LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kodėl dvasingumą, nepaisant to, kad jis yra aukštesnis, pergali pasaulietiniai interesai?

Iki šiol dvasingumas nebuvo pergalėtas. Iki šiol dvasingumo niekada nebuvo pergalėję pasaulietiniai interesai. Jūs pasakysite, kad aš klystu, nes kiekvieną dieną tikriausiai jaučiate savo viduje tą pergalę. Aš klausiu jūsų, ar turite kokių nors nuoširdžių dvasinių interesų? Tai, ką iš tikrųjų sakote, kas yra nugalima, jumyse neegzistuoja; ten tėra tik idėja, kurią jūs turite apie dvasingumą ir kurią jūs kažkur išgirdote. Jei kas nors jums pasakytų, kad akmenukai labiau žėri už deimantus, ką jūs pasakytumėte? Jūs sakytumėte, kad ten negali būti tikri deimantai, kad deimantai tikriausiai tėra įsivaizduojami, o akmenukai yra tikri. Todėl suprantama, kad deimantai praloštų, o akmenukai laimėtų. Jei deimantai būtų tikri, kaip jie galėtų pralošti akmenukams?

Jūs, suprantama, galvojate, kad gyvenime dvasinės savybės yra pasaulietinių interesų nustelbiamos. Bet kur yra tos dvasinės savybės? Tai, ką jūs galvojate esant nustelbiama, yra tik įsivaizdavimas; kitos dalies tiesiog nėra. Jūs tikriausiai nuolat galvojate, kad neapykanta laimi, o meilė yra nugalima. Bet kur yra meilė? Jūs tikriausiai galvojate, kad troškimas įsigyti pinigų nugali troškimą pažinti dieviškumą. Bet kur yra tas troškimas pažinti dieviškumą? Jei jis iš tikrųjų yra, tai joks kitas troškimas negali jo nugalėti. Jei jis iš tikrųjų yra, joks kitas troškimas negali egzistuoti. Tuomet klausimas apie nustelbimą neiškils.

Jei būtų kas nors, kas sakytų, kad šviesą nugali tamsa, jūs sakytumėte, kad jis yra pamišęs. Jei yra šviesa, tai į ją tamsa negali įsiskverbti. Iki šiol niekuomet nebuvo karo tarp tamsos ir šviesos. Iki šiol niekuomet nebuvo konflikto tarp šviesos ir tamsos, nes tuo momentu, kai atsiranda šviesa, tamsa dingsta. Oponentas net neegzistuoja, taigi apie pergalę negalima ir svarstyti. Tamsa gali nugalėti tik tuomet, jei šviesos iš viso nėra, taigi ji nugali tik tuomet, kai nėra šviesos. Bet tuomet negali kilti klausimas apie tamsą, jeigu yra šviesa, nes tamsa tuomet dingsta, jos tiesiog nelieka.

Tai, ką vadinate „pasaulietiniais interesais“, dings, jei jumyse atsiras dvasiniai interesai. Štai kodėl aš stengiuosi labiau akcentuoti jumyse dvasinių interesų užgimimą, o ne jūsų išsivadavimą iš pasaulietinių interesų. Aš akcentuoju pozityvumą.

Kai jumyse iškyla pozityvus dvasinis interesas, jūsų pasaulietiniai interesai nusilpsta. Kai žmoguje gimsta meilė, jo viduje neapykanta dingsta. Niekuomet nėra buvę konflikto tarp meilės ir neapykantos; iki šiol to niekuomet nebuvo atsitikę. Kai kame nors atsiranda tiesa, jo viduje melas dingsta. Tiesa ir netiesa niekuomet nekonfliktavo. Kai kas nors yra nesmurtiškas, jo įtūžis dingsta. Tarp nesmurtiškumo ir smurto niekuomet nebuvo konflikto. Tai nėra pralaimėjimo klausimas… niekas nesivaržo. Smurtas yra toks silpnas, kad tuo momentu, kai atsiranda nesmurtiškumas, jis dingsta. Tai, kas nedvasinga, yra labai silpna, tai, kas pasaulietiška, yra silpna, labai silpna.<...>

Tuomet, kai jaučiate, jog dvasiniai interesai yra nugalėti, supraskite vieną dalyką: šie jūsų interesai tikriausiai buvo įsivaizduojami. Jūs tikriausiai susikūrėte juos skaitydami knygas, jie nėra jūsų viduje. Yra tiek daug žmonių…

Pas mane atėjo žmogus ir pasakė: „Praeityje aš jausdavau Dievą, bet dabar to neatsitinka!“

Aš jam pasakiau: „Taip niekada neatsitinka. Ar įmanoma, kad jūs pradėjote patirti dieviškumą ir po to nebepatiriate?“

Daug žmonių ateina pas mane ir sako: „Aš patirdavau meditaciją, bet dabar tai daugiau neatsitinka.“

Aš sakau jiems: „Taip niekad nebūna, neįmanoma medituoti ir po to meditaciją prarasti.“

Įsidėmėkite: gyvenime aukštesnė būsena gali būti pasiekta, bet ji negali būti prarasta. Jūs galite pasiekti aukštesnę būseną, bet negalite jos prarasti, nėra būdo ją prarasti. Jūs galite tapti išmintingais, jūs galite pasiekti išmintį, bet negalite jos prarasti. Tai neįmanoma.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2018-05-08


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos