LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tarthang Tulku Rinpočė. Krištolinis veidrodis 4

ATNEŠTI MOKYMĄ GYVĄ*

2 dalis

Meditacija gali giliai veikti visą mūsų esybę. Vėliau atsiranda "prašvitimo" kokybė arba spontaniškas, vidinis įsisąmoninimas, laisvas nuo to, kas kuria ar valdo. Bet tam, kad žengt pirmą žingsnį, mums būtina paprastai ir ramiai medituoti. Kadangi protas savo prigimtimi laisvas nuo dvilypumo ir neatskirtas nuo visų daiktų vienovės, tai visas mūsų gyvenimas gali tapti meditacija. Kai mes tai suprantame, išnyksta būtinybė kovoti, spausti arba atmesti. Ego ir emocijos, gėrio ir blogio, teigiamo ir neigiamo, dvasinio kelio ir samsaros išskyrimas - visos tos struktūros ištirpsta. Kai mes tai patiriame, spontaniškas sąmoningumas atsiranda be pastangų, savaime. Tokiu būdu, meditacija prasideda nuo visa ko nuraminimo, leidžiant mūsų kūnui ir protui giliai ir pilnai relaksuoti, ir maitina mus šiluma ir dėkingumu. Jeigu sugebėsite tapti labai ramus ir tylus ir klausytis savo proto tylos – ši tyla taps jūsų meditacija.

Būnant tyliu momente, viskas, kas lieka - budrumas.

Netgi jei jūs nemedituojate formalia šio žodžio prasme, bet kasdieninėse situacijose bandykite išlikti natūralus, ir atsipalaidavęs. Kiekvieną dieną mes atnaujiname gausybę mūsų kūno ir proto įtampų;  mes galime jaustis nepatenkintais ir nelaimingais, įvarytais ir uždarytais savo problemose. Kadangi protas kuria tą specifinį pasaulį, kuriame mes gyvename, tai įpročiai, norai ir vertinimai linkę tapti kietais ir realiais. Greitai suprantame, kad jau negalime išeiti už šio grubaus pasaulio ribų ir sugrįžti prie natūralaus įsisąmoninimo būsenos. Gi meditacijos metu galime susifokusuoti dabartyje ir palikti joje savo dėmesį. Tiesiog būnant dabartyje įsisąmoninimas tampa aštresniu, didesniu ir ramesniu.

Suteikti sau šilumą ir maistą - tai žymiai daugiau, negu tiesiog būti nesukaustytu. Tai žinojimas, kad mes galime pašalinti visus savo sunkumus tiesiog paleidus viską ir leidus viskam būti tokiu, kokiu yra. Nusiderinimas į relaksaciją yra svarbus. Pradžioje mes galime pasijusti ramiais ir nusiraminusiais, bet greitai mūsų vidinis komentatorius pradeda vertinti, kas vyksta,  ir mes prarandame vidinę ramybę. Paleiskite šį vidinį teisėją, kuris nuolat komentuoja patyrimą ir žadina mintis. Medituojant negalvokite ir neveikite, netgi nesistenkite medituoti - tiesiog atsidarykite. Kils mintys, jausmai. Neįsitraukite į šiuos burbulus ar dramas, kurias jie sukuria. Jei tiesiog juos stebėsite ir paleisite,  mintys, koncepcijos, jausmai ir emocijos dings savaime.

Dažnai susivokiame, kad kažką klausome, sakome, skaitome ar galvojame. Tuojau pat įsitraukia su interpretacijomis mūsų ego, ir mes iš tikrųjų jau neklausome. Mūsų vidinis dialogas pilnutinai sutrikdė betarpišką išgyvenimą, ir meditacija negali gilėti.

Meditacija mums padeda suprasti, kaip mes atsiskiriame nuo dabartinio momento pastoviai interpretuodami ir pritempdami mūsų jausmus prie žinomų palaikomų laikinų pojūčių,  kurie mums atrodo, padaro daiktus geresniais. Medituojant šie polinkiai pastoviai trikdo mūsų vidinę tylą ir pusiausvyrą įvairiais konceptualiais įsitikinimais, impulsais ir emociniais iškraipymais, kurie neleidžia gilėti mūsų supratimui apie meditaciją. Bet jei mes tiesiog atsipalaiduojame ir liekame momente tyliais, nesigriebdami lyg ir saugumo, nesistengdami išvardinti savo problemas ir kažką daryti, visa, kas lieka yra budrumas. Šiame viską persmelkiančiame budrume problemos ir emociniai konfliktai praranda dėmesį traukiančią jėgą ir tampa panašiais į debesis. Kai mes nustojame maitinti problemas, jos mūsų  atviro budrumo danguje išsisklaido lyg debesys.

Mokantis atpalaiduoti senus požiūrius: Lama Amdo veda pamoką Nyingma Institute.

Yra ir kitas meditavimo būdas, kuomet mes savo prote vizualizuojame arba išlaikome kai kuriuos vaizdinius, o po to visu dėmesiu juos tiesiog sekame. Liekant momento viduje galima įeiti į erdvę tarp minčių. Tačiau ši praktika, tiesą sakant, gana sunki, kadangi protas yra ištreniruotas nustatyti ribas, pakeisti natūralų procesą arba jį valdyti per mintis ir koncepcijas, kurios stimuliuoja jausmus ir emocijas. Tuomet meditacija tampa kova. Mes sakome: "Aš privalau likti su šiuo vienu vaizdiniu", bet tuojau pat į protą ateina kita idėja, ką turėtume daryti, ir mes pasimetame begaliniuose poveikiuose.  Taip viena mintis veja kitą, o ciklas kartojasi iki tol, kol nelieka jokios meditacijos..., paprasčiausiai begalinis srautas minčių. Taip tęsiasi įprastinis žaidimas, dargi nepradėjus medituoti. Savo proto viduje jūs galite žaisti šiuos žaidimus visą gyvenimą, bet būtina žinoti, kad tokiu atveju taip nieko svarbaus ir prasmingo neįvyks.

Visų pirma, mums būtina pastebėti ir atpažinti saviapgaules, kurias sukūrėme įsivaizdavimais. Iki tol, kol matome tik per savo proto požiūrius ir pretenzijas, per paaiškinimus ir pateisinimus, mes tik žaidžiame..., mes tik bandome patenkinti savo paties įvaizdžio reikalavimus neišgyvenant jokio realaus įvykio. Galime "pasišnekėti" apie savo vidinę prigimtį, bet kol žaidžiame šiuos susitapatinimo, atsiskyrimo, vaidinimo ir pozavimo žaidimus, nieko matyti aiškiai negalime. Idėjos ir paaiškinimai pagimdo naujas idėjas ir paaiškinimus, patraukiančius mūsų dėmesį ir protą tai šen, tai ten. Argi tai ne žaidimas? Bet kai mes išmokstame žiūrėti į šablonus ir minčių modelius tiesiai, galime aptikti lošėją, žaidžiantį šį žaidimą. Nuo momento iki momento jūs galite paklausti savęs, ar tai yra tikroji mano prigimtis, ar tai - dar vienas žaidimas, kurį žaidžia protas?

 

Pirma dalis

* Ištrauka iš Tarthang Tulku. Bringing the teachings alive. Crystal Mirror 4, 1975.  
Vertė Meditacijos centras Ojas

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos