LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dinaminė meditacija ir likimo keitimas

Ir tamsiausia naktis turi rytą, kai ateina aušra ir dangus prasiveria. Jau virš 21-erių metų džiaugiuosi atradusi meditacijos meistrą Prembudą, kuris įkvėpė, uždegė mane savo pavyzdžiu kasdien medituoti Ošo dinaminę meditaciją. Kartą per savaitę Prembuda veda šią unikalią meditaciją, į kurią susirenka pasiilgę gilesnės transformacijos meditatoriai ir vienas kitas smalsautojas.

Meistras neįtikinėja. Už jo žodžių – gyva vibruojanti, įkvepianti energija, ateinanti iš pabudusios sielos, kuri tirpdo ir skatina paleisti vidinius varžtus, sienas, mintis ir skristi į jautrų atsakingumą ir laisvę. Energija užpildyti žodžiai prasiskverbia į vidų ir pradeda budinti iš minčių ir mieguistumo, jie uždega, jaudina, linksmina ir šokiruoja.

Po įvadinių energijos žadinimo fazių - spontaniško kvėpavimo, katarsio, Hu, per meditacijos - Stop fazę atsitinka momentai, kai mano ir kartu medituojančiųjų, budalauko energijos išsiplečia, išsiskleidžia ir apima kažką anapus manęs, kai viskas sustoja ir esu ten, kur visada ir norėjau būti – lengvume, begaliname gerume, gaivume ir atsipalaidavime. Taip tylu – lyg nieko nėra, net ir manęs – tik begalinė gaivi erdvė, laisvė ir lengvumas.

Tie, kurie kasdien iki ir virš kelių dešimtmečių medituoja Ošo dinaminę meditaciją įkvėpti pirmo Lietuvos meditatoriaus - Prembudos, tie transformuoja savo gyvenimą nuo nykaus, emocingo ir varginamo minčių į šviesesnį, lengvesnį, visapusiškai turtingesnį tiek dvasiškai, tiek ir materialiai. Aš viena iš jų – jaučiuosi viduje užsipildžiusi dvasine energija, gera vidine savijauta, ramesniu protu, didėjančiu kūno lengvumu, minkštumu, atsipalaidavimu, lankstumu, judesių subtilumu; aiškesniu matymu, ką gyvenime daryti ar nedaryti. Meditatyvumas savaime pasklinda ir į kasdieninį gyvenimą.

Ši meditacija man padėjo labai subalansuotai praeiti sudėtingą gyvenimo situaciją – prieš 5 m. atliktą inksto transplantaciją, po kurios aš pati ir mano mama – inksto donorė - jaučiamės ypatingai pakeitusios savo likimą. Taip pat prieš penkiolika metų pamatyta įžvalga, kad medituojant išryškėja kūrybiškumas, atsiranda energijos ir įvairios įžvalgos - pats metas kurti savo verslą. Šiandien įkurtas estetinės odontologijos centras VivaDens, kuriame aš pati ir dirbu kaip odontologė ir vadovė, vadyboje – kiti meditatoriai, yra vienas iš pažangiausių lyderių Lietuvoje. Tai ir dėl to, kad nuo pat VivaDens įkūrimo pradžios nepaprastai jautriai ir centruotai centrą vadybos, technologijų, teisės, ūkio ir mokslo klausimais meditatyviai konsultuoja Prembuda. Einant su meditacinėmis įžvalgomis visas darbas tampa įkvepiantis ir šventiškas, o jo vaisiai didžiausi ir skaniausi. Anapus gražiausių vilčių, tikėjimų ir svajonių.

Kai ieškotojas ilgisi pamatyti savo galimybes, galimą sprendimą ir ateitį, pajusti ar jo kūnas ir protas yra laidūs ir pasiekia dvasią, nieko nėra geriau, kaip sudalyvauti Prembudos vedamoje Ošo dinaminėje meditacijoje. Dinaminė ne tik parodo ir apšviečia, bet ir keičia gyvenimą ir likimą.

Nuoširdžiai,

Meditatorė Šaida /Ingrida Ivancė, 2015-11-10

 


 

Meistro vedama meditacija

Žemiau pateikiamas meditacijos meistro Prembudos vestos Ošo dinaminės meditacijos tekstas. Meditacija vesta 2012-05-20 meditacijos centre Ojas Meditacijos mokyklos kursų metu; meditacija turi penkias fazes, trukmė – 1 val.

Ošo dinaminė meditacija

Įvadas (0:30) Mielieji, naujas šansas, nauja galimybė kiekvieną dieną, kartą susitikti giliau su egzistencija, su savim. Nusiderinkint, pasiruoškit. Jokių kliūčių išorinių, sąlygos geros.

Atsistojat, pėdos lygiagrečiai. Pažiūrėkit, pajuskit kūną. Pajuskit nuo padų kvėpavimą, nuo padų iki viršugalvio. Ir pasiruošiat dinaminei.

Pirma fazė – chaotiškas, intensyvus, gilus kvėpavimas, spontaniškas.

  Pirma fazė – chaotiškas, intensyvus ir gilus kvėpavimas. (10 min.)

Kvėpavimas. Kvėpuojat vidun, išorėn, vidun, išorėn. Kvėpavimas gali būti labai lengvas. Judėkit vidun atpalaiduodami kvėpavimą, leisdami egzistencijai kvėpuoti per jūsų kūną. Individas sujungia sielą su kūnu, dangų - su žeme, dvasią - su materija. Viskas dalyvauja dalijimesi, judėjime, budime, evoliucijoje. Meditacija yra būdas giliai įeiti vidun, būti viduj, harmonizuotis, susibalansuoti ir atnešti darną į išorę, iki išorės.

Kvėpuojat, kvėpuojat. Ieškoti lengvo, egzistencijos palaikomo kvėpavimo. Kvėpuoti darnoje su egzistencija. Kvėpavimas gilėja, lengvumas gimsta didesnis, lengviau. Tam būtina atsitraukti nuo kūno, atsitraukti nuo proto, atsitraukti nuo idėjų, įvairių fantazijų, prisirišimų, polinkių. Tuomet kvėpavimas lengvėja. Judate tiek, kiek padeda kvėpavimui. Juskite kaip judat. Kartais rankos pakyla, kartais nusileidžia. Ir kūnas, kūno judesiai palaiko kvėpavimą.

Juskit, juskit. Juskit, ar veidas atpalaiduotas. Kai kurių veidas išsišiepia. Dabar atpalaiduokit veidą, kūną visur, viską, kas nepadeda kvėpavimui, kas nejuda su kvėpavimu. Opa, ir!

Leidžiat energijai kilti per pečius irgi. Tegul meditacinė, kosminė energija transformuoja jūsų kūną. Įsileiskit. Tegul materija ir dvasia neša į naujas evoliucijos aukštumas, viršūnes, į naujas sąmoningumo viršūnes. Opa! 

Gerai, gerai, gerai. Kvėpuojat. Kvėpavimas gilus. Tai atsilošiat, įkvėpkit atsilošdami net, iškvėpkit susilenkdami. Kartais keletą kartų iškvepiat susilenkdami vis giliau, giliau, giliau, po to įkvepiat atsilošdami vis labiau, labiau, labiau. Po to pabandot sujungti iškvėpimą su įkvėpimu, susilenkimą su atsitiesimu, atsilenkimu.

Kvėpuojat vis giliau, pasiekiat kūną, kūnas atsiveria. Paleiskit nuostatas dar, nes kiekviena nuostata laikosi kūne ir blokuoja kūno, proto vienovę, tekėjimą.

Op, op. Gerai, gerai, gerai! Atsitraukiat vidun.

Juskit, kaip judat, kaip kvėpuojat. Opa, ir, ir! Ir atsilošiam, ir giliai įkvepiam.

Taip. Dabar kvėpuojat. Dabar jokių mimikų, jokio vaipymosi. Kai kurie mėgsta išsivėpti, išsišiepti, grimasas išnešti į veidą. Palikit veidą. Dabar kvėpuojat. Tai atitraukia dėmesį ir trukdo kvėpuoti, trukdo sielai susitikti su kūnu. Veidas pradeda daryti grimasas pagal protą. Opa, opa. Ir!

Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai! Ieškot lengvumo. Yra lengvumas! Dvasia pati teka! Visa visata plečiasi, energija veržiasi. Panaudokit. Plaukit pavėjui, plaukit su kosmosu, su gamta, su evoliucija, su pažanga, su lengvumu. Nereikia plūgo tempti.

Nerkit į egzistenciją, skriskit. Opa! Judat, judat, judat, judat, kvėpuojat, kvėpuojat. Dabar tik kvėpuojat. Žiūrit vidun, judat vidun, atsipalaiduojat vidun, susitinkat. Nepalaikot jokių minčių, leidžiat dvasiai atitekėti iki kūno, vitališkumui tekėt iki sielos. Opa!

Taip. Judam toliau, kvėpuojam. Atsiveriat egzistencijai. Kvėpavimas yra atsivėrimas vidun ir išorėn: sielai – išorėn, kūnui – vidun. Veidas, lūpos atpalaiduotos. Juskite, ką darote. Kai kurie pustuščiai stumia laiką. Visiškai veidas atpalaiduotas, užsiimat kvėpavimu.

Atsitraukiat nuo veido. Nuolat pastebite, peržiūrite, kad veidas būtų atpalaiduotas. Ir kvėpuojate chaotiškai, spontaniškai geriau, iš vidaus giliai, intensyviai. Gerai, gerai, gerai! Bundate su egzistencija, su rytu!

Antra fazė – kūno ir vidaus valymasis, transformacija (10 min.) Katarsis. Valymasis. Meditacinis katarsis po kvėpavimo leidžia paliest kiekvieną kūno ląstelę, prieit prie kiekvieno genomo. Ne tik išvalyt ląsteles, bet ir atgaivint, užpildyt energija. Galit voliotis, kikent, dabar daryt grimasas. Dabar darykit! Dabar atpalaiduokit viską, kas yra svetima jums, kas yra įkišta mesijų, mokytojų, mėsininkų, tikėjimų, kunigų, politikų, tėvų. Viską, kas neatitinka jūsų vidaus, jūsų prigimties, tai, ką jūs atsinešėt į šitą pasaulį, kokie jūs atėjot po milijonų metų ir gyvenimų.

Laisviau, plačiau! Rankos, kūnas juda plačiau. Iš giliau. Gerai, gerai, gerai, gerai! Atpalaiduojat pečius, kad energija galėtų laisvai kilti, tekėti. Gerai, gerai, gerai, gerai! Laisvinatės. Laisvinatės. Rankomis galit paliesti savo kūną. Iš išorės atpalaiduoti, iš vidaus, iš sąmonės atpalaiduoti. Toliau tęsiat, tęsiat, tęsiat! Išnaudojat progą, išnaudojat.

Gyvai, gyvai, gerai, gerai, gerai! Judam, judam vidun. Judam atsipalaiduodami. Gerai, gerai, gerai, dar, dar, dar! Opa! Plačiau, plačiau galima, plačiau. Atsipalaiduoti giliau, judėti plačiau. Dar, dar, judi, judi. Judam, judam, judam! Prieinate prie kūno. Tik jūs galite prieiti prie kūno. Toliau, gerai, gerai, dar. Opa, opa, ir! Opa!

Atsitraukiat nuo kūno, atsipalaiduojat. Nesikabinkit, neprisiriškit. Leiskit laisvai tekėt energijai. Lengvai. Laisvė kūnui, laisvė kiekvienai kūno daliai, kiekvienai kūno ląstelei. Ir dar, ir dar, ir dar, ir dar! Toliau, toliau, toliau, gerai. Plačiau! Judat!  Giliau atsipalaiduojat! Atpalaiduojat gerklę, veidą, visą kūną. Nieko nesulaikot, tegul viskas teka, viskas juda, keičiasi, transformuojasi. Pasiekiat visus raumenis, visus kaulus, nervus. Opa, opa, ir!

Atpalaiduojat visą kūną, juosmenį, ties krūtine, pečiais, kad energija galėtų tekėti. Dedat ne vien pastangas, bet ir atpalaiduojat, atsitraukiat, laisvinat kūną. Laisvinat kūną! Opa, ir!  

Judam, judam, judam. Paleidžiat kuprą, paleidžiat pečius, kad energija galėtų tekėti. Atsitrauki, atsitrauki. Priimat gyvybę! Priimat ne tik saulės termobranduolinę energiją, bet ir kosminę. Leidžiat keistis kiekvienai ląstelei, kiekvienam genomui iki pačios kiekvienos ląstelės šerdies. Opa! Ir! Ou! Dar, dar ,dar, dar, dar, dar! Švelniai palieskit iš vidaus kūną! Paliečiat, paliečiat ir leidžiat susitikti, augti! Gerai, gerai, gerai, gerai! Opa! Opa, ir!

Gerai, gerai, gerai, gerai! Šokat į ciklono centrą! Gyviau, gyviau, gyviau, dar! Pasileidžiat, pasileidžiat, atsipalaiduojat! Relaksuojat vidun! Pasileidžiat giliau, giliau, giliau, giliau! Opa, ir!

Paleidi, paleidi normas. Paleidžiat dogmas, įsakymus, įstatymus. Tai, kas neegzistenciška, kas netiesa, kas melas, teisė visa. Ir! Dar, dar, dar, dar, dar!

Dar, dar, gerai, gerai! Junti kūną, junti kūną. Pasiekiat, pasiekiat iš vidaus kūną, ne per mintį, tiesiogiai. Tegul juda pečiai. Ties krūtine lankstumas, tiesumas ir lankstumas. Lankstotės, judat, vibruojat, virpat.

 

Trečia fazė – energijos žadinimas ir aktyvi transformacija tariant mantrą hu-hu-hu (10 min.)

Hu fazė – energijos žadinimas. Nukrintat ant padų, pradžioj šiek tiek - pirštų galų, po to ant kulnų, smūgis kad nebūtų per didelis, kad kūnas krisdamas atsitrenktų į grindis, į pamatą ir pakiltų, energija apsigręžtų. Kad visą laiką būtų energijos apsigręžimas, bet kad neardyti subtilių gimstančių struktūrų. Gyvybė gimsta, nauja gyvybė gimsta kūne, naujos ląstelės, švaresnės, sąmoningesnės, jautresnės, labiau centruotos, centruotesnės.

Stuburas tiesus, rankos ištiestos. Lengvai šokinėjat, ieškot lengvumo! Nuostabumas meditacijos, kad galima per ją sujungti kūną su siela. Per jūsų kūną ir sielą gali susijungti materija su dvasia, dvasia su materija. Tuomet šokinėjimas tampa lengvas. Jūs tampat vieningi.

Energija iš dvasios teka į materiją ir energija teka iš materijos į dvasią. Ratas užsidaro, kosminis ratas. Kiekvienam mūsų kūne kiekviena vandens, vandenilio, deguonies molekulė, atėjusi iš visatos pradžios, iš gausybės planetų ir žvaigždžių atsako ne tik į kundalini, vitalinės energijos impulsus. Atsako ir į saulės termobranduolinės reakcijos  energiją, šviesą, į kosminius spindulius, kurie keičia ląstelę, padeda keistis genomui. Turi daug energijos, turi daugiausiai energijos.

Energizuojatės, energizuojatės! Susitinkat su materija, susitinkat su išoriniu kosmosu ir vidiniu. Individas tampa laidininku. Ne varža, o laidininku, sujungiančiu dangų su žeme, vidų su išore. Ir iš vidaus atnešat tvarką, struktūrą, darną iki kūno, iki gamtos.

Rankos gali būti aukštai ir tegul tiesinasi rankos, stuburas. Ieškot, kaip šokinėti lengvai su ištiestom aukštyn rankom. Ir tai yra! Medis su nuleistom šakom pradeda mirinėti. Medis su pakilusiom šakom, kylančia viršūne kas metai pratrūksta į naujas aukštumas, bunda, yra gamtos žiedas.

Rankos iškeltos. Tiesiai stuburas, tiesus. Prisiimat atsakomybę ir tai leidžia praeiti energijai ties pečiais aukštyn iki centro gerklėj, iki višudhi čakros, iki kiekvieno individo meditacijos centro. Paleidžiat mesijus ir dievus, prisiimat atsakomybę!

Nesimeldžiat Marijai, Budai, Jėzui ar Krišnai. Geriau tiesiai susitikit su egzistencija. Ne per tarpininkus, – tiesiai. Kiekviena žolė susitinka, kiekvienas ąžuolas susitinka, kiekvienas paukštis susitinka tiesiai. Nesimeldžia Marijoms, diedukams, prezidentams, diktatoriams. Išsitiesiat! Tiesiai, nepasipūtę, nesusirietę, nuolankūs, nepasipūtę, išsirietę. Tiesiai. Betarpiškai. Ir egzistencija maitina. Suteikia tiek energijos, tiek džiaugsmo, ekstaziškumo! Kad to yra daugiau, negu reikia. Atkris visokie tarpininkai, visokie biurokratai, parazitai. Parazitas yra blogas tarpininkas tarp jūsų  ir egzistencijos. Kiekvienas, kuris duoda įsakymus, jau yra parazitas. – Daugiau negu parazitas, nes geria ne tik kūno, bet ir sielos kraują.

Tiesinatės, laisvinatės. Susitinkat su egzistencija! Praleidžiat. Tekat! Vedat ir tekat. Vedat, nes matot. Lengviau, lengviau, lengviau, lengviau! Kojos ne per plačiai. Lengviau, atsitraukiat.  Duodat kūnui energiją ir kūnas pats šokinėja. Kylančios rankos, tiesumas, lengvumas šokinėti, ekstaziškumas rodo, kad jūs einat teisinga kryptim. Jeigu yra sunkumas, jūs tempiat kokį parazitą, tempiat mintį. Tempiat įsivaizdavimą, ego. Jūs norit įtempti vidun kūną ir protą, draugą, pažįstamą, partietį ar parapijietį. Atsipalaiduojat!

Viskas paleista. Taip, kaip žolė tik atsiveria ir leidžia materijos elementams tekėti vidun, kilti aukštyn. Saulės energija kviečia aukštyn. Rankos geriau aukštyn, išsitiesiam. Praleidžiat per pečius, per rankas, per pirštus. Pirštai, opa, tiesūs. Riešai tiesūs ir toliau tiesinatės. Gyviau, gyviau, gyviau, gyviau, gyviau! Dar, dar, dar, dar, dar! Lengviau ieškot, kur yra lengvumas, kuria kryptim. Ką reikia dar paleisti, kur reikia išsiplėsti. Sąmonė paliečia kūną visur.

Ir dar, dar, dar, dar! Gerai, gerai, gerai! Tiesiai, tiesiai, rankos tiesiai. Opa! Lengviau, atsitraukti, atsitraukti, atsitrauki. Paleidi visur kūną, paleidi. Suteikit kūnui laisvę. Kiekvienai ląstelei, kiekvienam atomui laisvę. Nesilaikykit, nesikabinkit, nevaldykit! – O veskit, suteikit šviesą, dėmesį, energiją. Pats atomas ras kryptį, kuria judėti. Suteikit individams laisvę, leiskit jiems persitvarkyti, progresuoti, evoliucionuoti. Gerai, rankos pakeltos, geriau. Laisvai, laisvai. Atpalaiduoji lūpas, atpalaiduoji veidą. Ir šokinėji, šokinėji, šokinėji. Judi, judi, atsitrauki, atsitrauki, atsitrauki!

Žiūrėkit, atsipalaiduojat vidun! Jūs galit pajusti, kai jūs žiūrit vidun, kai atsipalaiduojat vidun, yra kryptys, dimensijos, kai iš vidaus pradeda gimti lengvumas, ekstaziškumas. Kai meilė pradeda gimti jumyse, širdis atsiveria. Opa! Intensyviau, intensyviau, intensyviau!  Atsitraukiat vidun! Paleidžiat ego, kad per jus galėtų susijungti egzistencija, materija ir dvasia.

Opa, op, op, op! Iki viršūnės! Iki maksimumo! Artėja, artėja, artėja skrydžio pabaiga! Pasiekiat pačias viršūnes, didžiausias viršūnes! Naujas viršūnes!

Ketvirta fazė – stop, liudijimas, pasyvi transformacija (15 min.) Nesujudat. Rankos tiesios, stuburas tiesus. Energija gręžiasi. Nenuleidžiat rankų, nesujudat. Atsitraukiat nuo veido. Jūs galit aptikti, kad jūs galit sujudinti veidą, liežuvį, blakstienas ir galit nesujudinti, atsitraukti. Antru atveju pajusit naują lengvumą, transformaciją. Taip bundam, taip vyksta evoliucija, pažanga, taip gimsta naujos struktūros iš vidaus. Nauja darna, didesnė. Paleiskit dinozaurišką darną, vilkišką, senovinę, tradicinę, visokį šlamštą. Eikit su gyvybe, nauju momentu, nauju tekėjimu, nauja banga.

Meilė gimsta kiekvieną akimirką. Ir jūs galit ir kurti meilę, ir būti su ja. Jūs galit auginti vaisių ir skanauti.

Paleidžiat visas mintis, visus prisirišimus, visus šventuosius, mesijus, ganytojus, piemenis, prezidentus, premjer-ministrus, planus ir pajusit lengvumą. Tapkit atsakingi. Patys atsakykit į egzistencijos impulsus iš vidaus. Faktiškai ištirpdami egzistencijoj, įsiliedami į okeaną, tapdami begaliniai didesni, lengvesni, laimingesni. Tapdami visuma, kosmosu.

Viskas vyksta daug paprasčiau, lengviau negu protu, negu pagal biblijas, bhagavat gitas, koranus. Vyksta tiesiogiai. Kiekviena ląstelė, kiekvienas atomas organizme tyloj bendrauja, energetiškai dalijasi. Taip individas gali įsiliet ir į egzistenciją, į gamtą, į kosmosą – tyliai, iš vidaus, per širdį, per sielą. Širdis yra rojuj, širdyje yra lygybė. – Lygybė visiems, nepalaikant, neišskiriant nieko. Nebūnant fašistu, nepasirenkant, neiškeliant nei savo tautos, nei kaip dievas iškelia žydų tautą. Dievas iškeldamas žydų tautą tampa fašistu, diskriminatorium.

Nieko neišskiriam. Ką nors išskiriant, kūnui palinkstant arba turint polinkį prote atsiranda sunkumas. Reikia laikyti, reikia įsitempti. Atsiranda sunkumas. Taip gimsta svoris, svarumas.

Dabar nesikoncentruojat. Atvirkščiai, sąmonę išplečiat. Tiesiog nelaikot jos. Tegul jus su egzistencija sujungia sąmonė, – ne mintys, ne norai, ne planai, ne šventieji, Marijos, mesijai. – Tiesiogiai jūsų tuščia ir sąmoninga sąmonė. Tai lengviausias, skaidriausias kelias, ekstaziškiausias, darniausias, nekonfliktiškas.  Vienovės vidurio kelias.

Atsitraukiat nuo akių, nuo veido. Paleiskit dirbtines šypsenas. Lūpas atpalaiduojat. Kai kurių lūpos sučiauptos, žandikauliai užrakinti. Atpalaiduokit žandikaulius. Galit peržiūrėt. Dėmesys savaime klajoja kūne. Atpalaiduokit visas vietas, atsitraukit. Kūnas atskirai. Ir nenuklyskit niekur prote.

Leiskit dvasiai tiesiog tekėti. Vitališkumui tiesiog tekėti.

Stuburas tiesus, rankos ištiestos. Žiūrėkit, ties alkūnėm ištiesta, simetriškos. Pirštai ištiesti. Atpalaiduokit, neužrieskit.

Ant kai kurių veidų dirbtinė šypsena. Atsitraukit nuo veido. Tai įmanoma, tai natūralu. Pažiūrėkit, ar galit nemirksėti. Atsitraukit nuo akių, nuo liežuvio, nuo delnų, nuo viso veido, nuo viso kūno. Liudykit. Nuostabiai pradeda tekėt energija, dvasia. Naujas lengvumas gimsta, ekstaziškumas, kai liudijam neprisirišdami prie nei vienos atskirai susitraukiant dalies.

Visą laiką išliekat sąmoningi, sąmonė teka per visą kūną ir vidun, iš vidaus. Viskas persitvarko, transformuojasi, gimsta. Iš vidaus gimsta naujas kūnas, naujas protas, nauja siela. Išlikit negalvojantys, atsipalaidavę, relaksuoti. Tik tuomet gali įvykti harmoningas persitvarkymas. Tik tuomet gali įvykti geriausiai, lengviausiai. Kiekviena ląstelė, kiekvienas atomas dalyvauja persitvarkyme. Apie šimtą trilijonų ląstelių persitvarko. Kiekvienas genomas, veikiant aukščiausios energijos kosminiams spinduliams, genomas keičiasi. Veikiant meditacijai, dvasiai, siela keičiasi.

Atsiverkit ir iš vidaus labai tyliai, lengvai, be jokios prievartos, iš visiškos laisvės vyksta transformacija.  Palaikot lengviausius kelius. Atsakykit į laisvę, į darną.

Jokio spaudimo. Kiekviena ląstelė dalyvauja savo sąmone.

 

Penkta fazė – dvasios atnešimas iki kūno, šventė, šokis (15 min.)

Nenukrintat iš karto į kūną, nesusitraukiat. Liekat išsiskleidę. Ir palaipsniui pasiekiat kūną. Susitinkat su kūnu naujai, švariau, lengviau, kaip du mylimieji. Ir einat, šokat kartu iš akimirkos į akimirką. Per širdį, meilę, gaiviai. Žiūrėkit, kad energija tekėtų ir per sąnarius. Atpalaiduokit visus kūno sąnarius, ir stuburo, kaklo, pirštų, kojų. Tiesiog specialiai pažiūrėkit, kokios mintys nusėdusios, sukoncentruotos į sąnarius, raumenis, spaudžia, neleidžia tekėti, nuo ko pirštai susiriečia, pečiai linksta. Išsitiesiat, nelaikykit. Raskit tų minčių, tų nuostatų, polinkių šaknis ir jas paleiskit. Nemaitinkit, nesikoncentruokit į tas mintis ir jos nuvys, iširs.

Paleiskit visas nuostatas, modelius. Susitinkat su kūnu, išplečiat dėmesį, sąmonę į visą kūną. Jūs pajusit, kad jeigu nelieka minčių tarpe, nelieka mesijų, nelieka nuostatų, kūnas labai greitai pradeda atgimti, takėti, lankstėti, ekstaziškėti, šokti gaiviai, lengvai. Džiaugsmas užpildo visą kūną, kiekvieną ląstelę. Kiekviena ląstelė vykdo visas funkcijas, ką vykdo ir žmogaus visas kūnas. Kiekviena ląstelė turi savo sąmoningumą, paimtą iš kūno, gali judėti, pakeisti judėjimo kryptį nuo nuodų link maisto. Priima maistą, pertvarko, šalina, gyvena.

Šimtas trilijonų ląstelių, beveik šimtas trilijonų ląstelių organizme funkcionuoja darniai. Tai daug daugiau ląstelių su begale funkcijų, daugiau negu, kad kiekvieno žmogaus įsisąmonintos funkcijos, daug daugiau negu žemėj žmonių. Ir jos funkcionuoja darniai, vienovėj. Opa, ir!

Palieskit kiekvieną ląstelę sąmone ir ji atgyja, pradeda justis kaip individas meditacijoj, kaip siela meditacijoj, palaimoj, darnoj, laisvėj, meilėj.

 Šokiu kuriat gyvenimą. Atpalaiduokit veidą, atpalaiduokit protą. Nesilaikot į mintis. Plačiau juskit pasaulį. Daug, begaliniai plačiau. Jokia mintis, milijardas minčių negali prilygti bemintei sąmonei. Pajuskit kūną per bemintę sąmonę. Kūnas – nuostabiausias, sudėtingiausias, sąmoningiausias organizmas. Būkit darnoj su juo, kurkit toliau.

Prisidėkit prie kūno, proto ir sąmonės evoliucijos, prie jų harmonizavimo, prie žemės apvalymo. Tikintieji ir galvojantieji užteršia žemę. Greitai bus galima uždusti nuo purvo ir minčių, tikėjimų.

Pajuskit vienovę su egzistencija, visu pasauliu. Sujunkit ir kurkit pasaulį, darnesnį, geresnį. Šokis tęsiasi. Transformuokit šoką į šokį. Ištraukit visur stresą iš kūno, iš proto. Atpalaiduokit šokus ir išreikškit šokiu. Tai įmanoma tik beminte sąmone.

Lengviau, lengviau, lengviau. Ieškot lengvumo. Jis yra. Yra ekstaziškumas. Vis yra polinkis susitraukti pagal politikų ir šventikų diktatorius, diktatoriškumą, pagal teisę, o ne pagal tiesą. Paleiskit pedofilines Lietuvos teises, apribotas pasaulio teises, įvairias sienas, ribas, nelygybes. Visą pasaulinę pedofiliją, kuri pasireiškia tikėjimu, infekcija vaikams, įvairių įsakymų, įstatymų infekciją į vaikų protus. Tai ne meilė, tai ne darna. Tai individo ir žemės griovimas. Atpalaiduojat visa tai!

Jokios prievartos. Juskit širdį, kurkit meilę. Tai įmanoma tik per lygybę, tik paleidus nelygybę: fizinę, protinę, dvasinę. Paleidžiat fašistą dievą, kurį įkišo kūdikystėj. Visus fašistus, visus prisirišimus prie ir iškėlimus.

Lengviau, lengviau, lengviau. Išsiskleiskit iki egzistencijos. Pradeda egzistencija nešti, skraidinti. Gili relaksacija užpildo visą kūną, ekstaziškumas, meilė. Juskit, juskit. Būkit juntančiu, atsakančiu. Kurkit savo ir žemės gyvenimą su meile, su laisve, sąmoningumu.

Opa! Gerai, gerai, gerai, gerai! Kai kurie nuolat turi polinkį snausti, linguoti, vartytis kaip nendrė vėjyje. Jūs atsakykit į vėjo pūstelėjimą. Gerkit energiją, gaivą. Užsipildykit. Nepameskit vidurio, vidaus. Nesusitraukit ir po meditacijos.

Juskit, kaip atsimerkiat ir kaip pradedat eiti.          

 

 

Paprastai Ošo dinaminė medituojama be žodžių, tik pagal muziką. Meditacijos meistro vedamoje meditacijoje galima daug lengviau ir patikimiau medituoti, nes yra papildoma energija ir šviesa, kurioje lengviau pajuntama ir pamatoma kryptis link sielos ir dvasios. Pradžioje mokinys per Meistrą prieina prie dvasios. Daugeliui pradedančiųjų meditatorių Meistras reikalingas tiek, kiek ir kūdikiui ar vaikui tėvai, kol jo kūnas paaugs ar užaugs ir jis pats išmoks gyventi – prieiti prie materijos ir pasaulio per savo kūną, per savo rankas ir akis. Individui meditacija – vienovė su gamta ir dvasia. Vienovė laimėje, meilėje, ir laisvėje.Meistro vedamų meditacijų CD galima įsigyti. Meditacijos MP3 formate sugrupuotos po dešimt.

Atsiliepimus ir klausimus prašome siųsti el. paštu

Aidai Medituojant kartu su meditacijos meistru Prembuda arba jo vedamoje meditacijoje

Ojas, 2015-11-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos