LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

zmogus.gif
1999 Nr.7

Ošo meditacijos centro "Ojas"
lyderis Mečislovas Vrubliauskas

MEDITACIJOS PRAKTIKA

    Gal prieš penketą metų viena sufijų maldininkė man lyg ir papriekaištavo: "Tu, Mečislovai, visuomet atrodai laimingas. Tai kelia įtarimą." Laimė, džiaugsmas, meilė manyje nuo to laiko nesumažėjo. Atvirkščiai, atrodo, kad laimė, džiaugsmas ir meilė tik ir ieško, kaip galėtų pasireikšti. Bet žmonės nuo jų užsidarę. Žmonės nuo pat ryto nusiteikia susierzinimui, įtarumui, kovai. Tuomet subtilioji, dieviškoji energija negali pro juos pratekėti, nes jie nusiteikę grubiai, žemai energijai. Visa erdvė, visas pasaulis išorėje ir viduje pilnas įvairiausių energijų, informacijos, pasąmoninių ir sąmoningų impulsų. Kam nusiteiksi, taip ir jausiesi.

    Aš iš tikrųjų jaučiuosi gerai. Nėra kokių nors egzistencinių kliūčių, dėl ko reikėtų jaustis blogai. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko mane aplenkia ligos, nelaimės, yra tai, kad aš medituoju. Aš gyvenu šiek tiek kitaip nei dauguma žmonių, aš gyvenu šiek tiek sąmoningiau ir sąmoningumo ugdymui specialiai skiriu šiek tiek laiko, energijos, dėmesio. Bet matau, kad kiekvienas gali jaustis gerai, būti laimingesnis. Be to, žmonės sako ir elgiasi taip, lyg jiems būtų geriau šalia manęs. Bet, mieli žmonės, jūs visi galite jaustis daug geriau. Pabandykime išsiaiškinti, dėl ko mes jaučiamės blogai?

    Justi save. Kaip elgtis? Vaikai dairosi į suaugusius, suaugę - į kitus suaugusius. Dažnas spėlioja, ką kiti pamanys, ką pasakys ir atitrūksta nuo savo prigimties, nuo savo esybės. Taip po truputį nustojame justi, justi save - ką norime valgyti, ką ir kaip pasakyti, ką daryti. Kiekvienas žingsnis veda vis toliau nuo savęs, kol mes visiškai save pametame. Pradedame daryti tai, ką sako kiti, ką rašo knygos, rodo televizija. Tai didelių nelaimių pradžia, nors mes to net nenujaučiame.

    Meditacija padeda sugrįžti į save, sugrįžti į dieviškumą, į savo šaltinį, kuris yra viduje ir kuris buvo vaikystėje. Vaikai yra dieviški, bet nėra sąmoningi. Meditacija - tai būdas sąmoningai sugrįžti į save. Tuomet net mirtis nebaisi, nes meditacijoje sužinome, kad mes nemirtingi, nesuardomi. Bet meditacija negali įvykti, kol mes nesąmoningi, kol esame prote. Protas nėra sąmoningumas. Sąmoningumas yra virš proto ir gali būti lavinamas.

    Meditacijos būsena yra labai sąmoninga sielos būsena, todėl iki tokio sąmoningumo dar netrumpas kelias, dar nemažas laiko tarpas. Reikia pradėti nuo ten, kur esame. Kitaip niekuomet nieko tikro, nieko sąmoningo neatsitiks. Daug pradedančių meditatorių niekur nenuėjo tik todėl, kad iš karto bandė žengti trečią, ketvirtą žingsnį, nežengę pirmo. Jie bandė iš karto užsikabinti už trečio ar ketvirto kopėčių skersinuko ir jiems nepavyko. Jie nukrito, užsigavo ir dėl to dar labiau sutriko ir yra dar didesnėje neviltyje. Meditacija prasideda ketvirtame žingsnelyje, ketvirtame žmogaus kūne ar lygmenyje - psichiniame, kurio mūsų sąmoningumas dar nepasiekia. Pradžioje esame pačiame savo būties paviršiuje - fiziniame kūne, emocijose, prote. Tad nuo ten ir pradėkime.

    Juskite save. Sakydamas juskite save, sakydamas ženkite pirmą žingsnelį, aš visų pirma turiu omenyje fizinį kūną: jo judesius, pojūčius. Kūnas tiesiogiai susijęs su protu. Protas - tai kita kūno pusė. Galima sakyti, kad kūnas yra išorinė kūno-proto pusė, o protas - vidinė jo pusė. Meditacijai, mūsų gerovei reikalingas atsipalaidavimas. Jei neatpalaiduotas kūnas, neatpalaiduosime ir proto. O be atsipalaidavimo nieko subtilaus, nieko gražaus neatsitiks. Todėl pajuskite kūną. Pradžioje pratinkitės kūną pajusti ir atpalaiduoti sėdint, nejudant, užsimerkus ir peržvelgiant jį nuo kojų iki viršugalvio. Apie aštuoniasdešimt procentų mūsų energijos išteka per akis. Užsimerkdami jūs ją paliekate viduje ir panaudojate kūno, proto, širdies atgaivai. Be energijos jausitės blogai ir vargu ar turėsite kuo dalintis su kitais: žmona, vyru, vaikais, bendradarbiais. Būsite prašytojas, maldautojas; kiti žmonės jūsų šalinsis, nes būdami šalia jūsų jie seks, silps. Jie tai darys nesąmoningai.

    Jeigu energijos trūksta, mažiau žiūrėkite televizorių, mažiau klausykitės radijo, neskaitykite laikraščių, žurnalų. Laikraščiai, televizija pertekę žudynėmis, karais, visokiausiais dalykais, kurie naudoja jūsų fizinę, emocinę, intelektualinę, dvasinę energijas. Jie reikalauja iš jūsų subtiliausios energijos - dėmesio. Jie padėkoja jums, bet išsenkate jūs, o ne jie. Padėkos už dėmesį yra per maža.

    Skaitydami, klausydamiesi, žiūrėdami būkite sąmoningesni, juskite save. Tikriausiai įsitempiate, jaudinatės, senkate. Taip pavargstate net nieko nedarydami. Žiniasklaida išjudina jūsų energijas. Tai gerai. Bet kad jūs pavargstate, - tai blogai. Pagrindinis būdas neišsekti naudojantis žiniasklaida - naudotis ja sąmoningai. Klausantis, skaitant, žiūrint juskite save. Jei įsitempiate, jei per daug išgyvenate, greitai išseksite. Atsipalaiduokite. Išsekęs žmogus skuba kam nors papasakoti apie tai, ką jis girdėjo, ką matė ir per kitą atstatyti savo subtilias energijas. Neskubėkite patys pasakoti apie tai, ką matėte ar girdėjote, nes sekinsite kitus ir neskubėkite bendrauti su žmonėmis, kurie ne tiek gyvena, kiek klausosi ir žiūri, kaip gyvena kiti. Tas klausymasis ir žiūrėjimas rodo, kad jie negyvena gyvai ir laimingai. Iš kitų išgirsti dalykai dažniausiai yra šlamštas, kurio nėra kur dėti. Tad ir skubate juos kam nors įduoti. Kitaip laikytumėte sau, kitaip pasiklausę būtumėte energingesni, laimingesni.

    Jusdami kūną aptiksite daug dalykų, kurių iki šiol nepastebėdavote. Pirma, jūs pastebėsite, kad kūnas dažnai įsitempia ir atsipalaiduoja. Kai įsitempia, energija senka, negali kilti aukštyn. Kylant energijai aukštyn viršutinė kūno dalis bus šiltesnė nei kojos; energijai leidžiantis bus atvirkščiai. Įsitempus pradeda kūną mausti, skaudėti. Atsipalaidavus ilsitės, energija kaupiasi, jumyse gimsta gerovė. Be to, pajusite, kad ne visas kūnas įsitempia, o tik tam tikros vietos. Vienas vietas lengviau atpalaiduoti, kitas sunkiau. Kai kurių kūno vietų negalite visai atpalaiduoti. Vėliau jūs aptiksite, kad yra tamprus ryšys tarp emocijų ir kūno. Rytų medicina yra atradusi daugybę sąsajų tarp emocijų ir įtampos bei skausmo kūne. Štai proto ir jausmų nesusiderinimas sukelia skausmus kakle, nusivylimų baimė - skausmus pečiuose, žąste, baimė padaryti blogai - skausmus delnuose, nesaugumas - skausmus dubenyje ir pan. Pamažėl jūs sužinosite, kad kūno įtampos ir atsipalaidavimas nėra atskirti nuo jausmų ir nuo proto, ir net nuo širdies. Jie susiję. Bet pradžioje šios sąsajos nėra aiškios.

    Jausti save. Tai antras žingsnelis. Ilgiau ir atidžiau stebėdami save surasite, kad išgyvenant emocijas kūnas tam tikrose vietose įsitempia. Kuo subtilesnė įtampa, tuo įsitempus naudojama subtilesnė energija. Be to, tiesioginiam poveikiui praėjus, įtampa gali likti ilgam laikui ir eikvoti jūsų energiją. Jūs seksite ir net il- sėdamasis nepailsėsite. Tokios įtampos aptikimui ir pašalinimui pravartu peržiūrėti dieną nuo vakaro iki ryto - nuo pabaigos į pradžią. Geriausia tai daryti vakare prieš miegą. Ilgalaikės emocinės įtampos - vadinamos blokais - tam tikrose vietose veikia fizinį kūną ir sukelia skausmus, ligas. Todėl meditatorius stebi ne tik fizinį kūną, bet ir emocijas bei ryšius tarp jų. Taip laipsniškai pradedame jausti tai, kas vyksta išgyvenant emocijas - emocinei energijai įtekant ir ištekant iš emocinio (vitalinio) kūno į fizinį. Paprastai ką nors aktyviai darant emocinė energija teka į fizinį kūną, nieko nedarant, ilsintis - atvirkščiai. Stebint, jaučiant savo emocijas bei įvairius atsirandančius ir dingstančius jausmus mes savo sąmoningumą išplečiame į antrą lygmenį, į antrą kūną. Mūsų sąmoningumas auga. Be to, įsisąmonindami emocijas ne tik pradedame jausti vis subtilesnes energijas, bet ir suprantame jų sąveikas, dėsnius. Pabandykite stebėti kokią nors televizijos programą liudijančiai: jautriai, dėmesingai, atsipalaidavus. Nesusitapatinkite su tuo, kas vyksta ekrane. Taip dedamas pamatas neigiamų energijų transformacijai į teigiamas: pykčiui, agresijai, pavydui ir pan. - į džiaugsmą, smalsumą, meilę.

    Meditatorius mokosi jausti ir transformuoti visas neigiamas emocijas, visas neigiamas energijas į teigiamas. Dauguma pasąmoninių impulsų, jausmų ir emocijų bei dauguma impulsų, ateinančių iš aplinkos, gali būti transformuoti sąmoningumu ir išreikšti kūrybiškai ir sąmoningai. Jeigu esate sąmoningi ir pastebite, kaip emocija įeina į fizinį kūną, tai jūs elgsitės panašiai, kaip artėjant riedančiam žemyn akmeniui ar krintant iš rankų daiktui. To mokosi rytietiškų kovos menų meistrai. Bet mes nesirengiame kovoti. Mes rengiamės gyventi; gyventi su džiaugsmu, su meile, kurdami, pilnatviškai. Pilnatviškumas yra raktas į liudijimą, liudijimas - į meditaciją. Kad taip yra, patvirtinti galėtų patyręs meditatorius. Kitaip daug metų gali būti sugaišta veltui.

    Mes turėtume pasitikėti ne tiek protu, kiek sąmoningumu, ir jį treniruoti, jį lavinti. Vakaruose sąmoningumas dar netirtas, dar nepažintas; kaip ir meditacija. Gražiausi, esmingiausi dalykai liko nuošalyje. Iš tikrųjų ne taisyklių, įsakymų ar įstatymų rinkiniai reikalingi, o sąmoningumas, tekantis sąmoningumas ir meditacija, kaip sąmoningumo ugdymo būdas.

    Ošo knygoje "Nuo medicinos į meditaciją" sako: "Religija yra kelionė vidun, o meditacija yra kelias. Tai, ką iš tikrųjų daro meditacija, yra tai, kad ji paima jus, jūsų sąmoningumą taip giliai, kaip tik įmanoma. Netgi jūsų pačių kūnas tampa kažkuo išorišku. Netgi jūsų pačių protas tampa kažkuo išorišku. Netgi jūsų pačių širdis, kuri yra labai arti jūsų būties centro - tampa išore. Kai jūsų kūnas, protas ir širdis - visi trys matomi kaip išorė, - jūs atėjote į savo būties centrą. <…>

    Jūs pirmą kartą pradedate jaustis kristalizuotas… ne, tai ne tas pats bespalvis asmuo, kuriuo jūs visuomet buvote. Pirmą kartą pajausite milžinišką energiją, neišsenkančią energiją, apie kurią nieko nežinojote. Pirmą kartą sužinote, kad mirs tik kūnas, protas, širdis, bet ne jūs."


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos