LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Materija ir Dievas yra viena*

Visata yra energijos išsiplėtimas, o gyvenimas yra jos kristalizacija. Tai, ką mes matome kaip materiją, kaip akmenį, taip pat yra energija. Tai, kas yra matoma kaip gyvenimas, kas yra patiriama kaip mintis, kas yra jaučiama kaip sąmoningumas, yra taip pat energijos transformacija. Visas kosmosas – ar tai jūros bangos, ar tai pušys miške, ar smėlio grūdeliai, ar žvaigždės danguje, ar tai, kas yra mumyse – visa tai yra tos pačios energijos pasireiškimas begalinėmis formomis ir būdais.

Sunku pasakyti, kur mes prasidedame ir kur baigiamės. Lygiai taip pat sunku pasakyti, kur baigiasi mūsų kūnas. Riba, kurią mes laikome kūno riba, iš tikrųjų nėra riba. Jei saulė, kuri yra už šimtų milijonų mylių, atvės, mes tuoj pat mirtinai sustingsime. Šiuo požiūriu net saulė yra mūsų būties dalis, ji yra mūsų kūno dalis. Šiuo požiūriu, jei ji praras savo kaitrą, mes žūsime. Saulės karštis yra mūsų kūno šilumoje.

Aplink mus yra oro srovių okeanas, iš kurio mes ištraukiame vitalinę energiją. Gyvybė kvėpuoja. Jei tai būtų neįmanoma, mes tuoj pat numirtume. Kur baigiasi mūsų kūnas? Jei jūs tyrinėsite šitai giliau, tuomet visa visata yra mūsų kūnas. Mūsų kūnas yra beribis ir begalinis. Ir jei jūs tyrinėsite teisingai, jūs aptiksite, kad gyvenimo centras yra visur ir jis išsiplėtęs visur.

Bet tai žinoti ir patirti yra labai svarbu, kad mes patys taptume nepaprastai gyva energija.

Tai, ką aš vadinu meditacija, yra kitas mumyse užblokuotos energijos išlaisvinimo įvairiais būdais vardas. Taigi, jei jūs įeisite į meditaciją, paslėptos energijos bus pažadintos su tokia jėga, kad jos pradės sietis su energijom išorėje. Bet iki tol, kol ši sąsaja nusistovės, mes tesame lyg menkutis lapas, judantis begaliniame vėjo okeane. Po to atskiras egzistavimas dingsta, ir mes tampame viena su begalybe.

Kas yra sužinoma po to, kai tampame vienove su begalybe? Iki šiol daug kas bandė įvairiais būdais tai pasakyti, bet tai neišsakoma. Kabiras sako: „Aš ieškojau to ir ieškojau daug. Ir ieškodamas pamečiau save. Aš tai radau iš tikrųjų, bet tik tuomet, kai manęs jau neliko. Ką aš galiu pasakyti, kas buvo rasta? Ir kaip tai pasakyti?“

Tai, ką Kabiras pasakė patyręs pirmą kartą, vėliau buvo pakeista. Kai pirmą kartą jis patyrė Dievą, jis pasakė: „Atrodo, lyg lašas įeitų į okeaną“. Jo paties žodžiai yra tokie:

 „Ieškodamas vėl ir vėl, o mano drauge,
  Kabiras pametė save.
  Lašas įsiliejo į okeaną;
  Kaipgi jis vėl gali būti atrastas?“

Kabiras pametė save ieškodamas. Lašas įsiliejo į okeaną; kaip jis gali būti vėl išskirtas? Bet vėliau jis tai pakeitė ir pakeitė labai esmingai. Jis vėliau pasakė, kad tai, kas buvo išsakyta, yra klaida. Buvo klaidinga taip sakyti, tai buvo ne tas atvejis, kai lašas išsilieja jūroje, bet visa jūra įsilieja į lašą. Jei lašas išsiliejo vandenyne, maža galimybė vėl į jį grįžti. Bet dar sunkiau surasti tai, kai vandenynas įsiliejo į lašą. Ir tuo atveju, kai lašas ištirpsta vandenyne, lašui labai sunku pasakyti ką nors apie tai. Bet dabar dar sunkiau ką nors pasakyti, nes jūra įsilieja į lašą. Vėliau jis pasakė:

 „Ieškodamas vėl ir vėl, o mano drauge,
  Kabiras pametė save.
  Jūra įsiliejo į lašą;
  Kaipgi jis vėl gali būti atrastas?“

Anksčiau buvo klaidingai pasakyta, kad lašas įsiliejo į jūrą.

Tai nėra taip, jog kai mes tiesiog išliekame energijos vibracija, mes įeiname į energijos okeaną; yra kaip tik kitaip. Kai mes tampame tiesiog virpančiomis vibracijomis, gyvenimo energijos virpesiais, energijos okeanas įeina į mus. Iš tikrųjų labai sunku pasakyti, kas atsitinka. Bet nėra taip, jog mes nesuvokiame, kas atsitinka. Būtina prisiminti, kad potyris ir išraiška ne visuomet eina ranka rankon. Tai, ką mes žinome, negalime išsakyti. Mūsų sugebėjimas žinoti yra begalinis, bet mūsų žodžių talpa yra labai ribota.

  

Pirmiausia leiskime įvykti didingam patyrimui, nes netgi mažytis potyris negali būti tinkamai išreikštas žodžiais. Netgi jei mums skauda galvą, skausmas negali būti išsakytas. Jei mano širdis skauda dėl meilės, tai negali būti adekvačiai perteikta. Tai, kaip ten bebūtų, yra tik nežymūs potyriai. O tuomet, kai pats Dievas nusileidžia ant mūsų, yra absoliučiai neįmanoma perteikti tai žodžiais. Bet kaip ten bebūtų, mūsų žinojimas apie tai yra tikras.

Esminga yra tai patirti, tiesiog tuo tapti, įvairiais būdais tapti energijos virpesiu ir niekuo daugiau – lyg mes būtume audra, viesulas, kunkuliuojantis energijos fontanas. Leiskite sau virpėti tokiu intensyvumu, kad kiekviena mūsų būties styga, kiekvienas širdies dūžis ir kiekvienas kvėptelėjimas būtų užpildyti tokiu nepasotinamu troškimu, tokiu pamaldumu ir laukimu, kad mes patys taptume troškimu, kažko laukiančia malda. Leiskite mūsų pačių būčiai dingti. Tuo momentu vienišas susitinka su dieviškumu. Ir šitas susitikimas įvyksta kaip aš pasakiau vakar, ne mūsų išorėje, bet viduje.

Mieganti gyvatė, miegantis centras mūsų laukia. Ir iš šio miegančio centro kyla energija aukštyn ir plečiasi į visas puses.

Sėkla guli dirvoje; po to pražysta gėlė. Tam, kad sujungtų žiedą su sėkla, medis turi išauginti tarp jų kamieną ir išskleisti aplink jį šakas. Žiedas yra paslėptas sėkloje; jis neateina iš išorės. Bet tam, kad tai būtų išreikšta, sąsaja su kamienu yra būtina. Kamienas, kad ir kaip būtų, išauga iš sėklos, gėlė taip pat. Tuo pat būdu sėklos energija yra mumyse. Būtinas kamieno išaugimas ir kamienas, be abejonės, taip pat yra mumyse.

Šaknys, per kurias sėklos jėga keliauja aukštyn ir pasiekia žiedą, guli mumyse arti to, ką mes vadiname stuburu. Ši gėlė buvo vadinama įvairiausiais vardais. Tie, kurie yra tai patyrę, yra sakę, jog tai panašu į lotosą su tūkstančiais vainikų. Kažkas žydi, kažkas skleidžiasi mūsų galvoje taip, lyg vertųsi tūkstančiai lotoso vainikų.

 


* - Citata iš Ošo knygos „Stebuklo Beieškant“ I tomas Skaityti

.

 

Atnaujinta 2017-08-27

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos