LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba apie karmos ir likimo keitimą

Karmos veikimas gyvenimų sekai*

2 dalis iš 3

Reikalavimai ir kontr-reikalavimai sukurti duodant ir imant. Jei tarp asmenų buvo davimas-ėmimas, tai tarp jų susikuria karminiai ir sanskariniai ryšiai bei reikalavimai- ir kontr-reikalavimai. Kai asmuo duoda su savanaudišku motyvu, tai jį suriša taip pat, kaip ir asmenį, kuris ima su atskirumo jausmu. Surišantys davimo ir ėmimo poelgiai nebūtinai yra tik materialiame plane keičiantis prekėmis ar pinigais, ar atliekant fizinius darbus. Tai gali būti ir keitimasis požiūriais bei jausmais.

Materijoje veiksmas sukuria atoveiksmį. Taip yra prote ir dvasioje
Materijoje veiksmas sukuria atoveiksmį. Taip yra prote ir dvasioje

 

Interferencijos karma. Jei asmuo skiria pagarbą šventajam aukštesniuose planuose, jis sukuria reikalavimą jam, ir net jei šventasis pereidinėja vidinius planus ir keliauja Keliu, jis turi lukterėti ir suteikti atitinkamą pagalbą, kad gerbiantįjį asmenį atvestų iki savo paties pasiekto taško Kelyje. Skirti pagarbą šventajam tolygu interferencijos karmai. Nors pagarba, kaip tokia, yra geras dalykas gauti, ją gaudamas šventasis gali turėti stabtelėti Kelyje, kol jis padės pas jį atėjusiam ir pagarbą davusiam asmeniui. 

 

Sielų atsakingumas. Greitas ir tikras sielų atsakingumas pasireiškia dėsniu, kad neapykanta sukelia neapykantą, troškimai sukelia troškimus, meilė gimdo meilę. Šis dėsnis veikia ne tik viename gyvenime, bet ir per kelis gyvenimus. Asmuo jaučia polinkį nekęsti ar bijoti priešo iš praėjusių gyvenimų, nors šis gyvenimas tokiai nuostatai neduoda jokių matomų priežasčių. Tokiu pat būdu, be jokių matomų priežasčių šiame gyvenime, asmuo jaučia polinkį mylėti ir padėti draugui iš praėjusių gyvenimų. Daugeliu atvejų asmuo gali nesuprasti tokių nepaaiškinamų požiūrių priežasčių, bet tai nereiškia, kad tam priežasčių nėra. Daugelis dalykų, kurie atrodo nesuprantami paviršiuje, tampa aiškūs, kai jie yra peržiūrimi iš praėjusių gyvenimų atsineštų karminių saitų šviesoje.

  

 

 

 

Karmos dėsnis yra veiksmo ir atoveiksmio dėsnis. Karmos dėsnis yra dėsnis, pasireiškiantis per nuolat kintančius abipusius atsakus, kurie tęsiasi ten, kur keletas individualių sielų reiškiasi įprastiniame pasaulyje. Tai ego-protų atsakingumo pasekmė. Ritmas, kuriuo dvi sielos pradeda savo santykį, inertiškai tęsiasi tol, kol siela per šviežią inteligentišką karmą pakeičia ritmą ir pakelia jį į aukštesnę kokybę.

 

 

 

 

Laisvė nuo karmos. Kaip taisyklė, sukaupta karma turi tam tikrą savo inertiškumą. Ji nekeičia savo energijos kiekio pobūdžio, jei tam nėra specialios priežasties. Iki karmos sukūrimo, individas turi tam tikrą laisvę rinktis, kaip bus; bet po to, kai karma jau yra apibrėžta, tai tampa faktoriumi, kuris negali būti ignoruotas ir kuris turi būti subalansuotas per pasekmes, kurias jis iššaukia, arba neutralizuotas šviežia išlyginančia karma.

 

Likimas. Malonumas ir skausmas, patiriami gyvenant žemėje, sėkmė ar nesėkmė, rezultatai ir trukdžiai, gyvenime pasirodantys kaip draugai ir priešai – visus juos lemia praėjusių gyvenimų karma.  Karminis dėsnis populiariai yra vadinamas likimu. Bet likimas nėra kažkoks svetimas išnaudojantis principas. Likimas yra paties žmogaus nuosavas kūrinys, sekantis jį iš praėjusiųjų gyvenimų; ir lygiai kaip jis buvo sukurtas per praeities veiksmus, taip pat jis gali būti pakeistas, performuotas ir netgi anuliuotas per dabartinio gyvenimo veiksmus.

 


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part VI
 
Vertė Meditacijos centras Ojas, Ma Ahina

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos