LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Unikalumas*

Anapus viršenybės ir nevisavertiškumo

Kiekvienas žmogus yra unikalus. Negalima kalbėti apie niekieno viršenybę ar nevisavertiškumą. Taip, žmonės yra skirtingi. Leiskite jums priminti vieną dalyką; kitaip jūs manęs nesuprasite. Aš nesakau, kad visi yra lygūs. Niekas nėra viršesnis, niekas nėra prastesnis, bet ir lygių taip pat nėra. Žmonės tiesiog yra unikalūs, nepalyginami. Jūs esate jūs, aš esu aš. Aš turiu įdėti į gyvenimą savo potencialą, jūs turite įdėti į gyvenimą savo potencialą. Aš turiu atrasti savo būtį, jūs turite atrasti savo būtį.

Kai nevisavertiškumas atkrinta, visi viršenybės jausmai taip pat atkrinta. Jie gyvena tik kartu, jie neatskiriami. Žmogus, kuris jaučiasi viršesnis, kitoje srityje jaučiasi nevisavertis. Žmogus, kuris jaučiasi žemesnis, nori kur nors kitur jaustis viršesnis. Jie ateina kartu; jie visuomet reiškiasi kartu; jie negali būti atskirti.

Kartą atsitiko...

Labai išdidus žmogus, karys, samurajus atėjo pas zen meistrą. Samurajus buvo labai garsus, gerai žinomas visoje šalyje. Bet žiūrėdamas į meistrą, žiūrėdamas į meistro grožį, į momento gracingumą, staiga jis pasijautė žemesnis. Galbūt jis atėjo nesąmoningai norėdamas įrodyti savo pranašumą.

Jis tarė meistrui: „Kodėl aš jaučiuosi mažesnis? Vos akimirką prieš tai jaučiausi gerai. Kai įžengiau į jūsų kiemą, staiga pasijutau nevisavertis. Aš niekada taip nebuvau jautęsis. Mano rankos dreba. Aš esu karys, daug kartų susidūriau su mirtimi, bet niekada nejaučiau jokios baimės – kodėl dabar bijau?“

Meistras tarė: „Tu luktelėk. Aš tau atsakysiu, kai visi išsiskirstys.“ Žmonės toliau ėjo pas meistrą, o samurajus ėmė jaustis vis labiau ir labiau nuvargęs. Vakare patalpa ištuštėjo, nieko neliko, ir jis paklausė: „Ar dabar galite atsakyti?“ Meistras tarė: „Gerai, eikime laukan.“

Pilnaties naktis – kaip tik horizonte kilo mėnulis – jis tarė: „Pažiūrėk į šiuos medžius. Šis medis stiebiasi aukštai į dangų, o šis medis mažas. Abu šie medžiai šalia mano lango auga daug metų, bet dėl to nebuvo jokių problemų. Mažesnis medis niekada nesakė didesniam medžiui: „Kodėl aš prieš tave jaučiuosi mažesnis?“ Kaip tai įmanoma? Šis medis yra mažas, o anas – didelis, bet aš niekada negirdėjau jokio šnabždesio.“

Samurajus atsakė: „Nes jie negali lyginti.“

Meistras tarė: „Tai jums nereikia manęs klausti; jūs žinote atsakymą.“

Lyginimas sukelia nevisavertiškumą, viršenybę. Kai nelyginate, visi nevisavertiškumai, viršenybės dingsta. Tuomet jūs esate, tiesiog esate čia. Mažas krūmas ar didelis medis – tai nesvarbu; jūs esate savimi. Jūs esate reikalingas. Žolės lapas yra tiek pat reikalingas, kaip ir didžiausia žvaigždė. Be žolės lapo Dievas bus mažesnis, nei yra. Gegutės kukavimas yra tiek pat reikalingas, kaip ir bet kuris Buda; pasaulis bus mažesnis, neturtingesnis, jei gegutė išnyks.

Tiesiog pažiūrėk aplink. Viskas yra reikalinga ir viskas kartu susiderina. Tai organiška vienovė: niekas ne aukštesnis ir niekas ne žemesnis, niekas ne viršesnis, niekas ne prastesnis. Kiekvienas yra nepalyginamai unikalus.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-04-08


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos