkite nieko pagerinti. Jūs nebandote nieko patobulinti. Nieko nereikia padaryti dar tobulesniu. Vaizdiniai, fantazijos, sąmyšiai, tamsos ir nuobodulio potyriai, ir vadinamosios "problemos" atsiranda dėl to, kad jūs esate ne meditacinėje būsenoje. Mums išmokus teisingai medituoti, daugiau jaudintis dėl jų nereikės. Atkris abejonės ir klausimai.

Yra daug būdų pasakyti, kas tai yra "meditacija" ir "nemeditacija", bet tai nebūtinai jums padės. Kai kūnas ramus, nurimsta ir jausmai. Kvėpavimas lygus ir ramus, raumenys atpalaiduoti, mūsų protas natūraliai tampa meditatyvus. Bet, jei viduje kuriame dialogus, interpretuojame ir vertiname, tai tik sudrumsčiame šią vidinę tylą. Kai medituojame, nereikia siekti ką nors suprasti, interpretuoti ar vertinti. Kuomet tinkamai priimame save ir savo situaciją, tai galime medituoti bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku. Būtent tai ir noriu pabrėžti.

Tarthang Tulku Rinpočė

Kokioje situacijoje jūs beatsidurtumėte, vietoje bėgimo ar jos atsisakymo, pasistenkite ko nors iš jos išmokti. Tikrumoje nėra kelių pabėgti nuo savęs ir atsisakyti atsakomybės už savo veiksmus ir kasdieninės sąmonės būsenas. Pusiausvyra yra svarbiau už laimę - pusiausvyra tarp kūno ir proto, ir tarp mūsų ir mūsų pasaulio.

Norint pasiekti meistriškumo atitinkamose intelektualinio žinojimo srityse gali būti reikalingos knygos ir platus pasiruošimas. Bet nėra būtinybės, kad mūsų meditacija priklausytų nuo ko nors kito, išskyrus mūsų pačių supratimą. Labai inteligentiškas, labai atviras, intuityvus žmogus gali pradėti medituoti tiesiogiai. Bet gilios Budos mokymo studijos suteiks naudingų žinių ir padės  praktikuoti nuoširdžiai bei atsidavusiai. Kuo daugiau mokotės ir praktikuojate, tuo daugiau suprantate, ką reiškia natūrali būtis, nepriklausomai nuo kitų paaiškinimų.

Žemiau pateikti trumpi dialogai, įvykę Ningma institute paskaitų ir seminarų metu ir po apeigų Tibeto Ningma meditacijos centre. Šiais dialogais nebandyta detaliai pateikti kokio nors filosofinio aspekto, o paprasčiausiai išreikšta tai, ką, kaip aš jaučiu, būtina pateikti amerikiečių klausytojams šiuo metu. Kuomet jus turėsite pradinį supratimą ir tiesioginius pagrindinių mokymų potyrius, galėsite savo žinias papildyti mokydamiesi iš Abhidharmos, Jogačaros, Vidžnianavados, Madhjamikos ir Pradžniaparamitos.

Pagal tradiciją, atitinkami mokymai yra perduodami asmeniškai, kad būtų teisingai suprasti, bet prieš tai būtina išsiaiškinti, kaip tinkamai praktikuoti meditaciją ir kaip ją taikyti viskam, ką jūs darote. Šia prasme dialogai yra vieni iš pagrindinių pamokymų, perduotų mano guru. Tai, ką pranešė man mano mokytojai, aš pasistengiau pasidalyti su jumis.

Meditacija

Meditacija visiškai natūrali, ir vis tik mes pradžioje neapsieiname be kai kurių paaiškinimų ir instrukcijų, kitaip būsime prisirišę prie įprastų šablonų, kurie veda į nusivylimą, nuobodulį ar depresiją. Jeigu mes turime kai kurių nuovokų apie mūsų kelionę, tai šios teritorijos atrodo mums labiau pažįstamomis, ir kelionė vyksta sklandžiau.

Kaip pradėti medituoti? Tas, kas nepripratęs medituoti, jaučia ją svetima, neįprasta, nenatūralia. Tokiam gali kilti nuomonė, kad meditacija - tai kažkas išoriško, pergyvenimas, kuris turi būti pasiektas..., kad meditacija kažkaip skiriasi nuo asmens, yra kažkoks kitoks rytietiškos psichologijos ar filosofijos požiūris, kurį reikia išstudijuoti ir ištirti. Bet meditacija - tai ne kažkas svetima, atskira ar išoriška. Meditacija - jūsų nuosavame prote - jūsų proto prigimtis visumoje gali būti meditacija.

Didžioji žmogaus žinojimo dalis išreikšta dviprasmiškais subjekto ir objekto terminais. Mes visuomet jaučiame būtinybę išbandyti "išorę" konceptualiai. Mes norime kai ką surasti, sužinoti ir po to sau tai raportuoti, kad galėtume paaiškinti savo pasaulį. Bet pažiūrėkime į tai taip... kam mums tai paaiškinti? Paaiškinimas tuo pačiu atskiria mus nuo patyrimo. Kuo įnirtingiau bandome interpretuoti patyrimą, tuo toliau nuo jo judame. Mes liekame su fiksacija, su konkrečia mūsų pasaulio prigimties idėja. Rezultate, tarp mūsų ir mūsų patyrimo visada lieka siena. Mes tik liečiame šios sienos paviršių, o mūsų kasdienių situacijų atsakai ir reakcijos neplaukia iš natūralios proto būsenos. Galima praleisti metų metus aiškinant, mąstant, analizuojant, bet taip ir nepasiekti šios natūralios būsenos. Teisingai medituojant, mes galėsime atverti šią būseną, todėl, kad meditacija ir yra natūrali proto būsena.

Meditacijos pradžia ganėtinai paprasta... leiskite kūnui ir protui labai atsipalaiduoti. Nors žinoma daug technikų su įvairiais kvėpavimo būdais ar vizualizacijomis, ar pozomis, daugybė instrukcijų – ypač pradedantiesiems jos gali būti atitraukiančios ar net hipnotizuojančios. Todėl, tiek kiek galima, atpalaiduokite savo raumenis ir mintis – tai ne kieta ar priverstinė relaksacija, o pilnas jų atlaisvinimas. Atpalaiduokite kvėpavimą – kvėpuokite atvirai, natūraliai ir ramiai.  Taigi, leiskite sau pajusti savo kūną, kvėpavimą, protą natūraliai, tokie, kokie jie yra. "Natūraliai" reiškia be "fiksacijos", be lūkesčių, be prievartos, be interpretacijų ir preliminarių planų. Kada meditacija gilėja, nėra reikalo ją gerinti arba tobulinti, nėra skubotumo eiti pirmyn arba progresuoti link rezultato. Vienu ar kitu keliu, ir vis tik natūralus lavinimasis tęsiasi. Meditacija neturi nieko bendro su filosofija, tikėjimu ar sąlygotumais.  Tai natūrali kiekvieno iš mūsų realybės būsena.

 


* Ištrauka iš Tarthang Tulku. Bringing the teachings alive. Crystal Mirror 4, 1975.  
Vertė Meditacijos centras Ojas

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos