LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Dar žvilgtelėkime į krikščioniškos moralės pasekmes. Krikščionys skelbiasi esantys už gyvybę. Ar jie tikrai saugo Žemės gyvybę?

Mokslo nustatyta, jog žinduolių genomas sutampa su žmogaus genomu arti 90 procentų, o beždžionės genomas sutampa su žmogaus genomu 97–99 procentais. Be to, visų aukštesnių gyvūnų ir žmogaus embrionai pradinėse fazėse yra vienodi. Milijardai atomų genų sekose yra išsidėstę vienodai. Iš to kyla klausimas – kodėl, pagal popiežių ir katalikybę, reikia labai saugoti tik žmogaus embrioną, o nesaugoti tokių pačių gyvūnų embrionų ir juos naikinti? Ar tik todėl, jog gyvūnai yra ne žmogus, o žmogaus kūno pamatas? Bet ar mes neturime saugoti savo namo ar savo kūno pamato? Juk gyvūnų embrionai skiriasi nuo žmogaus embrionų mažiau nei namo pamatas nuo kitų aukštų. Ar moralu be saiko žudyti gyvūnus ir gyvūnų embrionus, tokius pat kaip ir žmogaus? Televizija rodo, kaip žmogaus kūno embrionas stengiasi išvengti peilio. Bet iš televizijos vaizdų žmogus negali atskirti, koks embrionas yra žudomas: žinduolio, beždžionės ar žmogaus. Jie tokie patys. Kas gali pasakyti, jog televizijoje rodomas embrionas yra žmogaus, o ne gyvūno, jei jie visiškai tokie patys? O gal geriau nė vieno iš jų nežudyti? Pagal mane, tai būtų aukštesnė moralė.

Jeigu nejaučiame vitališkumo tekėjimo, širdies, gal aklai nesekime savo tikėjimu, o paklausykime nors mokslo, proto ir logikos balso. Jis sako, jog gyvūnija ir augalija neatskirta nuo žmogaus ir yra gyvybinis žmogaus pamatas. Užtenka tik paleisti tikėjimą, šiek tiek eiti su mokslu ir tiesa, ir vitališkumo tekėjimas kiekvienam atsivers. Po to netoli ir ramybė, tyla, meditacija. Tuomet nereikės žmogui linkėti ramybės ir taikos po jo mirties, nes jis jau Žemėje gyvens ramybėje, taikoje ir bemintėje sąmonėje, kokios tikintis negali nei įsivaizduoti, nei rasti po mirties. Tokia yra tiesa.

Egzistenciškai neįmanoma nužudyti gyvūną ir neužsiteršti vitališkai ir psichologiškai. Vitalinės energijos teka ir maišosi panašiai kaip ir elektromagnetinės bangos. Tikinčiųjų nejautrumas vitališkumo tekėjimui yra kritinis. Po vitalinės ir psichologinės infekcijos seka fizinė ir dvasinė infekcijos. Krikščionių vitalines ir dvasines infekcijas lydi begalinės naujos fizinės, psichinės ir dvasinės ligos bei katastrofos. Meditatoriai laikosi fizinės, psichinės ir dvasinės higienos, ekologijos, nevaldo ir nesiruošia valdyti pagal Dievo ar panašius įsakymus Žemės. Dėl to jie daug mažiau serga už tikinčiuosius.<...>

Tik sąmonėje mes suprantame, jog tikėjimai ir protas yra labai riboti ir nieko užkariauti, išganyti ir net nugalėti negalime. Nebent savo nemokšiškumą. Sąmonėje atsiveria ir visumos galia, vienovės galia ir tuomet suprantama, jog viskas yra vieninga, visa Visata yra vieningas organizmas, ir tas supratimas atneša ne pergalę, o meilę ir laisvę.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2018-03-05


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos