LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dvasios mokslas

Maldos tėvynei: iš širdies į širdį?

Tikėjimai skirtingose vietose yra skirtingi. Panašiai kaip papročiai, įpročiai, tradicijos. Juose yra šiek tiek teisybės ir šiek tiek teisingumo sau, saviškiams ir daug neteisybės ir neteisingumo kitiems. Tikėjimai žemę suskaldo, nes jų pamatas yra vietinės laikinos teisybės ir sureikšmintos asmenybės, asmenys. Žemę apjungs religija, kurios pamatas yra globalios amžinos tiesos ir beasmeniškumas – dvasios mokslas. Jo dėsniai ir tiesos duoda labai aiškius ir efektyvius atsakymus.

Gamtos mokslo pamatas yra hipotezė, eksperimentas, analizė ir išvados. Dvasios mokslo – vizija, eksperimentas, potyris, liudijimas ir įžvalgos. Gamtos moksle naudojame proto, sąmonės koncentraciją, dvasios moksle – meditaciją. Dvasios mokslas žmogaus laimei duoda panašiai tiek, kiek gamtos mokslas – žmogaus turtams. Reikalingi abu mokslai, išorinis ir vidinis, kuriuos apjungus galima būtų jį vadinti visuminiu ar holistiniu mokslu.

Žvilgtelėkime į pasaulį dvasios mokslo akimis.

Žmogus internetinėje svetainėje rašo, kad Tėvynės galią reikėtų padidinti suorganizuotomis maldomis iš širdies į širdį. Kadangi mokslo tiesai autorystė nėra labai svarbi, tai straipsnio autoriaus čia neminėsime. Tuo labiau, kad minimas straipsnis skirtas ne tiesai, o galiai, politikai.

Maldas galima suorganizuoti. Bet jos neina iš širdies į širdį. Jos eina tik iš proto į protą. Ir visuomet taip buvo. Viskas, kas suorganizuota, sudėliota, yra negyva. Organizuojant gimsta tik organizacija. Organizmas gimsta tik iš vidaus, iš meilės. Organizmo suorganizuoti negalima. Moksle nustatyta, kad maldos nežymiai kenkia sveikatai. Pastaruosius 20 metų už Lietuvos žmonių pinigus mokyklose kunigai organizavo katalikiškas maldas. Ir turime rezultatą. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad mokyklos džiaugiasi ne kuriančiu ir mylinčiu jaunimu, o jis pats labiausiai kenčia nuo patyčių. Viskas, kas suorganizuota, atneš pasipuikavimą ir patyčias. Puikybę, nukreiptą į save, patyčias – į kitą.

Straipsnyje rašoma: „Kolektyvinė malda [už tėvynę] turi milžinišką dvasios jėgą. Tyras motyvas šią jėgą dar labiau sustiprina.“ Visi diktatoriai labai troško jėgos. Beveik visuomet - fizinės, psichinės ir dvasinės jėgos. Ir visuomet diktatoriai visas jėgas iššvaisto, kol lieka bejėgiai. Jėga visuomet yra vienpusė, baigtinė, mirtinga ir joje nėra prisikėlimo. Prisikėlimo pradžia yra meilė, jos pabaiga – pabudusi sąmonė. Jėga savaime neatneša nei laimės, nei meilės. Motyvas jėgą gali sustiprinti, bet jis niekada nebūna tyras. Viskas, kas pradėta motyvu, greitai užgęsta.

Maldos neina iš širdies į širdį. Tik meilė eina iš širdies į širdį. Reikia ne maldų, o meilės. Bet jos nesuorganizuosi. Ji turi savo gimimo ir plitimo dėsnius. Ir meilę kurti, ir ja dalintis žmogui lengviausia. Gyvybė, žemės evoliucija eina lengviausiu keliu. Kaip ir mokslas.

Teigiama: „Tuomet visi sėdime tyloje ir susikaupime. <...> Nebėra „aš“ – ir gimsta „MES“.“ Nė vienas, kuris susikaupė, dar nerado tylos. Nerado ir meilės. Ir neras. Susikaupime yra tik jėga. O meilė yra tik atsipalaidavime. Galima sėdėti arba tyloje, arba susikaupime. Koncentracijos stovyklos gimė iš susikaupimo, koncentracijos. Mes – Hitleris ir Stalinas, nėra geriau už vieną – Hitlerį. Susikaupus nei vienas , nei daug aš – mes, nesukuria nei meilės, nei laimės, nei darnos. Susikaupimas yra didelės nelaimės pradžia, jei nesubalansuojamas atsipalaidavimu.

„Prašykime ir bus duota.“ Kam prašyti? Jau duota. Tas, kuris yra atsipalaidavęs, jau turi, nes davimui kartais naudinga įsitempti, o gavimui tereikia atsipalaiduoti. Viskas teka iš ten, kur įtempta, į ten, kur atpalaiduota. Ir prašyti nereikia. Tas, kuris prašo, negali būti tyloje ir ramybėje, negali atsipalaiduoti, negali gauti. Ar gali įtekėti į kempinę vanduo, kai ją spaudžiame? Įsitempusios akys negali gerai matyti. Įsitempęs negali būti ir jautrus, nes ir kūne, ir prote, ir sąmonėje didėjant įtampai jautrumas mažėja. Saujoje laikydamas kilogramą, gramo nepajusi.

Nekeista, net natūralu, kad prašantys nuodėmių atleidimo kunigai, kad atsipalaiduotų, geria. Net per mišias. Alkoholį parodo alkotesterio matavimai ir vairuotojų kunigų prašymai leisti jiems vairuoti daugiau išgėrus. Prašant meilės negausi. Ir laimės negausi. Atsipalaidavęs yra tik tiesos, meilės žmogus. Meilė ir laimė tiesiog plūsta per atsipalaidavusį ir sąmoningą žmogų. Kaip per kaminą dūmai, per kamieną gyvybė ar per atpalaiduotas akis – emocijos, gyvenimas, vitališkumas. Tyloje ir gerovėje yra tik tas, kuris nei traukia, nei stumia, o dalijasi.

„Kad šviesa spindėtų, o tamsa pasitrauktų.“Tai bailu ir klaidinga. Reikalingos abi pusės. Beveik kiekviena gyvybė prasideda tamsoje. Be tamsos nėra gyvybės, nėra kūdikių. Kūdikis prasideda tamsiose įsčiose. Ir akys mato tik todėl, kad kita akių pusė yra tamsoje, smegenyse. Tamsą tereikia priimti į širdį ir ji ten transformuojasi, virsta šviesa. Kaip malka krosnyje ar sėkla dirvoje į želmenį. Tamsoje yra šviesos ir gyvybės pradžia. Saulės šviesa gimsta termobranduolinėje tamsoje. Malka tamsioje krosnyje ir sėkla tamsioje dirvoje irgi sukuria šviesą, šilumą, gyvybę. Gyvybė širdyje virsta meile, o meilė – gyvybe. Tai net daugiau nei reikia, negu galime tikėtis.


Prembuda, 2010-08-30


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos