LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Aktualios temos

Lietuva – Marijos ar pažangos žemė?

Šį komentarą paskatino dažnai Lietuvoje peršamas teiginys, kad sekant neatsakinguosius, nemokšas, veidmainius, paranormalus, galima laimė, meilė, gerovė. Neva užtenka tikėti, sekti šventuoju ar tikinčiųjų dievo palikuoniu, aukoti, nesimokyti, nepažangėti ir laimė ateis. Tokie tikėjimai toliau stumia Lietuvą į atsilikėlių, nelaimėlių ir nusikaltėlių liūną. Atrodo, kad Lietuvoje tik tikėjimai, aukojimai ir stebuklai ir liko. Šalia korupcijos ir diskriminacijos.

Vietoj tranzistoriaus, kompiuterio kūrimo, evoliucijos supratimo - šiluviškas kryžiaus nešiojimas. Pažangiau – sunkesnius daiktus vežioti.

Čia trumpai pakomentuosiu Lietuvoje oficialiai peršamą ir ganėtinai paplitusį tikėjimą, kad Lietuva – Marijos žemė. Beveik tokiu pavadinimu ir su akivaizdžiu tokiu noru 2009-12-12 Delfi buvo publikuotas ir straipsnis Brolis Pijus: Lietuva – Marijos žemė? Tai melas!

Žinoma, kad 1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvoje kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis paaukojo Lietuvą Švč. M. Marijai. Ten saugomas ir paaukojimo aktas. 1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popiežius Jonas Paulius II. Ilgiau negu savaitę trunkantys Šilinės atlaidai yra vienas svarbiausių religinių Lietuvos gyvenimo įvykių.

Dėl tokių ir panašių aukojimų ir tikėjimų Lietuvoje žmonės ir gyvena blogai.

Tikėjimas, kad aukojimai ir maldos gali padidinti derlių, pagerinti dirvą, pagausinti mokslinį ar dvasinį pažinimą, palengvinti darbą, transformuoti pykčio ar seksualinę energiją į vaisių ar džiaugsmą daugina Lietuvos vargą ir nelaimes.

Jeigu melavai, apgavai žmogų ar smurtavai - iš karto pasitaisyk. Jei ką sugadinai, nepadarei ar nemoki – kuo greičiau tai sutaisyk, padaryk, mokykis. Kitko nereikia. Tai bus tikro džiaugsmo ir ramybės pradžia. Po tikrų pirmųjų žingsnių, matysis ir kiti. Tai seka iš dvasinio mokslo. Tai labai akivaizdžiai patvirtina ir praktika, gyvenimas.

Marija nesirūpino nei meile, nei laisve, nei pažanga. Turiu omenyje materialinę, mokslinę ir dvasinę pažangą. Ji nė piršto nepajudino, kad būtų pažanga. Tai iš kur Lietuva, sekanti Marija, gyvens gerai? Blogas gyvenimas Lietuvoje ir rodo, kad Lietuva - Marijos kraštas. Ir kol Lietuva bus Marijos kraštu, tikės, seks nepažangia moterėle, čia bus bėdžių, atsilikėlių, korupcijos ir, ko gero, pedofilų šalis. Net ir sekant Jėzumi, faktiškai bet kuo sekant niekada nebus nei gerovės, nei laimės, nei meilės. Gerovė, laimė ir visos kitos materialinės ir dvasinės gerovės ateina tik iš vidaus, spontaniškai, tik būnant savimi.

Neandartalietis  išnyko maždaug prieš 30.000 m., nes labiau tikėjo jėga nei ėjo su pažanga. 
Neandartalietis išnyko maždaug
prieš 30.000 m., nes labiau tikėjo
jėga nei ėjo su pažanga.
 

Apgailėtina, bet Lietuva net praėjus dviem tūkstančiams metų po paranormaliai pradėto Jėzaus, dar nežino net apie seksualinės energijos transformaciją į laimę, meilę ir pažangą. Jei žinotų, čia seniai būtų ne korupcijos ir pedofilijos, o gerovės ir palaimos šalis.

Gerai gyvena tik tų šalių žmonės, kuriose vyksta materialinė, mokslinė ir dvasinė pažanga. Lietuva šiose srityse yra atsilikėlių kraštas. Tik tikėjimu, aukojimu ir retrogradiškumu pirmauja. Kuo didesnis tikintis, tuo didesnis retrogradas. Kaip gali pirmauti, jei tiki ir seki seniena? Evoliucija neina su seniena. Ar kur nors šiandien matėte vaikščiojantį dinozaurą ar neandertalietį? Jie išnyko, nes nėjo su pažanga, neevoliucionavo. Taip dingo ir visi seni tikėjimai. Čia priminsiu, kad tikėjimai neturi nieko bendra su tikra religija, dvasingumu. Kai kurie politikai ir šiandien didžiuojasi didumu ir dar labiau didžiuotųsi, jei atsilikusi dinozauriška arba neandertalietiška Lietuva būtų iki Juodosios jūros. Reikia mokytis atskirti, kas pažangu, o kas atsilikę. O pažinus eiti ne su dinozaurais ir atsilikimu, tikėjimu, seniena, o su pažanga.

Su meditatoriais peržiūrint Prembudos
sukurtą kompiuterinę optometrinę regėjimo
tyrimo ir žvairumo gydymo sistemą „Visus“.

Moksle tyrinėjau regėjimą. Vau, kokia pažanga per visą Žemės evoliuciją vyko regėjime. Gerai, kad krikščionių Dievas neįsikišo į šį stebuklą. Koks nuostabus dvasios, energijos ir gyvybės balansas įkūnytas regėjime. Teisus, atsiteisęs žmogus atsipalaiduoja ir dėl to geriau mato. Tikintis niekada negali atsipalaiduoti. Nuostabiausias regėjimas atsiveria, kai asmenybė, aš, tikėjimas, visos mintys ir ego ištirpsta. Kai nelieka jokios Marijos, jokio Jėzaus, jokio dievo. Tuomet per akis teka tiesa, meilė, laisvė. Tuomet degutas virsta medumi, katalikų piktoji dvasia – meile, korupcija – dalijimusi.

Tikintis Jėzus nesirūpino materialine, moksline ir dvasine pažanga. Nei Jėzus, nei Kristus neatliko nė vieno materialaus, mokslinio ar dvasinio eksperimento. Todėl ir jokio Kristaus mokslo nėra. Tik senas tikėjimas. Tai tinka atsilikėliams. Arba jis turėtų tobulėti. Pasirinkę seną tikėjimą tuomet ir gyvenkime atsilikusiai – melsdamiesi, nešiodami kryžius, šaldami, vargdami, pykdami, kariaudami. Ne per maldą ir kryžių tampymą dinozauras tapo žinduoliu, o neandertalietis - žmogumi. Per vidinį augimą, sąmoningėjimą ir dalijimąsi. Tai labai lengva pamatyti, patirti.

 Yra ir priešinga galimybė. Nustoti augti, tobulėti, evoliucionuoti. Komunistai prisigalvodavo visokiausių tikrinimų ir persekiojimų. Dėl to jie nustojo evoliucionuoti ir išaugę iki dinozauriško dydžio Tarybų Sąjungoje – išnyko. Tokia yra natūrali dinozaurų lemtis. Dabar jų patirtį perėmė katalikai. Dabar katalikai visaip persekioja pažangius žmones, bendruomenes. Jau rašėme apie diskriminacinį meditatorių lažą katalikams permokant jiems [ 1] už elektrą. Jau greitai, 2010 sausio mėnesį aiškinsimės teisme, ar klapčiukai teisūs, lupdami iš meditatorių monopolinius elektros viršpelnius ir ar tai atitinka Europos Sąjungos dvasią. Neseniai katalikai pasinaudojo dar vienu būdu gąsdinti meditatorius.

Paleidus kryžius, mišių vyno taures,
mintis ir tikėjimus, rankos kyla pačios.
Tai energijos virsmo, dvasingumo požymis.

Religinė bendruomenė „Ojas“ (toliau - Ojas) veikia dar nepilni penki metai. Artėjant penkmečiui numatome paskelbti visą žinomą katalikų trukdymų bendruomenei suvestinę. Labai didelis sąrašas. Gal ir nekeista, kad suvestinėje kai kurių klapčiukų vardai sutampa su asmenų, susijusių su CŽV kalėjimų ir Kauno pedofilijos skandalu asmenų vardais. Tarp jų atkreiptinas dėmesys į buvusio Valstybinio saugumo departamento vado M.Laurinkaus ir teisėjos N.Venckienės pavardes. Bet grįžkime prie korupcijos ir persekiojimo.

Lietuvos mokesčių inspektoriai katalikų bendruomenių netikrina šimtmečiais. O į Oją tikrintojus atsiuntė. Visokiems Ojo šmeižikams ir tikrintojams valdžia jau sumokėjo, matyt, milijonus Litų. O pinigai, laikas ir energija ir toliau švaistomi, gaišinami žmonės. Tikrintojai patikrino Oją ir užfiksavo, kad jokių pažeidimų nėra. Tikrinimo nesusipratimas yra gal tik tai, kad Ojo meditatorius tikrintojai palaikė tikinčiaisiais. Korumpuota, veidmainiška ir diskriminaciška yra tai, kad tikrinami tik meditatoriai. O gal mokesčių inspekcija painformuos, kad per penkerių metų laikotarpį patikrintos ir dauguma klebonijų? Tuo labiau, kad jos gauna daug daugiau mūsų pinigų. Jiems valdžia duoda, jiems Seimas švaisto europinigus, jie mažiau moka už elektrą, nemoka mokesčių už išnuomotas patalpas ir turi dar daugybę kitų komunistiškų katalikiškų lengvatų.

Mano įžvalga, ne tokia yra šiuolaikinė ir Europos Sąjungos dvasia. Tuo labiau, kad Europos pinigus tai irgi gauna ir naudoja tik katalikai. Gauna, pavyzdžiui, per Naujų religinių judėjimų tyrimo centrą ar per religijotyros dėstymą Vytauto didžiojo universitete, o iš tikrųjų net ir per tai jie įsigudrina šmeižti Oją. Bet apie tai kitą kartą. Dinozaurišku, neandertalietišku, retrogradišku keliu eina katalikai. Vargas ir kančios laukia katalikiškos Lietuvos.

Olandija garsėja materialine ir dvasine gerove, moksline, technologine ir dvasine pažanga. Joje niekas neaukoja kitų savo labui. Tuo labiau Marijai. Į Olandiją bėgdavo katalikų persekiojami mokslininkai. Tarp jų buvo prieš keletą šimtmečių ir žinomas prancūzų matematikas R.Dekartas. Joje nėra krizės. Tuštėja kalėjimai. Kameras olandai galėtų išnuomoti lietuviams. Nors nemažai lietuvių į ten jau nuvyko. Geriau būtų, jei jiems neprireiktų tų laisvų kamerų. Bet mūsų sukatalikintas ir mitologizuotas mokyklas baigusiems jaunuoliams tai nėra lengva. Čia gandrai ir žiemą atneša vaikus, arba juos randa po kopūstais, o asmenys korumpuotų mokytojų ir valdininkų skelbiami ‚šventaisiais“ tik tuomet, jei gimsta paranormaliai, į dangų nueina su kūnu ir rūbais... Sunku neišprotėti sekant gyvenime šiais mitais. Jėzaus sekėjams Jeruzalėje yra specialus beprotnamis. Sekant jais mokslas ir dvasinė pažanga neįmanomi. Mane stebina katalikų geba labai subjauroti gražų, stulbinamai didingą mylėjimąsi ir tuomet, kai jis baigiasi vaiko gimimu, ir tuomet, kai seksualinė energija virsta meile, pažinimu, palaima. Apie ką katalikai, deja, nieko nežino. Tuomet pradeda atrodyti, kad paranormaliai gimęs kūdikis, ar sunkesnį kryžių tempiantis asmuo, yra dieviškesnis.

Jei pageidaujame gyventi sveikai, gerai, laimingai, laisvai, tai ženkime ne tikinčiųjų, aukojimo, sekimo Marija, o materialinio, mokslinio ir dvasinio tyrinėjimo ir jų pažangos keliu. Einančių pirmuoju keliu palaipsniui mažės. Kaip ir visų senų tikėjimų tikinčiųjų. Bet laimė ir gerovė laukia einančių antruoju - technologijų, mokslo ir dvasios pažangos keliu. Ar Lietuva nueis pažangos ir gerovės keliu priklauso, kokiu keliu nueisime kiekvienas iš mūsų. Ir jis yra ne tik geresnis, bet ir daug lengvesnis kelias.


Prembuda, 2009-12-21


[1] "Sąmoninga individo ir visuomenės harmonizacija", Prembuda, http://www.dhyan.eu, 2009-08-25


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos