LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

EŽTT apie katalikišką meditatorių diskriminaciją Lietuvoje

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 2007 m. sausio mėnesį patvirtino, kad Ilonos Gineitienės skundas dėl Lietuvos nacionalinių teismų sprendimo jos nepilnamečių dukrų gyvenamąją vietą nustatyti su nedirbančiu ir alimentų nemokančiu tėvu, yra pagrįstas ir toliau svarstytinas. Trumpa iš mylinčios motinos jos nepilnamečių dukrų atėmimo istorija pateikta žemiau.

Pažangiai meditacinės religijos bendruomenei Meditacijos centras „Ojas“ (toliau Ojas) įregistruoti dokumentai Teisingumo ministerijai buvo pateikti 2003-03-12. Teisingumo ministerija turėjo atsakyti per šešis mėnesius iki 2003-09-12. Oje praktikuojama meditacinė religija, kuri neturi jokio panašumo į tikėjimus ir remiasi praktika, patyrimu, dvasios mokslu. Tuo laikotarpiu katalikų bažnyčia vadovaujama kardinolo A.J.Bačkio kartu su Lietuvos valdžia, katalikiška Lietuvos televizija darė viską, ką gali, kad melu ir šmeižimais sukompromituotų ir jėginėm struktūrom bei teismais įbaugintų Ojas narius.

Katalikiškas nedirbančio, alimentų nemokančio tėvo – Vilmanto Gineito ieškinys atimti iš motinos Ilonos Gineitienės dvi mažametes dukras Kauno rajono apylinkės teismui buvo paduotas 2003-07-01 dieną greta kitų katalikiškų bauginimo priemonių – sveikos meditatorės Neringos Mockutės uždarymo į psichiatrinę, melagingos LNK laidos „Srovės“ transliavimo, policininkų įsiveržimo į meditacijos centrą, bandymo išvaikyti meditatorius, jų darboviečių kurstymo daryti neteisėtus veiksmus ir kita.

Inkvizicinį sprendimą atimti iš humaniškai be smurto, be melo ir dėl to nekatalikiškai auginančios motinos dukras 2003 metais priėmė dabar pati panašioje situacijoje atsidūrusi Drąsiaus Kedžio sesuo, teisėja Neringa Venckienė.

Meditacijos centras Ojas, neradus nė mažiausio neinteligentiško žodžio ar veiksmo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu buvo įregistruotas 2005-04-12 dieną. Nacionaliniai teismai, prokatalikiška Lietuvos valdžia, televizija, radijas suprato, kad kitu atveju bus kreipiamasi į EŽTT ir neturint jokių faktų ir argumentų prieš Ojas registraciją – vis viena teks įregistruoti.

Katalikai jau vos gimusį žmogų paskelbia kaltu. Tai nežmoniška. Tai nėra tiesa. Tai melas. Po to naudodamiesi šiuo melu paskelbia, kad pradės išganymą, iš kurio nėra išėjimo. Tai yra prieš nekaltumo prezumpciją, prieš tarptautinę teisę, prieš žmogaus prigimtį, prieš tiesą.

Mieli Lietuvos žmonės! Mes už mūsų ir jūsų laisvę. Be korupcijos, be melo, be nelygybės, be katalikiškos falsifikacijos ir veidmainystės.

Ilona Gineitienė gindamasi nuo apylinkės ir kitų aukštesnių lietuviškai katalikiškų teismų savivalės padavė ieškinį į EŽTT. Byla buvo priimta nagrinėjimui. Trumpai apie tai, kaip skubotai buvo sufalsifikuotas katalikiškas ieškinys ir sprendimas, galima rasti Meditacijos centro tinklalapyje. Plačiau apie šios ilgos ir gėdingos falsifikacijos vingius artimoje ateityje.

Kaip praneša BNS, antradienį, 2010-07-27, EŽTT skelbs savo nuosprendį.

Ojas informacija, 2010-07-27


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos