LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Trečiojo (astralinio) kūno įsisąmoninimas ir spalvos*

<...>

Jei pradėsite suprasti trečiojo kūno vibracijas, jūs pradėsite patirti labai unikalius potyrius. Tuomet galėsite iš karto, pažiūrėjęs į asmenį, pasakyti, kokios vibracijos jį supa. Kadangi jūs nesate įsisąmoninę savo pačių vibracijų, tai jums neįmanoma tai atpažinti ir kitame asmenyje; vibracijos, kurias išspinduliuoja trečiasis kūnas, yra susirinkusios apie kiekvieno asmens galvą.

  

Aureolė, pavaizduota Budos, Mahaviros, Ramos ir Krišnos atvaizduose, yra aura, matoma aplink jų galvas. Buvo atrasta, kad pastarosios turi specifines spalvas. Jei trečiojo kūno potyriai bus teisingi, tuomet jūs pradėsite matyti šias spalvas. Kai pradėsite matyti šias spalvas, jūs matysite ne tik savo, bet ir kitų spalvas.

Iš tikrųjų kuo giliau pradedame matyti save, tuo giliau pamatome ir kitų vidų - tuo pačiu mastu. Dėl to, kad mes pažįstame tik savo fizinį kūną, matome tik fizinį ir kitų kūną. Tą dieną, kai pamatysime savo pačių eterinį kūną, mes įsisąmoninsime ir kitus eterinius kūnus.

Prieš tai, kol supyksite, jūs iš anksto galėsite sužinoti, kad tampate piktu. Iki tol, kol išreiškiate meilę, gali būti lengvai išpranašauta, kad jūs ruošiatės meilei. Tai, ką mes vadiname kitų jausmų pažinimu, nėra jau toks didelis dalykas. Pradedant įsisąmoninti savo paties emocinį kūną, pasidaro lengva suvokti ir kitų jausmus, nes mes pradedame matyti visus šiuos svyravimus. Prabudusiame trečiajame plane visi dalykai pasidaro labai aiškūs, nes tuomet galime matyti ir asmenybės spalvas.

Sadhu ir sanjasinų rūbų spalvos buvo parinktos pagal trečiajame kūne matomas spalvas. Pasirinkimas kiekvienu atveju buvo skirtingas ir atitiko tai, kokį kūną buvo norima pabrėžti. Pavyzdžiui, Buda pasirinko geltoną spalvą, nes jis akcentavo septintąjį kūną. Aura aplink žmogų, kuris pasiekė septintąjį planą, yra geltona, todėl Buda parinko savo bhikhu geltoną spalvą. Dėl šios spalvos budistų bhikhu buvo sunku išsilaikyti Indijoje. Geltona spalva yra tapatinama su mirtimi. Iš tikrųjų tai yra mirties spalva, kadangi septintasis planas yra aukščiausios mirties planas. Geltona spalva giliai mumyse yra susijusi su mirtimi.

Oranžinė spalva žadina gyvenimo pojūtį. Todėl oranžiniai apsirengę sanjasinai atrodo žavingesni negu geltonai apsirengę; jie atrodo gyvi. Ši spalva yra kraujo spalva ir tuo pat metu šeštojo kūno auros spalva: tai kylančios saulės spalva.

<...> Nuo trečiojo plano jūs pradėsite matyti spalvas, kurios yra susijusios su subtilių vibracijų jumyse poveikiu. Labai netolimoje ateityje bus galima jas nufotografuoti. Jei jos gali būti matomos plika akimi, tai aišku, kad jos negali ilgai išlikti neapčiuopiamos fotoaparatu. Tuomet mes išlavinsime nuostabią galimybę įvertinti žmones ir jų charakterį.

Vokietijoje yra mąstytojas, kurio vardas Liušeras (Luschev) ir kuris studijavo spalvų poveikį milijonams žmonių. Daugelis Europos ir Amerikos ligonių naudoja jo eksperimentų rezultatus. Spalva, kurią jūs pasirenkate, pasako gilius dalykus apie jūsų asmenybę. Žmogus, kuris serga kokia nors liga, suteikia atitinkamai spalvai prioritetą, sveikas žmogus pasirenka visai kitą spalvą. Ramus žmogus suteikia prioritetą dar kitai spalvai; ambicingas žmogus pasirenka visai kitą spalvą negu neambicingas asmuo. Jūsų pasirinkimas yra užuomina į tai, kas vyksta jūsų trečiajame kūne. Įdomus faktas yra tai, kad jei yra matoma jūsų trečiojo kūno spalva ir jei yra testuojamas jūsų spalvų prioritetas, tuomet išaiškės, kad tai ta pati spalva: jūs pasirenkate spalvą, panašią į tą, kurią spinduliuoja trečiasis jūsų kūnas.

Spalvos turi ypatingą prasmę ir naudą. Anksčiau nebuvo žinoma, kad spalvos turi tokią prasmę ir kad jos netgi išoriškai gali išreikšti daug ką apie jūsų asmenybę. Taip pat nebuvo žinoma, kad spalvų poveikis atsiliepia ir jūsų vidinei asmenybei. Jūs negalite to nepaisyti. Pavyzdžiui, raudona spalva: ji visuomet susijusi su revoliucija. Tai pykčio spalva ir sunku to nepastebėti. Todėl revoliucionieriai iškelia raudonos spalvos simbolius. Raudona aura yra apie labai įpykusio žmogaus galvą. Tai kraujo spalva, tai žudymo spalva, tai pykčio ir griovimo spalva.

Įdomu sužinoti, kad jei viskas kambaryje yra nudažyta raudonai, tuomet visų tų, kurie sėdi tame kambaryje, kraujo spaudimas pakils. Jei žmogus nuolat gyvena raudonos spalvos aplinkoje, jo kraujo spaudimas niekada negali būti normalus. Mėlyna spalva sumažina kraujo spaudimą: tai dangaus ir aukščiausios tylos spalva. Jei aplink jus vyrauja mėlyna spalva, jūsų kraujo spaudimas nukris.

  

Palikime žmogų nuošalyje: jei pripildysime vandeniu mėlyną butelį ir palaikysime jį saulėje, tuomet vandens cheminė sudėtis pasikeis. Vanduo sugeria mėlyną spalvą, kuri keičia jo sudėtį. Šis vanduo veiks žmogaus kraujo spaudimą. Jei aš pripildysiu vandeniu geltoną butelį ir padėsiu saulėje, jo charakteristikos bus visai kitos. Vanduo mėlyname butelyje liks gaivus daug dienų, tuo tarpu vanduo geltoname butelyje greitai pradės dvokti. Geltona spalva yra mirties spalva ir ji disintegruoja daiktus.

Jūs pradėsite matyti šių spalvų ratus aplink save. Tai bus matoma trečiajame plane. Kai įsisąmoninsite šiuos tris kūnus, pats sąmoningumas sukurs harmoniją tarp jų. <...>

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Stebuklo beieškant" (II tomas) galima skaityti (past.: spausdintas knygos tiražas išparduotas). 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos