LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

VIDURVASARIS IR MEDITACIJA – OJE, ŽEMĖJE IR KOSMOSE!

Vidurvasaris ir viduržiemis moksle ir meditacijoje. Vidurvasaris ir viduržiemis - nuostabiausi metų laikai! Tai energijų transformacijos ir auginimo metas, be kurių neįmanomi nei pokyčiai, evoliucija, nei gerovė. Vidurvasarį ir viduržiemį keičiasi energijų kryptis, kurią sukelia nedidelis Žemės polinkis Saulės atžvilgiu. Panašius pokyčius sukelia polinkis prote ir sieloje.

Pasaulis dar per mažai supranta energijas ir jų transformaciją, todėl - pilnas nelaimių, vargo, karų ir kančios. Energijas ir jų transformaciją supratus, negalios, ligos, vargai ir nelaimės tampa retais svečiais mūsų gyvenime. Atvirkščiai – sveikata, gerovė ir laimė tampa nuolatiniais palydovais. Tačiau tam į mūsų kasdienį gyvenimą ir momentą turi įeiti ne tik mokslas, bet ir meditacija su transformacija.

  

Energijų transformacija ir gyvybė. Paprasčiausi energijos virsmo pavyzdžiai yra fizikoje. Iš fizikos judant į biologiją, gyvybę, tuo labiau į emocijas, mintis, meilę ir meditaciją tie dėsniai lieka tokie patys, bet juos įžvelgti ir mokėti taikyti yra šiek tiek sudėtingiau.

Fizikos Jan-In (Yang-Yin). Fizikoje geriausias energijos transformacijos pavyzdys yra kinetinės energijos virsmas į potencinę, gyvybėje, dvasioje – Jan (yang), vyriškos, koncentruotos ar išcentrinės energijos ir jėgos virsmas į In (yin), moterišką, atpalaiduotą ar įcentrinę. Kylantis daiktas, pvz. supynės, lėktuvas, medis, net ir idėja, atidavusios savo judesio ar kinetinę energiją aukščiui ar potencinei energijai, sustoja tam tikrame aukštyje ir pradeda judėti žemyn. Taip yra ir gyvybėje bei dvasioje.

Kinų mokyme tai Dao kelias su opozicinėmis ir papildančiomis Yan[g] ir Yin energijomis bei atitinkamu simboliu. Jos yra visur ir visada, bet jų matymui ir supratimui reikalingas tam tikras sąmoningumas, gana aukštas sąmoningumas, bemintės sąmonės ar čitos lygio. Tokio sąmoningumo paieška ir ugdymas yra ir Ojas meditacijos centro Jan-In meditacijos, 2022 metų vidurvasario meditacinio kurso Pasaulio ir vidaus pažinimas ir balansas – gerovė ir laisvė , Didžiojo meditacinio kurso bei Ojas Meditacijos Festivalio paskirtis.

Jan-In energijos ir virsmas lietuvių bei pasaulio kultūrose. Kadangi lietuvių kalba išliko artimiausia tarp gyvų kalbų sanskritui, tai joje yra ir atitinkami garsai Jan-In ir net šventė – Janinos-Jono. Vidurvasary. Tai, suprantama, kalboje buvo daug tūkstantmečių iki krikščionybės ir kitokių tikėjimų ir tai rodo į didingą lietuvių potenciją išsaugotą žodyje, šventėje ir kultūroje. Faktiškai, tai atsispindi visose kultūrose.

Nereikėtų Jan-In principo sieti su jokiu tikėjimu, nes tikėjimuose viskas iškrypsta, tampa parodija, paradu, tradicija, šou. Jan-In energijos ir virsmas yra realybės, tiesos aspektas ir principas, kuriuos supratus ir įgyvendinus gyvenime, moksle ir dvasioje, atkrinta priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, žaidimų, rūkalų, valdžios, sekso, turto, tikėjimų, idėjų ir pan.

Šiandien pasaulis įžengė iš kūno į proto pasaulį, kai viskas padidėjo šimtus ir tūkstančius kartų. Dėl to žmonės dar labiau maišosi tarp teisės ir teisingumo, tikėjimų ir tiesos, vilties, įsivaizdavimų ir realybės. Todėl Jan-In energijos patyrimo, ir virsmo pažinimas ir taikymas tapo dar daug reikšmingesniu.

Nemokšienos ir melagienos pavyzdžiai. Aš esu užsisakęs ir skaitau skaitmeninį Science News. Jie daugybę kartų, nuolat rašo ir gąsdina COVID-19, kuris yra smulkmena, akmenukas medituojančio kelyje. Mokslas, politikai dar nepažino elementarios tiesos, kad einant su evoliucija, tiesa, tinkama meditacija, šiuo atveju geriausiai su kvantine Ošo dinamine meditacija, jokios bakterijos, virusai, tarp jų ir mutantai, yra visiškai nebaisūs. Dabartiniai ir ateinantys, nes esame iš[si]valę kūną, protą ir sielą, kaip ir sodą. Visi tinkamai medituojantys išsivalo. Tuo labiau, kad ši meditacija atsitraukus nuo ego – ekologiška, ekonomiška ir ekstaziška. Lengva ir laiminanti nuo pradžios iki pabaigos. Po to - toks ir gyvenimas. Primenu, atsitraukus nuo asmeninio, šeiminio, tikybinio, tautinio, klasinio, partinio ir kitokio ego. Atsitraukti nuo ego - nuostabu.

  

Akys – arčiausiai sielos. Lietuvoje ir pasaulyje senieji oftalmologai tvirtina, kad abiakis matymas ar stereorega neišlavinami. Tarybinėje Lietuvoje treniruodavo ir retkarčiais ištreniruodavo. Mat nebuvo gerų metodų ir priemonių. Net Nobelio premijos laureatas regėjimo srityje David H. Hubel taip manė ir sakė. Tai patvirtina Susan R. Barry savo knygoje "Fixing my gaze" ir TED paskaitoje. Bet tai nėra darnoje su evoliucija ir tiesa. Tiesiog atmetęs tokius tikėjimus aš Vilniaus universitete jau 1990 m. sukūriau žvairumo šalinimo ir stereoregos lavinimo sistemą Visus-4D, kuri padėjo išlavinti stereoregą visiems, kurie to ėmėsi, išskyrus tuos, kurie turi esminių tam trukdančių kūno ar psichikos pakitimų. Akys ir regėjimas – arčiausiai sielos. Tikėjimas ir pinigų skyrimas tik operacijoms, akiniams ir panašiems daiktiškiems dalykams medicinoje ir oftalmologijoje tėra nemokšiena ir dalinai melagiena Lietuvoje ir pasaulyje. Vis dar vyraujanti. Nepaprastos galimybės atsiveria įeinant su tiesa į protą, psichiką ir sielą. Visos, kokios tik reikalingos!

Tiesa atsako, metodas rasti tiesą - meditacija. Būnant bemintėje sąmonėje, čitoje, realybė juntama kūne ir matoma tiesiogiai. Visos širdies, kitos kūno ir psichikos ligos tiesiog bėga nuo meditacijos ir tiesos. Mat kūnas tiesiogiai susijęs su Kosmosu, su širdim, su tiesa, todėl einant su jais sveikata ir net gerovė bei laimė paskui seka kaip šešėlis. Kuo toliau, tuo labiau augdamos ir nešdamos vaisius, jei tik pasiekę didesnį aukštį judame į dar didesnį, o ne pakrypstame, palinkstame kuria nors kryptimi ir krintame.

Tapus turtingu, reikia ne žvanginti ginklais ir bandyti valdyti, o džiugintis, tapus protingu – ne įsakinėti ir kolektyviai prievartauti, o toliau šviestis ir – išmintingėti, medituoti ir judėti į tokią laimę, kuriai nereikia nei asmeninės, nei kolektyvinės prievartos. Į tai atveda meditacija, tai jau plinta, bet tai dar netapo visuotine šviesa.

Šiandien diktatūra, tarp jų ir demokratinė daugumos diktatūra individui, yra visų šalių įsakymuose, teisėje ir moralėje, todėl karai, ligos ir nelaimės – natūrali pasekmė. Mano virš 30 metų patirtis be ligadienių ir nelaimių rodo, kad einant su teise ir valdžia negali būti sveikas ir laimingas. Tai įmanoma tik einant su tiesa, laisve ir sąmone ar čita. Be jokios pirminės prievartos, bet - su balansu.

Kaip rast ir eiti su tiesa? Ėjimas su tiesa yra labai paprastas ir labai sudėtingas procesas. Paprastas, nes  net ir sudėtingiausias procesas tampa paprastas, jei kiekviena jo dalis eina su tiesa. Tuomet, neinančios su tiesa ir darna dalys nepalaikomos ir išmetamos – atomai, molekulės, organelės, ląstelės ar net organai.

Kūnas sveikas, jei kiekvienoje jo ląstelėje ir ląstelių organelėse yra darna, jei jų neiškreipia liečiančios ir rezonuojančios mintys, įsivaizdavimai, tikėjimai, teisinė ir lokali moralė, ir pan. Visos dalelės junta jėgas ir pagal jas juda. Jei dalelės gyvos, jos taip pat junta jėgas, bet juda ir atsako pagal vidų ir savo sąmoningumą.

Žmogui įgyti aukštą bemintį sąmoningumą labiausiai padeda kasdienė meditacija, meditacinės praktikos ir mėnesiniai bei metiniai kursai. Tam skirtos Ošo Dinaminė, Ošo Kundalini, Jan-In meditacija, 2022 metų didysis septynių dienų meditacinis kursas – Pasaulio ir vidaus pažinimas ir balansas – gerovė ir laisvė, Ojas Meditacijos Festivalis bei kt.

 

Su meile, Prembuda, 2022-06-21

 

 

 

 

 Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos