LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 





Apie tikėjimą ir savo vaikų žudikus

Šį sykį spauda patylom pranešė, kad įtariama dviejų sūnų nužudymu motina Alma Jonaitienė jokiai sektai nepriklausė . Gal buvo žinoma, kad ji yra ateistė? O kam ji priklausė? Daug svarbiau žinoti, ne kam žudikai nepriklauso, o kam priklauso. Tiesos labui tai pranešti būtina. Jonaitienės sūnų tėvas sakė, kad dabar norįs žinoti vaikų nužudymo tiesą. Bet tiesa svarbi ir visiems Lietuvos žmonėms, nes tuomet gal sužinosime šaknis ir galėsime jas pradėti šalinti.

Paprastai Lietuvos ateistai ir tikintieji labai uoliai ieško sektantų, nors per visą nepriklausomybės laikotarpį nė vieno ką nors blogo padariusio Lietuvoje taip ir nesurado. Jokio fakto. Mane tikintieji pasimėgaudami šimtuose publikacijų vadina sektantu. Ačiū. Neseniai dvasioje bulvarinis laikraštis „Lietuvos Rytas“ poroje publikacijų - ne visai tiesiogiai, kad teisiškai būtų saugu - tuo irgi mėgavosi. Mat medituoju. Bet užtat esu begaliniai natūralus, atsipalaidavęs ir džiaugsme.

Kunigas Arūnas Peškaitis, kardinolas A.J.Bačkis ir kai kurie kiti kunigai ir jų svitos visaip melavo apie mano ir meditacijos žalą. Labai džiaugiuosi, kad medituoju. Ištrūkau iš beprotnamio. Iš beprotnamio, nes per du tūkstančius metų nė vienas tikintis nerado bemintiškumo, ramybės ir tylos. Aš tai radau meditacijoje. Visi meditatoriai tai randa. Meditacija yra rojus. Rojus jau yra Žemėje, tik jūsų ten nėra, tik tikinčiųjų – tikinčiųjų politika, teise, biblijomis, šventaisiais, angelais, mesijais ir dievais ten nėra.

Mane tėvai priverstinai pakrikštijo ir buvo privarę prie komunijos. Manęs nevarė į pioneriją, komsomoliją – įvarė į katalikiją. Mažą. Silpną. Per prievartą. Aš irgi buvau tikėjimo nelaisvėje, pragare, begaliniame protavime, beprotnamyje. Bet aš mačiau viduje šviesą ir išsilaisvinau. Meditacija yra tiesos ir laisvės tekėjimas per individą – lyg upės per Žemę. Upė dingsta okeane, individas – egzistencijoje, džiaugsme, laisvėje.

www.freerepublic.com

Kiekvienas gali rasti save, ramybę, meditaciją. Nors dabar gal net sunkiau. Dabar tikėjimas aukščiau visko. Dabar tai net slapta nuo tėvų daro mokyklos ir juose viešpataujantys kunigai. Dabar Lietuvoje virš lietuvių ir Lietuvos žmonių yra katalikai. Tai įtvirtinta Lietuvos Konstitucijoje. Tai ir suprantama, nes katalikai į Lietuvą atėjo per kryžiaus karus, inkviziciją, indulgencijas. Jie nugalėjo Lietuvą. Jų ir valdžia, jų ir teisė. Korumpuota valdžia ir korumpuota teisė. Korupcijos šaknys indulgencijose, inkvizicijoje, kryžiaus pergalėse. Bet jose – ir pralaimėjimas. Meditacija sujungia kūną ir dvasią be pergalės ir be pralaimėjimo. Per darną, džiaugsmą, įkvėpimą.

commons.wikimedia.org
 commons.wikimedia.org

Pagal spaudą A.Jonaitienę du savo sūnus žudyti įkalbėjo – įtikino - Aukščiausiasis . Įtikinimas per žodį, per Dievo žodį, Dievo balsą, balsų girdėjimą yra dažnas tikinčiųjų poelgių motyvas. Tai labai didinga, labai bibliška. Dabar dažnas išgirdęs balsus skuba pranešti apie juos miestui ir pasauliui, rašo knygas panašias į „Pokalbiai su Dievu“. Antai Biblijoje rašoma, kad didingas tikintysis, žydų ir krikščionių pranašas Abraomas pagal Dievo balsą ryžosi net paaukoti Dievui savo sūnų Izaoką. Toks turi būti tikras tikėjimas pagal Bibliją. Viską paruošęs, Abraomas jau buvo pakėlęs peilį, kad paaukotų sūnų. Gerai, kad išgirdo antrą, tiesa, jau ne Dievo, o tik jo angelo balsą ir peilį nuleido.

REMBRANDT Harmenszoon van Rijn
The Sacrifice of Abraham, 1635
The Hermitage, St. Petersburg
www.wga.hu/.../painting/biblic3/abraham.html

A.Jonaitienė gal tik antro balso neišgirdo? Gal jos tikėjimas buvo per silpnas? Nors dabar, kai Lietuvos katalikai Marijos vardu sau paaukojo Lietuvą, kryžiais, kapais, vienuolynais ir bažnyčiom užėmė beveik visus posūkius, kalvas ir Lietuvos radiją bei televiziją, balsai turėtų gerai girdėtis. Užėmus iškilias Lietuvos vietas tikėjimo objektais neliko vietos ne tik Mokslo muziejui, bet ir Mokslo kampeliui. Lietuvoje tikėjimas baigia uždusinti mokslą, pažangą, kūno ir sąmonės evoliuciją.

Kaune prieš keletą mėnesių kita motina peiliu subadė dukrą aprengusi dirmavonės – katalikiško tikėjimo sutvirtinimo – rūbu . Didelis buvo tikėjimas, bet vis tiek motina dar norėjo jį sutvirtinti.

Prieš keletą metų dar kita motina pasmaugė kelių metukų vaiką . Labai laukė trečią dieną prisikėlimo. Vaikas neprisikėlė, o motiną uždarė į Rokiškio psichiatrinę. Gal dėl per mažo tikėjimo?

 

Nuostabu būti normaliu, natūraliu, atsipalaidavusiu žmogumi. Netikinčiu, o žinančiu, gyvenančiu, medituojančiu. Kol kas negirdėta, kad tikras meditatorius medžiotų, gertų, muštų vaikus ar moteris, tikėtų, žudytų, narkotizuotųsi, meluotų, vogtų. Meditatorius mokosi, kuria, myli, dalijasi...

Meilė, tiesa ir laisvė tiesiog teka per meditatorių. Tai daugiau nei galima tikėti ar tikėtis. O pavasaris tai dar pagražina, pagyvina, įkvepia.

Ir jums to linkėčiau.

Prem

Komentaras į 2007-04-06 d. Delfi straipsnį "Sūnų nužudymu įtariama motina atgailauja areštinėje".

Atnaujinta 2007-04-13






Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright information



Naujienos