LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos centre svečiai iš TV3 laidos „Savaitės komentarai“

2005 m. lapkričio 11 d. Ošo „Ojas“ meditacijos centre svečiavosi TV3 Jolantos Butkevičienės vedamos laidos „Savaitės komentarai“ reporterė Anna Cvetkova ir operatorius Albinas Bubelevičius, kurie kalbino meditacijos meistrą Prem.

Laida keliolika kartų anonsuota ir transliuota 2005 lapkričio 13 d.19 val. 5 min. Plačiau

Anna pageidavo aiškintis apie meditaciją ir mitus. Deja, meditaciją ji pamiršo. Net priminus apie meditaciją Anos liežuvis krypo į orgijas.

Laidos užsakovai dar nėra aiškūs. Rėmėjai – Kauno Vytauto didžiojo universiteto krikščionys.

Ištraukos iš Prem interviu Annai:

"Anna Cvetkova: Aš norėčiau paklausti, tai kokiais būdais jūsų centre yra ieškoma laisvės, meilės, tiesos?

Prem: Pagrindinis metodas yra meditacija. Faktiškai, galima išskirti tokias tris kryptis rasti tiesą: pirma – gyvenimas, iš jo nebėgant, antra – mokslas, trečia – meditacija. Video citata:  

Mokslas tiria gyvenimą koncentruodamasis ir eksperimentuodamas. Meditatoriai tiria atsipalaiduodami, medituodami, judėdami vidun. Ir tuomet susijungia vidus, arba dvasia, su kūnu. Meditatoriai ieško būdo sujungti. Ir per tuos tris procesus – gyvenimą, mokslą ir meditaciją – susijungia.

Anna: Stebint, pavyzdžiui, meditacijas Rytų, tarkim, budistų ir jūsų meditacijas – matomas akivaizdus skirtumas. Tai yra, ten medituojama daugelyje atvejų ramybės būsenoje, pas jus, pasauliečio akim, atrodo, kad daromi labai keisti judesiai, keisti veiksmai. Kodėl?

Prem: <...> Paruošiamosios fazės būna kartais judrios, todėl kad vakarietis yra labai užterštas; jis per daug sėdi prie knygų, kanceliarijoj. Per daug oras užterštas, įtempta atmosfera, nėra ramybės. Už tai keletą paruošiamųjų fazių yra labai naudinga. Tik po to galima sėdėt ramybėj. O tyla ir ramybė ten tokia gili, - kad Vakaruose ji įmanoma tik po paruošiamųjų fazių, - yra iš esmės ta pati.<...>

Anna: Tai tada kas yra Ošo esmė? Apskritai. Tai yra mokymas, tai yra religija, tai yra filosofija, kas tai yra?

Prem: Ošo – tai yra mistikas, buda, kuris sujungia dvasią su kūnu gyvenime ir prašvito gyvendamas. Ir nusprendė tuo... Ir ne tai, kad nusprendė, tiesiog jam liko galimybė dalintis tuo, kad reikia ieškoti dvasios nepametant gyvenimo, neišeinant iš jo, o susijungiant jame. Ir tuomet ta ramybė, kurios ieško budistai, yra turguje, yra parduotuvėje, yra mokslinėje laboratorijoje, yra dialoge, bet kur. Aš esu ramybėj, aš esu nepametęs vidų bet kurioj situacijoj ir jau daug metų. Ir tai - aš taip pat matau - yra pagrindinis kelias. <...>

Anna: Vienoje fazėje jūs komentuojate ten. Kažkurios meditacijos trečia fazė, jūs sakote: šokinėjame 10 minučių, smūgiuodami į seks-centrą. Norėčiau paklausti, kur tai yra ir kam tai yra daroma?

Prem: Tai labai paprasta, bet... Seks-centras yra vitaliniam kūne, už tai kai kurie psichologai ar medikai suklys. Aš juntu ir ne tik seks-centrą, aš juntu ir emocinį centrą. Seks-centras yra prie stuburgalio, vitaliniam kūne. Jį galima būtų netgi, matyt, kažkiek matyti tomografe, kaip tam tikrą energetinį kamuolį. Jis yra matomas. Toliau yra emocijų centras, proto centras, meilės centras, meditacijos centras, dievo centras ir budos centras.

Tai mes ir turim omeny, kad nepameskit bazinių energijų. Nes jos yra trys: seksualinė, kundalini ir vitalinė. Vitalinę lietuviai vadina gyvybine energija, kuri yra visur. Video citata:

Taip kad, ji yra juntama. Ir tai bunda. Tiek daug tokios gražios energijos. Ir ji kyla. Žmogus po to yra užsipildęs, spinduliuoja energija. Ir ji kyla. Ją galima naudoti vaiką prižiūrėti, dirbti darbą, piešti, bet ką kurti, bet kaip gyventi.

Anna: Aš norėjau vis dėlto perklausti, ar tos, tas, vat, judesys atliekamas tos fazės metu, ar jis kažkaip pažadina ir seksualinę energiją žmogaus?

Prem: Suprantat, seksualinė energija nėra atskirta nuo vitalinės. Ji tuoj pat virsta vitaline energija. Ir ji užpildo kūną, ir juda link širdies. Ir po tos paruošiamosios fazės 10 minučių yra rimtis, judėjimas vidun. Ir tuomet žmogus jaučia, kaip ta energija jau transformuojasi ir užpildo jo širdį ir sielą. <...>

Anna: Ar ateiti gali bet kas, kas nori medituoti? <...> Ar gali bet kas ateiti į įvadinį turą?

Prem: Tam tikra prasme gali ateiti bet kas. Pavyzdžiui, jeigu ateitų netgi dešimt metų vaikas, tada jis turėtų ateiti su mama, su tėvais arba su teta, kurią tėvai leido lydėt savo vaiką.

Anna: Tai yra, nepilnamečių be tėvų leidimo neįleidžiat?

Prem: Tokio klausimo beveik nebūna. Jeigu kreipiasi kokie šešiolikmečiai, tai jie galėtų ateit. Bet paprastai Lietuvoj tai nėra aktualu. Kad šešiolikmetį trauktų medituoti, tai jis turi būti labai sąmoningas iš praėjusių gyvenimų, ko mes realiai nesam sutikę.

Anna: Jeigu tiesiog kreiptųsi žmogus, bet būtų nepilnametis, jam reikėtų tėvų leidimą atsinešti, ar jūs įsileistumėt, ar ne?

Prem: Matytume. Tegul ateina, žiūrėsim. Bendru atveju yra taip, kad kadangi tai yra dalykas naujas, tai gali gąsdinti tėvus. Tai yra absoliučiai nepavojinga vaikams, bet kad tėvams būtų aiškiau, suprantamiau, mes darytume viską, kad jis ateitų su tėvais gal arba informuotų tėvus, kad tėvai taip pat galėtų ateiti, kad negąsdinti kažkaip tai tėvų, o juos supažindinti ir atverti, kad jūsų vaikas daugiau negu Einšteinas, jis turi šansų mirti ne gailėdamasis, o džiaugdamasis. <...> Kad žmogus, kad vaikas medituotų ilgą laiką Lietuvoj, tai beveik neįtikėtina. Tai tas pats klausimas, ar žmonės ieško skrydžio į kosmosą Lietuvoj.

Anna: Supratau. Ar tiesa, kad, tarkim, būtent pas jus centre, na, malda arba meditacija yra visgi kartais siejama su lytiniu aktu?

Prem: Niekada. <...>

Anna: O kodėl, tarkim, po įvadinio turo, jeigu jau einama giliau, kodėl žmonių prašoma, norinčių medituoti žmonių, prašoma atsinešti pažymą apie venerines ligas?

Prem: Apie venerines neprašoma. Mes rūpinamės, kad būtų higiena. <...>

Prem: Mes galim paprašyti pažymos, kad jis yra neužsikrėtęs infekcinėmis ligomis. Ir tai yra panašiai, kaip važiuojant į Ameriką ar kitą higienišką arba higieną saugančią šalį. <...>

Anna: Tai štai. Tai iš užsienio gautoje vaizdinėje medžiagoje, matomi neva medituojantys žmonės, kurie yra nuogi, liečia vienas kitą. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kam tai yra daroma?

Prem: Nieko negaliu paaiškinti, aš ten nedalyvavau. Reiktų tų žmonių klausti. Tiek daug falsifikatų yra. Tiek daug yra falsifikatų, kuriuose gražius dalykus paverčia bjauriais televizijos dėka. Tad nieko negalėčiau pasakyti. Lietuvoj galit vakar, šiandien, kasdien matyti tokių vaizdų, kai gražūs dalykai paverčiami bjauriais – suinteresuotų asmenų. Bet taip, kad tiesa virsta melu, ne atvirkščiai.

Anna: Bet aš norėčiau patikslinti. Ar būna meditacijų, kurių metu žmonės yra nuogi?

Prem: Meditacijai nereikalingas nuogumas. Jeigu norėtų žmonės medituoti nuogi – jie gali medituoti. Tai nereikalinga.

Anna: Bet, na, ar jūs esat matę va šitam centre nuogų medituojančių žmonių?

Prem: O kodėl reikėtų medituoti žmonėms nuogiems? Jeigu žmonės bijo nusirengti, jeigu bijo nuogumo, jie yra iškrypę tiek, kad bijo nuogumo. Tai reikėtų palaikyti žmonių nuogumą. Taip gali būti. Tai yra natūralu būtų, kad žmonės praeitų savo nuogumą ir priimtų grožį, kuris yra. <...> Meditatorius yra ir dvasioj, ir kūne susijungęs. Jam ir nuogas kūnas yra gražus. Mahavyra vaikščiojo visą laiką nuogas. Budos amžininkas, to paties lygio žmogus. Taip kad, aš sakyčiau, kad tai būtų labai gražu, jeigu mes priaugtume iki to, kad nuogumas netrukdytų, kaip ir rūbai netrukdytų žmonių dvasingumui.

Anna: Bet ar jūs mokote, vat, praeiti per tuos, per tas savo baimes, per tuos stereotipus, ir, tarkim, per šitą konkrečią baimę?

Prem: Meditacija turi įtraukti viską. Turėtų. Mums reikia priaugti paprastai iki tokių dalykų. Bet kuo aš neabejoju, kad jeigu vienuoliai kaip džainai vaikšto nuogi – tai yra labai gražu, labai dvasinga. Mes iki to nedaaugę. Bet sakysim, yra buvę gamtoj, praktikumai, kai žmonės nusirengia, maudosi. Niekas į juos nežiūri. Jeigu kas nors nori eiti maudytis – jie eina maudytis, tai yra natūralu. Mes nesikišam į privatų gyvenimą. Ir čia niekad nereikalinga nusirengti. Bet yra buvę, kad žmonės nori nusirengti ir mes tuomet juos palaikom. Kai kurie specialiai ateina, matyt, su specialiais tikslais.

Anna: Ką jūs turit omeny?

Prem: Turiu omeny, kad kai kurie apsinuogina ir dar bando apsinuoginti. Gal jie atsiųsti yra. Gal jie kartais turėjo kažkokią tai psichologinę problemą ir taip bando praeiti. Tai mes paprastai nelabai kišamės arba bent jau taip bandom praeiti inteligentiškai, kaip įmanoma. <...> Mes tuomet pagal labai konkrečią situaciją ieškom konkretaus sprendimo.

Anna: <...> Tai tuomet visgi, jūs galėtumėt šiek tiek pakomentuoti, na, tą filmuotą medžiagą, kurią aš esu mačiusi ir man tiesiog sukėlė nuostabą. Aš norėčiau, kad kas nors paaiškintų, kodėl tie žmonės, ar jūs tikrai nesat niekada matęs tų tokių medituojančių nuogų vis dėlto žmonių. Kodėl tai skatinama?

Prem: Tai neskatinama.

Anna: Bet tai taip kažkaip pereinama per tas baimes ar kas daroma?

Prem: Jeigu žmonės turi baimių, kažkas juos turi inteligentiškai pravesti. Matyt, tos šalys yra priaugusios iki to, gal jos pravedinėja. Apie ką aš negaliu nieko pasakyti. Turėtų mokslininkai arba meditatoriai ieškoti išeities, ką daryti, kai žmonės jau yra taip iškrypę.

Lietuvoj gi seksualiniai filmai per visus televizijos kanalus. Kodėl žmonės taip iškrypę ir kodėl jie žiūri televizorių taip intensyviai? <...> Ir tai gimdo toliau iškrypimą. Turi atsirasti žmonės, kurie <...> sakytų, kad būkit natūralūs, atsipalaiduokit. Jeigu visiškai pametėt žmogiškumą, natūralumą – pažiūrėkit į gyvulius. Nes tikintieji iškrypo daugiau negu gyvuliai, negu natūrali gamta.

Anna: Bet gyvuliam mylėtis yra natūralu bet kada, su bet kuo...

Prem: Jie nesimyli, jie seksuoja.

Anna: ... seksuoti yra natūralu bet kam, su bet kuo, bet kur.

Prem: Nei su bet kuo – jūs galit pažiūrėti į gulbes. Jūs galit pažiūrėti į gausybę porų gamtoj, kurios yra daug darnesnės negu žmonės. Jūs nerasit žmonių tokių darnių, kaip gulbių poros.

Anna: Supratau.

Prem: Ir tai yra beveik ištisai.

Anna: Tai turbūt, žinokit, kad aš paklausiau daugmaž visko, ko aš norėjau...

2 dalis

Prem: Bet jūs nieko beveik neklausėt apie meditaciją... <...>

Anna: Antras dalykas, mane domino vat būtent pasaulyje tos masinės tokios orgijos. Na, kažkokios, kokios yra rodomos. Aš norėjau, kad jūs paaiškintumėt, kas ten daugmaž vyksta.

Prem: Aš negirdėjau apie tokias orgijas. <...> Bet meditatoriai juda nuo iškrypimo prie natūralaus mylėjimosi, nuo natūralaus mylėjimosi prie palaimingo, palaiminto mylėjimosi, o nuo jo – prie brahmačarijos arba prie celibato, kuris yra ne iš įžadų, o dėl natūralios vidinės transformacijos.

Anna: Tai gerai, galbūt tada, jeigu jūsų nuomone, aš neklausiau apie meditaciją, tai aš dabar paklausiu. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie meditaciją, kas galėtų būti naudinga ir įdomu žiūrovams?

Prem: Pirmiausiai, meditacija sugrąžina žmogui vientisumą. Meditatorius yra vientisas, jis yra dvasioj. Ir nėra jokių mesijų tarp jo ir dvasios. Lygiai taip pat nėra jokių premjerų tarp jo ir kūno. Jis yra žmogus, sujungiantis dvasią su kūnu. Toliau, kadangi žmogus yra vientisas, jeigu jis medituoja, tai jo sveikata labai gerėja.

Per Meditacijos mokyklą, per keturis metus, žmonių sergamumas – dienų skaičius per metus –sumažėjo nuo dvylikos iki dviejų. Net 63 metų moteris – maždaug jinai buvo 60-ties įstojusi ir 64-ių baigusi – sumažėjo jos dienų sergamumas nuo 63 iki 3. Žmonės iš vis nustoja sirgti gripais, infekcinėm ligom, pagerėjo visapusiškai sveikata.

Antras dalykas, kas yra dar svarbiau, <...> žmonės pradeda jaustis daug geriau. Jie jaučiasi laimingesni, daugiau meilės širdyje, nes energija kyla, ir jie pradeda jaustis palaimingi. Be to, žmonės yra daug kūrybiškesni. Jie turi vidinę taiką ir ramybę.

Bet vėl, tam ir reikalingos tokios truputį specifinės meditacijos. Kai ateina naujokai, jie katarsinasi. Tie žmonės, kurie medituoja kelis metus, iš tikrųjų, jie tas fazes praeina daug ramiau, labai inteligentiškai, labai gyvai. Ir galiausiai gaunasi, kad medituojantis žmogus yra kūrybiškas, sveikas, laimingas. Ir tai yra todėl, kad jis šalia gyvenimo ir mokslo priima ir vidinį mokslą, kuris yra atrandamas per meditaciją.

Anna: Supratau.

Prem: Meditatoriai nesinaudoja beveik medicina. <...> Tai yra nepaprastai netikėtas atradimas, kurio mes nesitikėjom, pradėję medituoti. Mes tikėjomės laimės, palaimos, meilės, o čia, pasirodo, dar ir sveikata nepaprastai pagerėja."
P.S.: Po interviu:

" Prem: Jūs galit prieiti prie manęs šalia, atsistoti ir jūs būsit pavyzdys, kuris iš mūsų yra laisvesnis. Prašom.

Anna: Negaliu savęs rodyti. <...> Deja, taisyklės tokios. Aš mielai.

Prem: Tai jūs galėtumėt tik pasižiūrėti ir matyti, kur yra įtampos, kur galima būtų atsipalaiduoti."


Ojas, 2005-11-12


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos