LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ezoteriniai vyro ir moters skirtumai ir panašumai*

Bioelektrinis skirtumas tarp vyro ir moters išlieka iki ketvirtojo kūno. Ar tai reiškia, kad vyras ir moteris mediumai veikia skirtingai vyriškus ir moteriškus meditatorius?

  

Šiame kontekste turi būti išaiškinta daugelis dalykų. Kaip aš sakiau anksčiau, skirtumas tarp vyro ir moters yra iki ketvirtojo kūno. Nuo jo skirtumo nėra. Penktasis yra anapus lyčių skirtumo. Bet skirtumas iki ketvirtojo kūno yra esminis. Šis didžiulis nepanašumas sukels įvairių pasekmių. Pradžioje pažiūrėkime į vyro kūną, o po to pažiūrėsime į moters kūną.

Pirmasis vyro kūnas yra vyriškas, antrasis - moteriškas, trečiasis - vėl vyriškas, ketvirtasis - moteriškas. Moteryje yra atvirkščiai: jos pirmasis kūnas yra moteriškas, antrasis - vyriškas, trečiasis - vėl moteriškas ir ketvirtasis - vyriškas. Dėl to tarp jų yra radikalūs skirtumai. Šie skirtumai giliai paveikė visos žmonijos istoriją ir religiją, jie suteikė žmogaus kultūrai ypatingą struktūrą.

Kai kurias unikalias charakteristikas turi vyro kūnas ir unikalias savybes turi moters kūnas. Jos papildo viena kitą. Iš tikrųjų moters kūnas yra nepilnas kaip ir vyro kūnas. Todėl kūrimo metu jie turi susijungti. Toks susijungimas gali būti dviejų rūšių. Jei vyras A jungiasi su moterimi B išoriškai, tuomet bus pradėtas vaikas. Jei vyras A jungiasi su moterimi B savyje, tuomet prasideda kelionė link Brahmano. Tai kelionė link Dievo, kai tuo tarpu išorinė sąjunga veda į gamtą. Kaip ten bebūtų, seksas yra abiejuose: jei vyro kūnas jungiasi su išoriniu moters kūnu, tuomet atsitinka lytinis santykis; jei vyro kūnas jungiasi su vidiniu moterišku kūnu, tuomet taip pat atsitinka lytinis santykis. Pirmu atveju energija išbarstoma į išorę, tuo tarpu antru atveju ji pradeda tekėti vidun. Tai yra žinoma kaip seksualinės energijos kėlimas: tai susijungimas su vidine moterimi.

Nepaisant to, ar tai atsitinka kūno išorėje, ar kūno viduje, energija visuomet teka iš vyro į moterį. Jei vyro fizinio kūno seksualinė energija teka link eterinio moteriško kūno vidun, tuomet ji neišmetama. Tuomet tai vadinama brahmačarja. Tuomet energija nuolat teka aukštyn; ji kyla iki ketvirtojo kūno. Nuo ketvirtojo kūno brahmačarja neturi prasmės, kadangi nėra nieko, ką būtų galima pavadinti vyru ir moterimi.

Štai kodėl meditatorius, perėjęs ketvirtąjį kūną, nėra nei moteris, nei vyras. Ardhanarišvar (ardhanarishwar) koncepcija - Šiva, kuris yra pusiau vyras, pusiau moteris - buvo pavaizduotas turint omenyje pirmąjį ir antrąjį kūnus. Bet tai ir liko simbolis, kurio mes niekad nesupratome. Šiva yra nepilnas ir Parvati (Parvati) yra tokia pat. Kartu jie tampa vienu. Todėl mes piešiame Šivos paveikslą pusiau vyru, pusiau moterimi, bet iš tikrųjų kita pusė išoriškai nematoma. Ji paslėpta kiekviename iš mūsų. Viena jūsų pusė yra vyriška, o kita - moteriška. Dėl to kartais atsitinka juokingi dalykai.

Nesvarbu, koks bebaimis ir tvirtas vyras būtų išoriniame pasaulyje, nesvarbu, kiek įtakingas - ar tai Aleksandras Didysis, ar Napoleonas (Napoleon), ar Hitleris įstaigoje, parduotuvėje, ar viešumoje, nors jis ten gyvena visą dieną kaip liūtas, bet vakare visas jo išdidumas yra prarandamas namuose prieš įprastinę moterį. Tai labai keista. Kokia to priežastis? Tai yra faktas, kad savo vyrišką kūną jis naudoja dvylika ar keturiolika valandų, o po to jo pirmasis kūnas pavargsta. Kai pasiekia namus, jo fiziniam kūnui reikia poilsio. Tuomet pradeda reikštis jo antrasis kūnas, kuris yra moteriškas, o jo vyriškas kūnas tampa antraeiliu.

Žmona visą dieną naudoja savo pirmąjį kūną, todėl vakare jos vyriškas, antrasis kūnas nugali. Dėl to moteris pradeda elgtis kaip vyras, o vyras kaip moteris.

Taip pat neturėtų būti pamiršta, kad vidinis lytinis santykis su savo moteriškuoju kūnu yra metodas pakelti gyvenimo energiją aukštyn. Šis procesas turi daugiau vidinių detalių, bet apie tai mes dabar nekalbėsime.

Kitas dalykas: energija visuomet teka iš vyro į moterį. Svarbiausia vyro kūno savybė yra tai, kad jis nereceptyvus; jis visuomet agresyvus. Vyras gali duoti, bet negali imti. Srovė neteka iš moters į vyrą, ji visuomet teka iš vyro į moterį. Moteris yra receptyvi. Ji gali imti, bet negali duoti.

Dėl to atsiranda dvi pasekmės ir abi jas derėtų žinoti. Pirma pasekmė yra ta, kad dėl to, jog moteris yra receptyvi, ji niekuomet negali būti šaktipat mediumas; šaktipat negali atsitikti per ją. Dėl šios priežasties yra buvę tik kelios moterys dvasios Meistrės ir nėra tokių garsių guru kaip Buda ar Mahavira. To priežastis yra ta, kad per ją negali būti perduota energija. Iš tikrųjų apie Budą, Mahavirą ir Krišną buvo susirinkę daugybė moterų, bet nė vienos neatsirado tokios moters kaip Krišna, apie kurią būtų susirinkę milijonai vyrų. Iš tikrųjų priežastis yra ta, kad moteris gali būti tik priimanti.

  

Įdomus faktas yra ir tai, kad apie Krišną buvo susirinkę labai nedaug vyrų ir labai daug moterų. Panašiai buvo ir su Mahavira: ten buvo dešimt tūkstančių asketų vyrų, vienuolių ir keturiasdešimt tūkstančių moterų vienuolių. Šis santykis visuomet lygus keturiems. Jei yra vienas vyras, aplink jį visuomet susirenka keturios moterys. Vyro Mahavira negali taip veikti kaip moterį, kadangi ir Mahavira, ir vyras yra vyriškos lyties. Tai, kas praeina per Mahavirą, moterys gali sugerti. Bet vyrai nėra sugeriantys, jų receptyvumas yra labai ribotas. Todėl prie vyro, kuris yra religijos šauklys, visuomet yra moterys, kurios saugo ir palaiko jį, moteris išsaugo religiją Žemėje. Vyrai yra religijos pionieriai.

Moteris yra receptyvi, jos kūno kokybė yra receptyvi. Ji turi ir tokią pat biologinę savybę. Ji gali devynis mėnesius išnešioti vaiką ir po to gali jį auginti, dėl to ji turi būti receptyvi. Tokio darbo gamta nepriskyrė vyrui. Jis tampa tėvu momentui, o po to nueina nuo scenos. Moterys priima spermą ir ją palaiko. Analogiškai vyksta ir šaktipat atveju. Todėl šaktipat vyras negali priimti nuo moters. Taip paprastai būna, bet galimos ir išimtys. Apie tuos retus atvejus aš pakalbėsiu vėliau atskirai. Kartais tai gali atsitikti, bet to priežastys yra įvairios.

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Stebuklo beieškant" (II tomas) galima skaityti (past.: spausdintas knygos tiražas išparduotas). 

 

Atnaujinta 2013-10-19


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos