LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Į ATEITĮ SU NUSIŽEMINIMU IR ĮSTATYMU AR SU MEILE?

Tikėjimų įtaka ir valdžia mažėja. Ypač Europoje, nes čia žmonės jau pažino tikėjimus, labiausiai krikščionybę, ir jų poveikį moralei, pažangai ir laimei. Europiečiai pažino jų  inkviziciškumą, antimoksliškumą, indulgentiškumą, antimoteriškumą, teroristiškumą, pedofiliškumumą, vaikų perpardavinėjimą Ispanijoje ir pan., ir pasaulyje jų šalinasi. Būtent šios katalikybės savybės Lietuvoje sukėlė jos pasipiktinimą ir pavydą dėl tikro humaniškumo ir pažangos meditacijos centre Ojas. Dėl to Oją labiausiai ir persekiojo. Seime, saugume, vyriausybėje, žiniasklaidoje, policijoje, mokyklose, meditacijose, tiesiog gyvenime. Į čia siuntė rašeivas, klapčiukus, blakes.

  

Netrukus balandžio 12 d. - Kosmonautikos dieną, minėsime Ojo registracijos Lietuvoje septintąsias metines - laisvės ir meilės gūsį sau ir Lietuvai. Daugiau tokių dvasios gūsių ir žmonės ne tik nebėgtų iš Lietuvos, bet ir į čia plauktų bei sveikėtų ir laimingėtų. O  kol kas katalikiškumo pasekmės Oje ir Lietuvoje vis dar jaučiamos - iš motinos Ilonos Gineitienės dėl meditacijų Oje pagal teisėjos Neringos Venckienės sprendimą atimtos dukros negrąžintos, veidmainiška katalikiškai psichiatriška prievarta naudota Oje meditavusiai Neringai ir visuomenei apgauti tebenaudojama ir toliau, katalikybė, kaip ir dar visai neseniai komunistai, iškelti virš visų teisėje, atitinkamai dabartinėje ir buvusioje Lietuvos Konstitucijose, mokyklose, universitetuose, vaikų ir suaugusių globos namuose, beveik visur.

Dėl prievartinio sekimo tikėjimais nuo vaikystės žmonės pametė save. Neveltui jėzuitai giriasi, duokite mums vaiką iki septynerių metų ir mes padarysime iš jo tikintįjį. Daug labiau nei gamta ir gyvūnai. Dėl to tikintieji žvalgosi į hierarchus ir popiežius. Net ir nereikšmingiausiais atvejais. Štai išrinko naują popiežių, o šis nuplovė nusikaltėliams kojas. Ir pabučiavo. Ir dar ne tik vyrams, bet ir merginai. Juk tai nenatūralu ir nehigieniška, ir nehumaniška. Ką čia rodyti ar aptarti? Bet pagal tradiciją ir tikėjimą tuomet ir tikinčių šalių, tokių kaip Lietuva, prezidentai, seimūnai ir teisėjai turėtų bučiuoti nusikaltėliams kojas. Pabudo prislopinti jauduliai, užvirė aistros. Ar tai gerai, ar visi turėsim bučiuoti nusikaltėliams ir nusikaltėlėms kojas? Ar tai malonu, dvasinga? Kur tiesa?

Kai kurie žurnalistai irgi svarsto apie popiežiaus Pranciškaus kojų nusikaltėliams nuplovimą įstatymo, tikėjimo, politikos, higienos, pasipūtimo ir nusižeminimo bei kitokių viršenybių atžvilgiais. Vieni sako, čia turėtų būti viršiausias įstatymas, kiti - tikėjimas, tradicija, treti - higiena... Deja, visi šie dalykai tėra popsas. Nereikšminga yra ir įstatymo vieta nusižeminimo ar pasipūtimo atžvilgiu. Jų ir taip per daug. Reikšminga yra meilė, laisvė, lygybė, tiesa...

Meilė yra aukščiau įstatymo, nes tai yra prigimtis, iš jos atėjo gyvybė ir galiausiai žmogus. Pagrindiniai žmogaus įstatymai dažniausiai, deja, parodo begalinį jo kvailumą. Einšteinas sakė, kad yra du begaliniai dalykai - Visata ir žmogaus kvailumas. Nors dėl Visatos jis abejojo. Todėl ir bet koks veiksmas, kuris ateina iš meilės ir, nesvarbu, ar eina su įstatymu, yra sveikintinas. Tarp jų ir sėklų sodinimas ar kojų plovimas. Jei jis yra natūralus, pvz. mažyliui, jei jis pats to padaryti negali.

Geriau eiti su meile, nei su įstatymu. O dar svarbiau eiti su lygybe, nes meilė, tiesa ir laisvė ateina tik po lygybės, kuri visuomet buvo ir bus. Iki dievų ir žmonių. Ir po jų. Ar šie išlieka, priklauso nuo to, ar jie eina su lygybe. Būtent dėl lygybės pasipūtėliams ir būtina nusižeminti. Dėl balanso. Nors labiausiai jie žeminasi ir lankstosi dėl įvaizdžio, todėl  lankstymosi nauda - lyg iškamšos lingavimo vėjyje.

Nusižeminti reikia tik tiems, kurie atmetė gyvybių ir žmonių lygybę ir pasipūtė. Nusižeminimas reikalingas tik pasipūtėliams. Kitiems jis tik trukdo. Tiek pasipūtimas, tiek ir nusižeminimas. Tiesa, meilė, pažanga ir evoliucija neina nei su nusižeminimu, nei su pasipūtimu. Sėkla ir gyvybė nei pučiasi, nei žeminasi. Užtat auga, žydi, dauginasi ir evoliucionuoja. Sėkla pati miršta ir pati prisikelia daigu. Natūraliai nors ir nesąmoningai. Kitas to padaryti negali. Kuri sėkla mirė, ta ir prisikėlė. Žmogus irgi gali mirti ir prisikelti natūraliai ir net sąmoningai. Medituodamas. Tik už save. Mirtis ir prisikėlimas už kitus tėra vilko žodis, propaganda avims.

Katalikybei ir popiežiams bent minimaliam susibalansavimui, bent minimaliai proto ramybei ir vidinei tylai būtinas nusižeminimas, nes jų pasipūtimas begalinis. Netikra, kai persivalgęs su stambia lazda rankoje ir auksu blizgantis auksinėje bažnyčioje vyskupas ar popiežius nemokėdamas nieko daryti, sodinti ir auginti, tikina esąs varguolių pusėje... matyt, tuomet, kai šie pagal tikėjimo įstatymą atneša į bažnyčią auksą ir vaikus. Geriau eitų su meile.

Prembuda, 2013-04-05

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos