LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

ŽMONIJAI REIKIA APSIJUNGIMO IR DEŠINIAVAIRIŲ

Kada ir kaip apsijungti su kaimynu, kolega, bendrija, šalimi? Kada tai pranašauja gerovę ir pažangą, o kada blogėjimą ir atsilikimą? Tai klausimai, į kuriuos net mokslas negali atsakyti, nes tai siejasi su individu, bendrija ir laisve. O atsakymai į tokius klausimus reikalingi nuolat.

Lietuvos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis tiki ir laiko, kad Anglija ir kitos dešiniavairės šalys turi registruoti kairiavairius automobilius ir leisti jiems, kaip ir jų šeimininkams, tarp jų ir lietuviams, važinėti jų teritorijose. Bet ne atvirkščiai. Mat vairuoti dešiniavairę transporto priemonę dešinės kelio pusės eisme yra rizikinga ir nesaugu. O vairuoti lietuvio kairiavairę priemonę kairiąja Anglijos kelio puse – nerizikinga ir saugu? Ar imsime ir neleisime vieni kitiems važinėti kitų keliais? Jis sako nesutiksiąs su Europos Komisijos reikalavimu Lietuvoje registruoti ir leisti važinėti dešiniavairius automobilius, nes taip jis ginąs ES teritorijoje šalies arba saviškių, gal turi omeny oligarchų, interesą. Lietuvos gyventojams tai netinka, nes analogiškai elgiantis anglams, lietuviai negalėtų registruoti savo automobilių Anglijoje ir važinėti jos keliais. Taip savo tikėjimą jis ginsiąs ir ES Teisingumo teisme.

Lietuva kol kas yra daugiau ES svečias, nei šeimininkas, nes vėliau prisijungė ir yra jos remiama. Pagal tikėjimą ar teisę kartais galima nelygiai pasinaudoti šeimininko pinigais, daiktais ir keliais, bet pagal tiesą ir realybę, tai visuomet kvaila ir trumparegiška.

Kaip suderinti individualius, bendrus ir dar bendresnius interesus? Kas tikra ir kas laikina, kas kvaila ir kas išmintinga? Kaip ne supūdyti, o išauginti sėklą, derlių? Supūdyti gali ir kvailiai, o išauginti – tik šeimininkai. Žinoma, kad dinozaurai ir meškos derliaus neužaugina. Jie trumparegiai. Vienoje pasakoje meška sužinojusi, kad suarus dirvą dar negalima valgyti pyrago, ir pasėjus, ir nupjovus dar negalima valgyti pyrago, nusprendė nei sodinti, nei valgyti. Nes tai neatitinka jos pavasarinio intereso. Meškų interesas paėsti išliko, bet pačių meškų žemėje jau beveik neliko. Panašiai klostosi ir lietuvių reikalai.

  

Lietuva turi savo konstituciją, kurią priėmė 1992 m. visuotiniu balsavimu. Bet vėliau ji prašėsi ir buvo 2004 m. priimta į Europos Sąjungą, kurioje žmonės gyvena daug laisviau ir geriau, nes priėmė ir laikosi daug laisvesnių ir išmintingesnių įstatymų. Jei Lietuva visuotinai nubalsavo žengti į ES, gyventi geriau ir humaniškiau, tai tuomet reikia balansuoti interesus ir laikytis jų įstatymų. Tik gyvenant pagal juos ir galime gyventi geriau ir laimingiau.

Lietuva konstituciją priėmė labiausiai praeities, komunistų, oligarchų ir tikėjimų įtakoje. Todėl Lietuvos Konstitucijos retrogradiškumas dėl daugelio dalykų, tarp jų ir šeimos, kolūkio ar būrio viršenybė individo atžvilgiu suprantama. Bet tai klaida. Išsivysčiusiose šalyse, Europoje žinoma ir įskaitoma, kad šeimą, bendrijas ir visuomenę sudaro individai ir jos evoliucionuoja per individus. Siela nemirtinga, o ne šeima ar šalis. Siela žemėje per daugelį gyvenimų būna tūkstantmečius, o ne kolūkis, parapija ar valstybė. Tai žinomi faktai. Bet Lietuvoje vis dar tik meškiškai įskaitomi.

Lietuva stodama į ES sutiko su jos teise, gyvenimo būdu ir nubalsavo už pažangą bei pasiruošė evoliucionuoti nuo lietuviškų, sovietinių ir tikėjimiškų dinozaurinių ir meškiškų struktūrų į naujas žmoniškas, humaniškas. Tuomet vieni individai ar kolektyvai turi netrukdyti kitiems, o atvirkščiai – savo veiksmus suderinti su jais. Viešas vietas pritaikyti neįgaliems, mažiau korumpuoti, mažiau diskriminuoti nelietuvius ir nekatalikus, nemušti namiškių, nepedofiliuoti ir pan. Mylėti ne tik saviškius, bet ir kitus. Bendra tiesa, dėsnis tokie - daugiau apsijungi, daugiau susiderini su aplinkiniais, tai daugiau materialiai, emociškai ir dvasiškai gauni. Gauni ir atiduodi. Daliniesi, teki. Kaip upė. Tai sunku suprasti protu, bet akivaizdžiai patiriama sąmone. Kaip ir kodėl sėkla dygsta ar medis veda vaisius?

Milijardus metų augantį apsijungimą nulėmė evoliucija, kuri pradžioje vyko nuo kelių atomų iki molekulių, virusų, bakterijų, vėliau iki bebranduolinių ląstelių ir iki sudėtingesnių ląstelių su branduoliais, o dar vėliau ir iki vienaląsčių, daugialąsčių organizmų, o galiausiai ir iki žinduolių. Pakeliui gimė ir nyko dideli, bet kvailoki dinozaurai, neandertaliečiai ir mamutai, bei didelės sovietų ir kitos nepažangios, ne lygybe ir laisve paremtos sąjungos. Jas evoliucija išmetė į šiukšlyną, nebūtį. Jiems pritrūko sąmoningumo apsijungti subalansuotai. Didžiausias stebuklas, kad žmogaus kūne darniai veikia apie šimtą trilijonų ląstelių, iš kurių kiekviena atlieka daug daugiau funkcijų nei visas Lietuvos Seimas kartu paėmus. Tai rodo, kad darniai gali veikti ir žemės gyventojai, nes kiekviena ląstelė atlieka visas pagrindines žmogaus funkcijas – maitinimąsi, virškinimą, kvėpavimą, augimą, dalijimąsi, tuštinimąsi, apsaugos, apsirūpinimo energija, bendravimo su kitomis ir aplinka ir pan.

Subalansuotai neapsijungiantys išnyko ir toliau išnyks. Tiek individai, tiek ir įvairios bandos bei rūšys. Visi išlieka arba išnyksta, tarp jų ir Lietuva, priklausomai nuo to, kokiu keliu eina. Vienpusiu, trumparegišku ar aiškiaregišku. Lietuva gali mokytis, šviestis ir eiti su kairiavairiais ir dešiniavairiais arba registruoti tik kairiavairius dešiniapusius automobilius ir likti tik pusine, pussmegenine šalimi. Kaip ir visi užsispyrę, tikintys, kurie naudoja tik dešinę arba kairę smegenų pusę. Priklausomai nuo to, kokią pusę vaikystėje užtrombavo. Aš net girdėjau, jog šiomis dienomis dokumentinių filmų festivalyje Lietuvos dešinieji, tam, kad mokiniai nepradėtų naudoti ir dešiniąją smegenų pusę bei kairiąją ranką, net uždraudė iki 16 metų įleisti juos į dokumentinį kino filmą „Mano reinkarnacija“ apie sąmoningą tibetietį. Mat tibetiečio tulku, prisimenančio savo praėjusius gyvenimus, fone krikščionys gali pasirodyti mankurtais.

Dešiniavairėje Anglijoje, kurioje automobilių vairas yra dešinėje pusėje, o jie važiuoja kairiąja puse ir daugelyje kitų pasaulio šalių registruoja kairiavairius automobilius. Aš važinėjau po Angliją ir nustebau, kaip tik persikėlus per tunelį iš Prancūzijos, lengva prisiderinti prie Anglijos kelių ir taisyklių sistemos. Žinoma, tuomet reikia ne piktintis jų dešiniavairiu kairiapusiu vairavimu, o džiaugtis, kad jie mus priima. Juk pradžioje ne lietuviai kūrė automobilius ir statė kelius, o anglai.

Įžvalga – labai paprasta. Dideli dinozaurai, mamutai, dievai, kubiliai ir masiuliai, su visais jų ekspertais ir dejonėmis apie poreikį prisitaikyti prie gamtos ir egzistencijos, evoliucijoje išnyko ir toliau išnyks. Juos pakeitė ir toliau pakeičia mažesni, bet sąmoningesni gyvūnai, einšteinai, hawkingai ir meditatoriai, kurie ne tik su džiaugsmu dalijasi, bet ir dar plačiau skleidžia lygybę, džiaugsmą, meilę, kūrybiškumą ir pažangą.

Prembuda, 2011-10-31


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos