LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

2004 m. Nr. 11

Dvasios laisvė ir gyvenimas

Laisvė yra labai praktiška. Laisvu negali būti objektas, daiktas. Laisvas gali būti tik subjektas, žmogus, tik tas, kuris yra gyvas, kuriame yra dvasia, sąmonė. Nieko nėra svarbesnio už laisvę. Laisvė yra laimės pamatas. Visos būtybės ieško ir siekia laisvės. Nuo senovės iki šiandien kiekvieną gyvūną, kiekvieną būtybę, kiekvieną normalų žmogų laisvė įkvepia. Tik diktatoriai ir biurokratai žiūri, ieško, kaip pasinaudoti ir pavergti. Kitus. Kiekvienas gyvūnas, kuris pirmiausia ieško laisvės, o po to ėdesio, yra karališkas. Padėkite ėdalo, atidarykite liūto narvą ir žiūrėkite, ką jis darys. Karališkas, dvasioje nepavergtas liūtas, pirmiausia išeis į laisvę, o po to ės. Karališka lakštingala pirmiausia išskris į laisvę, o po to les. Jūsų ėdalo karališkas liūtas ar lakštingala atsisakys. Karališkumas yra dvasios savybė. Laisvė yra karališka savybė. Net geri grybai ir tai nelaisvėje neauga. Nelaisva lakštingala niekada nebus laiminga ir nečiulbės taip gražiai, kaip laisva. Įkalintas liūtas niekada nebus toks sveikas, gražus ir karališkas, kaip laisvas.

Gamta ir laisvė. Gamtoje nėra nelaisvės. Visų pirma todėl, kad visi visom jėgom laisvinasi, o jei neįgali - išmiršta. Ryškus gimstamumo mažėjimas yra dvasios nelaisvės, jos ligos simptomas. Nelaisva dvasia suserga. Jūs nerasite gamtoje liūtų, auginančių mėsai avis, ar avių, auginančių maistui dobilus. Gamta ir gyvos būtybės stato tik lizdus ir namus auginimui, o ne aptvarus ar gardus gaudymui ir nelaisvei. Pavergia tik žmonės. <...>

Protas ir nelaisvė. Nelaisvė prasideda nuo proto, laisvė - nuo sąmonės. Gamtoje nėra nelaisvės, kol nėra proto, kol nėra protingo individo, žmogaus. Nelaisvė gamtos evoliucijoje prasidėjo kartu su protavimu. Nelaisvė pasaulyje prasidėjo kartu su pirmomis pirmykščio žmogaus mintimis. Maždaug prieš 180 tūkstančių metų didesni ir stipresni neandertaliečiai turėjo užleisti vietą kromanjoniečiams, nes šie evoliucionavo ne kūno tobulinimo, o proto tobulinimo keliu. <...> Jie prarado gamtos rojų, bet jiems atsivėrė dvasios laisvės kelias.<...>

Pavergimo būdai. Lengviausia pavergti nuo vaikystės. Per ideologijas, prietarus, mitus, tikėjimus. Taip Indijoje dar visai neseniai maždaug ketvirtadalis žmonių būdavo įtikinami, kad jie yra šudros, nuodėmingiausios ir žemiausios kastos žmonės, neliečiamieji. Tai atėję nuo dievo. Kaip ir imperatoriai ar ganytojai. Net užmušti neliečiamąjį nebuvo didelė nuodėmė. Japonijoje dar ir šiandien yra tikinčių, kad imperatorius yra nuo dievo. Taip ir Vakaruose prieš du su puse tūkstantmečio Aleksandras Makedonietis vertė tikėti, kad jis - dievo sūnus, o kiti, savaime suprantama, turį jam vergauti ir tarnauti. Užkariavęs beveik visą žinomą pasaulį, jis mirė trisdešimt trejų metų, pakeliui iš Indijos taip ir nepasiekęs namų.

<...>

Jei diktatoriai ir dievai ar jų atstovai valdžia nepasidalija, visuomet laisvė netoli. Tegul ir per kančias. Taip buvo Sovietų Sąjungoje. Sunkiau žmonėms išsilaisvinti tuomet, kai žemės ir dangaus mesijai susivienija. Tuomet jiems lengva diegti ideologijas ir mitus. Tuomet žmonėms dvasioje reikia laisvintis dar tuomet, kai surakintos rankos ir kojos. Šiandien beveik taip yra Lietuvoje. Čia dvasiškiai ir valdininkai garbina ir finansuoja savas senąsias ar tradicines dvasias ir partijas. Argi nereikėtų palaikyti ir naujagimius. Juk toks gamtos ir dvasios kelias.

Laisvinimosi būdai. Protas į gamtą atnešė ne tik nelaisvę ir vergiją, bet ir laisvės šansą. Protas žmogaus dvasiai tapo lyg kamienas medžiui ar lukštas kiaušiniui. Jis pradėjo atitrūkti nuo žemės ir saugojo. <...>

Šiandien Lietuvą ir pasaulį labai kausto ir daug nelaimių bei kančių atneša tokie įsakymai, kaip gerbk tėvus ar neturėk kitų dievų, o - tik mane vieną. Įsakyti gerbti, o tuo labiau mylėti, kad ir dievą, iš tikrųjų - bet ką, yra ne tik nemokšiškumas, bet nusikaltimas. Tai visuomet atima laisvę. Tokie įsakymai ir įstatymai tik moraliai palaiko tėvų ir dievų smurtą. Dėl to griūna ne tik namai, bet ir bažnyčios, mečetės, sinagogos. Smurto prieš vaikus ir kitatikius labai daug, jau per daug. Tiek daug baimės. <...>

Pernai inteligentišką Neringą už tai, kad ji medituoja ir neklauso, katalikiška motina, dėl nepaklusnumo, per prievartą įkišo ją į psichiatrinę. Ten Neringą pririšo prie lovos, leido vaistus ir per prievartą 52 dienas "gydė". Šiandien ji jau laisva ir toliau laisvinasi nuo dievų ir tėvų, tikriau, nuo motinos "auklėjimo" skaudulių.

<...>

Dvasios laisvė. Vakaruose žmonės žino fizinę, ekonominę, beveik visi yra girdėję apie psichologinę laisvę, bet visiškai nežino dvasios laisvės - laisvės nuo pranašų, mesijų ir dievų. Paties gražiausio ir didingiausio dalyko nėra moksle, gyvenime, Vakarų tikėjimuose. <...>

Didingas dalykas yra pasiekti dvasią ir palaimą, bet dar didingesnis ir reikalingesnis dalykas yra atnešti dvasią, atnešti mokymą iki žemės, iki kūno. Iki šiol mesijai ir dievai to nemokėjo. Todėl jie piršo ir neturtą. Tik dvasioje esantis ir protą bei vaizduotę pažinęs žmogus, gali juos panaudoti ne gamtos ir žmonių užkariavimui ir vergijai, o darnai, laimei ir laisvei. Per gamtą įžengėme į protą, per protą įženkime į širdį, per širdį į sąmonę, laisvę, ramybę ir nemirtingumą. Toks dugno ir dangaus, turto ir turinio, sielio ir sielos susijungimo būdas. Budų kelias atviras. Kelkimės ir kilkime. Į laisvę, į dvasios laisvę.

Prem, meditacijos meistras

Visą straipsnį "Dvasios laisvė ir gyvenimas" skaitykite žurnale "Žmogus", 2004 m. Nr. 11.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos