LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Užuojauta*

Jėzus ir pinigų keitėjai

 

Žmonės ateina pas mane ir klausia: „Kas yra gerai ir kas yra blogai?“ Aš atsakau: „Sąmoningumas yra gerai; nesąmoningumas yra blogai.“ Aš neskirstau veiksmų į klaidingus ir teisingus. Aš nesakau, kad įtūžis yra blogai. Kartais įtūžis gali būti gerai. Aš nesakau, kad meilė yra gerai. Kartais meilė gali būti blogis. Meilė gali būti blogam žmogui, meilė gali būti blogam tikslui. Kai kurie myli savo šalį. Bet tai yra blogai, nes nacionalizmas yra nelaimė. Kai kas myli savo religiją. Jis gali užmušti, jis gali nužudyti, jis gali sudeginti kitų šventyklas. Meilė ne visuomet yra gėris, pyktis ne visuomet yra blogis.

  

Tai kas yra gerai ir kas yra blogai? Pagal mane, sąmoningumas yra gerai. Jei jūs esate sąmoningai piktas, tai net pyktis yra gerai. Jei jūs mylite nesąmoningai, tai net meilė yra blogai. Todėl tegul sąmoningumo kokybė būna kiekviename jūsų veiksme, kurį darote, kiekvienoje jūsų mintyje, kurią galvojate, kiekvienoje svajonėje, kurią svajojate. Tegul sąmoningumo kokybė vis daugiau ir daugiau įeina į jūsų būtį. Susiliekite su sąmone. Tuomet, ką bedarytumėte, jūs dorybingas. Tuomet, ką jūs bedarytumėte, yra gerai. Tuomet viskas, ką darote, yra palaima jums ir pasauliui, kuriame gyvenate.

Leiskite man priminti jums situaciją, kuri atsitiko Jėzaus gyvenime. Jis pasiėmė rimbą ir įėjo į didingą Jeruzalės šventyklą. Rimbas Jėzaus rankoje?.. Tai turi omenyje Buda, kai sako: „Nesužeista ranka gali prižiūrėti nuodus.“ Taip, Jėzus gali mojuoti rimbu; ne problema. Rimbas jo nenugalės. Jis lieka budrus, jo tokia sąmonė.

Didinga Jeruzalės šventykla virto plėšikų namais. Šventyklos viduje buvo pinigų keitėjai ir jie išnaudojo visą šalį. Jėzus vienas įėjo į šventyklą ir apvertė jų stalus – jų pinigų keitimo stalus – aplinkui išmėtė jų daiktus ir sukūrė tokią suirutę, kad visi pinigų keitėjai iš šventyklos pabėgo. Jų buvo daug, o Jėzus buvo vienas, bet tokiame įtūžyje, tokioje ugnyje!

Dabar krikščionys turi problemą: kaip tai paaiškinti? – nes jie iš visų jėgų stengiasi įrodyti, kad Jėzus yra balandis, taikos simbolis. Kaip jis galėjo paimti rimbą į savo rankas? Kaip jis galėjo būti toks piktas, toks įtūžęs, kad išvartė pinigų keitėjų stalus ir išvarė juos iš šventyklos? Jis turėjo būti labai liepsningas; kitaip dėl to, kad buvo vienas, jis galėjo būti sučiuptas.

Jo energija, matyt, buvo uraganiška; jie negalėjo jam žiūrėti į akis. Visi šventikai ir biznieriai pabėgo į lauką šaukdami: „Šis žmogus pamišo!“

Krikščionys vengia šios istorijos. Jei jūs suprantate, tai nėra reikalo jos vengti; Jėzus yra toks nekaltas! Jis nėra piktas; tai jo užuojauta. Jis nėra smurtingas, nėra destruktyvus; tai jo meilė. Rimbas jo rankose yra meilės, užuojautos rankose.

Sąmonės žmogus veikia iš savo sąmonės, todėl jis neatgailauja; jo veiksmas yra totalus. Ir vienas iš totalaus veiksmo pranašumų yra tai, kad jis nekuria karmos; jis nieko nekuria; jis nepalieka ant jūsų pėdsakų. Tai primena rašymą ant vandens – jūs dar nebaigėte, o jo jau nėra. Tai netgi ne rašymas ant smėlio, nes jei nėra vėjo, tai gali likti kelioms valandoms – tai rašymas ant vandens.

Jei galite būti totaliai sąmoningas, tuomet nėra jokios problemos. Jūs galite liesti nuodus; tuomet nuodai veiks kaip vaistai. Išminčiaus rankose nuodai veikia kaip vaistai; bukapročio rankose net vaistai, netgi nektaras taps nuodais. Jei jūs elgiatės ne iš manymo, o iš tyrumo, iš vaikiško tyrumo, tuomet jūs niekada nepadarysite žalos, nes tai nepalieka pėdsakų. Jūs liksite nuo savo veiksmų laisvas. Jūs gyvenate totaliai ir jokie veiksmai jūsų neapsunkina.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2018-03-19


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos