LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos mokslas

Sąvokos ir sąlygos

Pažinimo pamatas yra smalsumas ir džiaugsmas. Net gyvūnai ir kūdikiai tai turi.

Jūs girdėjote ir galbūt net pažinote išorinį gamtos ir Visatos mokslą. Tai – įkvepia ir nuostabu. Žodžiai mokslas, mokymas, mokytojas, mokinys, mokėti kilo iš žodžio mokša (sanskrite mokša – išsivadavimas). Budizme ir ypač zen budizme mokša reiškia ir sielos pabudimą, prašvitimą, samadhi ar nirvaną - aukščiausią laisvę ir tiesą. Tik lietuvių kalbos žodyje mokėjimas susivienija du nuostabiausi fenomenai: vienas mokėjimas po mokymosi, kai kuriamas mokslas ir mokymas bei mokama kažką daryti ir mokyti, ir antras mokėjimas, kai subalansuotai mokama ar atsilyginama už darbą, paslaugą ar jūsų mokymą. Gal pastebėjote, jog neatsilyginus lieka įtampa, nepasitenkinimas, įkyrios mintys. Tik mokėdamos - subalansuotai dalindamosis abi pusės tobulėja, auga, bunda ir laisvinasi. Ir ne tik kūne, buityje, prote, bet ir dvasioje. Visuomet vienaip ar kitaip mokėkite, nes kitaip pakliūsite į nelaisvę ir kančias. Tai begaliniai gilus egzistencinis dėsnis, tiesa ir niekas jo negali pakeisti.

Pranašai, mesijai ir dievai yra pavaldūs subalansuoto mokėjimo dėsniui. Tik mokša, buda nepakliūna į diktatoriaus ar aukos pozą ir praeina per patį vidurį, per širdį, nes moka. Moka su meile ir ne kam nors, o viskam, mažiausiai dalelei ir visumai, visai egzistencijai, kuri ir begaliniai mažame ir begaliniai dideliame yra gyva ir turi vidinę ir išorinę puses - kūną ir dvasią. Gyvas ir atomas, ir adomas.

Teisingas ir subalansuotas mokėjimas yra dalijimasis. Taip jūs dalijatės per kūčias. Gražiau ir inteligentiškiau dalijasi įsčiose motina ir vaisius, Žemė ir medis. Dar gražiau dalijasi Mokytojas ir Mokinys. Jų dalijimasis pereina per mirtį ir tai jie žino. Tikrame dalijimesi nėra jokio biznio, jokio pelno ar išnaudojimo. Jokių įsakymų ir baimių. Tik gyvas grožis, gyva tiesa, meilė ir laisvė. Tikrai, tiesa išlaisvina. Mokykitės, dalinkitės ir būsite laisvi. Sako: viltis miršta paskutinė. Taip, viltis mirtinga. Tiesa – nemiršta. Siela, einanti su tiesa, irgi nemiršta. Tiesa išlaisvina iš dvasinio mankurtizmo. Išmintingas eina su tiesa. Aš einu su tiesa. Tai labai lengva, labai įkvepia, laimina. Einant su tiesa viltis iš širdies ir sąmonės iškrinta, lyg akmuo iš rankos, radus brangakmenį.

Nuostabus yra išorinis mokslas ir jo kelias. Tikro mokslo amžius tesiekia keletą šimtmečių iki Galilėjaus, Koperniko ar medicinos pradininkų. Gal - tūkstantmetį, kai buvo pradėti tyrinėjimai ir tobulinimai, nors santykinai mokslu galima būtų laikyti ir gyvulių prijaukinimą, ieties pagaminimą ar ugnies įkūrimą, kuriems jau daug tūkstantmečių.

Išorinio mokslo pagrindiniai metodai yra: 1. Realybės ir faktų matymas ir įsisąmoninimas; 2. Proto ir sąmonės koncentracija, galvojimas; 3. Hipotezė; 4. Eksperimentas, rezultatai; 5. Išvados, pasiūlymai, tobulinimas; ir naujas penkių dalių ciklas - aukštesnė mokslo ir pažinimo bei jų taikymo spiralės vija.

Mokslo rezultatus juntame ir regime visur. Tai rūbai, buities reikmenys, būstas, skrydžiai, televizorius, mobilus telefonas, medicina. Bet tai ir naujos ligos, nauji ginklai, kančios, gamtos tarša, energijos krizė, klimato atšilimas, potvyniai, viesulai, globalinės avarijos ir pan. Išorinio mokslo, mokymo bei mokymosi nepakanka.

Pažinkite vidinį mokslą, meditacinį, psichikos ir dvasios pažinimo mokslą ir mokymą. Vidinį mokslą dar vadina ezoteriniu mokslu. Tik išorinis ir vidinis mokslas kartu sudaro pilną, visuminį ar holistinį mokslą. Tik holistinis mokslas ir mokymas garantuoja turtingą vidinį ir išorinį gyvenimą, gerovę, sveikatą, laimę ir aukščiausią tiesą bei laisvę. Faktiškai vidinis mokslas ir mokymas turėtų būti pirmesnis už išorinį ir tik iš jo, iš mūsų vidaus, iš to kas pereina per mirtį ir keliauja su mumis daugelį gyvenimų, turėtų ir gali ateiti teisingas ir individą su egzistencija vienijantis poelgis. Pradžioje ezoteriniame moksle galima keletą žingsnių žengti ir koncentruojantis, susikaupiant, bet širdis, siela, sąmonė ir giliausi dvasios sluoksniai atsiveria tik per meditaciją. Meditacija yra meilė su akimis, su įžvalga.

Meditaciniame moksle ir mokyme irgi yra penkios dalys: 1. Vidinės realybės ir faktų matymas, įsisąmoninimas; 2. Kūno, proto, sąmonės atpalaidavimas ir įžvalga; 3. Hipotezė; 4. Eksperimentas, potyriai, naujų vidinių sluoksnių atsivėrimas, širdies, sielos augimas, budimas, rezultatai; 5. Liudijimas, įžvalga; ir naujas penkių dalių ciklas – aukštesnė vidinio mokslo, ezoterikos spiralės vija, aukštesnė meilė, laisvė ir tiesa.

Taip patiriamos ir patikrinamos visos ezoterinės hipotezės ir potyriai. Tarp jų – mirtis, perėjimas per mirtį į naują gyvenimą, sielos įsikūnijimas – gimimas, meditacija ir net prašvitimas, nirvana.

Kai kada tikėjimą, pvz. Jėzaus tikėjimą, katalikybę bandoma pateikti kaip mokslą. Jei moksle ar mokyme nėra visų penkių mokslui būtinų dalių – ypač hipotezės, eksperimento ir potyrio, - tai tėra tik tikėjimas ar pseudomokslas. Artėja tikėjimų pabaiga. Už kiekvienos nelaimės, kiekvieno smurto prieš medį, gyvūną, vaiką, moterį, žmogų stovi tikėjimas.

Tikėjimus pakeis tekėjimas ir holistinis mokslas. Kaip upė tekėdama žemyn į okeaną kuria aplink save gyvybę, džiaugsmą, kūnišką pilnatvę, taip ir ūpas – vitališkumo tekėjimas aukštyn – kilimas – kuria aplink save gyvybę, džiaugsmą, meilę, tiesą, laisvę.

Kokios reikalingos sąlygos meditacijai atsitikti?

Tam reikalingos kelios pagrindinės sąlygos: natūralumas, atsipalaidavimas, žiūrėjimas vidun (vidinė įžvalga), vitališkumas (energija), atvirumas, neteisimas, neįvaizdinimas, nuoširdumas, totalumas ir liudijimas arba atsitapatinimas ar disidentifikacija – dešimt sąlygų. Meditacijai atsitikti šios sąlygos visuomet turi būti įgyvendintos ir visuomet išlieka medituojant. Be šių vidinių sąlygų meditacijai padeda ir išorinės sąlygos: gamta, reguliarumas, tinkamas meditacijos laikas, higieniški rūbai ir higieniška, saugi bei rami aplinka, muzika, meditacinis ritmas, erdvė ir energija. Pradedančiam meditatoriui būtina palaikanti meditatyvi grupė ir meditacijos mokytojas ar meistras.

Meditacijos mokytojas gerai žino metodus, pats yra dalyvavęs meistro vedamose meditacijose, moka perteikti meditacijos instrukcijas ir žino išorinius meditacijos požymius.

Meditacijos meistras pats patiria meditaciją, mato vidinius meditacijos požymius, pats gali judėti vidun kartu su meditatoriumi ir padėti nusiderinti jam bei būti įkvėpimo mediumu – tarpine priemone susitikti su egzistencija.

Meditatoriui pirmuosius ketverius – septynerius metus ypač reikalinga papildoma energija ir vedimas. Iki šiol nė vienas nesimokęs pas mokytoją ar meistrą netapo geru muzikantu, kompiuteristu ar šokėju, nes tai reikalauja išorinės kūno ir psichikos transformacijos. Meditatoriui reikalinga dar daug subtilesnė ir esmingesnė vidinė transformacija.

Dažnai žmogus keliasdešimt metų įsivaizduoja, kad medituoja, o taip niekas ir neatsitinka. Štai neseniai paskambino verkianti moteris ir prašė, kad priimčiau meditacinei sesijai. Moteris prieš keliolika metų mokėsi mano seminaruose medituoti. Vėliau pasiklydo, bet prieš metus vėl atsirado. Bet jau daug labiau susisukusi, išsekusi, kenčianti. Per tą laiką vos nemirė, bet tai prabudino vidų. Nuoširdžią, bet necentruotą moterį tai vieni, tai kiti gelbėtojai įkalba ateiti į svečius, pasidalinti įspūdžiais, dalyvauti jų organizuotame seminare. Vargšė vos atsigauna po tų seminarų. Vos atgaudama kvapą moteris sesijoje bylojo, jog ji apsigauna išgirdusi žodį meditacija, kurį tuo dažniau vartoja, kuo mažiau yra mokęsis meditacijos mokykloje mokinys. Bet šios klaidos turi ir teigiamą pusę. Jos suteikia žmogui syvus, šaknis sielai.

Blogiau, kai mirdamas žmogus sužino, kad jis dar vieną gyvenimą liko nelaimėliu ir dvasiniu mankurtu, o naują gyvenimą vėl turės pradėti nuo nemokšiškumo. Dar blogiau, jei visa Žemė nustos evoliucionuoti ir susinaikins, užuot įžengusi į palaimą ir prašvitimą.

Dvasios ieškotojui gyvenime pasiseka, jei jis randa meditacijos mokytoją, o tas jį priima. Tai yra dvasios nuotykis. Rasti meditacijos meistrą yra beveik neįvykdomas ieškotojo uždavinys, kuris gali atsitikti tik po daugelio gyvenimų ieškojimo, nes, viena vertus, ieškotojui reikalingas ilgalaikis gilus nuoširdumas, o kita vertus, meditacijos meistras yra retas reiškinys.

Lietuvoje iki šiol net pradedančių meditatorių nėra daug; nors kai kurie iš jų turi realią meditacijos potenciją. Taigi paskutinė meditacijos sąlyga – nenusekti paskui apsišaukėlius, kurie visuomet pasirodo atsiradus tikram meistrui, ir nenueiti paskui savo ego, o eiti su vidine šviesa iki tol, kol galite ar rasite meditacijos meistrą ir galėsite pasitikrinti ar net mokytis.

Paruošta pagal Prem Budos knygą „Meditacija – sielos dalijimasis“


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos