LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Pradėkite nuo kūno*

Aš supratau, kad jei jūs norite pasiekti aukščiausią sąmoningumą, dieviškumą, savo būtį, jūs turite suprasti du dalykus. Vienas jų yra periferija, meditacijos periferija. Kitas dalykas yra meditacijos centras – meditacijos periferija ir meditacijos centras – arba jūs tai galite vadinti meditacijos kūnu ir meditacijos siela. Šiandien kalbėsiu apie meditacijos periferiją, rytoj aš kalbėsiu apie sielą ar centrą, o poryt kalbėsiu apie meditacijos vaisius. Tik apie šiuos tris dalykus: apie meditacijos periferiją, jos centrą ir vaisius. Kitais žodžiais tariant – apie meditacijos pamatą, pačią meditaciją ir jos atlikimą.

  

Meditacijos pamatas apima tik jūsų periferiją, o jūsų asmenybės periferija yra kūnas. Tokiu būdu meditacijos periferija apima tik kūną. Taigi pirmas žingsnis link meditacijos prasideda nuo jūsų kūno. Atsiminkite, kokie negatyvūs jausmai bebūtų jumyse kūnui, kuriuos jums galbūt įteigė kiti žmonės, juos atmeskite. Kūnas tėra tik instrumentas ir materialiame, ir dvasiniame pasaulyje.

Kūnas nėra nei priešas, nei draugas, tai tik instrumentas, kurį galite naudoti klaidingai arba tinkamai. Per jį jūs galite įsitraukti į materialų gyvenimą arba galite įsitraukti į aukščiausią. Kūnas tėra tik instrumentas. Nepriimkite jokių klaidingų požiūrių. Paprastai žmonės tiki, kad kūnas yra antagonistiškas mums, kad jis yra nuodėmingas, kad jis mūsų priešas ir jį reikia represuoti. Aš sakau, kad tai klaidinga – kūnas nėra nei priešas, nei draugas; jis yra tas, ką iš jo padarėte. Štai kodėl kūnas yra toks misteriškas, toks nepaprastas.

Jeigu kas nors pasaulyje atsitiko klaidingai, tai atsitiko per kūną ir jei kas nors atsitiko tinkamai, tai taip pat atsitiko per kūną. Kūnas tėra tik priemonė, instrumentas.

Meditacijos kelyje būtina pradėti nuo dėmesio kūnui, kadangi jūs negalite keliauti tol, kol instrumentas tvarkingai nesurinktas. Jei kūnas neturi tinkamų sąlygų, jūs negalite keliauti. Taigi pirmas žingsnis yra kūno išvalymas; kuo kūnas švaresnis, tuo lengviau bus keliauti vidun.

Ką reiškia kūno išvalymas? Pirma prasmė yra tokia, kad kūne, kūno sistemoje neturėtų būti trukdymų, blokų, mazgų – tuomet kūnas yra švarus.

Pabandykite suprasti, kaip šie mazgai ir blokai įeina į kūną. Jei kūnas yra be blokų ir jei jame nėra trukdžių, jei jame nėra problemų, kliūčių, tuomet kūnas yra švarus ir padeda jums keliauti vidun. Bet jei jūs esate labai piktas, jei jūs supykote ir to neišreiškėte, tuomet atsiradęs susijaudinimas bus akumuliuotas tam tikroje kūno dalyje ir taps bloku. Jūs galbūt matėte, kaip pyktis priveda prie isterijos, kaip priveda prie ligos. Šiuolaikiniai eksperimentai, kurie buvo daryti su žmogaus kūnu, rodo, kad iš šimto ligų penkiasdešimt procentų atsiranda ne iš kūno, bet iš proto. Šios psichinės ligos tampa trukdymais kūne ir jeigu jie kūne yra, jei kūnas nėra sveikas, tuomet visa kūno sistema tampa kieta ir nešvaria.

Įvairiausios dvasinės mokyklos ir įvairių religijų atstovai darė stebinančius eksperimentus, kad išvalytų kūną. Būtų gerai suprasti šiuos eksperimentus. Jei išbandysite šiuos eksperimentus, jūs per keletą dienų atrasite, koks misteriškas yra jūsų kūnas. Jis nepasirodys jums priešas, tai šventykla, kurioje gyvena dieviškumas. Tuomet tai nebus priešas, o draugas, ir jūs būsite jam dėkingi. Kūnas nėra jūsų. Jis sudarytas iš materijos. Jūs ir jūsų kūnas skiriatės vienas nuo kito. Jūs galite iš savo kūno turėti milžiniškos naudos ir tuomet jausite jam padėką, jūs jausite jam skolą, nes jis taip jus palaikė.

Kūno palaikymas be blokų yra pirmas žingsnis kūnui išvalyti.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-04-01


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos