LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

APIE CELIBATO ĮŽADUS IR GYVENIMĄ

Aš daviau įžadą gyventi celibate visą savo likusį gyvenimą, tačiau kodėl mane vis dar kankina seksualinės mintys, fantazijos ir sapnai?* (1 dalis iš 3)

Svami Nityananda Giri, tai yra natūralu. Taip yra dėl tavo įžado. Niekas negali savo gyvenimo pakeisti jėga. Įžadas paprasčiausiai yra prievartos aktas prieš save. Tai tik represuos tavo seksą, o tai, kas represuota – atkeršija. Tai iškils vėl ir vėl, ir vėl. Tu išstumsi per vienas duris, tai įžengs per kitas. Tu negali jo taip lengvai ir taip pigiai atsikratyti. Kaip tik anądien, Morarji Desai atskleidė, kad jam būnant ministru pirmininku (Indija, 1977-1979), jis lankėsi naktiniame klube Kanadoje tik tam, kad sužinotų, kas ten vyksta. Kodėl jam turėtų rūpėti naktinis klubas? Ir nepaisant to, kas ten vyksta, kodėl jam, sulaukus aštuoniasdešimt dviejų metų, tai įdomu? Jis laikė tai paslaptyje iki dabar, jis niekuomet iki šiol to neatskleidė. Represuotas seksualumas persekios tave iki pat tavo gyvenimo pabaigos. Netgi mirdamas tu turėsi seksualinių fantazijų. Svami Nityananda Giri, tu dar turi laiko, būk atidus! Gyvenimo niekuomet nekeičia įžadai, gyvenimą keičia sąmoningumas. Niekuomet neduok įžado, įžadas paprasčiausiai reiškia, kad tu kažką sau primeti.

Pamėgink suprasti. Kuomet supranti, įžadų duoti nebereikia, pakanka supratimo. Tu pamatai, kad kažkas nėra teisinga ir tai atkrinta. Pakanka matymo, pakanka supratimo, niekuomet nebeprireiks jokio kito metodo. Kuomet tau reikalingi kiti metodai tai reiškia, kad tau trūksta supratimo, kažko trūksta tavo supratimui. Tu mėgini savo supratimą kompensuoti duodamas įžadą, tačiau pats įžado davimas rodo, kad tu bijai savo seksualumo. Tuomet jis ateis, jis būtinai ateis.

Dabar tu manęs klausi: „Kodėl mane vis dar kankina seksualinės mintys, fantazijos ir sapnai?“ Tu tikriausiai tikiesi, kad davus įžadą visa tai liausis. Tavo įžadas tai sukelia! Jeigu tu gyventum natūralų gyvenimą, jeigu tu eitum per pasaulį ir patirtum visa, kas yra gera ir bloga, malonumą ir skausmą, tu kažko išmoktum, tu būtum iš pasaulio išėjęs supratingesnis. Tačiau amžiais, taip vadinami šventieji priklausė nuo prievartos. Jie kalba apie ne-prievartą, tačiau jie prievartauja patys save. <...>

70-ies metų vyras atvyko pas gydytoją. „Aš esu gydytojas jau 25 metus“, - pasakė jam gydytojas, „tačiau aš nesu girdėjęs tokio nusiskundimo. Ką turi omenyje sakydamas, kad tavo vyriškumas yra per aukštai?“ Aštuntą dešimtmetį einantis vyras atsiduso. Rodydamas į savo galvą, jis atsakė: „Visa tai yra mano galvoje. Vyriškumas pakilo per aukštai, jis visas yra mano prote“.

Svami Nityananda Giri, tu davei įžadą. Tavo seksualumas yra represuotas natūraliame centre, todėl jis pasiekė tavo galvą. Tai yra gerokai pavojingiau, nes jis užnuodys tavo protą. Dabar jis ateis tavo sapnuose, mintyse, fantazijose. Tiesiog badauk vieną dieną ir pamatysi, ką aš turiu omenyje – tu galvosi apie maistą visą dieną. Įprastai tu apie maistą visai negalvoji, maistas nėra problema. Kai esi alkanas, pavalgai ir visa tai užmiršti. Tačiau pradėk badauti ir staiga maistas taps tavo apsėdimu. Tai yra paprasčiausias psichologinis faktas. Religingi žmonės yra išties kvaili – jie neigia paprasčiausius faktus ir visuomet pamokslauja. Jie sakys: „Taip atsitinka tau, Nityananda Giri, dėl praeitų gyvenimų blogos karmos, dėl jos tave vis dar kankina seksualinės mintys.“ Jie lieps tau praktikuoti jogą, stovėti ant galvos ir daryti visokias kitokias nesąmones.

 

* - Citata iš Ošo video diskurso „Aš esu tai“ (Osho. I am that). Ištrauką vertė Meditacijos centras Ojas.

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos