LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Ojas už laisvę ir lygybę visiems

Visatoje, gamtoje, evoliucijoje - visi lygūs. Gyvybė ir gerovė gimsta ir auga tik ten, kur yra lygybė, balansas, tiesumas. Net palinkę medžiai nuvirsta. Jei bendruomenė,  visuomenė ar valstybė bando palaikyti nelygybę, ji išsigimsta, iškrypsta ir pradeda irti, išnyksta. Taip visuomet jos irsta ten, kur yra tikėjimai ir dievai. Žemės ir dangaus. Sovietinėje Sąjungoje, fašistinėje Vokietijoje, pastaruoju metu Egipte, kitur.

Nekeista, kad nelygybę palaikančiose bendruomenėse,  visuomenėse ir valstybėse panašiai elgiamasi ir LGTB bei naujų progresyvių ir humaniškų religijų atžvilgiu. Tai, kad Lietuva praeityje orientavosi ir vis dar didesnė jos dalis orientuojasi į nelygybę ir tikėjimų moralę, rodo, kad ji žiūri atgal, eina nugara į priekį. Tai nei patogu, nei saugu. Tai retrogradiška. Lietuvoje Europos Sąjungos pinigai, gauti tolerancijos ir lygybės plėtrai, supažindinimui su naujais judėjimais ir religijomis, partijų ir valdžios panaudojami demagogijai ir diskriminacijos priedangai. Iš motinų per apgaulę, teisinę prievartą ir melą atimtos dukrytės atiduodamos vyrams ir kunigams, merginos kišamos į psichiatrines, motinos, atėmus dukrytes, grūdamos į kalėjimus.

Visi tikėjimai išnyksta. Ar išnyks su tikėjimu ir valstybė, šalis, priklauso, ar ji nuo jo atsitrauks, jį paliks.

Lietuvoje iki lygybės vis dar kiek iki dangaus. Žr. Inkvizicija Lietuvoje . Konstitucijoje nėra išskirtų rasių, gyvūnų ar tautų. Bet užtat išskirti tikėjimai. Su jais ateina ir korupcija. Kuo valstybė labiau tikinti, tuo ji korumpuotesnė.

Virš visų tikėjimų Lietuvos konstitucijoje išskirta katalikybė, kaip fašistiniais laikais – Vokietija, ar sovietiniais - komunistų partija. Faktiškai nuo Lietuvos paaukojimo Marijai  1992 metais prasidėjo Lietuvos nuopuolis, atsilikimas nuo Estijos ir Latvijos... Pradėjo daugėti savižudybių, alkoholizmo, narkomanijos, pedofilijos...

Meditacijos centras Ojas 2013-07-27 dalyvavo LGTB organizuotose eitynėse Vilniuje "Už Lygybę". Dalyvių apsaugojimui valdžia kai kur įrengė tvoras. Šį kartą, kaip reta, valdžia ir ypač policija dirbo atsakingai, darniai. Tiko ištarti: "Mes mylime policiją".

 

Eitynių energija buvo aukšta, įkvepianti. Dalyvių nuotaika - šventiška, puiki. Antiprotestantų - agresyvi, nyki.

 

Ojas iššūkiai eitynėse už lygybę:

Mylėkime ten, kur esame.

Diskriminacija ir depresija – vakar, lygybė ir šventė  - čia ir dabar.

Jūs už rykštę? Mes už vaivorykštę!

Medis - sėklos prisikėlimas, meditacija - sielos.

Meditacija – sveikata kūnui, laimė - protui, meilė ir ramybė - sielai.

Revoliucija – nuo meilės link LGTB, evoliucija – nuo LGTB link meilės.

Rojus – meditacija Lietuvoje.

Mylėkim Žemę, Lietuvą ir LGTB čia ir dabar.

Lietuvos meilė meditatorėms: dukrytes kunigams, merginas į psichiatrinę, lyderį, motiną į kalėjimą arba .....

Lietuva meditatoriui  - kaip Sibiras lietuviui.

Sibiras lietuviui - Lietuva meditatoriui?

Lygybė ir laisvė – rojus žemėje.

Kryžius - užmuštas medis, tikėjimas - užmušta religija.

Švęskime lygybę jau dabar.

Malda - meilė saviesiems, meditacija – meilė visiems.

Lygybė ir laisvė - dvasingumo ir gerovės šaknys.

Tikėjimas - apeigos, religija - dvasios mokslas ir tiesa.

Pavasaris - sėklos prisikėlimas, meditacija - sielos.

Geriau mylintis velnias nei pavydus dievas. [Dievas ir Dekalogas 2: "Esu pavydus Dievas."]

Jūs už meilę saviems, mes už meilę visiems.

Kabliukas - išganymas žuviai, bažnyčia - išganymas tikinčiam.

Malda - yra kūno/sielos šokas, meditacija - kūno/sielos šokis.

Dievas – senelis šaltis suaugusiems.

Transparency International, 2013: Lietuva - pirmūnė korupcijoje. Ir katalikybėje.

Silicio slėnis medituoja! Lietuva – į bažnyčios kalnelius ar į Silicio slėnį?  

Geriau mylintis LGTB-uolis nei pikti KUOKA ir GRAŽUOLIS.

Iš lygybės Kosmose ir Žemėje gimė mokslas ir religija. Iš tikėjimų - Saulės sukimasis aplink Žemę, diskriminacija ir nelaimės.

Let's love there, where we are

Discrimination and depression – nowhere, equality and celebration – now here.

Are you for rods? We are for rainbow!

Tree – resurrection of seed, meditation – resurrection of soul.

Meditation – wellbeing for body, happiness for mind, love and silence for soul.

Revolution – from love to LGTB, evolution – from LGTB to love.

Paradise – meditation in Lithuania.

Let us love Earth, Lithuania and LGTB here and now.

Love of Lithuania to meditating women: little daughters to priests; girls to mental hospitals; leader,  mothers to prison or…

Lithuanian to a meditator is as Siberia to Lithuanian.

Siberia to Lithuanian like Lithuania to meditator?

Equality and freedom – paradise on the Earth.

 

Prayer – love for nobody, meditation – love for everybody.

Equality and freedom – roots of spirituality and prosperity.

Faith – rituals, religion – science of spirit and truth.

 

 

 

 

 

 

Prayer – a shock of body/soul, meditation – a dance of body/soul.

God – Santa Claus for adults.

Transparency International, 2013: Lithuania – an achiever in corruption. And in the Catholicism.

Better Make Love Not War

Atnaujinta 2013-10-27


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos