LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Vienu momentu vienas žingsnis*

Mano mylimieji,

<…> Šį vakarą, šį atsisveikinimo momentą aš pasakysiu jums dar keletą dalykų. Pirmas dalykas yra toks: jei dieviško potyrio ilgesys tapo jumyse liepsna, tai greitai tą ilgesį paverskite veiksmais. Tas, kuris atidėlioja padaryti ką nors gero, praleis progą; praleis progą ir tas, kuris skuba padaryti ką nors bloga. Kiekvienas, kuris atidėlioja daryti gera, praleidžia progą, ir tas, kuris skuba daryti bloga, taip pat praleidžia progą.

Vienas iš gyvenimo raktų yra sustoti ir atidėti, kai norite ką nors daryti bloga, bet nesustoti ir neatidėlioti, jeigu norite ką nors padaryti gera.

Jeigu geros mintys apima jūsų protą, naudinga pradėti veikti iš karto, nes rytojus neužtikrintas ir kitas momentas neužtikrintas. Neįmanoma pasakyti, ar mes būsime, ar mūsų nebus. Kol mus pasiims mirtis, mes turime galutinai įrodyti, kad vien mirtis nebuvo mūsų tikslas. Prieš mirtį mes turime išmokti patirti kažką tokio, kas yra anapus mirties. O mirtis gali ateiti bet kada, ji gali pasirodyti bet kuriuo momentu. Aš dabar kalbu, ir ji gali pasirodyti šiuo momentu. Todėl aš turiu būti jai pasiruošęs visą laiką; aš turiu būti pasiruošęs jai kiekvienu momentu. Neatidėliokite visko rytojui. Jeigu jaučiate, kad kažkas yra teisinga, veikite nedelsdami.

Vakar vakare, kai mes sėdėjome prie ežero, aš pasakojau jums apie Tibeto lamą. Kažkas nuvyko pamatyti jį ir paklausti apie tiesą. Tibete buvo tradicija – jūs apeinate aplink lamą tris kartus, nusilenkiate prie jo kojų ir po to klausiate to, kas jums rūpi. Jaunuolis atėjo pas jį, bet neapėjo aplink lamą ir nenusilenkė prie jo kojų. Jis tik atėjo prie lamos ir pasakė: „Aš turiu klausimą! Atsakykite man!“

Lama tarė: „Pirmiausia įvykdykite formalias apeigas.“

Jaunuolis pasakė: „Jūs reikalaujate trijų ratų ritualo. Aš galiu apeiti apie jus tris tūkstančius kartų, bet jeigu numirsiu beeidamas šiuos tris ratus, kol sužinosiu tiesą, kas bus už tai atsakingas, aš ar jūs? Todėl pirma atsakykite į mano klausimą, o po to aš apsuksiu tuos ratus.“ Jis kalbėjo: „Kas žino, aš galiu numirti tarp jų.“

  

Reikšmingiausias meditatoriaus supratimas – įsisąmoninti mirties realumą.

<...> Todėl nieko gražaus neatidėliokite iki rytojaus, bet atidėliokite viską, kas yra bloga, kiek galite toliau – mirtis gali ateiti tarp jų ir jūs apsaugosite save nuo blogio, kurį galėtumėte padaryti. Jeigu jus pagavo mintis padaryti ką nors bloga, atidėliokite tai kuo toliausiai. Mirtis yra netoliese – jeigu jūs galite atidėti kai kuriuos blogus savo veiksmus dešimčiai ar dvidešimčiai metų, jūsų gyvenimas galės tapti dievišku. Mirtis nėra nuo jūsų labai toli, jei kas nors gali atidėti savo blogus poelgius keletui metų, jo gyvenimas taps tyru. Mirtis yra netoliese – todėl tas, kuris atideda gerus darbus tolimam laikui, nepatirs gyvenime palaimos.

Todėl aš noriu jums priminti, kad padaryti ką nors gera yra būtinybė. Jeigu jūs jaučiate ką nors gera, tuomet nuo to pradėkite. Negalvokite ir neatidėliokite iki rytojaus. Asmuo, kuris galvoja, kad padarys kažką gero rytoj, iš tikrųjų nenori to daryti. „Aš tai padarysiu rytoj“, – tai atidėliojimo būdas. Jei jūs nenorite ko nors daryti, jums turėtų būti aišku, kad to daryti nenorite; tai kitas dalykas. Bet atidėlioti iki rytojaus yra pavojinga. Asmuo, kuris atidėlioja ką nors iki rytojaus, tam tikru mastu tai atideda amžiams. Tas, kuris palieka kažką nenuveikto iki rytojaus, tam tikra prasme atmeta tai amžiams.

Jei kas nors gyvenime atrodo teisinga, tuomet tas momentas, kai tai jaučiama, yra taip pat ir momentas veikti. Jūs turite pradėti būtent tuo momentu.

<...> Tik tuomet, jeigu jūs turite akis matyti ir širdį priimti, pasaulyje yra didinga šviesa, didingas žavesys ir milžiniškas grožis. O jumyse gali gimti akys matyti ir širdis priimti. Tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios aš dalinausi su jumis visais šiais dalykais per paskutiniąsias tris dienas.

Tam tikra prasme nėra daug krypčių – iš tikrųjų tėra tik keletas. Aš kalbėjau tik apie dvi kryptis: gyvenimas turi būti tyras ir sąmonė turi būti tuščia. Aš kalbėjau tik apie šiuos du dalykus – gyvenimas turėtų būti tyras ir sąmonė turėtų būti tuščia. Iš tikro aš kalbėjau tik apie vieną dalyką – sąmonė turi būti tuščia. Gyvenimo pavertimas tyru tėra tik to pamatas.

Kai sąmonė yra tuščia, ta tuštuma suteikia jums gebą matyti ir atidengia pridengtas egzistencijos paslaptis. Po to jūs nematote lapų kaip lapų… jums tampa matomu pats gyvenimas lapų viduje. Be to, ir okeano bangų jūs nematote kaip bangų; jūs pradedate matyti tai, kas sukuria tas bangas. Jūs nustojate matyti žmonių kūnus, o pradedate jausti gyvenimą, kuris tvinkčioja jų kūnuose. Nėra būdo aprašyti tos nuostabos, stebuklo, kurį pradėsite jausti.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

Atnaujinta 2015-10-20


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos