LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dinaminės meditacijos ir deguonies įtaka sąmonės būsenoms

Klausėjas: "Jūs sakėte, kad deguonies ir anglies dioksido santykis giliai kvėpuojant keičiasi. Prašom paaiškinti, kaip šis dalykas yra susijęs su kundalini budinimu?"*

Tarp jų yra daug sąsajų. Pirma, mes turime savyje gyvenimo ir mirties potencialą. Tuo metu, kai deguonis apibūdina mūsų gyvenimo potencialą, anglies dioksidas apibūdina mirties potencialą. Jeigu jumyse deguonies palaipsniui mažėja ir dingsta, ir jūs likote vien tik su anglies dioksidu, greitai tapsite lavonu. Tai panašu į pagalio degimą – jis dega tol, kol prieinamas deguonis. Ugnis ir gyvenimas medyje yra tol, kol prieinamas deguonis. Kai tik deguonis pradingsta, jis miršta. Jis virsta pelenais, nuodėguliu, anglimi. Anglis, kuri lieka po to, yra ne kas kita, kaip mirusi ugnis.

Abu elementai veikia mumyse. Jei mes turime daugiau anglies dioksido, mes nuslysime į mieguistumą. Lengviau miegoti naktį negu dieną, nes naktį anglies dioksido kiekis išauga, o deguonies sumažėja. Todėl mes lengviau užmiegame naktį ir sunkiau dieną. Dieną deguonies kiekis ore pakyla dėl saulės ir viskas yra pabudę, aktyvu. Bet po saulėlydžio deguonies kiekis ore žymiai sumažėja.

  

<...>

Tie patys dalykai atsitinka ir jumyse. Kai deguonies jumyse padaugėja, jūsų latentinės energijos pabunda. Kiekvienai latentinei energijai pabusti būtinas deguonis. Mes galime išsaugoti mirštantį žmogų gyvą, kažkurį laiką padėdami jam deguonimi. Bet jis iš karto numirs, jei deguonies vamzdelį ištrauksite iš jo šnervių. Su deguonimi jis gali būti palaikomas gyvas keletą dienų, keletą mėnesių ir netgi keletą metų, nes visiškas gyvenimo energijos nusilpimas atgaivinamas deguonimi. Mes deguonies pagalba palaikome mirtį beviltiškoje padėtyje.

<...>

Bet koks anglies dioksido kiekio padidėjimas neišvengiamai padidina mieguistumą. Bet kas,  kas padidina mūsų kūne anglies dioksido kiekį, migdo kūną ir jau miegančias jo energijas nukreipia į dar gilesnį miegą, gilina mūsų nesąmoningumą. Štai dėl ko gyventojų skaičiui pasaulyje augant, kiekvienam asmeniui tenkantis deguonies kiekis tuo pat mastu mažėja. Tai didina mūsų nesąmoningumą – kurio ir taip jau yra per daug. Neužilgo gali ateiti laikas, kai mūsų geba išlikti sąmoningais bus minimali.

Jūs jaučiatės gaivūs ryte. Jūs jaučiatės gaivūs, kai nuvykstate į mišką arba aplankote pajūrį. Ir jūs tampate apatiškais ir bukais, kai esate viešumoje, kai esate minioje. Kodėl? Tai dėl anglies dvideginio pertekliaus ir dėl deguonies trūkumo. Tiesa, kad deguonis yra gaminamas pastoviai, bet kai minia suvartoja daug deguonies, tai sukelia deguonies trūkumą viešumoje. Nueikite į masinio susibūrimo vietą – į kiną ar šventyklą – jus greitai apims bukumas ir nejautrumas. Tačiau nuvykite į kalnus arba sodą, prie upės kranto ir jūs jausitės budrūs, gyvi ir laimingi.

  

Deguonies kiekio padidinimas turi didelę reikšmę. Tai pakeičia jūsų vidinį balansą; tai padaro jus budresnį ir sąmoningesnį, mažiau mieguistą. Jeigu deguonies kiekis išaugo smarkiai, staigiai ir nelauktai, tai padarys radikalų pokytį jūsų vidiniame balanse. Bus panašu į tai, kad viena svarstyklių pusė pakyla iki viršaus, o kita pusė paliečia žemę. Jei šis pokytis įvyksta vienu smūgiu, jūs suprasite tai greitai ir ryškiai. Lėtas ir palaipsnis pokytis vargu ar jums bus juntamas.

 

Štai kodėl aš raginu jus [dinaminėje meditacijoje] kvėpuoti greitai ir intensyviai, taip, kad suprastumėte, jog pereinant iš vienos fazės į kitą per dešimt minučių pereinate per staigius pokyčius, ir taip pastebėtumėte vidinių pokyčių procesą. Tik tuomet, kai dalykai keičiasi staigiai ir aiškiai, jie gali būti aiškiai pamatyti.

Pavyzdžiui, kiekvienas iš mūsų pereina iš kūdikystės į paauglystę ir iš jaunystės į senatvę, bet šis procesas yra toks lėtas ir palaipsnis, kad net mes patys niekad tiksliai nežinome, kada atėjo paauglystė, kada mes tapome senais. Jei kas nors paklaus mano pasenimo tikslios datos, aš negalėsiu atsakyti. Senas žmogus bus sumišęs, jis nepastebėjo, kad jis jau senas, kadangi tarp jo jaunystės ir senatvės nebuvo jokio tarpo. Panašiai vaikas nepastebi, kad jis jau subrendo; jis ir toliau elgiasi kaip vaikas. Tuo metu, kai jis kitiems atrodo jaunuoliu, jis pats šio fakto neįsisąmonina. Tuo metu, kai tėvai tikisi iš jo, kad jis prisiims šeimoje atsakomybę, jis vis dar laiko save vaiku.

 

Taip įvyksta todėl, kad perėjimas iš vienos pakopos į kitą neatsitinka vienu impulsu; tai įvyksta labai tyliai ir lėtai. Tuo pat būdu senas žmogus toliau elgiasi taip, lyg jis būtų jaunuolis; jis neįsisąmonina, kad jo gyvenime įvyko pokyčiai. Kaip jis tai gali sužinoti?

Ryškus ir staigus perėjimas reikalingas tam, kad tai įsisąmonintume. Jeigu šio perėjimo diena ir valanda buvo užfiksuotos, tuomet nebus vietos sąmyšiui. Tuomet subrendusiam ar senam asmeniui nereikės priminti apie jo tikrą amžių.

 [Dinaminėje] meditacijoje aš palaikau greitą ir galingą pokytį tam, kad jūs aiškiai suprastumėte skirtumą tarp miegančios sąmonės ir jos pabudusios būsenos. Tai įvyks lyg šuolis, smūgis, todėl jūs gerai suprasite, kad atsitiko transformacija. Šis patyrimas vertingas; jis jums labai padės. Dėl šios priežasties aš palaikau tas technikas, kurios leidžia staigias ir ryškias transformacijas. Jei tai užima daug laiko, jūs to neįsisąmoninsite. Ir šis nemokšiškumas turi savo pavojų. Pavojus yra tas, kad jūs neįsisąmoninate, jog pokytis jau įvyko, ir tuomet šis įsisąmoninimas negilėja, kaip tai turėtų būti.

 

Ošo dinaminė meditacija

Pirmoji pakopa Antroji pakopa Trečioji pakopa Ketvirtoji pakopa Penktoji pakopa
Dešimt  gilaus, intensyvaus ir chaotiško, geriau spontaniško, kvėpavimo minučių 
Dešimt gilaus, intensyvaus ir chaotiško, geriau spontaniško, kvėpavimo minučių 
Dešimt  katarsio, valymosi,  relaksacijos minučių 
Dešimt katarsio, valymosi, relaksacijos minučių 
Dešimt ekstaziško  šokinėjimo minučių, relaksacijos iki dvasios ir materijos. Tikėjimai ir  dievai - šalikelėje. 
Dešimt ekstaziško šokinėjimo minučių, relaksacijos iki dvasios ir materijos. Tikėjimai ir dievai - šalikelėje. 
Penkiolika  minučių stop, liudijimo - sėklos -  transformacijos, meditacijos 
Penkiolika minučių stop, liudijimo - sėklos -  transformacijos, meditacijos 
Penkiolika  minučių šventės, šokio. Foto: Ojas © 2013 
Penkiolika minučių šventės, šokio.

Foto: Ojas © 2013
 

 

Dažnai atsitinka taip, kad kažkas patiria tam tikrą dvasinį potyrį nesąmoningai, be pastangų ir šis pokytis yra toks lėtas ir tylus, kad jis net nežino apie tai. Tuomet jis bando interpretuoti tai senais būdais – kurie dažniausiai būna klaidingi – kadangi trūksta būtinos perspektyvos tai suprasti. Daug kartų atsitinka, kad jūs esate labai arti naujo dvasinio potyrio, bet jį ignoruojate, nes interpretuojate tai pagal senus prisirišimus. Visa tai būna tik todėl, kad pokyčiai atsitinka palaipsniui ir lėtai.

<...>

Dėl šios priežasties aš mokau jus intensyvios ir dinamiškos meditacijos.

 

Deguonis turi didžiulę reikšmę. Tai milžiniškos vertės dalykas. Kuo labiau jūs užpildote savo kūną deguonimi, tuo greičiau pereisite nuo kūno į sielą. Jei tai jūs suprasite teisingai, sužinosite, kad jūsų kūnas yra negyva jūsų pusė; kūnas yra ta jūsų dalis, kuri yra matoma, nes ji negyva. Ši jūsų dalis, būdama negyva, yra sukietėjusi ir todėl matoma. Jūsų siela yra kita jūsų dalis, kuri toliau lieka taki ir subtili, reta ir lengva; ji negali būti užčiuopiama. Didelis deguonies kiekis, kuris pažadina jus ir suteikia jums gyvybės, sukurs jumyse didelį atstumą tarp jūsų kūno ir sielos. Tuomet jūs aiškiai sužinosite, kad jie absoliučiai skiriasi vienas nuo kito, nors jie yra tos pačios būties – jūsų būties dvi pusės.

Dėl to kvėpavimas vaidina didelį vaidmenį žadinant kundalini.

Kundalini yra mieganti jūsų energija. Jūs negalite jos pažadinti su anglies dioksidu. Anglis gilins jos miegą. Deguonis yra didelė pagalba pažadinant kundalini. Dėl šios priežasties mes visuomet teikiame didžiulę reikšmę rytinei meditacijai. Tai paaiškinama taip: ryte net negilus kvėpavimas atneša didelį deguonies kiekį. Tuo metu visą valandą po saulėtekio žemė yra labai unikalioje ir nepaprastoje būsenoje ir dėl šios situacijos pranašumo rytas visame pasaulyje buvo parinktas kaip puikiausias laikas meditacijai.

  

Kuo labiau jūs smūgiuojate į kundalini centrą greitai ir intensyviai kvėpuodami, tuo greičiau ji pabus. Bet problema yra ta, kad mes aiškiai nematome, kaip tai veikia ir dėl to nebesuvokiame gilaus kvėpavimo reikšmės. Pavyzdžiui, dega lempa. Mes moliniame inde matome tepalą, matome dagtį ir degtuką, kuriuo uždegame šviesą. Mes taip pat matome liepsną ir sklindančią nuo jos šviesą. Bet mes nematome realaus dalyko: deguonies, kuris yra viso šio veiksmo vitalinė dalis. Iš tikrųjų deguonis degdamas tampa šviesa. Nei žibalas, nei dagtis, nei degtukas nėra taip svarbūs. Žibalas, dagtis ir degtukas yra matomos lempos dalys, jie yra jos kūnas. Bet nematoma jos dalis – deguonis, kuris yra lempos siela ir kuris iš tikrųjų dega, yra nematomas.

Aš girdėjau, kad vieną vakarą šeima išėjo aplankyti draugą ir paliko vaiką prižiūrėti namus. Tame name buvo mažytė šventykla ir prieš kažkokio dievo statulą degė lempa. Berniukas buvo specialiai paprašytas prižiūrėti šią lempą, kad ji neužgestų. Tuo metu pradėjo švilpauti stiprus vėjas, ir berniukas pradėjo baimintis dėl lempos. Jis atsinešė stiklinį butelį ir uždengė juo lempą. Nors lempa buvo gerai apsaugota, bet jos liepsna tuojau užgeso. Tikriausiai lempa galėjo būti išsaugota deganti pučiant vėjui, bet ji negalėjo degti trūkstant deguonies; ji užgeso per sekundę.

Deguonis, kuris yra tikroji vitalinė jėga, nematomas. Tai, ką mes vadiname gyvenimu, yra oksidacijos procesas, kaip lempos degimas. Kalbant moksliniais terminais, gyvenimas yra deguonies degimas. Ar tai žmogaus būtis, ar medžio, ar lempos, ar pačios saulės; kur yra oksidacija, ten yra ir gyvenimas. Taigi kuo daugiau oksidacijos, tuo aiškesnė jūsų gyvenimo liepsna. Kundalini irgi yra šios gyvybės liepsna. Oksidacija padidina kundalini šviesą ir tekėjimą. Todėl deguonis yra labai naudingas žadinant kundalini.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Stebuklo beieškant" (I tomas) galima skaityti

Plačiau apie Dinaminę meditaciją

Atnaujinta 2013-11-30


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos