LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Vyro ir moters teigiami ir neigiami kūnai ir laukai

* Jūs sakėte, kad skirtumas tarp vyro ir moters baigiasi penktajame kūne. Kaip susiderina keturių pirmų kūnų teigiami ir neigiami elektros laukai, kad tai atsitiktų? Prašau tai paaiškinti smulkiau.

 

  

Vyro ir moters kūnų kontekste jums buvo pasakyta, kad pirmasis moters kūnas yra moteriškas, antrasis - vyriškas, o vyro atveju atvirkščiai. Po to trečiasis moters kūnas yra vėl moteriškas, o ketvirtasis vyriškas. Aš anksčiau jums sakiau, kad moters kūnas yra nevientisas ir toks pat yra vyro kūnas. Abu kartu jie sudaro visuminį kūną. Ši vienovė galima dviem būdais. Pirma, kai vyras išorėje vienijasi su išorine moterimi ir kartu su ja sukuria vienovę. Šia vienove tęsiasi gamtos kūrimo darbas. Jei vyras ar moteris atsigręžia vidun ir susivienija su vidine moterimi ar vyru, tuomet prasideda kelionė link dieviškumo. Kaip ten bebūtų, tačiau išorinė sąjunga yra kelionė į gamtą.

Susitikus pirmajam vyro kūnui su antruoju - eteriniu, moterišku kūnu, atsiranda vienovė. Kai moters pirmasis kūnas susitinka su antruoju - eteriniu kūnu, kuris yra vyriškos prigimties, tuomet taip pat sukuriama vienovė. Tai nuostabi sąjunga. Išorinė sąjunga gali būti tik trumpalaikė. Labai trumpą laiką ji suteikia laimę, tačiau po to išsiskyrimo liūdesys yra daug didesnis. Be to šis liūdesys atneša naują panašaus malonumo siekimą, kuris vėl tebus trumpas; po to išsiskyrimas vėl bus ilgas ir skausmingas. Taigi išorinis malonumas gali būti tik trumpas, tuo tarpu vidinis susijungimas egzistuoja amžinai. Kartą atsiradęs, jis niekada neišyra.

Todėl tol, kol žmoguje neatsiras vidinio susijungimo, bus liūdesys ir skausmas. Tuoj pat po vidinio susijungimo pradės tekėti laimės srovė. Šis malonumas yra panašus į trumpalaikį išorinio susijungimo džiaugsmą mylintis, kuriame vienovė yra be galo trumpa ir baigiasi beveik dar neprasidėjusi. Daug kartų ji taip ir lieka nepatirta; tai atsitinka taip greitai, kad iš viso nepajuntama.

Jogoje žinoma, kad atsiradus vidinio santykio galimybei, instinktas išoriniam lytiniam santykiui tučtuojau išnyksta. Tai atsitinka todėl, kad vidinis susijungimas yra visiškai patenkinantis ir pilnatviškas. Lytinių santykių vaizdai, nutapyti ant šventyklos sienų, nurodo šią kryptį.

Vidinis susijungimas yra meditacijos procesas. Todėl iškilo prieštaravimai dėl vidinio ir išorinio santykio sąvokų supratimo. Tai atsitiko dėl to, kad kartą patyrus vidinę lytinę vienovę, dingsta bet koks domėjimasis išoriniais lytiniais santykiais.

Taip pat turėtų būti nepamirštama štai kas: moteriai jungiantis su savo vyrišku eteriniu kūnu, sąjunga bus moteriška; vyrui jungiantis su savo moterišku eteriniu kūnu, sąjunga bus vyriška. Tai atsitinka todėl, kad pirmasis kūnas sugeria antrąjį: antrasis ištirpsta pirmajame. Po to jie yra taip pat vyras ir moteris, bet jau visai kita prasme. Tai nėra tik išorinis vyras ir išorinė moteris, kuriuos mes matome: išoriniam vyrui trūksta pilnatvės, todėl jis įsitempęs, nepatenkintas. Išorinei moteriai taip pat trūksta pilnatvės ir todėl ji neatsipalaidavusi, nerealizavusi savęs.

Jei patyrinėsime gyvybės vystymąsi Žemėje, aptiksime, kad pirmuonys yra kartu vyriški ir moteriški. Pavyzdžiui, ameba yra pusiau vyriška, pusiau moteriška. Nėra savipilnatviškesnio gyvio šiame pasaulyje. Amebai nekyla jokio nepasitenkinimo. Dėl to ji toliau neevoliucionavo: ji visiems laikams liko ameba. Labai primityvūs organizmai biologiniame vystymesi neįgijo atskirų lyčių kūnų. Tame pačiame kūne yra ir vyriškos, ir moteriškos lyties požymiai.

logodeep.com ©
 logodeep.com ©

Jungiantis pirmajam moters kūnui su savo vyrišku, eteriniu kūnu, gimsta nauja, pilnatviška moteris. Mes neturime jokio supratimo apie pilnatvišką moterį, nes visos moterys, kurias pažįstame, yra nepilnatviškos. Mes nepažįstame pilnatviško vyro, nes visi pažįstami vyrai yra nepilnatviški; visi jie - pusiški. Tuojau po pilnatviško susijungimo pajaučiame aukščiausią pasitenkinimą, kuriame nepasitenkinimas mažėja ir palaipsniui visiškai išnyksta. Po to pilnatviškam vyrui ir moteriai bus sunku pradėti išorinius santykius, nes išoriniame pasaulyje yra tik pusiniai vyrai ir pusinės moterys, su kuriais jų individualybės nejaus harmonijos. Nežiūrint to, pilnatviškam vyrui, kurio pirmi du kūnai viduje yra susijungę, įmanomi santykiai su pilnatviška moterimi, kurios pirmi du kūnai taip pat susijungę.

Tantroje buvo atlikta daugybė savitarpio santykių eksperimentų. Dėl to tantra turėjo pereiti didelius trukdymus ir nesusipratimus. Mes negalėjome suprasti, ką tantristai darė - tai buvo tiesiog už mūsų supratimo ribų. Kai moteris ir vyras, kurie yra susijungę su vidiniu papildančiu kūnu, tantristiškai mylisi, tai mums atrodo, kad nėra nieko daugiau negu įprastiniame lytiniame santykyje. Mes niekada negalėsime nustatyti, kas įvyko. <...>

Todėl tantra išugdė daug nuostabių metodų, kurie negali būti greitai suprasti. Pavyzdžiui, esant lytiniam santykiui tarp pilnatviško vyro ir pilnatviškos moters, energijos nuotėkio nebus; negali būti, kadangi kiekvienas savo viduje sudaro uždarą grandinę. Jie neeikvos energijos partneriui; pirmą kartą jie patirs malonumą neišsieikvojant energijai.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Stebuklo beieškant" (II tomas) galima skaityti (past.: spausdintas knygos tiražas išparduotas). 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos