LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija pasaulyje / Visuomenė

Niekdarių ir korumpierių nemaitinkime ir apie juos skaidriai informuokime

 

UAB Litechnija niekdariškumas. Impulsą pasidžiaugti grybais, bendru derliumi ir laisvėjančia Lietuva, bei prisidėti transformuojant niekdarystę į geradarystę, purvą į lotosą ir pyktį į džiaugsmą davė žoliapjovės  pardavėjai – niekdariai UAB "Litechnija". Visi galime būti geresni, gražesni, sveikesni ir turtingesni. Tinkamu būdu. Tai mūsų kelias. Taip auga derlius, kuriasi ir evoliucionuoja pasaulis, taip laimingėja žmogus. Tam reikia elgtis ne iš minties ar tikėjimo, o iš visumos ir sąmonės. Jautriai ir subalansuotai. Kitaip viskas sugriūva. Gerovę visuomet kuria ir džiugina tiesa ir laisvė.

 

Šiuo atveju niekdarystę dar reikia transformuoti, nes ji dar tęsiasi. Niekdariai – UAB "Litechnija" - generalinis direktorius Stasys Bubėnas, savininkai Stasys Bubėnas, Audrius Bubėnas ir Lina Lokė, šalis gamintoja – Kinija.  Niekdariai pardavė mums žoliapjovę – beveik visišką niekalą pagal naudojimą, remontą, gamybą, elgesį ir, atrodo, pagal patį veikimo principą. Tiesa iš mūsų lūpų ir rankų galimai padės jiems paleisti tikėjimus ir grįžti į realybę. Paveikslėlyje niekdarių niekalas - žoliapjovė AGMA EF-135, kurią meditacijos centrui Ojas UAB "Litechnija" pardavė 2013 gegužę. Apie tai - publikacijos pabaigoje.

Prie šių niekdarių reikia pridėti dar nemažą būrį kitų niekdarių ir korumpierių.

Lietuva ir korupcija. Žinia, net rinkdami grybus neimame blogų, sukirmijusių, o ką jau kalbėti apie daiktus, kuriuos perkame. Nėra lengva apsisaugoti nuo niekdarių, kai valdžia beveik viską slepia, korumpuotai į valdžią kiša savuosius ir per dažnai meluoja. Deja, dėl to ir kai kurios privačios įmonės tuo naudojasi ir sudaro su valdžia tandemus. Tai rodo mano asmeninis patyrimas ir tai, kaip valdžia elgiasi su kitomis įmonėmis bei asmenimis. Todėl kreiptis tiesiogiai į LR teisėtvarką yra beveik tuščias dalykas. Mes kreipėmės į teisėtvarką dėl žurnalo Cosmopolitan šmeižikiškos informacijos, dėl korumpuotos LESTO, VMI veiklos (žr. inkvizitorių ir korumpierių Suvestinę) ir pnš. Kreiptis į ją Lietuvoje galima tik, jei tai yra smulkus reikalas, nepaliečia jų interesų arba numatoma eiti iki EŽTT. Kitaip reikia niekdarių ir korumpuotų valdžiažmogių tiesiog nemaitinti ir apie juos informuoti. Skaidriai. Mes tai įvairiai patikrinome, tarp jų net ir su paukščiais. Matomumas ir skaidrumas labai veikia tiek paukščius, gyvūnus, tiek ir žmones. Taip eina egzistencija su tiesa ir laisve pakeliui nuversdama visus tikėjimus, demagogijas, diktatorius ir kitokius niekdarius bei piktadarius.

Valdžios melagingumą ir korupciją visų pirma rodo korupcijos suvokimo indeksas (KSI), dėl ko Lietuva, 2014 metais turinti KSI, lygų 58, yra pasaulio šalių tarpe 39 vietoje (2014-58-39), o ankstesniais metais dar žemiau - 2013-57-43, 2012-54-48 atitinkamai. Jau daug metų tarp mažiausiai korumpuotų šalių, faktiškai iki 20 vietos ir net toliau beveik nėra šalių su vyraujančiu katalikišku tikėjimu. Su aukštu KSI yra protestantai ar budistai, bet ne katalikai ar musulmonai. Per daugelį metų pirmose vietose puikuojasi Danija, Naujoji Zelandija, Suomija, Švedija, Norvegija, Singapūras ir t.t. Tai lengva sužinoti paguglinus.

Kaip minėjome, dėl Lietuvos valdžios  ir teismų korumpuotumo į juos nesikreipėme. Teisybės dėlei reikėtų pažymėti, kad su konservatorių atitraukimu nuo valdžios ir pinigų, padėtis po truputį gerėja ir KSI auga, bet padėtis yra dar daug blogesnė nei protestantiškoje ir daug mažiau  tikinčioje Estijoje - 2014-69-26, 2013-68-28 ir 2012-64-32 atitinkamai. Estijos padėtį gerina ir didesnis netikinčiųjų arba bent logiškai mąstančių žmonių procentas. Mūsų vidus ir tikrieji atsakymai prasideda anapus logikos lygybėje ir relaksacijoje. Tikėjimas visuomet ir visur eina kartu su korupcija, asmeniškumais ir lokalumu.

VMI abuojumas ir korupcija. Pakeliui pateiksiu vieną iš paskutinių valdžios siauraprotiško, trumparegiško ir korumpuoto elgesio pavyzdžių.  Aš konsultuoju mokslo, technologijų, vadybos ir teisės klausimais Estetinės odontologijos centrą "VivaDens" (toliau – VD). VMI valdžiažmogiams pasirodė, kad VD 2015 metais nesumokėjo apie 2700 eurų mokesčių. Todėl jie pagrasino, jei VD neatidėliotinai nesumokės neaiškios apie 2700 Eur "skolos", jie ją daugiariopai  rezervuos. Nesvarbu, kad jie nežino kodėl, kada ir už ką. Bet pagal jų valdišką programėlę, tokius skaičius rodo monitorius. Atsakingų darbuotojų VMI nėra ir neaišku, kada jie bus VMI ir prote. Širdyje jie, matyt, niekada nėra buvę. O tai didelė nelaimė. VD buhalterė klaidų ieško, bet be VMI pagalbos neranda.

Žemiau pateikiame keletą VD bendravimo su VMI faktų: "

  1. VMI darbuotoja Jolanta Zubko informavo, kad dėl užblokuotų pinigų ir skolų derinimo reikia kreiptis į VivaDens kuruojančią inspektorę Laimutę Andriuškevičienę tel. 8 5 2687718;
  2. inspektorė Laimutė Andriuškevičienė informavo, kad VivaDens kuruoja ne ji, ir nusiuntė pas inspektorę Jurgitą Danytę, tel.  8 5 2687753;
  3. inspektorė Jurgita Danytė darbo valandomis nekėlė ragelio; skambinome bent keturis kartus skirtingu laiku. Perskambinus tel. 1882 Jolanta Zubko informavo, kad VMI nežino, koks Jurgitos Danytės darbo laikas, galbūt ji atostogauja, ir nežino, kada galima jai prisiskambinti; tačiau nusiuntė į informacinį skyrių pas inspektorę Jurgą Budrenienę;
  4. Jurga Budrenienė pasakė, kad ji tik vykdo įsakymus, o įsakymą išieškoti iš VivaDens lėšas pasirašė išieškojimo skyriaus inspektorius Vitas Mazietis ir nukreipė pas jį;
  5. Inspektorius Vitas Mazietis informavo, kad VMI skaičiuoja ne žmonės, o kompiuteriai, be to, jis irgi tik vykdo pavedimus (aiškinamės, kas duoda pavedimus) ir sakė, kad reikia kreiptis į  mokestinių prievolių skyrių ir aiškintis su VMI buhalterija, tai yra su VivaDens kuruojančia inspektore Jurgita Danyte, kuri nekelia telefono ragelio ir VMI nežino, kada jos darbo laikas ir ar iš viso ji šiuo metu dirba VMI."

Toliau grįžti į p.1,...,5.

Aš VD vadovei pasiūliau mokesčių nemokėti tol, kol nebus aišku, kas klysta. Tai keletos dienų reikalas. Viena, išsiaiškinsime VMI kompetenciją ir žmogiškumą, ir antra, pasitikrinsime savo, mūsų pačių vadybininkų ir buhalterės kompetencijas ir atsakingumą.  Geriau pasitikrinti, kai nereikia skubėti ir niekas nedega. Tik atrodo, kad dega – pratybos ar klaida. Tuo labiau, kad VD visuomet laiku sumoka mokesčius ir sąskaitose lėšų yra daug daugiau nei reikia VMI. Be to, VD kasmet sumoka virš milijono litų mokesčių, kas odontologinėse klinikose yra gana nepaprasta. Man niekur nepavyko rasti odontologinių klinikų gydytojų ir jų mokesčių dydžių. Jiems esant lengvai matytume, kiek vienas gydytojas klinikoje vidutiniškai gauna pajamų ir kiek sumoka mokesčių. Jiems esant lengvai matytume skaidrius ir korumpuotus valdininkus ir klinikas. Kitaip korumpuota valdžia gali manipuliuoti skaičiukais  ir globoti saviškius. Žinia, korupciją seka šešėlis. Bet priežastis – korupcijoje.

VMI niekaip raštu nei atsiuntė, nei pagrindė, kiek ir kodėl turi mokėti VD. Mat tam reikalingas atsakingumas ir protas. O jų, pagal faktus, nei širdies VMI neturi.

Valdžios korupcija ir katalikybė. Valstybinė mokesčių inspekcija ir anksčiau yra rodžiusi kvailas ambicijas, bet asmeniškai prieš mane. 2003 metais baudė 1000 litų, kad vedu meditacijas ir naudojuosi meditatorių sudedamais indėliais.  Mat meditacijos centras Ojas 2003 m. dėl valdžios kaltės nebuvo įregistruotas ir jie galėjo mane reketuoti. Teismai iki aukščiausio entuziastingai pritarė VMI katalikiškumui, nes katalikybėje esi kaltas jau todėl, kad gimei. Tai gimtoji nuodėmė. Nemokėti mokesčių leidžiama tik katalikų tikintiesiems ir kunigams, nes jie iš karto sutinka, kad kalti, ir atsiduoda išganymui ir korupcijai. Ir indulgencijai.  Katalikų nemokumą turi apmokėti meditatoriai ir panašūs į juos.

Be to, padavus dokumentus įregistruoti Oją, katalikai ministerijose, teismuose ir kitur meditatorius tampė po teismus, iš motinų atiminėjo vaikus, kišo į psichiatrines. Dalį jų nusikaltimų galima rasti suvestinėje). Jie tęsiasi šimtmečiais ir dabar. Nuo olimpiadų uždraudimo ketvirtame amžiuje ir kryžiaus karų iki inkvizicijos, ir po to nuo indulgencijų iki pedofilijos. Neseniai popiežius Pranciškus JAV pareiškė, kad Dievas, dėl to, kad kunigų, vyskupų ir popiežių pedofilija išaiškėjo ir reikia atsakyti, verkia. Tikintiesiems graudu, kai Dievas verkia. Beveik kiekvienam. Iki tol niekas Dievo veido nebuvo matęs. Dabar ir ašaras įžiūri. Neklystančio popiežiaus pasakomis turi tikėti visi tikintieji.

Per teismus meditacijos centrą Ojas 2005 m. užregistravo ir išaiškėjo, kad katalikai bausdami meditatorius buvo neteisūs ir neturi jokių neigiamų faktų apie Ojas, tik šmeižimus ir melus. O taip reikėjo ir buvo tikėtasi. Nuo eilinių katalikų iki katalikų vado kardinolo A.J. Bačkio ir kataliko prezidento V.Adamkaus. Šis dėl nesusigaudymo, kas Lietuvoje vyksta, į Oją net saugumiečius atsiuntė. Dėl dvigubo melo. Ir susigaudęs neatsiprašė. Greičiau, taip ir nesusigaudė. Generalinė prokuratūra susizgribo ir apsisuko namo anksčiau.

Lietuviškai katalikiškas trolinimas
 Lietuviškai katalikiškas trolinimas

Istorija, unikali savo kvailumu ir dvigubu suktumu, atsitiko 2000 metais, kai beveik turėjo antrą kartą ateiti Jėzus. Reikėjo įpūsti baimės ir tikėjimo Lietuvos žmonėms. Aplink turėjo tvyroti nerimas ir nežinia. Sektos puola Lietuvą. Lietuvą išgelbės katalikai. Lietuvą reikėjo ir modernizuoti, ir grąžinti prie Jėzaus. Uždaviniai ne iš lengvųjų. Todėl vieni krikščionys su Vytautu Bogušiu priešakyje įkūrė Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungą, kiti tempė Lietuvą link Jėzaus ir juodojo humoro pavyzdžiu, kaip fašistai ir komunistai, dienraštyje "Lietuvos Aidas" paskelbė sveikinimą neva Osho meditacijos centro "Odžas" vardu. Pasipiktinęs Bogušis kreipėsi į saugumą, generalinę prokuratūrą ir prezidentą. Lietuvoje turi būti tvarka, katalikiška. Kariai pradėjo žygiuoti nurodytomis kryptimis.

Įregistravus Oją neteisėtą ir neteisingą baudą 1000 Lt buvo galima atsiimti, bet per pusę metų. Mes to nežinojome. Tai liko kaip VMI vadų nuopelnas. Galimiems ateities apdovanojimams. Ypač juos mėgo buvęs LR prezidentas V.Adamkus. Pagal kiekį, atrodo, net labiau nei komunistų partijos generalinis sekretorius L.Brežnevas.

Lietuviškai katalikiškas  mokesčių skaičiuotuvas 
Lietuviškai katalikiškas mokesčių skaičiuotuvas 

VMI diktatoriškumas ir plėšikiškumas. Grįžkime prie niekdarių ir piktadarių. Nesumokėjus nemokšiškos ir nepagrįstos lieptos baudos antradienį, jau ketvirtadienį VMI užblokavo visose VD sąskaitose po 2700 Eurų. Keletą kartų daugiau nei reikia, nei būtų protinga, proporcinga ir teisinga. Mat jų korumpuotų valdininkų užsakyta ir priimta programėlė taip skaičiuoja, tokius skaičiukus jų korupcinė programėlė rodo, o atsakingo ir susigaudančio kas ir prie ko VMI nėra.

Prisiminiau, kad anuomet, kai asmeniškai baudė ir buvom susitikę su VMI viršininko pavaduotoju Mindaugu Almantu, šis per pusvalandį sugebėjo susigaudyti šmeižimuose ir nemokšiškume, pasitikslinti ir pakeisti nuomonę – vieną mintį kita. Teisingesne. Dabar atrodo tokio protingo, kuris sugebėtų sudėlioti kelias mintis ir pamatyti kas ir kaip veikia ar programuoja, nėra. Mat gyvenime veikia logika, o tikėjimas tinka tik šou, politikai ir tikėjimui, o visur kitur trukdo. Kita vertus, į tai dar neįsijungė VMI galva ir dar galimai koks nors protingesnis VMI specialistas. Jei VMI veikia, tai bent vienas turėtų būti. Tikėtina, kad VMI ras ir būrį sveiko proto darbuotojų, kurie ištaisys padėtį ir toliau kvailios mažiau.

VMI daugiariopą rezervaciją pralaikė šešias dienas. Šeštą dieną, kitos savaitės trečiadienį, sumą nuskaičiavo iš vienos sąskaitos, kitas atblokavo. VD mes tokiam reketui buvome pasiruošę, bet vidutiniam mokesčių mokėtojui tai gali būti didžiulis stresas ar net krizė. Noras pabėgti iš Lietuvos. O ketvirtadienio ryte VD buhalterė pranešė, kad 2015 metų pradžioje keičiantis Lietuvos valiutai iš litų į eurą per klaidą deklaravo sausio mėnesio mokesčius ne eurais, o litais ir dėl to VMI pasirodė, kad VD nesumokėjo mokesčių. Dabar klaidą ištaisė per VMI programėlę. Rezultatas turėtų pasirodyti per penkias dienas. Tiesos dėlei, turime pasakyti, kad ir iki šios permokos, VD buvo permokėjęs keletą tūkstančių eurų mokesčių keletui mėnesių į priekį. O ši permoka tik dar padidino VD mokesčių permoką. Išsiaiškinti vėliau - geriau, nei niekad, bet geriausiai – laiku ir žmoniškai.

Pagrindiniai VMI nemokšiškumo ir korupcijos bruožai yra du: diktatoriškas abuojumas ir plėšikiška rezervacija. Bent jau mes patys pažinome VMI geriau ir dabar žinome, kas gali nutikti sunkiomis sąlygomis. O pakeliui giname ir viešąjį interesą, ir apie VMI abuojumą, diktatoriškumą ir plėšikiškumą informuojame suinteresuotus asmenis ir visuomenę.

Vaistai nuo niekdarių ir korumpierių. Meditatorių ir specialistų matymu yra dvi pagrindinės priemonės pakeisti privačių įmonių, tokių kaip UAB"Litechnija"  ir valdiškų įstaigų, tokių kaip VMI, SODRA, teismai, antstoliai ir pan., plėšikiškas ir diktatoriškas nuostatas į humaniškas ir kooperatyvias – parazitų nemaitinimas  ir skaidri informacija apie juos. Malonu, kad tai yra neprievartinės ir humaniškos priemonės. Su jomis eina visa egzistencija ir nekovodama laimi. Tada parazitai nesidaugina ir natūraliai išnyksta. O mums, gal būt, nereikės evakuotis į mažiau infekuotas parazitais ir diktatoriais, į žmoniškesnes šalis. Į šalis su didesniu jautrumu ir mažesne korupcija.

Toliau bendrai transformuokime purvą į lotosą, korupciją į skaidrumą, pyktį į džiaugsmą ir niekdarius į geradarius.

 

Skelbimas

 

Parduodame naudojimui, metalo laužui arba atiduosime veltui beveik visišką niekalą – mažai naudotą žoliapjovę AGMA EF-135 (Pardavėjas – UAB"Litechnija", generalinis direktorius Stasys Bubėnas, šalis gamintoja – Kinija), savininkai Stasys Bubėnas, Audrius Bubėnas, Lina Lokė. Žoliapjovės pirkimo, naudojimo ir remonto istorija tokia:

- Pirkta 2013-05 iš UAB "Litechnija" už 2645 Lt (766,05 Eur);

- Per 2013 m. sezoną dirbta 27 val. ir nupjauta 6,6 ha žolės.

- Per 2013 m. atliktas garantinis remontas - pakeistas sulūžęs volo laikiklis; 2013-12 mėn. pakeisti veleno guoliai;

- 2014m. sezono pradžioje žoliapjovė vibravo, barškėjo. Apžiūrėję žoliapjovę aptikome, kad reikia pakeisti visus plaktukus ir juos tvirtinančius varžtus dėl visiško susidėvėjimo, žr. foto 1. Taip išsidėvėję plaktukai pradeda liesti apsauginę skardą ir kelia triukšmą.

Be to, žoliapjovė dirba garsiai (90dB), kaimynai skundėsi triukšmu: "kai dirbat su žoliapjove garsas girdisi visam kaime". Kaimynai tuomet stengėsi lauke nebūti.

Foto 1. 
Foto 1. 

2014 m. sezono pradžioje bei viduryje iš UAB "Litechnija" nupirkti ir pakeisti visi  plaktukai 24 vnt.x15Lt/vnt = 360 Lt  (~104 Eur)  ir juos laikantys varžtai, veržlės. Vien tik medžiagos su transporto išlaidomis kainavo 500 Lt (~145 Eur). Panašiai tiek kainuoja darbo kaštai. Pirkdami iš Litechnijos plaktukus klausėme, gal netinkamai eksploatuojame, kad taip greitai reikia keisti. Tačiau atsakymo, kad netinkamai eksploatuojame negavome. Taip pat tuo metu UAB "Litechnija" atsisakė parodyti, kaip "tinkamai" eksploatuoti žoliapjovę, motyvuodami, jog turime mokytis patys.

Per 2014 m. dirbome su žoliapjove 19 val. ir nupjovėme 2,8 ha žolės. 2014 m. sezono pabaigoje apžiūrėjus, matėsi, kad plaktukai ir varžtai vėl gerokai susidėvėję, žr. foto 2.

Foto 2. 
Foto 2. 

Prieš perkant žoliapjovę UAB "Litechnija"  neįspėjo mūsų dėl, ir mažai naudojant, labai didelių eksploatacijos ir remonto kaštų (apie 300 Eur - 1000 Lt sezonui, apie 38% prekės kainos). Tokią žoliapjovę nepadoru ir negalima vadinti preke, nes tai yra parazitas, niekalas, kuris tik ryja lėšas, energiją ir laiką.

2015 m. pradžioje naujam 2015 m sezonui vėl reikėjo pakeist visus plaktukus bei varžtus.

2015-06-24 žiūrėjome ką daryti. Taisyti tą niekalą ar pirkti naują geresnę žoliapjovę, pas tuos pačius pardavėjus ar pas kitus ir parašėme pretenziją  UAB "Litechnijai, gen. direktoriui Stasiui Bubėnui  "Dėl nekokybiškos žoliapjovės", prašydami priimti atgal ją ir grąžinti pusę už ją sumokėtų pinigų arba parduoti kokybiškai dirbančią žoliapjovę, iš kainos išskaičiuojant pusę sumokėtos žoliapjovės kainos (priedas 1).

Stasys Bubėnas žodžiu pažadėjo per savaitę pademonstruoti "stebuklą" – atsiųsti apmokamą meistrą, kuris parodys, kaip mūsų patyrimu žoliapjovė-niekalas virsta "auksu", tačiau sutartu laiku nei atsiuntė meistrą, nei informavo, kad neatsiųs. Vietoj to 2015-07-01 atsiuntė neatsakingą Atsakymą (priedas 2). Todėl po to nusprendėme su žoliapjove daugiau nedirbti ir pirkti naują. Nusipirkome normalią ne iš UAB "Litechnija"  ir džiaugiamės kokybišku, lengvu darbu.

Pradinė mažai naudotos UAB "Litechnijos" žoliapjovės-niekalo kaina dešimtadalis jos pirkimo kainos - 75 Eur. Jei niekas nenupirks, tai su dėkingumu kainą mažinsime ir, galimai, atiduosime veltui. Į žoliapjovę gali pretenduoti ir niekdariai UAB "Litechnija", generalinis direktorius Stasys Bubėnas, savininkai Stasys Bubėnas, Audrius Bubėnas, Lina Lokė.

Numatoma, kad ši, deja vis dar nereta Lietuvoje situacija bus skaidri, transformatyvi ir parodys bei atneš atsakingumą, turtus ir laimę visoms pusėms.

Mūsų ir, ko gero, UAB „Litechnijos“ žoliapjovės-niekalo pardavėjo džiaugsmui žoliapjovę nupirko už dešimtadalį pirkimo kainos per savaitę. Tegul visus brokdarius, kai jie taisosi ir humaniškėja, ir visus skaitytojus lydi turtai, sveikata ir laimė. Tai yra natūralu ir mūsų rankose.

Su meile,

Meditacijos meistras Prembuda (T.dr. Mečislovas Vrubliauskas), 2015-10-22,
Papildyta pabaiga 2016-03-30

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos